×
Ing. Petr Zasadil, Ph.D.
banner

Granty

Modernizace laboratoře GIS

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2004-2004

Učebna biometriky a modelování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2005-2005

Multimediální pomůcky pro výuku předmětu Ekologie stanovišť

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2005-2005

Studie o lesnickém výzkumu ve vybraných zemích EU

Ministerstvo zemědělství ČR, 2006-2006

Ovlivnění ptačích společenstev vysokorychlostní komunikací

GA FZP, 2010-2010

Vnitrodruhová variabilita ve varovných signálech sysla obecného

GA FZP, 2011-2011

Struktura a diverzita ptačích společenstev starých ovocných sadů

GA FZP, 2011-2011

Dlouhodobá dynamika ptačích společenstev rybničních hrází v CHKO Třeboňsko

GA FZP, 2012-2012

Ptačí společenstva starých ovocných sadů

GA FZP, 2012-2012

Vliv světelného znečištění na hlasovou aktivitu vybraných druhů ptáků

GA FZP, 2012-2012

Význam velkochovů hospodářských zvířat pro početnost vybraných synantropních druhů ptáků

GA FZP, 2012-2012

Prostorová distribuce a biotopové nároky strnada lučního (Miliaria calandra)

GA FZP, 2012-2012

Vrabec domácí (Passer domesticus) a další vybrané druhy ptáků v různých typech vesnických sídel v česko-rakouském pohraničí

GA FZP, 2013-2013

Početnost a distribuce vybraných druhů sov v Ptačí oblasti Novohradské hory

GA FZP, 2013-2013

Biologická diverzita starých ovocných sadů

GA FZP, 2013-2013