×
Ing. Petr Zasadil, Ph.D.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

HORÁK, J. – PELTÁNOVÁ, A. – PODÁVKOVÁ, A. – ŠAFÁŘOVÁ, L. – BOGUSCH, P. – ROMPORTL, D. – ZASADIL, P. Biodiversity responses to land use in traditional fruit orchards of a rural agricultural landscape. Agriculture Ecosystems & Environment, 2013, roč. 2013, č. 178, s. 71-77. ISSN: 0167-8809.

ŠÁLEK, M. – SVOBODOVÁ, J. – ZASADIL, P. Edge effect of low-traffic forest roads on bird communities in secondary production forests in central Europe. Landscape Ecology, 2010, roč. 25, č. 6, s. 1113 - 1124. ISSN: 0921-2973.

HORÁK, J. – LOSKOTOVÁ, T. – MLADENOVIĆ, S. – **KOUT, J. – **BOGUSCH, P. – **HALDA, J. – ZASADIL, P. Green desert?: Biodiversity patterns in forest plantations. Forest Ecology and Management, 2019, roč. 433, č. FEB, s. 343-348. ISSN: 0378-1127.

ŠÁLEK, M. – SVOBODOVÁ, J. – ZASADIL, P. Loss of diversity in bird communities after regulation of riverine meanders: How strong is the compensatory effect of mature growth on fishpond dams?. Acta Ornithologica, 2007, roč. 42, č. 1, s. 89 - 97. ISSN: 0001-6454.

HORÁK, J. – **ROM, J. – RADA, P. – **ŠAFÁŘOVÁ, L. – KOUDELKOVÁ, J. – ZASADIL, P. – HALDA, J. – HOLUŠA, J. Renaissance of a rural artifact in a city with a million people: biodiversity responses to an agro-forestry restoration in a large urban traditional fruit orchard . Urban Ecosystems, 2018, roč. 21, č. 2, s. 263-270. ISSN: 1083-8155.

ŠMEJDOVÁ, L. – ZASADIL, P. – MOUDRÝ, V. – ŠÁLEK, M. What makes new housing development unsuitable for house sparrows (Passer domesticus)?. Landscape and Urban Planning, 2018, roč. 2018, č. 169, s. 124-130. ISSN: 0169-2046.

Kapitoly v odborné knize

ZASADIL, P. Biota Novohradských hor: modelové taxony, společenstva a biotopy. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2004. 1s. ISBN 80-7040-756-5. s. Avifauna lesních ekosystémů, s. 214 - 218.

Ostatní výsledky

2nd European Congress of Conservation Biology Ing. Zasadil Petr, Ph.D.; Ing. Ludvíková Vendula; Ing. Mrštný Ladislav, 2009

Avifauna povodí Jalového potoka Ing. Zasadil Petr, Ph.D.; Ing. Lorenc Tomáš; Ing. Svobodová Jana, Ph.D., 2004

Biodiverzita 2005 Ing. Zasadil Petr, Ph.D., 2005

Biodiverzita 2006 Ing. Zasadil Petr, Ph.D., 2006

Biotopy České republiky – Bučiny Ing. Zasadil Petr, Ph.D., 2009

Biotopy České republiky – Doubravy a dubohabřiny Ing. Zasadil Petr, Ph.D., 2009

Bird communities of forests with different types of management Ing. Zasadil Petr, Ph.D.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2009

Conservation education at the Fakulty of Environmental Science, CULS, Prague prof. Ing. Sklenička Petr, CSc.; Ing. Zasadil Petr, Ph.D.; prof. RNDr. Bejček Vladimír, CSc., 2009

Druhý evropský kongres ochranářské biologie hostí Praha aneb jaký byl ten první Petřík Petr; Härtel Handrij; Ing. Zasadil Petr, Ph.D., 2008

Evropská sekce Society for Conservation Biology a příprava 2nd ECCB, Praha 2009 Ing. Zasadil Petr, Ph.D., 2008

Hnízdní společenstva ptáků na rybničních hrázích v CHKO Třeboňsko Ing. Zasadil Petr, Ph.D., 2004

Hnízdní společenstvo ptáků Žofínského pralesa Ing. Zasadil Petr, Ph.D.; Kloubec Bohuslav, 2008

Kostelecké inspirování 2007 Ing. Vojar Jiří; Ing. Vojar Jiří, Ph.D.; Ing. Svobodová Jana, Ph.D.; Ing. Zasadil Petr, Ph.D., 2007

Lesní pedagogika v kontextu environmentálního vzdělávání Ing. Zasadil Petr, Ph.D., 2007

Loss of diversity in bird communities after regulations of riverine meanders: How strong is the compensatory effect of mature oak growths on fishpond dams? doc. Mgr. Šálek Miroslav, Dr.; Ing. Svobodová Jana, Ph.D.; Ing. Zasadil Petr, Ph.D., 2006

Nesting ecology of the Common Kingfisher at the chosen watercourses in Plzeň region Boušová Marie; Kovář Václav; Ing. Zasadil Petr, Ph.D.; Čech Martin, 2009

Početnost, distribuce a biotopové nároky datlíka tříprstého (Picoides tridactylus) v Novohradských horách Ličková Lenka; Ing. Zasadil Petr, Ph.D., 2008

Početnost, distribuce a biotopové nároky datlíka tříprstého (Picoides tridactylus) v Novohradských horách Ličková Lenka; Ing. Zasadil Petr, Ph.D., 2007

Příprava magisterského studijního oboru Ochrana přírody na FŽP ČZU v Praze Ing. Zasadil Petr, Ph.D., 2008

Rostoucí role vědy a výzkumu na vysokých školách prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Ing. Zasadil Petr, Ph.D., 2006

Význam přimíšených dřevin pro diverzitu lesního ekosystému Ing. Zasadil Petr, Ph.D., 2004

Why do low-traffic roads increase diversity of birds in production spruse forests? doc. Mgr. Šálek Miroslav, Dr.; Ing. Zasadil Petr, Ph.D.; Ing. Svobodová Jana, Ph.D., 2009

Zimní společenstva ptáků na rybničních hrázích v CHKO Třeboňsko Ing. Zasadil Petr, Ph.D., 2004

Zoologické dny 2010 Ing. Zasadil Petr, Ph.D., 2010

Ztráta biodiverzity ptačích společensteV po regulacích říčních meandrů: Jak silný je kompenzační vliv dubových porostů hrází? doc. Mgr. Šálek Miroslav, Dr.; Ing. Zasadil Petr, Ph.D.; Ing. Svobodová Jana, Ph.D., 2005

Ztráta biodiverzity ptačích společenstev po regulacích říčních meandrů: Jak silný je kompenzační vliv dubových porostů hrází? doc. Mgr. Šálek Miroslav, Dr.; Ing. Svobodová Jana, Ph.D.; Ing. Zasadil Petr, Ph.D., 2006