×
Ing. Vojtěch Zástěra
Doktorand na katedře biotechnických úprav krajiny
banner

Granty

Vliv jistoty držby půdy a dalších socio-ekonomických faktorů na erozi půdy

GA FZP, 2020-2021

The role of gender differences in the use of National Parks and Forested Areas in

GA FZP, 2021-2022