×
Ing. Vojtěch Zástěra
Doktorand na katedře biotechnických úprav krajiny
banner

Životopis

Vzdělání:

2019 – dosud

Česká zemědělská univerzita v Praze
Fakulta životního prostředí
Ph.D. studium: Aplikovaná a krajinná ekologie
Téma DSP: GIS technologie v procesu ochrany krajiny – závislost socioekonomických faktorů  na desertifikaci/degradaci půdy
Školitel: prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.


2017 – 2019 

Česká zemědělská univerzita v Praze
Fakulta životního prostředí
Obor: Krajinné a pozemkové úpravy
Dosažené vzdělání: Inženýr (Ing.)
Téma DP: Vyhodnocení zdravotního stavu lesních porostů s využitím satelitních dat Sentinel-2 a Google Earth Engine

2014 – 2017 

Univerzita Palackého v Olomouci
Přírodovědecká fakulta
Obor: Regionální geografie
Dosažené vzdělání: Bakalář (Bc.)
Téma BP: Soubor interaktivních map města Hlinska a jeho okolí pro potřeby místní samosprávy

2009 – 2013 

Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž
Hudba
Obor: Hra na tubu
Dosažené vzdělání: Státní maturita

Praxe:
2019 – dosud

Česká zemědělská univerzita v Praze – Fakulta životního prostředí
- Doktorand na katedře biotechnických úprav krajiny
- Příprava výuky předmětu pozemkové úpravy, vedené v programech Proland, Atlas LTD a ArcGIS (QGIS) >> Výuka kompletních cvičení v rámci předmětu pozemkové úpravy
- Řešitel katederní IGA pro rok 2020. Téma: Vliv jistoty držby půdy a dalších socioekonomických faktorů na erozi půdy
- Publikační činnost


2019 – dosud 

Geomaniacs
- Pasportizace a komplexní GIS služby pro obce
- Geodata
- 3D modelování – fotogrammetrie
- Pozemkové úpravy
- Reklamní činnost, Grafické práce
- Software poradenství v oblasti informačních technologií (konzultace/školení)

2018 – 2020 

Česká geologická služba
- Vědecký pracovník – Oddělení DPZ – 3D modelování, UAV, GIS, programování
- Sběr, zpracování a analýza družicových a UAV dat
- Fotogrammetrie – 3D modelování
- GIS
- Základy programování – Python, JavaScript


2016 – 2019 

Obec Vysočina
- GIS administrátor – rozvoj turistky v obci
- Vytváření pasportů pro obec a jejich administrativa
- GIS
- Grafické návrhy
- Rozvoj obce – turistika
- Účast na projektech obce