×
Ing. MgA. Jana Adámková, Ph.D.
banner

Předmět "Formulace odborného textu"

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními aspekty tvorby odborného textu.

Účel předmětu:
- obsahové a formální náležitosti odborného textu
- zásady členění odborného textu
- citační normy a využití citačních manažerů
- elektronické informační zdroje
- příprava a tvorba odborné prezentace

Doporučená studijní literatura:
Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J. (1999). Jak napsat odborný text. Leda. Voznice.
Dlouhá, J. (2008) Postup při psaní odborného textu. Envigogika III.
Fuchs, K., Jurman, T., Krulová, J. (2013): Závěrečná práce - jak postupovat při zpracování a úspěšné obhajobě. SVŠE Znojmo.
Pravidla českého pravopisu (různá vydání).
Synek, M. Mikan, P., Vávrová, H. (2011) Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. Oeconomica. Praha.
Široký, J. a kol. (2011) Tvoříme a publikujeme odborné texty. Computer Press. Brno
Bailey, S. (2011). Academic Writing. A Handbook for International Students. Routlege. London.
Johnson, W. B., Mullen, C. A. (2007). Write to the Top! How to become a prolific academic. New York: Palgrave Macmillan.
Leki, I. (1998). Academic Writing. Cambridge: CUP.
Murray, R. (2011) How to write a thesis. 3rd edition. Open University Press. Milton Keynes.
Swales, J.M. (2011). Aspects of Article Introductions. ELT Michigan.
Swales, J.M. and Feak, C.B. (2012) Academic Writing for Graduate Students: Essential Tasks and Skills. ELT Michigan.
Turabian, K.L. (2007). A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations. Chicago Style for students and researchers Chicago: The University of Chicago Press.

Závazná pravidla pro psaní BP a DP na FLD (směrnice děkana) najdete zde:

https://www.fld.czu.cz/cs/r-6825-studium/r-6834-studijni-dokumenty/r-8496-bakalarske-a-magisterske-obory/r-8498-informace-a-predpisy

UPOZORNĚNÍ pro studenyt, kteří nebyli přítomni na přednášce 19.10. 2016.  Na přednášce Vám byly přiděleny termíny, kdy budete prezentovat svoji Bakalářskou práci. Podrobnosti najdete v přiložených dokumentech.

Počínaje dnem 19. 10. 2016 se výuka přesouvá z učebny DP 416 do učebny L 024.