×
Ing. Ludmila Augustinová
banner

Vědecké práce

Augustinová L., Doležalová J., Matiska P., Wimmerová Z., Kodetová T. (2016): Testing the winter hardiness of selected chrysanthemum cultivars of Multiflora type . Hort. Sci. (Prague), 43: 203-210.

Článek v odborném periodiku

DOLEŽALOVÁ, J. – KOUDELA, M. – AUGUSTINOVÁ, L. – **DUBSKÝ, M. Brassinosteroide analogue effect on lettuce grown at different moisture levels. Journal of Applied Horticulture, 2016, roč. 18, č. 3, s. 183-186. ISSN: 0972-1045.

AUGUSTINOVÁ, L. – DOLEŽALOVÁ, J. – MATISKA, P. – WIMMEROVÁ, Z. – KODETOVÁ, T. Testing the winter hardiness of selected chrysanthemum cultivars of Multiflora type . Horticultural Science, 2016, roč. 2016, č. 43, s. 203-210. ISSN: 0862-867X.

Ostatní výsledky

Člověk a zahrada Ing. Augustinová Ludmila, 2007