×
Ing. Martin Baláš, Ph.D.
banner

Granty

Stanovení spotřeby pracovního času při výsadbě odrostků listnatých dřevin v horských polohách

GA FLD, 2009-2009

Prosperita výsadeb odrostků listnatých dřevin v extrémních horských podmínkách – komplexní srovnání podle různých metod hodnocení

CIGA, 2010-2011