×
Ing. Martin Baláš, Ph.D.
banner

Publikace

Ostatní výsledky

KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – GALLO, J. – LINDA, R.Conversion of Robinia pseudoacacia stands to woodlands of native trees in urban forests of Prague. 2018, Kuneš I., Baláš M., Gallo J., Linda R. (2018): Conversion of Robinia pseudoacacia stands to woodlands of native trees in urban forests of Prague. Wildlanka, 6(3): 118–125. ISSN 1800-1777 (print) | 2424-6263(online) Published: 2018-09-30.

LUKÁŠOVÁ, M. – VÍTÁMVÁS, J. – EŠNEROVÁ, J. – KARLÍK, P. – ZAHRADNÍK, D. – KOŇASOVÁ, T. – STEJSKAL, J. – BALÁŠ, M. – RAŠÁKOVÁ, N. – STACHO, J. – KUTHAN, J. – KUNEŠ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); CROSS-AMPLIFICATION OF MICROSATELLITE MARKERS WITHIN THE BETULA SPECIES. 2011. UCOLIS 2011 – University Conference in Life Sciences. ISBN 978-80-213-2226-4..

KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – GALLO, J. – PODRÁZSKÝ, V.Demonstrační objekt Lipiny: ukázka přeměny akátových porostů v pražských lesích. 2020, Kuneš I., Baláš M., Gallo J., Podrázský V. (2020): Demonstrační objekt Lipiny: ukázka přeměny akátových porostů v pražských lesích. Lesnická práce 99(10): 26–28..

VACEK, S. – VACEK, Z. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – BALÁŠ, M. – PODRÁZSKÝ, V.; idPublikace = 73054; Název: Dynamika a management přírodních a přírodě blízkých lesů.-- Neexistuje podtyp publikace --

GALLO, J. – BALÁŠ, M. – KUNEŠ, I. – LINDA, R.Experimentální výsadba s třešňovými poloodrostky nové generace na živném a vysýchavém stanovišti v lokalitě Vintířov-Sedlec: Iniciální zhodnocení ujímavosti, růstu a vitality. 2019, In: Proceedings of Central European Silviculture, [Volume 9]: Pěstování lesů ve střední Evropě [Silviculture in Central Europe]. Sborník vědeckých prací u příležitosti 20. mezinárodního setkání pěstitelů lesa střední Evropy a 100 let založení Mendelovy univerzity v Brně, Brno, 3.–5. 9. 2018, Houšková, K., Jan, D. (eds.), Mendelova univerzita v Brně, 316 s., ISBN 978-80-7509-669-2, s. 119–130..

Hniloby v porostech založených na bývalých zemědělských půdách v Orlických horách Ing. Baláš Martin; prof. RNDr. Vacek Stanislav, DrSc.; Ing. Hatlapatková Lenka, 2009

GALLO, J. – KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M.Importance of artificial regeneration and silviculture for the conservation and restoration of wildlife. 2018, Gallo J., Kuneš I., Baláš M. (2018): Importance of artificial regeneration and Silviculture for the conservation and restoration of Wildlife. In: Wildlanka International Symposium 2018: Conservation – Reef to Ridge. Sborník abstraktů [Proceedings of the Annual Session], 7.–9. 8. 2018, Rajapakse, N. M. R. (ed.), Department of Wildlife Conservation, Colombo, Sri Lanka, nestránkováno, art. No. 33, ISSN 2465-6519..

PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M.Introduction to Forest Ecology. 2019, Studijní materiál (skripta), 139 s., ISBN 978-80-213-2968-3. Tato publikace byla finančně podnikem Lesy České republiky, s. p..

BÍLEK, L. – KUPKA, I. – SLODIČÁK, M. – NOVÁK, J. – BALÁŠ, M. – REMEŠ, J. – VACEK, Z. – PODRÁZSKÝ, V. – ROMERO, I.Introduction to Silviculture. 2016, Introduction of Silviculture; 89 p.; ISBN 978-80-213-2701-6.

BALÁŠ, M. – KUNEŠ, I.Jak založit odolný a pestrý les - I. část. 2019, Farmář, vol. 25, No. 12, p. 37–39, ISSN 1210-9789..

BALÁŠ, M. – KUNEŠ, I.Jak založit odolný a pestrý les - II. část. 2020, BALÁŠ, M. – KUNEŠ, I. (2020): Jak založit odolný a pestrý les – II. část. Farmář, 26: 1: 67–69, ISSN 1210-9789..

Kvantifikace obsahu živin v mladých porostech břízy karpatské a distribuce biomasy v jednotlivých stromových částech Ing. Baláš Martin; Ing. Kuneš Ivan, Ph.D., 2008

VACEK, Z. – VACEK, S. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M.Lesní ekosystémy a jejich management. 2020, VACEK Z., VACEK S., PODRÁZSKÝ V., BALÁŠ, M. (2020): Lesní ekosystémy a jejich management. [Forest ecosystems and their management]. Praha, Česká zemědělská univerzita v Praze, FLD, 200 s. ISBN 978-80-213-3059-7.

LINDA, R. – EŠNEROVÁ, J. – RAŠÁKOVÁ, N. – BALÁŠ, M. – KUNEŠ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Morfologická a genetická variabilita vybraných diploidních a tetraploidních zástupců rodu bříza (Betula spp.). 2015, Proceedings of Central European Silviculture. Sborník vědeckých prací, Křtiny, 2.–4. 9. 2015, Houšková, K., Černý, J. (eds.), Mendelova univerzita v Brně, 222 s., ISBN 978-80-7509-308-0, s. 171–181..

VACEK, S. – ULBRICHOVÁ, I. – PODRÁZSKÝ, V. – ŠRÁMEK, V. – REMEŠ, J. – VACEK, Z. – ŠTEFANČÍK, I. – SIMON, J. – BALÁŠ, M. – PETRÁŠ, R. – ANDĚL, P. Podtyp: Skripta; Obhospodařování antropogenně poškozených lesů. 2015, Studijní materiál. KPL FLD ČZU v Praze, 263 s., ISBN 978-80-213-2595-1..

KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – BURDA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Odrostky jeřábu ptačího na extrémním horském stanovišti po sedmi letech od výsadby. 2015, Aktuálne problémy v zakladaní a pestovaní lesa. Zborník referátov, Liptovský Mikuláš, 5.–6. 10. 2015, Štefančík, I., Bednárová, D. (eds.), Národné lesnícke centrum Zvolen, 122 s., ISBN 978-80-8093-203-9, s. 56–64..

VACEK, S. – REMEŠ, J. – VACEK, Z. – BÍLEK, L. – **ŠTEFANČÍK, I. – BALÁŠ, M. – PODRÁZSKÝ, V.Pěstování lesů. 2018, Pěstování lesů, 390 s., ISBN 978-80-213-2891-4..

VACEK, S. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – PODRÁZSKÝ, V. – VACEK, Z. – ŠTEFANČÍK, I. – BALÁŠ, M. Podtyp: Skripta; Pěstování přírodě blízkých lesů. 2015, Studijní materiál. KPL FLD ČZU v Praze, 153 s., ISBN 978-80-213-2596-8..

VACEK, S. – VACEK, Z. – BÍLEK, L. – REMEŠ, J. – BALÁŠ, M. – PODRÁZSKÝ, V. – ŠTEFANČÍK, I.Pěstování účelových lesů. 2017, 275 s., ISBN 978-80-213-2785-6.

Porosty založené na bývalých zemědělských půdách Ing. Baláš Martin, 2008

Porovnání účinků Silvamixu s účinky mletého amfibolitu Ing. Kuneš Ivan, Ph.D.; Balcar Vratislav; Ing. Baláš Martin, 2008

KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – GALLO, J. – ŠULITKA, M. – PINIDIYA ARACHCHILAGE, C.Potenciál rizika pěstování trnovníku akátu (Robinia pseudoacacia L.). 2020, KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – GALLO, J. – ŠULITKA, M. – SURAWEERA, CH. (2020): Potenciál a rizika pěstování trnovníku akátu (Robinia pseudoacacia L.). In: Potenciál méně zastoupených introdukovaných dřevin v lesním hospodářství České republiky. Sborník příspěvků. Kostelec nad Černými lesy – Truba, 25. srpna 2020, Česká lesnická společnost, [Praha], 34 s., ISBN 978-80-02-02912-0, s. 29–34.

Potenciál využití olše šedé při stabilizaci horských stanovišť po imisní kalamitě Ing. Kuneš Ivan, Ph.D.; Ing. Baláš Martin; Balcar Vratislav, 2008

BALÁŠ, M. – KUNEŠ, I.Přehled vlastností prostokořenného a krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin. 2019, In: Pěstování sadebního materiálu pro zalesnění kalamitních holin. Sborník vědeckých prací u příležitosti modernizace a otevření lesní školky pro pěstování sazenic na vzduchovém polštáři v Nové Roli u Karlových Varů, Nová Role, 12. 6. 2019, Houšková, K., Jan, D. (eds.), Mendelova univerzita v Brně a LESCUS Cetkovice, 39 s., vydáno v elektronické podobě na CD, ISBN 978-80-7509-695-1, s. 5–9..

KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – PODRÁZSKÝ, V.S trnovníkem akátem je potřeba umět bezpečně zacházet. 2020, KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – PODRÁZSKÝ, V. (2020): S trnovníkem akátem je potřeba umět bezpečně zacházet. Lesnická práce, 99: 12: 779–781(19–21), ISSN 0322-9254..

LINDA, R. – GÁBOR, L. – KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – RAŠÁKOVÁ, N. – GALLO, J.Stanovení kritéria pro odlišení tetraploidních druhů bříz od diploidních a předpověď jejich výskytu v rámci ČR. 2016, Proceedings of Central European Silviculture Sborník vědeckých prací Dobruška, 30.–31. 8. 2016 Kacálek, D., Novák, J., Nováková, K., Součková, J. (eds.) Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Strnady 246 s. ISBN 978-80-7417-112-3 s. 71–77.

BURDA, P. – NÁROVCOVÁ, J. – NÁROVEC, V. – KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – MACHOVIČ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Technology of production of new generation semisaplings and saplings of broadleaves in forest nurseries – summary of certified methodology. 2015, Proceedings of Central European Silviculture. Sborník vědeckých prací, Křtiny, 2.–4. 9. 2015, Houšková, K., Černý, J. (eds.), Mendelova univerzita v Brně, 222 s., ISBN 978-80-7509-308-0, s. 9–18..

GALLO, J. – BALÁŠ, M. – NOVÁKOVÁ, O. – KUNEŠ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The use of sonic and electrical impedance tomography for identification of internal tree defects. 2014, Autoři: Josef Gallo, Martin Baláš, Olga Nováková, Ivan Kuneš Název: The use of sonic and electrical impedance tomography for identification of internal tree defects. Sborník: Proceedings of Central European Silviculture Konference: Pestovanie lesa v strednej Evrópe [Silviculture in Central Europe], Štrbské Pleso, 8.–10. 9. 2014 Vydavatel: Národné lesnícke centrum Zvolen Počet stran: 219 s. ISBN 978-80-8093-187-2 paginace příspěvku: 150–156.

KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M.Trnovník akát - plošně nejvýznamnější introdukovaná dřevina v českých zemích. 2019, In: Introdukované dřeviny – potenciál a rizika jejich pěstování. Sborník příspěvků. Kostelec nad Černými lesy, 25. dubna 2019, Česká lesnická společnost, 44 s., ISBN 978-80-02-02863-5, s. 18-23..

KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – GALLO, J. – ŠULITKA, M. – PINIDIYA ARACHCHILAGE, C. – PODRÁZSKÝ, V.Trnovník akát má řadu nežádoucích, ale i přínosných vlastností. 2020, Kuneš I., Baláš M., Gallo J., Šulitka M., Pinidiya Arachchilage C., Podrázský V. (2020): Trnovník akát má řadu nežádoucích, ale i přínosných vlastností. Lesnická práce 99(11): 24–26..

EŠNEROVÁ, J. – KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. Podtyp: Skripta; Určování dřevin pro lesní školkaře. 2014, Název: Určování dřevin pro lesní školkaře Popis: Studijní materiál pro posluchače předmětu Pěstování lesa I a Biologické základy lesního hospodářství Autoři: Ing. Jana Ešnerová, Ph.D., Ing. Ivan Kuneš, Ph.D., Ing. Martin Baláš, Ph.D. Vydavatel: Katedra pěstování lesů, FLD ČZU v Praze Počet stran: 65 ISBN 978-80-213-2500-5.

Vitalita výsadeb odrostků jeřábu ptačího a buku lesního po první vegetační sezoně v extrémních podmínkách Jizerských hor Ing. Baláš Martin; Ing. Kuneš Ivan, Ph.D.; Ing. Burda Pavel; Špulák Ondřej, 2009

Vliv vápnění na biopřístupnost mědi a její příjem olší Ing. Michal Jakl, Ing. Ivan Kuneš, Ph.D., Jana Jaklová Dytrtová (externí), Ing. Martin Baláš, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., 2010

BALÁŠ, M. – **NÁROVCOVÁ, J.Výsadby listnatých poloodrostků a odrostků pomocí přenosného motorového jamkovače. 2017, In: Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2017. Zborník príspevkov, Liptovský Ján, 20.–21. 6. 2017, Sušková M. (ed.), Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky, Snina, 80 s., ISBN 978-80-972-6970-8, s. 15–20..

Využití břízy karpatské při zalesňování extrémních horských stanovišť Ing. Baláš Martin; Ing. Kuneš Ivan, Ph.D.; Balcar Vratislav, 2008

KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – LINDA, R. – **NÁROVCOVÁ, J. – GALLO, J. – **NÁROVEC, V.Využití hnojiva s obsahem humátu draselného při obnově lesa na specifických stanovištích. 2017, Proceedings of Central European Silviculture, Volume 7, Adaptívny manažment pestovania lesov v procese klimatickej zmeny a globálneho otepľovania. Recenzovaný zborník vedeckých prác, Zvolen, 6.–7. 9. 2017, Jaloviar, P., Saniga, M. (eds.). Technická univerzita vo Zvolene, 240 s., ISBN 978-80-228-2979-3, s. 53–60..

PODRÁZSKÝ, V. – ŠRÁMEK, V. – BALÁŠ, M. – BÍLEK, L. Podtyp: Skripta; Výživa a hnojení lesních porostů. 2015, KPL FLD ČZU v Praze, 91 s., ISBN 978-80-213-2597-5..

VACEK, Z. – VACEK, S. – BÍLEK, L. – BALÁŠ, M.; idPublikace = 83565; Název: Základy pěstování lesů-- Neexistuje podtyp publikace --

BALÁŠ, M. – KUNEŠ, I. – GALLO, J.Zalesňování na ekologicky specifických stanovištích. 2020, Kuneš I., Baláš M., Gallo J. (2020): Zalesňování na ekologicky specifických stanovištích. In: Obnova lesa na kalamitních holinách – zakládání lesů pro XXII. století, Okříšky, 24. září 2020 (Garanti: Leugner J., Vacek Z.), sborník z příspěvků odborného semináře. 46 s. Česká lesnická společnost [Praha], 1. vydání, ISBN 978-80-02-02918-2. pp. 7-17. .

GALLO, J. – BALÁŠ, M. – PODRÁZSKÝ, V.Založení nové výzkumné plochy s exotickými a cennými dřevinami v lokalitě Doubek. 2021, GALLO J., BALÁŠ M., PODRÁZSKÝ V. 2021. Založení nové výzkumné plochy s exotickými a cennými dřevinami v lokalitě Doubek. In: Zalesňování zemědělských půd jako součást obnovy stabilní krajiny. Sborník příspěvků. Zámek, nám. Smiřických 1, Kostelec nad Černými lesy, 22. 6. 2021, Česká lesnická společnost, z. s. [Praha], 38 s., ISBN 978-80-02-02938-0, s. 34–40..

BALÁŠ, M. – **NÁROVCOVÁ, J. – **BURDA, P. – KUNEŠ, I. – **MACHOVIČ, I.Zásady správné provozní praxe při pěstování poloodrostků a odrostků nové generace a při jejich užití k zakládání lesů. 2018, In: Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví – III. Současné trendy v umělé obnově lesa. Sborník příspěvků ze semináře, Hrubá Voda, 29.–30. 5. 2018, Martinec, P. (ed.). Sdružení lesních školkařů ČR, Tečovice, 68 s., ISBN 978-80-906781-2-5, s. 42–53..

**NÁROVCOVÁ, J. – BALÁŠ, M. – **BURDA, P. – KUNEŠ, I. – **MACHOVIČ, I.Zkušenosti s motomanuálními výsadbami listnatých poloodrostků nové generace. 2018, In: Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví – III. Současné trendy v umělé obnově lesa. Sborník příspěvků ze semináře, Hrubá Voda, 29.–30. 5. 2018, Martinec, P. (ed.). Sdružení lesních školkařů ČR, Tečovice, 68 s., ISBN 978-80-906781-2-5, s. 36–41.