×
Mgr. Ondřej Balvín, Ph.D.
banner

Objekty zájmu mého výzkumu - možná domluva na tématu BP nebo DP:

Orthoptera: Praha jako dynamické antropogení prostředí

a) ekologie a invazní historie kobylek Phaneroptera nana a P. falcata na území Prahy

b) diverzita mechanismů šíření: Phaneroptera, Meconema, Leptophyes, Oecanthus

c) plošné mapování reliktních a šířících se druhů

Štenice rodu Cimex: adaptace parazita a mechanismy speciace v souvislosti se změnou hostitele

a) fylogeneze současných druhů

b) populační genetika štěnice domácí na netopýrech a člověku

c) populační genetika a lokální adaptace štěnice netopýří na různých druzích netopýrů

d) reprodukční bariéra mezi liniemi štěnice domácí z netopýrů a člověka

e) mechanismy mezidruhové kompetice

f) evoluce mutalistického vztahu bakterie Wolbachia se štěnicemi

g) biparentální dědičnost mitochondrií

Publikace: https://www.researchgate.net/profile/Ondej_Balvin