×
Mgr. Ondřej Balvín, Ph.D.
banner

no photo

Blíže na https://bedbugs.fzp.czu.cz

Publikace: ResearchGate, Google Scholar

Výzkumná témata - možná domluva na tématu BP nebo DP:

1) Štěnice rodu Cimex: ekologie, populační struktura a mechanismy speciace

a) Štěnice domácí: populační genetika a resistence k insekticidům

b) Plasticita spermií a ekologická speciace: divergence linií štěnice domácí na člověku a netopýrech

c) Ekologie denních rytmů štěnic

d) Evoluce vztahu štěnic a bakterií Wolbachia

e) Olfaktorická komunikace štěnic a orientace v prostoru

f) Fylogeneze a biogeografie štěnic

g) populační genetika a lokální adaptace štěnice netopýří na různých druzích netopýrů

h) mechanismy mezidruhové kompetice u štěnic

g) biparentální dědičnost mitochondrií štěnic

2) Orthoptera: Praha jako dynamické antropogení prostředí 

a) ekologie a invazní historie kobylek Phaneroptera nana a P. falcata na území Prahy

b) diverzita mechanismů šíření: Phaneroptera, Meconema, Leptophyes, Oecanthus

c) plošné mapování reliktních a šířících se druhů