×
prof. Ing. Luděk Bartoš, DrSc.
banner

Pedagogická činnost

Garantované předměty

ALA05E Etologie
ALA13E Etologie koní-Humpolec - Bc.
ALA15E Aplikovaná etologie zvířat - Mgr.
ALA74E Etologie
ALA89E Aplikovaná etologie zvířat - Mgr.
ALA93E Etologie koní- HU - Bc.
DALX02Y Aplikovaná etologie
DALX03Y Příprava a zpracování vědeckého experimentu v biologii