×
prof. Ing. Luděk Bartoš, DrSc.
banner

Pedagogická činnost

Garantované předměty

ALA74E Etologie - Bc.
ALA93E Etologie koní- HU - Bc.
ALA13E Etologie koní-Humpolec - Bc.
ALA05E Etologie - Bc., Mgr.
ALA10E Etologie psa - Bc.
ALA89E Aplikovaná etologie zvířat - Mgr.
ALA15E Aplikovaná etologie zvířat - Mgr.
ALA81E Etologie psa - Bc.
DALX03Y Příprava a zpracování vědeckého experimentu v biologii