×
Ing. Lucie Bečková, Ph.D.
banner

Publikace

Ostatní výsledky

KUCHTOVÁ, P. – BEČKOVÁ, L. – BEČKA, D. – DVOŘÁK, P. – **TRAUŠKEOVÁ, P.Herbicid tolerantní řepky v pěstitelských systémech. 2017, Prosperující olejniny 2017 (Prosperous Oil Crops 2017) 5.-7.12. 2017, roč. 12, s. 53-57. ISBN: 978-80-213-2798-6 .

HERBICIDE STRESS AND ATONIK PRO UTILIZATION FOR ACCELERATION OF POSTSTRESS REGENERATION IN SUGAR BEET prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Urban Jaroslav, Ph.D.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D., 2008

Hnojení cukrovky dusíkem a metody optimalizace Ing. Bečková Lucie, Ph.D.; Ing. Urban Jaroslav, Ph.D., 2004

Influence of stand organization on production indicators of organically grown fodder beet Ing. Honsová Hana, Ph.D.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D.; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc., 2008

Jaké možnosti ovlivnění výnosových a kvalitativních ukazatelů cukrovky nám skrývá stimulátor růstu Sunagreen či BSF 3S75 (tj. Sunagreen obohacený o Bór) Ing. Urban Jaroslav, Ph.D.; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D., 2006

Korekce výživy cukrovky prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Urban Jaroslav, Ph.D.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D., 2005

Krmná řepa - plodina setrvalého zemědělství prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D.; prof. Ing. Šroller Josef, CSc.; prof. Ing. Šroller Josef, CSc., 2006

Krmná řepa konvenčně i ekologicky prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D.; Šroller Josef, 2007

CHALOUPSKÝ, R. – URBAN, J. – KVÍZ, Z. – KŘOVÁČEK, J. – HONSOVÁ, H. – KAZDA, J. – BEČKOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. Podtyp: Skripta; Learning pěstování a sklizně řepy cukrové T-2. 2013, ČZU v Praze - FAPPZ, KRV, Praha, DVD.

Listová výživa cukrovky a její využití v rámci pěstitelské technologie Ing. Urban Jaroslav, Ph.D.; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D., 2005

Možnosti eliminace dopadů některých stresů na produkci cukrovky prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D.; Ing. Urban Jaroslav, Ph.D., 2004

NĚKOLIK SOUČASNÝCH POHLEDŮ NA ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A ŘEPAŘSTVÍ prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; prof. Ing. Šroller Josef, CSc.; prof. Ing. Šroller Josef, CSc.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D.; Ing. Urban Jaroslav, Ph.D., 2004

Nové směry v pěstování cukrovky prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D.; Ing. Urban Jaroslav, Ph.D., 2004

Odrůdy krmné řepy pro ekologické pěstování Ing. Honsová Hana, Ph.D.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D.; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc., 2007

Osivo a založení porostu cukrovky prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D., 2004

Posouzení možnosti využití chlorofylmetru k optimalizaci dusíkatého hnojení cukrovky Ing. Bečková Lucie, Ph.D.; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Urban Jaroslav, Ph.D., 2004

Použití chlorofylmetru k hodnocení výživného stavu cukrovky Ing. Bečková Lucie, Ph.D.; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc., 2006

Řepa cukrová - Pěstitelský rádce Ing. Urban Jaroslav, Ph.D.; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D.; Ing. Valenta Jan, 2007

BEČKOVÁ, L. – URBAN, J. – CHALOUPSKÝ, R. – PULKRÁBEK, J. – ŠVACHULA, V. Podtyp: Uspořádání akcí; Řepa cukrová - výroba cukru a bioethanolu. 2012, Polní den na P.S. Uhříněves - Věda na polích a ve stájích. Řepa cukrová: výroba cukru, výroba bioetanolu, výroba bioplynu.

Stresové faktory při pěstování cukrovky prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D.; Ing. Urban Jaroslav, Ph.D.; prof. Ing. Šroller Josef, CSc.; prof. Ing. Šroller Josef, CSc., 2005

The Influence of Lower and Frequent Doses of Herbicides on Yield and Technological Quality of Sugar Beet Ing. Urban Jaroslav, Ph.D.; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Valenta Jan; Ing. Bečková Lucie, Ph.D.; Ing. Kvíz Zdeněk, Ph.D., 2008

The Influence of Standard and Intensive Growing System on the Yield and Technological Quality of Sugar Beet Ing. Urban Jaroslav, Ph.D.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D.; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc., 2006

Účinnost herbicidních kombinací a frekvence postřiků na plevele a posouzení vlivu těchto kombinací na výnosové a kvalitativní ukazatele cukrovky Ing. Urban Jaroslav, Ph.D.; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D., 2006

BEČKOVÁ, L. – KUCHTOVÁ, P. – CIHLÁŘ, P. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – **PROKEŠ, K.Variantní pěstitelské technologie řepky ozimé – tříleté hodnocení. 2017, Prosperující olejniny 2017 (Prosperous Oil Crops 2017) 5.-7.12. 2017, roč. 12, s. 4-8. ISBN: 978-80-213-2798-6.

Vliv organizace porostu na produkční ukazatele krmné řepy pěstované v ekologickém zemědělství Ing. Honsová Hana, Ph.D.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D.; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc., 2007

Vliv pěstební technologie na ekonomiku výroby řepy cukrové v ČR doc. Ing. Rosochatecká Eva, CSc.; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D., 2003

VLIV STANDARDNÍ A INTENZIVNÍ PĚSTITELSKÉ TECHNOLOGIE NA VÝNOS A JAKOST TŘÍ RŮZNÝCH TYPŮ ODRŮD CUKROVKY Ing. Urban Jaroslav, Ph.D.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D.; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc., 2004

Vliv termínu sklizně na výnos a technologickou jakost bulev cukrovky Ing. Bečková Lucie, Ph.D.; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Urban Jaroslav, Ph.D., 2004

Vliv vybraných pěstitelských faktorů na výnos a jakost cukrovky Ing. Urban Jaroslav, Ph.D.; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D.; prof. Ing. Šroller Josef, CSc.; prof. Ing. Šroller Josef, CSc., 2004

URBAN, J. – PULKRÁBEK, J. – BEČKOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vybrané intenzifikační faktory v pěstitelské technologii cukrovky. 2013, In: Intenzifikace rostlinné výroby a trendy pěstitelských technologií, 17.1. – 25.1. 2013, České Budějovice, Kralovice, Doksy a další. Praha: ČZU v Praze, 2013, s. 43-48, CST. ISBN: 978-80-213-2351-3.

BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. – BEČKOVÁ, L. – MIKŠÍK, V. – ZUKALOVÁ, H.Výkonnostní porovnání odrůd řepky ozimé –maloparcelkové pokusy v Červeném Újezdě 2016/17. 2017, Prosperující olejniny 2017 (Prosperous Oil Crops 2017) 5.-7.12. 2017, roč. 12, s. 9-21. ISBN: 978-80-213-2798-6.

Využití Atoniku Pro k urychlení poststresové regenerace a zmírnění dopadů herbicidního stresu na rostliny cukrovky prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Urban Jaroslav, Ph.D.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D., 2006

BEČKA, D. – ŠTRANC, P. – BEČKOVÁ, L. – BÉREŠ, J. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Význam a pěstování luskovin v České republice. 2014, Rośliny wysokobialkowe. Wroclaw: Uniwersitet Przyrodniczy we Wrocławiu, s. 43-47. ISBN: 978-83-7717-174-5.