×
Ing. Lucie Bečková, Ph.D.
banner

Publikace

Ostatní výsledky

The Influence of Lower and Frequent Doses of Herbicides on Yield and Technological Quality of Sugar Beet Ing. Urban Jaroslav, Ph.D.; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Valenta Jan; Ing. Bečková Lucie, Ph.D.; Ing. Kvíz Zdeněk, Ph.D., 2008

ECOLOGICAL GROWING OF FODDER BEET Ing. Honsová Hana, Ph.D.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D., 2008

Ekologické zemědělství 2007 Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; doc. Ing. Capouchová Ivana, CSc.; prof. Ing. Petr Jiří, DrSc., dr.h.c.; prof. Dr. Petr Jiří, DrSc., dr.h.c.; Ing. Škeřík Josef, CSc.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D.; Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Bicanová Eva; Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Bc. Erhartová Daniela; Ing. Krejčířová Lucie; Mičák Libor; Ing. Mičáková Alena; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc., 2007

Krmná řepa konvenčně i ekologicky prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D.; Šroller Josef, 2007

Vliv organizace porostu na produkční ukazatele krmné řepy pěstované v ekologickém zemědělství Ing. Honsová Hana, Ph.D.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D.; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc., 2007

Odrůdy krmné řepy pro ekologické pěstování Ing. Honsová Hana, Ph.D.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D.; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc., 2007

Řepa cukrová - Pěstitelský rádce Ing. Urban Jaroslav, Ph.D.; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D.; Ing. Valenta Jan, 2007

Krmná řepa - plodina setrvalého zemědělství prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D.; prof. Ing. Šroller Josef, CSc.; prof. Ing. Šroller Josef, CSc., 2006

Účinnost herbicidních kombinací a frekvence postřiků na plevele a posouzení vlivu těchto kombinací na výnosové a kvalitativní ukazatele cukrovky Ing. Urban Jaroslav, Ph.D.; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D., 2006

Jaké možnosti ovlivnění výnosových a kvalitativních ukazatelů cukrovky nám skrývá stimulátor růstu Sunagreen či BSF 3S75 (tj. Sunagreen obohacený o Bór) Ing. Urban Jaroslav, Ph.D.; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D., 2006

Použití chlorofylmetru k hodnocení výživného stavu cukrovky Ing. Bečková Lucie, Ph.D.; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc., 2006

Využití Atoniku Pro k urychlení poststresové regenerace a zmírnění dopadů herbicidního stresu na rostliny cukrovky prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Urban Jaroslav, Ph.D.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D., 2006

The Influence of Standard and Intensive Growing System on the Yield and Technological Quality of Sugar Beet Ing. Urban Jaroslav, Ph.D.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D.; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc., 2006

Chlorophyl content variations in sugar-beet leaves prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D.; Ing. Urban Jaroslav, Ph.D., 2006

Listová výživa cukrovky a její využití v rámci pěstitelské technologie Ing. Urban Jaroslav, Ph.D.; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D., 2005

Stresové faktory při pěstování cukrovky prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D.; Ing. Urban Jaroslav, Ph.D.; prof. Ing. Šroller Josef, CSc.; prof. Ing. Šroller Josef, CSc., 2005

Korekce výživy cukrovky prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Urban Jaroslav, Ph.D.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D., 2005

Cukrovou řepu ošetřovat i v létě prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Urban Jaroslav, Ph.D.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D., 2005

Bór by neměl být deficitní živinou cukrovky prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Urban Jaroslav, Ph.D.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D., 2005

Chlorophyll content (SPAD values) variations in sugar beet leaves Ing. Bečková Lucie, Ph.D.; Ing. Urban Jaroslav, Ph.D.; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc., 2005

Evaluation of chlorophyll meter use for optimisation of sugar beet nitrogen fertilizing Ing. Bečková Lucie, Ph.D.; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Urban Jaroslav, Ph.D., 2005

GENETICKY MODIFIKOVANÁ SÓJA Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D., 2005

Vliv termínu sklizně na výnos a technologickou jakost bulev cukrovky Ing. Bečková Lucie, Ph.D.; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Urban Jaroslav, Ph.D., 2004

Effect of harvest time on sugar beet fertilised with increased nitrogen Ing. Bečková Lucie, Ph.D.; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Urban Jaroslav, Ph.D., 2004

Nové směry v pěstování cukrovky prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D.; Ing. Urban Jaroslav, Ph.D., 2004

Vliv vybraných pěstitelských faktorů na výnos a jakost cukrovky Ing. Urban Jaroslav, Ph.D.; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D.; prof. Ing. Šroller Josef, CSc.; prof. Ing. Šroller Josef, CSc., 2004

Osivo a založení porostu cukrovky prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D., 2004

Posouzení možnosti využití chlorofylmetru k optimalizaci dusíkatého hnojení cukrovky Ing. Bečková Lucie, Ph.D.; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Urban Jaroslav, Ph.D., 2004

VLIV STANDARDNÍ A INTENZIVNÍ PĚSTITELSKÉ TECHNOLOGIE NA VÝNOS A JAKOST TŘÍ RŮZNÝCH TYPŮ ODRŮD CUKROVKY Ing. Urban Jaroslav, Ph.D.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D.; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc., 2004

NĚKOLIK SOUČASNÝCH POHLEDŮ NA ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A ŘEPAŘSTVÍ prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; prof. Ing. Šroller Josef, CSc.; prof. Ing. Šroller Josef, CSc.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D.; Ing. Urban Jaroslav, Ph.D., 2004

Možnosti eliminace dopadů některých stresů na produkci cukrovky prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D.; Ing. Urban Jaroslav, Ph.D., 2004

Hnojení cukrovky dusíkem a metody optimalizace Ing. Bečková Lucie, Ph.D.; Ing. Urban Jaroslav, Ph.D., 2004

Vliv pěstební technologie na ekonomiku výroby řepy cukrové v ČR doc. Ing. Rosochatecká Eva, CSc.; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D., 2003