×
Ing. Lucie Bečková, Ph.D.
banner

Životopis

Vzdělání 

1993 -1998 Vysoká škola zemědělská v Praze, Agronomická fakulta, obor Rostlinná produkce, inženýrské studium. Ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce na téma: Změny obsahu chlorofylu v listech cukrovky.

1998 – 2001 Česká zemědělská univerzita v Praze, Agronomická fakulta, obor Speciální produkce rostlinná, doktorské studium. Disertační práce na téma: Produkční procesy cukrové řepy ve vztahu k obsahu chlorofylu a výživě dusíkem, obhájena v roce 2004.

Zahraniční stáže 

1999 a 2002 Sveriges lantbruksuniversitet v Uppsale, Švédsko, 4 a 3 měsíce. Studium ekologického zemědělství.

2000 Humboldt Universität Berlin, Německo, 4 měsíce. Spolupráce na projektu Pěstování přadných rostlin na půdách zamořených těžkými kovy.

Zaměstnání 

Od roku 2000 Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra rostlinné výroby, technický pracovník.