×
prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

REIF, J. – VOŘÍŠEK, P. – ŠŤASTNÝ, K. – BEJČEK, V. – PETR, J. Agricultural intensification and farmland birds:new insights from a central European country. IBIS, 2008, roč. 150, č. 3, s. 596 - 603. ISSN: 0019-1019.

REIF, J. – STORCH, D. – VOŘÍŠEK, P. – ŠŤASTNÝ, K. – BEJČEK, V. Bird-habitat associations predict population trends in central European forest and farmland birds. Cretaceous Research, 2008, roč. 17, č. 13, s. 3307 - 3319. ISSN: 0195-6671.

JANKOVSKÁ, I. – BEJČEK, V. – LANGROVÁ, I. – VÁLEK, P. – VADLEJCH, J. – ČADKOVÁ, Z. Black grouse in Czech Republic and its parasites. Helminthologia, 2012, roč. 49, č. 2, s. 78-81. ISSN: 0440-6605.

REIF, J. – PRYLOVÁ, K. – ŠIZLING, A. – VERMOUZEK, Z. – ŠŤASTNÝ, K. – BEJČEK, V. Changes in bird community composition in the Czech Republic from 1982 to 2004: increasing biotic homogenization, impacts of warming climate, but no trend in species richness. Journal of Ornithology, 2013, roč. 154, č. 2, s. 359-370. ISSN: 0021-8375.

KOLEČEK, J. – REIF, J. – ŠŤASTNÝ, K. – BEJČEK, V. Changes in bird distribution in a Central European country between 1985–1989 and 2001–2003. Journal of Ornithology, 2010, roč. 151, č. 4, s. 923 - 932. ISSN: 0021-8375.

BROŽOVÁ, A. – JANKOVSKÁ, I. – BEJČEK, V. – NECHYBOVÁ, S. – PEŘINKOVÁ, P. – HORÁKOVÁ, B. – LANGROVÁ, S. Echinococcus spp.: tapeworms that pose a danger to both animals and humans. Scientia Agriculturae Bohemica, 2017, roč. 48, č. 4, s. 193-201. ISSN: 1211-3174.

JANKOVSKÁ, I. – LANGROVÁ, I. – BEJČEK, V. – MIHOLOVÁ, D. – VADLEJCH, J. – PETRTÝL, M. HEAVY METAL ACCUMULATION IN SMALL TERRESTRIAL RODENTS INFECTED BY CESTODES OR NEMATODES. Parasite - Journal de la Societe Francaise de Parasitologie, 2008, roč. 15, č. 4, s. 581 - 588. ISSN: 1252-607X.

VOŘÍŠEK, P. – REIF, J. – ŠŤASTNÝ, K. – BEJČEK, V. How effective can be the national law in protecting birds? A case study from the Czech Republic. Folia Zoologica, 2008, roč. 57, č. 3, s. 221 - 230. ISSN: 0139-7893.

MUSILOVÁ, Z. – MUSIL, P. – ZOUHAR, J. – ADAM, M. – BEJČEK, V. Importance of Natura 2000 sites for wintering waterbirds: Low preference, species' distribution changes and carrying capacity of Natura 2000 could fail to protect the species. Biological Conservation, 2018, roč. 2018, č. 228, s. 79-88. ISSN: 0006-3207.

JANKOVSKÁ, I. – MIHOLOVÁ, D. – LANGROVÁ, I. – BEJČEK, V. – VADLEJCH, J. – KOLIHOVÁ, D. – ŠULC, M. Influence of parasitism on the use of small terrestrial rodents in environmental pollution monitoring. . Environmental Pollution, 2009, roč. 157, č. 0, s. 2584 - 2586. ISSN: 0269-7491.

JANKOVSKÁ, I. – MIHOLOVÁ, D. – BEJČEK, V. – VADLEJCH, J. – ŠULC, M. – SZÁKOVÁ, J. – LANGROVÁ, I. Influence of parasitism on trace element contents in tissues of red fox (Vulpes vulpes) and its parasites Mesocestoides spp. (Cestoda) and Toxascaris leonina (Nematoda). Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 2010, roč. 58, č. 2, s. 469 - 477. ISSN: 0090-4341.

ZÁRYBNICKÁ, M. – **RIEGERT, J. – BEJČEK, V. – **SEDLÁČEK, F. – ŠŤASTNÝ, K. – ŠINDELÁŘ, J. – **HEROLDOVÁ, M. – **VILÍMOVÁ, J. – **ZIMA, J. Long-term changes of small mammal communities in heterogenous landscapes of Central Europe. European Journal of Wildlife Research, 2017, roč. 63, č. 6, s. 1-12. ISSN: 1612-4642.

GOUVEIA, A. – BEJČEK, V. – FLOUSEK, J. – SEDLÁČEK, F. – ŠŤASTNÝ, K. – ZIMA, J. – YOCCOZ, N. – STENSETH, N. – TKADLEC, E. Long-term pattern of population dynamics in the field vole from central Europe: cyclic pattern with amplitude dampening. POPULATION ECOLOGY, 2015, roč. 57, č. 4, s. 581-589. ISSN: 1438-3896.

MACHOLÁN, M. – MRKVICOV, M. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Mitochondrial DNA sequence variation and evolution of Old World house mice (Mus musculus). Folia Zoologica, 2012, roč. 61, č. 3-4, s. 284-307. ISSN: 0139-7893.

SVOBODOVÁ, J. – BEJČEK, V. – MÁLKOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Nízké přežívání tetřívků v sukcesních stadiích lesních porostů Krušných hor. Sylvia, 2011, roč. 2011, č. 47, s. 77-89. ISSN: 0231-7796.

MUSILOVÁ, Z. – MUSIL, P. – ZOUHAR, J. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. – HUDEC, K. Numbers of wintering waterbirds in the Czech Republic: long-term and spatial-scale approaches to assess population size. Bird Study, 2014, roč. 61, č. 3, s. 321-331. ISSN: 0006-3657.

REIF, J. – VERMOUZEK, Z. – VOŘÍŠEK, P. – ŠŤASTNÝ, K. – BEJČEK, V. – FLOUSEK, J. Population changes in Czech passerines are predicted by their life-history and ecological traits. IBIS, 2010, roč. 152, č. 3, s. 610 - 621. ISSN: 0019-1019.

REIF, J. – VOŘÍŠEK, P. – ŠŤASTNÝ, K. – BEJČEK, V. – PETR, J. Population increase of forest birds in the Czech Republic between 1982 and 2003. Bird Study, 2007, roč. 54, č. 4, s. 248 - 255. ISSN: 0006-3657.

REIF, J. – TELENSKÝ, T. – ŠŤASTNÝ, K. – BEJČEK, V. – KLVAŇA, P. Relationships between winter temperature and breeding bird abundance on community level: importance of interspecific differences in diet. Folia Zoologica, 2010, roč. 59, č. 4, s. 313 - 322. ISSN: 0139-7893.

NOVÁKOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ČERVENÝ, J. Seznam mammaliologických bakalářských, diplomových, doktorských a docentských prací na Fakultě lesnické a environmentální České zemědělské univerzity v Praze. Lynx, 2007, roč. 38, č. 1, s. 265 - 274. ISSN: 0024-7774.

ŠÍMOVÁ, P. – ŠÁLEK, M. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. – ANDĚRA, M. – HANEL, L. – LUSK, S. – MORAVEC, J. – ZIMA, J. Species richness of vertebrates in the Czech Republic. Folia Zoologica, 2008, roč. 4, č. 57, s. 452 - 464. ISSN: 0139-7893.

REIF, J. – ŠŤASTNÝ, K. – TELENSKÝ, T. – BEJČEK, V. Srovnání změn početnosti hojných druhů ptáků zjištěných na základě síťového mapování s údaji z Jednotného programu sčítání ptáků v České republice.. Sylvia, 2009, roč. 45, č. 0, s. 137 - 150. ISSN: 0231-7796.

REIF, J. – VOŘÍŠEK, P. – ŠŤASTNÝ, K. – KOSCHOVÁ, M. – BEJČEK, V. The impact of climate change on long-term population trends of birds in a central European country. Animal Conservation, 2008, roč. 11, č. 5, s. 412 - 421. ISSN: 1367-9430.

MOUDRÝ, V. – **MOUDRÁ, L. – BARTÁK, V. – BEJČEK, V. – GDULOVÁ, K. – HENDRYCHOVÁ, M. – MORAVEC, D. – MUSIL, P. – ROCCHINI, D. – ŠŤASTNÝ, K. – **VOLF, O. – ŠÁLEK, M. The role of the vegetation structure, primary productivity and senescence derived from airborne LiDAR and hyperspectral data for birds diversity and rarity on a restored site. Landscape and Urban Planning, 2021, roč. 2021, č. 210, s. 1-12. ISSN: 0169-2046.

VOŘÍŠEK, P. – ŠŤASTNÝ, K. – BEJČEK, V. Trendy početnosti ptáků v České republice v letech 1982 - 2005. Sylvia, 2006, roč. 42, č. 0, s. 22 - 37. ISSN: 0231-7796.

JOZA, V. – BEJČEK, V. Zemřel Zdeněk Bárta. Lynx, 2006, roč. 36, č. 0, s. 143 - 148. ISSN: 0024-7774.

Odborná monografie

ŠŤASTNÝ, K. – BEJČEK, V. – HUDEC, K. Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2001 - 2003. Praha: Aventinum s.r.o, 2006. 463s. ISBN 80-86858-19-7.

ŠŤASTNÝ, K. – BEJČEK, V. – HUDEC, K. Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2001-2003. Praha - 2. vyd.: Aventinum, 2010. 463s. ISBN 978-80-86858-88-3.

ŠŤASTNÝ, K. – BEJČEK, V. – **MIKULÁŠ, I. – **TELECKÝ, T. Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2014-2017. Praha: Aventinum, Praha, 2021, 511s. ISBN 978-80-7442-130-3.

ŠŤASTNÝ, K. – HUDEC, K. – ALBRECHT, T. – BEJČEK, V. – BUREŠ, S. – CEPÁK, J. – ČAPEK, M. – ČIHÁK, K. – HONZA, M. – HROMÁDKO, M. – KLÁPŠTĚ, J. – KLOUBEC, B. – KRÁL, M. – KLVAŇA, P. – KLVAŇOVÁ, A. – LUMPE, P. – PROCHÁZKA, P. – SCHRÖPFER, L. – SITKO, J. – ŠKOPEK, J. – VIKTORA, L. – WEIDINGER, K. Fauna ČR. Ptáci - Aves 3/I, 3/II. Praha: Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, 2011. 1189s. ISBN 978-80-200-1834-2.

SKLENIČKA, P. – ZATLOUKAL, V. – BOUŠE, J. – DVOŘÁK, V. – BEJČEK, V. – LINHART, J. – MANDÁK, B. – KOTTOVÁ, B. – PIXOVÁ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Koncepce ochrany přírody a krajiny v Plzeňském kraji. Praha: Naděžda Skleničková, 2004. 92s. ISBN 80-903206-4-3.

Kapitoly v odborné knize

ŠŤASTNÝ, K. – BEJČEK, V. – **NĚMEC, M. Červený seznam ohrožených druhů České republiky . Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny, 2017, 48s. ISBN 9788088076469. Červený seznam ptáků České republiky, s. 107-154.

ANDĚRA, M. – BEJČEK, V. – ČERVENÝ, J. – HANEL, L. – LUSK, S. – MORAVEC, J. – ŠŤASTNÝ, K. – ZAVADIL, V. Příroda. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa ochrany přírody ČR, 2003. 1s. ISBN 80-86064-33-6 . s. Červený seznam ptáků České republiky – souhrnný přehled, s. 131 - 171.

BEJČEK, V. Fauna ČR.Ptáci - Aves 2/I,2/II. Praha: Academia Praha, 2005. 1s. ISBN 80-200-1114-5 . s. Fauna ČR.Ptáci - Aves 2/I,2/II, s. 1 - 1203.

ŠŤASTNÝ, K. – BEJČEK, V. – FLOUSEK, J. Ukazatele změn biodiverzity. Praha: Academia Praha, 2005. 1s. ISBN . s. Indikátor ptačích populací v zemědělských a lesních ekosystémech. In:Vačkář (ed.):Ukazatele změn biodiverzity, s. 95 - 104.

BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Pastva jako prostředek údržby trvalých travních porostů v chráněných územích.. Praha: VÚ RV, 2006. 1s. ISBN 80-86555-76-3. s. Obratlovci. In:Mládek,J.,Pavlů,V.,Hejcman,M.,Gaisler,J.(eds.):, s. 62 - 64.

ŠŤASTNÝ, K. – BEJČEK, V. – KELCEY, J. Birds in European Cities. Schönblick 10, Germany: Ginster Verlag, 2005. 1s. ISBN 3-9806817-2-6. s. Prague, s. 215 - 241.

HENDRYCHOVÁ, M. – BEJČEK, V. Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi. České Budějovice: Calla, 2010. 172s. ISBN 978-80-87267-09-7. s. Výsypky, s. 15 - 35.

BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Ekologické funkce a hospodaření v říčních nivách.. Třeboň: Botanický ústav AV ČR - úsek ekologie rostlin Třeboň, 2003. 1s. ISBN 80-86188-14-0. s. Význam říčních niv z hlediska suchozemských obratlovců., s. 30 - 36.

Certifikované metodiky

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) v České republice, Northern Goshawk (Accipiter gentilis) in the Czech Republic, Northern Goshawk, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0101, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Bažant královský (Syrmaticus reevesii) v České republice, Reeves's Pheasant (Syrmaticus reevesii) in the Czech Republic, Reeves's Pheasant, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0299, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Bažant obecný (Phasianus colchicus) v České republice, Common Pheasant (Phasianus colchicus) in the Czech Republic, Common Pheasant, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0255, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Bekasina otavní (Gallinago gallinago) v České republice, Common Snipe (Gallinago gallinago) in the Czech Republic, Common Snipe, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0196, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) v České republice, Northern Wheatear (Oenanthe oenanthe) in the Czech Republic, Northern Wheatear, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0239., Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Bramborníček černohlavý (Saxicola torquata) v České republice, Common Stonechat (Saxicola torquta) in the Czech Republic, Common Stonechat, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0283, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) v České republice, Whinchat (Saxicola rubetra) in the Czech Republic, Whinchat, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0282, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Břehouš černoocasý (Limosa limosa) v České republice, Black-tailed Godwit (Limosa limosa) in the Czech Republic, Black-tailed Godwit, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0214, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Břehule říční (Riparia riparia) v České republice, Sand Martin (Riparia riparia) in the Czech Republic, Sand Martin, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0281, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Brhlík lesní (Sitta europaea) v České republice, Wood Nuthatch (Sitta europaea) in the Czech Republic, Wood Nuthatch, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0286, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) v České republice, Wood Warbler (Phylloscopus sibilatrix) in the Czech Republic, Wood Warbler, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0259, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Budníček menší (Phylloscopus collybita) v České republice, Common Chiffchaff (Phylloscopus collybita) in the Czech Republic, Common Chiffchaff, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0258, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Budníček větší (Phylloscopus trochilus) v České republice, Willow Warbler (Phylloscopus trochilus) in the Czech Republic, Willow Warbler, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0261, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Budníček zelený (Phylloscopus trochiloides) v České republice, Greenish Warbler (Phylloscopus trochiloides) in the Czech Republic, Greenish Warbler, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0260, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Bukač velký (Botaurus stellaris) v České republice., Great Bittern (Botaurus stellaris) in the Czech Republic., Great Bittern,species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0137.pdf, Soubor map, mapy zprcovány v software ArcGIS 10.1;elektronická forma;typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Bukáček malý (Ixobrychus minutus) v České republice, Little Bittern (Ixobrychus minutus) in the Czech Republic, Little Bittern, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0206, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Čáp bílý (Ciconia ciconia) v České republice., White Stork (Ciconia ciconia) in the Czech Republic., White Stork, species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0154.pdf, Soubor map, mapy zprcovány v software ArcGIS 10.1;elektronická forma;typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Čáp černý (Ciconia nigra) v České republice., Black Stork (Ciconia nigra) in the Czech Republic., Black Stork,species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0155.pdf, Soubor map, mapy zprcovány v software ArcGIS 10.1;elektronická forma;typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Čečetka zimní (Carduelis flammea) v České republice., Common Redpoll (Carduelis flammea) in the Czech Republic., Common Redpoll,species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0145.pdf, Soubor map, mapy zprcovány v software ArcGIS 10.1;elektronická forma;typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) v České republice, Northern Lapwing (Vanellus vanellus) in the Czech Republic, Northern Lapwing, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0315, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Červenka obecná (Erithacus rubecula) v České republice, European Robin (Erithacus rubecula) in the Czech Republic, European Robin, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0185, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Chocholouš obecný (Galerida cristata) v České republice, Crested Lark (Galerida cristata) in the Czech Republic, Crested Lark, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0195, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Chřástal kropenatý (Porzana porzana) v České republice, Spotted Crake (Porzana porzana) in the Czech Republic, Spotted Crake, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0271, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Chřástal malý (Porzana parva) v České republice, Little Crake (Porzana parva) in the Czech Republic, Little Crake, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0270, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Chřástal nejmenší (Porzana pusilla) v České republice, Baillon’s Crake (Porzana pusilla) in the Czech Republic, Baillon’s Crake, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0272, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Chřástal polní (Crex crex) v České republice., Corncrake (Crex crex) in the Czech Republic., Corncrake,species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0170.pdf, Soubor map, mapy zprcovány v software ArcGIS 10.1;elektronická forma;typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Chřástal vodní (Rallus aquaticus) v České republice, Water Rail (Rallus aquaticus) in the Czech Republic, Water Rail, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0276, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Čírka modrá (Anas querquedula) v České republice., Garganey (Anas querquedula) in the Czech Republic., Garganey, species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0118.pdf, Soubor map, mapy zprcovány v software ArcGIS 10.1;elektronická forma;typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Čírka obecná (Anas crecca) v České republice., Common Teal (Anas crecca) in the Czech Republic., Common Teal species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0115.pdf, Soubor map, mapy zprcovány v software ArcGIS 10.1;elektronická forma;typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Čížek lesní (Carduelis spinus) v České republice., Eurasian Siskin (Carduelis spinus) in the Czech Republic., Eurasian Siskin, species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0146.pdf, Soubor map, mapy zprcovány v software ArcGIS 10.1;elektronická forma;typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) v České republice, Eurasian River Warbler (Locustella fluviatilis) in the Czech Republic, Eurasian River Warbler, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0215, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) v České republice, Savi’s Warbler (Locustella luscinioides) in the Czech Republic, Savi’s Warbler, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0216, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Cvrčilka zelená (Locustella naevia) v České republice, Common Grasshopper Warbler (Locustella naevia) in the Czech Republic, Common Grasshopper Warbler, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0217, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Datel černý (Dryocopus martius) v České republice, Black Woodpecker (Dryocopus martius) in the Czech Republic, Black Woodpecker, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0179, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) v České republice, Three-toed Woodpecker (Picoides tridactylus) in the Czech Republic, Three-toed Woodpecker, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0263, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) v České republice., Hawfinch (Coccothraustes coccothraustes) in the Czech Republic., Hawfinch, species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0160.pdf, Soubor map, mapy zprcovány v software ArcGIS 10.1;elektronická forma;typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Drozd brávník (Turdus viscivorus) v České republice, Mistle Thrush (Turdus viscivorus) in the Czech Republic, Mistle Thrush, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0312, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Drozd cvrčala (Turdus iliacus) v České republice, Redwing (Turdus iliacus) in the Czech Republic, Redwing, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0307, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Drozd kvíčala (Turdus pilaris) v České republice, Fieldfare (Turdus pilaris) in the Czech Republic, Fieldfare, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0310, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Drozd zpěvný (Turdus philomelos) v České republice, Song Thrush (Turdus philomelos) in the Czech Republic, Song Thrush, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0309, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Dudek chocholatý (Upupa epops) v České republice, Eurasian Hoopoe (Upupa epops) in the Czech Republic, Eurasian Hoopoe, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0314, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Havran polní (Corvus frugilegus) v České republice, Rook(Corvus frugilegus) in the Czech Republic., Rook,species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0167.pdf, Soubor map, mapy zprcovány v software ArcGIS 10.1;elektronická forma;typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Hohol severní (Bucephala clangula) v České republice., Common Goldeneye (Bucephala clangula) in the Czech Republic., Common Goldeneye,species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0139.pdf, Soubor map, mapy zprcovány v software ArcGIS 10.1;elektronická forma;typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Holub domácí (Columba livia f. domestica) v České republice., Rock Pigeon (Columba livia f. domestica) in the Czech republic., species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0161.pdf, Soubor map, mapy zprcovány v software ArcGIS 10.1;elektronická forma;typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Holub doupňák (Columba oenas) v České republice., Stock Pigeon (Columba oenas) in the Czech Republic., Stock Pigeon,species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0162.pdf, Soubor map, mapy zprcovány v software ArcGIS 10.1;elektronická forma;typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Holub hřivnáč (Columba palumbus) v České republice., Common Wood Pigeon (Columba palumbus) in the Czech Republic., Common Wood Pigeon,species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0163.pdf, Soubor map, mapy zprcovány v software ArcGIS 10.1;elektronická forma;typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) v České republice, European Turtle Dove (Streptopelia turtur) in the Czech Republic, European Turtle Dove, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0290, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) v České republice, Eurasian Collared Dove (Streptopelia decaocto) in the Czech Republic, Eurasian Collared Dove, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0289, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Husa velká (Anser anser) v České republice., Greylag Goose (Anser anser) in the Czech Republic., Greylag Goose, species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0120.pdf, Soubor map, mapy zprcovány v software ArcGIS 10.1;elektronická forma;typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Husice liščí (Tadorna tadorna) v České republice, Common Shelduck (Tadorna tadorna) in the Czech Republic, Common Shelduck, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0301, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Hvízdák euroasijský (Anas penelope) v České republice., Eurasian Wigeon (Anas penelope) in the Czech Republic., Eurasian Wigeon species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0116.pdf, Soubor map, mapy zprcovány v software ArcGIS 10.1;elektronická forma;typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) v České republice, Eurasian Bullfinch (Pyrrhula pyrrhula) in the Czech Republic, Eurasian Bullfinch, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0275, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Hýl rudý (Carpodacus erythrinus) v České republice., Common Rosefinch (Carpodacus erythrinus) in the Czech Republic, Common Rosefinch,species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0147.pdf, Soubor map, mapy zprcovány v software ArcGIS 10.1;elektronická forma;typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

Identifikace souvislých území při státní hranici ČR a SRN cenných z hlediska ochrany přírody - Karlovarský kraj prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc., prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc., Ing. Petra Šímová, Ph.D., 2010

Identifikace souvislých území při státní hranici ČR a SRN cenných z hlediska ochrany přírody - Plzeňský kraj prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc., Ing. Petra Šímová, Ph.D., prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc., 2010

Identifikace souvislých území při státní hranici ČR a SRN cenných z hlediska ochrany přírody - Ústecký kraj prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc., Ing. Petra Šímová, Ph.D., prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc., 2010

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Jeřáb popelavý (Grus grus) v České republice, Common Crane (Grus grus) in the Czech Republic, Common Crane, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0201, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Jeřábek lesní (Bonasa bonasia) v České republice., Hazel Grouse (Bonasa bonasia) in the Czech Republic., Hazel Grouse,species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0136.pdf, Soubor map, mapy zprcovány v software ArcGIS 10.1;elektronická forma;typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Jiřička obecná (Delichon urbica) v České republice, Northern House-Martin (Delichon urbica) in the Czech Republic, Northern House-Martin, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0173, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Kachna divoká (Anas platyrhynchos) v České republice., Mallard (Anas platyrhynchos) in the Czech Republic., Mallard species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0117.pdf, Soubor map, mapy zprcovány v software ArcGIS 10.1;elektronická forma;typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Kalous pustovka (Asio flammeus) v České republice., Short-eared Owl (Asio flammeus) in the Czech Republic., Short-eared Owl,species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0130.pdf, Soubor map, mapy zprcovány v software ArcGIS 10.1;elektronická forma;typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,