×
prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
banner

Publikace

Ostatní výsledky

Současná situace tetřevovitých v ČR prof. RNDr. Šťastný Karel, CSc.; prof. RNDr. Bejček Vladimír, CSc., 2007

Tetřívek obecný a větrné elektrárny - otázka priorit Volf O; prof. RNDr. Šťastný Karel, CSc.; prof. RNDr. Bejček Vladimír, CSc., 2007

The Third Atlas of Breeding Birds in the Czech Republic prof. RNDr. Bejček Vladimír, CSc., 2006

Tradiční hospodaření na Sokotře. Krajina téměř nedotčená moderním vývojem. prof. RNDr. Bejček Vladimír, CSc.; prof. RNDr. Šťastný Karel, CSc., 2003

Trends in faunal colonization of spoil banks after brown coal-mining in North-west Bohemia, Czech Republic Ing. Vojar Jiří; Ing. Vojar Jiří, Ph.D.; prof. RNDr. Bejček Vladimír, CSc.; prof. RNDr. Šťastný Karel, CSc., 2006

JANKOVSKÁ, I. – BEJČEK, V. – LANGROVÁ, I. – SEKEROVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Trichinella in the muscle of wild and domestic pigs from selected areas of the Czech Republic. 2013, s. 185-188. In Kubík Š. & Barták M. (eds): Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. Printed version (ISBN 978-80-213-2423-7) + CD (ISBN 978-80-213-2424-4).

Ťuhýci – dravci mezi pěvci prof. RNDr. Bejček Vladimír, CSc.; prof. RNDr. Šťastný Karel, CSc., 2005

Vliv globálních klimatických změn na vývoj početnosti ptáků v ČR. prof. RNDr. Šťastný Karel, CSc.; prof. RNDr. Bejček Vladimír, CSc.; Reif J.; Voříšek P.; Koschová M., 2009