×
Ing. Kateřina Benediktová, Ph.D.
banner

Granty

Homing a magnetorecepce vybraných druhů obratlovců

GA FLD, 2016-2016

Prostorová orientace loveckých plemen psů: interakce mezi senzorickou percepcí a faktory ovlivňujícími schopnost orientace

CIGA, 2017-2018