×
doc. Ing. Irena Benešová, Ph.D.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

RUMÁNKOVÁ, L. – KUZMENKO, E. – BENEŠOVÁ, I. – SMUTKA, L. Selected EU Countries Crop Trade Competitiveness from the Perspective of the Czech Republic. Agriculture-BASEL, 2022, roč. 12, č. 2, s. 1-31. ISSN: 2077-0472.

KUZMENKO, E. – RUMÁNKOVÁ, L. – BENEŠOVÁ, I. – SMUTKA, L. Czech Comparative Advantage in Agricultural Trade with Regard to EU-27: Main Developmental Trends and Peculiarities. Agriculture-BASEL, 2022, roč. 12, č. 2, s. 1-22. ISSN: 2077-0472.

PELTAN, T. – BENEŠOVÁ, I. – KIRSCHNER, V. – FRANKE, D. – **SOUKUP, T. – **MIKA, J. – **JETEL, V. – NOVOTNÝ, V. – ČERMÁK, J. – **CIHLÁŘ, J. – **HLAVÁČEK, J. – MECNEROVÁ, K. – MAIER, K. Plánování obytné funkce ve smršťujících se městech. Urbanizmus a územní rozvoj, 2022, roč. neuvedeno, č. 6, s. 0-0. ISSN: 1212-0855.

ČECHURA, L. – ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. – BENEŠOVÁ, I.; idPublikace = 85597; Název: Productivity and Efficiency in European Milk Production: Can We Observe the Effects of Abolishing Milk Quotas?-- Neexistuje podtyp publikace --

**CZECH, K. – **WIELECHOWSKI, M. – KOTYZA, P. – BENEŠOVÁ, I. Shaking Stability: COVID-19 Impact on the Visegrad Group Countries’ Financial Markets . Sustainability, 2020, roč. 12, č. 15, s. 1-18. ISSN: 2071-1050.

BENEŠOVÁ, I. – SMUTKA, L. – **HINKE, J. – LAPUTKOVÁ, A. COMPETITIVENESS OF MUTUAL AGRARIAN FOREIGN TRADE OF THE POST-SOVIET COUNTRIES. E+M Ekonomie a Management, 2020, roč. 23, č. 3, s. 49-66. ISSN: 1212-3609.

RUMÁNKOVÁ, L. – KUZMENKO, E. – BENEŠOVÁ, I. – SMUTKA, L. – LAPUTKOVÁ, A. Animal Husbandry Export Measures Productivity: What is the Position of the Czech Republic?. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2020, roč. XII, č. 4, s. 93-110. ISSN: 1804-1930.

BENEŠOVÁ, I. – SMUTKA, L. – LAPUTKOVÁ, A. Specifics of the Mutual Trade of the Post-Soviet Countries. Entrepreneurial Business and Economics Review, 2019, roč. 7, č. 1, s. 29-43. ISSN: 2353-883XE.

RUMÁNKOVÁ, L. – SMUTKA, L. – MAITAH, M. – BENEŠOVÁ, I. The Interrelationship Between Sugar Prices at the Main World Sugar Commodities Markets. Sugar Tech, 2019, roč. 21, č. 6, s. 853-861. ISSN: 0972-1525.

ORTIKOV, A. – SMUTKA, L. – BENEŠOVÁ, I. Competitiveness of Uzbek agrarian foreign trade – different regional trade blocs and the most significant trade partners. Journal of International Studies, 2019, roč. 12, č. 4, s. 177-194. ISSN: 2071-8330.

BENEŠOVÁ, I. – ŠÁNOVÁ, P. – BRECKLOVÁ, V. – PULKRÁBEK, J. Struktura cukerního průmyslu latinsko-amerických zemí. Listy cukrovarnické a řepařské, 2018, roč. 134, č. 7-8, s. 266-271. ISSN: 1210-3306.

BENEŠOVÁ, I. – MAITAH, M. – SMUTKA, L. – TOMŠÍK, K. Perspectives of the Russian agricultural exports in terms of comparative advantage . Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2017, roč. 63, č. 7, s. 318-330. ISSN: 0139-570X.

BENEŠOVÁ, I. – DLUBALOVÁ, Z. – ŠÁNOVÁ, P. – LAPUTKOVÁ, A. Economic Comparison of Agricultural Sector of Eurasian Countries – Is There Any Potential for Development Through Economic Cooperation?. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2016, roč. 8, č. 2, s. 19-31. ISSN: 1804-1930.

BENEŠOVÁ, I. – SMUTKA, L. – RUMÁNKOVÁ, L. – LAPUTKOVÁ, A. – DLUBALOVÁ, Z. Regional Cooperation of the Post-Soviet Countries – Can It Be Influenced by the Structure of the Economy?. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2016, roč. 64, č. 6, s. 55-65. ISSN: 1211-8516.

SMUTKA, L. – RUMÁNKOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. – BENEŠOVÁ, I. – LUBANDA, J. Vztah světového a brazilského trhu s cukrem. Listy cukrovarnické a řepařské, 2015, roč. 131, č. 5-6, s. 194-199. ISSN: 1210-3306.

SMUTKA, L. – ŘEZBOVÁ, H. – PULKRÁBEK, J. – BENEŠOVÁ, I. Evropský trh s kvótovaným řepným cukrem – kdo jej kontroluje?. Listy cukrovarnické a řepařské, 2015, roč. 131, č. 9-10, s. 298-305. ISSN: 1210-3306.

SMUTKA, L. – ZHURAVLEVA, E. – PULKRÁBEK, J. – BENEŠOVÁ, I. – MAITAH, M. Ruská federace - produkce cukrové řepy a cukru. Listy cukrovarnické a řepařské, 2015, roč. 2015, č. 2, s. 72-77. ISSN: 1210-3306.

BENEŠOVÁ, I. – ŘEZBOVÁ, H. – SMUTKA, L. – TOMŠÍK, K. – LAPUTKOVÁ, A. EUROPEAN SUGAR MARKET - IMPACT OF QUOTA SYSTEM. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, roč. 63, č. 6, s. 1825-1838. ISSN: 1211-8516.

SMUTKA, L. – PULKRÁBEK, J. – BENEŠOVÁ, I. Současný stav trhu s cukrem ve světě. Listy cukrovarnické a řepařské, 2014, roč. 130, č. 2, s. 70-77. ISSN: 1210-3306.

SMUTKA, L. – PULKRÁBEK, J. – BENEŠOVÁ, I. – MAITAH, M. Thajsko – tygr na světovém trhu s cukrem. Listy cukrovarnické a řepařské, 2014, roč. 130, č. 9-10, s. 312-317. ISSN: 1210-3306.

ŘEZBOVÁ, H. – SMUTKA, L. – PULKRÁBEK, J. – BENEŠOVÁ, I. Evropské cukrovary, cukrovarnické společnosti a jejich aliance: kdo kontroluje evropskou produkci cukru?. Listy cukrovarnické a řepařské, 2014, roč. 130, č. 11, s. 365-369. ISSN: 1210-3306.

SMUTKA, L. – PULKRÁBEK, J. – VASILENOK, V. – BENEŠOVÁ, I. – LUBANDA, J. Ruská federace – zahraniční obchod s cukrem. Listy cukrovarnické a řepařské, 2014, roč. 130, č. 12, s. 400-405. ISSN: 1210-3306.

SMUTKA, L. – BENEŠOVÁ, I. – URBAN, J. – PULKRÁBEK, J. – BELOVÁ, A. Vývoj a postavení cukrovarnictví v zemích EU v letech 2000–2011. Listy cukrovarnické a řepařské, 2013, roč. 129, č. 1, s. 22-27. ISSN: 1210-3306.

SMUTKA, L. – RUMÁNKOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. – BENEŠOVÁ, I. Hlavní determinanty nabídky a poptávky na světovém trhu s cukrem. Listy cukrovarnické a řepařské, 2013, roč. 129, č. 4, s. 142-145. ISSN: 1210-3306.

SMUTKA, L. – RUMÁNKOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. – BENEŠOVÁ, I. – URBAN, J. – BELOVÁ, A. Vývoj faktorů ovlivňujících nabídku a poptávku cukru na světovém trhu v jednotlivých obdobích. Listy cukrovarnické a řepařské, 2013, roč. 129, č. 5-6, s. 192-196. ISSN: 1210-3306.

MAITAH, M. – SMUTKA, L. – PULKRÁBEK, J. – BENEŠOVÁ, I. – BELOVÁ, A. Produkce a spotřeba cukru v Egyptě v letech 1995 - 2009. Listy cukrovarnické a řepařské, 2013, roč. 129, č. 9/10, s. 300-304. ISSN: 1210-3306.

BELOVÁ, A. – SMUTKA, L. – BENEŠOVÁ, I. – PULKRÁBEK, J. Trh s cukrem a cukrovou řepou v Ruské federaci – základní vývoj a charakteristiky . Listy cukrovarnické a řepařské, 2012, roč. 128, č. 7-8, s. 256-260. ISSN: 1210-3306.

SMUTKA, L. – BENEŠOVÁ, I. – PULKRÁBEK, J. Světový obchod s bílým cukrem. Listy cukrovarnické a řepařské, 2012, roč. 128, č. 3, s. 86-89. ISSN: 1210-3306.

SMUTKA, L. – BENEŠOVÁ, I. – PULKRÁBEK, J. Analýza konkurenceschopnosti vzájemného obchodu se surovým a bílým cukrem mezi jednotlivými regiony světa. Listy cukrovarnické a řepařské, 2012, roč. 128, č. 4, s. 141-145. ISSN: 1210-3306.

SMUTKA, L. – BENEŠOVÁ, I. – PULKRÁBEK, J. – BELOVÁ, A. Vývoj cen cukru ve světě (vybrané trendy a specifika). Listy cukrovarnické a řepařské, 2012, roč. 128, č. 11, s. 328-331. ISSN: 1210-3306.

RUMÁNKOVÁ, L. – SMUTKA, L. – PULKRÁBEK, J. – BENEŠOVÁ, I. Tvorba ceny cukru na světovém trhu - přenos ceny surového a bílého cukru. Listy cukrovarnické a řepařské, 2012, roč. 128, č. 9-10, s. 274-279. ISSN: 1210-3306.

RUMÁNKOVÁ, L. – SMUTKA, L. – PULKRÁBEK, J. – BENEŠOVÁ, I. Vliv zásob cukru na jeho nabídku na světovém trhu. Listy cukrovarnické a řepařské, 2012, roč. 128, č. 12, s. 381-384. ISSN: 1210-3306.

MAIER, K. – MARKÉTA, H. – BENEŠOVÁ, I. Metropolizace a polycentrický rozvoj ve Střední Evropě. Urbanizmus a územní rozvoj, 2012, roč. 2012, č. 6, s. 24-29. ISSN: 1212-0855.

BENEŠOVÁ, I. – SMUTKA, L. – PULKRÁBEK, J. Světová produkce cukrodárných plodin. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 3, s. 78-82. ISSN: 1210-3306.

BENEŠOVÁ, I. – SMUTKA, L. – PULKRÁBEK, J. Světová produkce cukru. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č 4, s. 118-121. ISSN: 1210-3306.

SMUTKA, L. – BENEŠOVÁ, I. – PULKRÁBEK, J. Vývoj světového obchodu s cukrem z pohledu posledních čtyř dekád. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 9-10, s. 281-285. ISSN: 1210-3306.

PULKRÁBEK, J. – SMUTKA, L. – BENEŠOVÁ, I. – MAITAH, M. Světový obchod se surovým cukrem – analýza konkurenceschopnosti regionů. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 12, s. 374-378. ISSN: 1210-3306.

BENEŠOVÁ, I. – SMUTKA, L. Is there any future for cash crops in developing countries? The case of vanilla. . AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2011, roč. III, č. 1, s. 23-31. ISSN: 1804-1930.

ULMAN, M. – HAVLÍČEK, Z. – POKORNÁ, I. Hodnocení kvality elektronických agend státní správy. Systémová integrace, 2011, roč. 18, č 2, s. 26-38. ISSN: 1210-9479.

POKORNÁ, I. – SMUTKA, L. RTA and Foreign Trade. Does any Difference Exist? . Agricultura tropica et subtropica, 2010, roč. 43, č. 4, s. 10 - 15. ISSN: 0231-5742.

POKORNÁ, I. – SMUTKA, L. What is the structure of the coffee market: Can the real poor benefit from the coffee trade?. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2010, roč. II, č. 2, s. 27 - 37. ISSN: 1804-1930.

NOVOTNÝ, V. – FRANKE, D. – POKORNÁ, I. A theoretical approach to the computation of functional accessibility. Journal of Landscape Studies - online version, 2008, roč. 2, č. 2, s. 59 - 69. ISSN: 1802-4416.

Odborná monografie

SVATOŠ, M. – SMUTKA, L. – ROSOCHATECKÁ, E. – TOMŠÍK, K. – BRČÁK, J. – BENEŠOVÁ, I. – STEININGER, M. Globalizační procesy v zemědělství a role EU v rámci globálního trhu. Praha: Powerprint, 2011. 140s. ISBN 978-80-87415-26-9.

SMUTKA, L. – SVATOŠ, M. – VOLOŠIN, J. – BENEŠOVÁ, I. Vývoj agrárního zahraničního obchodu ČR v evropském a světovém kontextu. Praha: Powerprint, 2011. 267s. ISBN 978-80-87415-22-1.

SVATOŠ, M. – SMUTKA, L. – TOMŠÍK, K. – BENEŠOVÁ, I. – MAITAH, M. Zahraniční obchod - teorie a praxe . Praha: Grada Publishing, a.s., 2009, 368s. ISBN 978-80-247-2708-0.

Kapitoly v odborné knize

SMUTKA, L. – POKORNÁ, I. Financial crisis: instituons and policies. Bučovice: Martin Stříž Publishing, 2010. 266s. ISBN 978-80-87106-36-5. s. The Influence of Official Development Assistance on Economical Development of the Selected Groups of Developing Countries around the World, Chapter 9, s. 210 - 244.

POKORNÁ, I. Zahraniční obchod - teorie a praxe. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. 1s. ISBN 978-80-247-2708-0. s. Zahraniční obchod - teorie a praxe (Kapitoly: 3.3., příloha 1), s. 78 - 317.

Článek ve sborníku z akce

BENEŠOVÁ, I. – DLUBALOVÁ, Z. – RUMÁNKOVÁ, L. – LAPUTKOVÁ, A. Economic convergence of the post-Soviet countries . In ENTERPRISE AND COMPETITIVE ENVIRONMENT Conference Proceedings 09.03.2017, Brno. Brno: Mendel University in Brno, 2017. s. 97-105.

BENEŠOVÁ, I. – DLUBALOVÁ, Z. – ŠÁNOVÁ, P. – LAPUTKOVÁ, A. COMMONALITIES IN EDUCATION AND RESEARCH OF THE POST-SOVIET COUNTRIES. In Efficiency and Responsibility in Education 13th International Conference 02.06.2016, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2016. s. 26-34.

BENEŠOVÁ, I. – DLUBALOVÁ, Z. – ŠÁNOVÁ, P. – LAPUTKOVÁ, A. Agriculture of the post-Soviet countries. In GLOBAL AND EUROPEAN CHALLENGES FOR FOOD PRODUCTION, AGRIBUSINESS AND THE RURAL ECONOMY 14.09.2016, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2016. s. 41-50.

BENEŠOVÁ, I. – ŠÁNOVÁ, P. – LAPUTKOVÁ, A. Public expenditures on education - Comparison of EU states. In 12th International Conference: Efficiency and responsibility in Education 04.06.2015, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, 2015. s. 25-33.

SMUTKA, L. – BENEŠOVÁ, I. – TOMŠÍK, K. European Sugar Market – Quo Vadis?. In 18TH INTERNATIONAL CONFERENCE ENTERPRISE AND COMPETITIVE ENVIRONMENT 05.03.2015, Brno. Brno: Univ Mendel, Fac Business Econom, Brno, CZECH REPUBLIC, 2015. s. 824-833.

SMUTKA, L. – BENEŠOVÁ, I. Agricultural market of post-Soviet countries and its comparison with selected group of countries. In AGRARIAN PERSPECTIVES XXIV: GLOBAL AGRIBUSINESS AND THE RURAL ECONOMY 16.09.2015, Praha. Praha : Czech Univ Life Sci Prague, Fac Econ & Management, 2015. s. 376-384.

POKORNÁ, I. – SMUTKA, L. Does Regional Integration Promote Trade? Case Study of Selected Regional Trade Agreements. In PROCEEDINGS OF THE 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE LIBEREC ECONOMIC FORUM 2009 15.09.2009, Liberec, CZECH REPUBLIC. Liberec: TECHNICAL UNIV LIBEREC, FACULTY ECONOMICS, STUDENTSKA 2, LIBEREC, 46117, CZECH REPUBLIC , 2009. s. 303-312.

BENEŠOVÁ, I.; idPublikace = 59760; Název: JE REÁLNÁ KONVERGENCE AFRICKÝCH REGIONÁLNÍCH USKUPENÍ? Případová studie SADC a ECOWAS-- Neexistuje podtyp publikace --

BENEŠOVÁ, I. – NOVOTNÝ, V. REGIONAL SOCIAL REMOTENESS AND ITS COMPARISON IN THE CZECH REPUBLIC . In HRADECKE EKONOMICKE DNY 2008: AKTUALNI PROBLEMY ROZVOJE REGIONU. CURRENT PROBLEMS OF REGIONAL DEVELOPMENT 05.02.2008, Hradec Králové . Hradec Králové : GAUDEAMUS, UNIV HRADEC KRALOVE, 2008. s. 83-88.