×
Mgr. Josef Beránek
banner

Životopis


Josef Beránek

 

Praxe:

2018 -

vedoucí Oddělení pro strategii České zemědělské univerzity v Praze

2011 – 2017

vedoucí Oddělení pro strategii a vedoucí Oddělení kmunikace / tiskový mluvčí ČZU 

2008 – 2010

vedoucí Samostatného oddělení projektového řízení, resp. zástupce vrchního ředitele sekce MK ČR (projektové řízení přípravy výzev EU dotačních programů, konzultování žádostí a kontrola studií velkých investičních projektů, nastavení procesu řízení a controllingu projektů), člen souvisejících orgánů v rámci MK ČR, MMR a MŠMT.

2006 – 2008

manažer lidských zdrojů NEWTON I.T. (v důsledku fúze NEWTON Media, a.s.)
(formulování personální strategie, nábor a uvolňování, vzdělávání, standardizace vnitrofiremních procesů /hodnocení, odměňování, benefity, vnitřní komunikace aj./, poradenství, správní agenda)

1996 – 2005

publikační ředitel sekce časopisů nakladatelství Portál, vedle vlastních titulů AD magazínu, Informatoria 3-8 a Moderní vyučování (do konce roku 2002), nakladatelství převzalo titul Děti a my (od roku 1997) a Rodina a škola(od roku 2005), profesionalizovalo studentský časopis Propsy (v současnosti Psychologie dnes),  oddělení dále realizovalo čtvrtletník Náhradní rodinná péče (do konce roku 2004), Universum a Psychoterapeutické sešity (do konce roku 2002). Člen ediční a publikační rady nakladatelství. Odpovědný řešitel dílčí části projektu Dětská práva Nadace Naše dítě. 
(vytvoření redakční strategie časopisů, rozpočet, produkce, výběr a vzdělávání redaktorů, částečně marketing a distribuce)

1994 – 1998

vedoucí redaktor časopisu AD magazín

1993 – 1994

redaktor, publikační činnost v AD i dalších médiích LN, ČD, Čtd, Respekt, KT,
Radio Golem, Čro, občasné publikování trvá do současnosti

 

 


Vzdělání:

2012

Project management, financial management FP7

2009 – 2010

Krátkodobé kurzy a semináře o projektovém a finančním řízení, analýze rizik, veřejné podpoře ve státní správě

2007 – 2008

Dlouhodobé aktivity Kurz interního lektora-Kouč, Personální práce v malém a středním podniku, stáž v Centru dohody (personální poradenství, tvorba vzdělávacích projektů s dotací EU)

2006

Zákoník práce aktuálně, Projektové řízení s MS Project, Efektivní vzdělávání zaměstnanců, Odměňování zaměstnanců

2004

Adobe InDesign

1993

Stáž v Bayard Presse v Paříži v redakci časopisů Phosphore a Talent

 

1992 – 1993

Postgraduální kurs na Robert Schuman Institut of Journalism v Bruselu, závěrečný dokument Liberer le papilon natočený pro belgickou BRTV získal ve své kategorii první cenu na Mezinárodním festivalu dokumentů v Polsku v roce 1993, studium ukončeno diplomem, během studia spolupráce s Českým deníkem, Radio Kiss 98, Missioner.

1986 – 1991

MFF UK obor Biofyzika a chemická fyzika, studium ukončeno získáním titulu Magistr

(1990-1991 rozšiřující studium sociologie na FF UK – nedokončeno)

1982 – 1986

Gymnázium Praha, Sladkovského nám. 8, studium ukončeno maturitou s vyznamenáním

 


Jazykové znalosti:

Angličtina dobře, francouzština dobře, ruština a němčina základy

 


Různé:

ŘP skupiny B, znalost MS Office, Adobe Collection a QXPress, systémů Benefit a Monit aj.

Cestování (Evropa, Rusko, Kazachstán, Spojené státy), v mládí aktivní člen TOM a skautu (1979 –1993)

Předseda Bytového družstva (2003 –2006)