×
Ing. Martina Bochenková
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

BOCHENKOVÁ, M. – KARLÍK, P. – HEJCMAN, M. Does seed modification and nitrogen addition affect seed germination of Pulsatilla grandis?. Scientia Agriculturae Bohemica, 2017, roč. 48, č. 4, s. 216-223. ISSN: 1211-3174.

BOCHENKOVÁ, M. – KARLÍK, P. – HEJCMAN, M. Effect of nitrogen, appendage removal, locality, and year on seed germination of the endangered dry grassland species Pulsatilla pratensis (L.) Mill.. Propagation of Ornamental Plants, 2015, roč. 15, č. 4, s. 154-162. ISSN: 1311-9109.

BOCHENKOVÁ, M. – HEJCMAN, M. – KARLÍK, P. Effect of plant community on recruitment of Pulsatilla pratensis in dry grassland. Scientia Agriculturae Bohemica, 2012, roč. 43, č. 4, s. 127-133. ISSN: 1211-3174.

Certifikované metodiky

BOCHENKOVÁ, M. – ŘEZNÍČEK, M. – KARLÍK, P. – SKALICKÁ, R. – JIRAS, P. – SKUHRAVÁ, CSC., R. Rozšíření a vitalita silně ohrožené rostliny suchých trávníků, koniklece lučního Pulsatilla pratensis, v Čechách, Distribution and vitality of endangered species Pulsatilla pratensis in Bohemia dry grasslands, pasqueflower, steppe plant communities, Dasineura pulsatillae, 2012, EF - Botanika, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, P. pratensis-bejlomorka2012, 229916/2012-MZE-16222/MAPA541, formát A3, v digitální a tištěné podobě, zpracováno v GIS (ArcView), doplněno legendou, Velikost populací koniklece lučního v roce 2012 a nové výskyty bejlomorky koniklecové, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 21.12.2012,

Ostatní výsledky

BOCHENKOVÁ, M. – HEJCMAN, M. – KARLÍK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of ammonium nitrate concentration on the germination of Pulsatilla pratensis. 2013, The most critical phases in the life of many plant species are seed germination and seedling recruitment. Both these phases are claimed to be negatively affected by high nitrogen availability in the soil. In our experiment, we investigated the effects of different concentrations of ammonium nitrate (NH4NO3) in water solution on the germination of Pulsatilla pratensis subsp. bohemica, an endangered species of dry grasslands in the Czech Republic. We tested the germination response of seeds collected at two localities to eight concentrations of ammonium nitrate: 0, 6.8, 34, 170, 509, 848, 2543 and 4239 mg N L-1. Increased concentrations of ammonium nitrate had a negligible effect on seed germination up to the N concentration of 848 mg L-1. Total germination over 31 days was 40-50%. In the 2543 and 4239 mg N L-1 treatments, germination was only 1 to 2%. In conclusion, common nitrogen concentrations in rainwater, which range from 10 to 13 mg N L-1, have no effect on the germination rate of P. pratensis..

SKALICKÁ, R. – KARLÍK, P. – HEJCMAN, M. – BOCHENKOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of insect predators on plant size and seed production of Pulsatilla pratensis subsp. bohemica. 2013, Pulsatilla pratensis subsp. bohemica (Ranunculaceae) is an endangered species of dry grassland in the Czech Republic. Flowers can be predated by the insect Dasineura pulsatillae(Cecidomyiidae), as well as by a new and probably not yet scientifically described species from the family Anthomyiidae. Both insects lay eggs into flowers and upon hatching the larvae will feed on them. In 2012 an experiment was established which aimed to investigate the effect of insect predation on plant size and seed production. The experiment took place in well preserved acidophilous dry grassland where, starting in early spring, some plants were protected against insects using synthetic cloth bags. With this design we compared predated versus non-predated plants. In unprotected plants, 31% and 57% of the flowers were predated by Dasineura and the Anthomyiid species, respectively. Predated flowers produced seeds with decreased seed weight. There was also a significant difference in the length of the longest leaf. The Anthomyiid species completely destroyed 21% of seeds in predated flowers, equating to 4% of seeds in the locality. However, over the studied locality there were sufficient viable seeds produced despite insect predation, signifying that predation does not pose a major threat to the stability of the Pulsatilla population..