×
Ing. Petra Bolechová, Ph.D.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

HRADEC, M. – ILLMANN, G. – BOLECHOVÁ, P. A first report of separation calls in southern yellow-cheeked gibbons (Nomascus gabriellae) in captivity. PRIMATES, 2020, roč. x, č. x, s. 0-0. ISSN: 0032-8332.

MAKOVSKÁ, M. – MODRÁČKOVÁ, N. – BOLECHOVÁ, P. – **DRNKOVÁ, B. – NEUŽIL BUNEŠOVÁ, V. Antibiotic susceptibility screening of primate-associated Clostridium ventriculi. Anaerobe, 2021, roč. 69, č. 102347, s. 1-6. ISSN: 1075-9964.

NEUŽIL BUNEŠOVÁ, V. – **LUGLI, G. – MODRÁČKOVÁ, N. – VLKOVÁ, E. – BOLECHOVÁ, P. – **BURTSCHER, J. – **LONGHI, G. – **MANCABELLI, L. – KILLER, J. – **DOMIG, K. – **VENTURA, M. Five novel bifidobacterial species isolated from faeces of primates in two Czech zoos: Bifidobacterium erythrocebi sp. nov., Bifidobacterium moraviense sp. nov., Bifidobacterium oedipodis sp. nov., Bifidobacterium olomucense sp. nov. and Bifidobacterium panos sp. nov.. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 2021, roč. 71, č. 1, s. 1-12. ISSN: 1466-5026.

BOLECHOVÁ, P. – CHALOUPKOVÁ, H. – HRADEC, M. – **JÁNOVÁ, E. – **DOLEŽALOVÁ, J. Fur color change and hormonal development in captive females of northern white-cheeked (Nomascus leucogenys) and buff-cheeked (Nomascus gabriellae) gibbons. GENERAL AND COMPARATIVE ENDOCRINOLOGY, 2019, roč. 282, č. 113210, s. 1-7. ISSN: 0016-6480.

DOLEŽALOVÁ, J. – OBORNÍK, M. – HAJDUŠKOVÁ, E. – JIRKŮ, M. – PETRŽALKOVÁ, K. – BOLECHOVÁ, P. – CUTILLAS, C. – CALLEJÓN, R. – JAROŠ, J. – BERÁNKOVÁ, Z. – MODRÝ, D. How many species of whipworms do we share? Whipworms from man an other primates from two phylogenetic lineages. Folia Parasitologica, 2015, roč. 62, č. , s. 1-12. ISSN: 0015-5683.

PETRÁŠOVÁ, J. – NOVOTNÝ, R. – VITÁSEK, R. – VODIČKA, R. – BOLECHOVÁ, P. – VOKURKOVÁ, J. – JEBAVÝ, L. Neinvazívne sledovanie pohlavných hormónov: využitie v klinickej praxi zoo zvierat. Veterinární klinika, 2013, roč. 10, č. 4, s. 162-165. ISSN: 1214-6080.

MODRÁČKOVÁ, N. – MAKOVSKÁ, M. – MEKADIM, C. – VLKOVÁ, E. – TEJNECKÝ, V. – BOLECHOVÁ, P. – NEUŽIL BUNEŠOVÁ, V. Prebiotic potential of natural gums and starch for bifidobacteria of variable origins. Bioactive Carbohydrates and Dietary Fibre , 2019, roč. 20, č. , s. 1-10. ISSN: 2212-6198.

SCHOVANCOVÁ, K. – POMAJBLÍKOVÁ, K. – PROCHÁZKA, P. – MODRÝ, D. – BOLECHOVÁ, P. – PETRŽELKOVÁ, K. Preliminary insight into the impact of dietary strach on the ciliate,Neobalantidium coli, in captive chimpanzees. PLoS One, 2013, roč. 8, č. 11, s. 1-5. ISSN: 1932-6203.

HRADEC, M. – BOLECHOVÁ, P. – SVOBODOVÁ, I. Production of female-specific great call in an immature male gibbon, the Nomascus genus. PRIMATES, 2016, roč. 57, č. , s. 445-448. ISSN: 0032-8332.

CHMELÍKOVÁ, E. – BOLECHOVÁ, P. – CHALOUPKOVÁ, H. – SVOBODOVÁ, I. – JOVIČIĆ, M. – SEDMÍKOVÁ, M. Salivary cortisol as a marker of acute stress in dogs. A review. DOMESTIC ANIMAL ENDOCRINOLOGY, 2020, roč. 72, č. 11, s. 0-0. ISSN: 0739-7240.

BOLECHOVÁ, P. – JEČMÍNKOVÁ, K. – HRADEC, M. – **KOTT, T. – **DOLEŽALOVÁ, J. Sex determination in gibbons of genus Nomascus using non invasive method. Acta Veterinaria Brno, 2016, roč. 85, č. 4, s. 363-366. ISSN: 0001-7213.

MODRÁČKOVÁ, N. – ŠŤOVÍČEK, A. – **BURTSCHER, J. – BOLECHOVÁ, P. – KILLER, J. – **DOMIG, K. – NEUŽIL BUNEŠOVÁ, V. The bifidobacterial distribution in the microbiome of captive primates reflects parvorder and feed specialization of the host. Scientific Reports, 2021, roč. 11, č. 15273, s. 1-13. ISSN: 2045-2322.

HRADEC, M. – **LINHART, P. – BARTOŠ, L. – BOLECHOVÁ, P. The traits of the great calls in the juvenile and adolescent gibbon males Nomascus gabriellae. PLoS One, 2017, roč. 12, č. 3, s. 1-10. ISSN: 1932-6203.

HRADEC, M. – ILLMANN, G. – BARTOŠ, L. – BOLECHOVÁ, P. The transition from the female-like great calls to male calls during ontogeny in southern yellow-cheeked gibbon males (Nomascus gabriellae). Scientific Reports, 2021, roč. 11, č. November 2021, s. 0-0. ISSN: 2045-2322.

Článek ve sborníku z akce

KORYTÁROVÁ, M. – BOLECHOVÁ, P. – PETRÁŠOVÁ, J. Determination of length of ovarian cycle in species Nomascus leucogenys and Nomascus gabriellae on the base of progesterone levels in feces. In 88.Fyziologické dny 07.02.2012, Hradec Králové. Hradec Králové: , 2012. s. 48-48.

PETRÁŠOVÁ, J. – ROUGE, E. – BOLECHOVÁ, P. – KAREŠ, M. – LOCHOVSKÁ, K. – JEBAVÝ, L. Hypotyreóza u pandy červené. In 91. FYZIOLOGICKÉ DNY 03.02.2015, Brno. Brno: Fyziologický ústav, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, 2015. s. 97-97.

PETRÁŠOVÁ, J. – KORYTÁROVÁ, M. – BOLECHOVÁ, P. Neinvazivní hodnocení pohlavních hormonů: biologická validace EIA metody pro gibony. In Sborník příspěvků: Konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí 2012 na FVL VFU Brno 30.05.2012, VFU Brno. : VFU Brno, 2012. s. 63-65.

JEBAVÝ, L. – SVOBODOVÁ, I. – MACHOVÁ, K. – BOLECHOVÁ, P. – LYTVYNETS, A. – HRADEC, M. Parasites of gibbons (Hylobatidae) in human care. In Physiological Research 06.05.2013, Kutná Hora. Praha: Fyziologický ústav AV ČR Praha, v. v. i., 2014. s. 2-3.

JEBAVÝ, L. – SVOBODOVÁ, I. – KLABZUBOVÁ, L. – BOLECHOVÁ, P. Possibilities of environmental enrichment of macaques in laboratory breedings and zoos. In Physiological Research 06.05.2013, Kutná Hora. Praha: Fyziologický ústav AV ČR Praha, v. v. i., 2014. s. 2-2.

JEBAVÝ, L. – ČANČÍKOVÁ, A. – SVOBODOVÁ, I. – BOLECHOVÁ, P. Somatometry of Beagle dogs. In Physiological Research 06.05.2013, Kutná Hora. Praha: Fyziologický ústav AV ČR Praha, v. v. i., 2014. s. 2-2.

Výsledky s právní ochranou

SVOBODOVÁ, I. – JEBAVÝ, L. – GARDIÁNOVÁ, I. – KONČEL, R. – PAPEŽOVÁ, M. – CHALOUPKOVÁ, H. – BOLECHOVÁ, P. – VYHNAL, J. Cvičný box k vyhledání ukrytých osob pomocí psů. Úřad průmyslového vlastnictví, www.upv.cz. 26660. 24.03.2014.

SVOBODOVÁ, I. – JEBAVÝ, L. – GARDIÁNOVÁ, I. – BOLECHOVÁ, P. – PAPEŽOVÁ, M. – CHALOUPKOVÁ, H. – MATĚJŮ, P. – POŽIVIL, V. Krmná skříň pro lidoopy. Úřad průmyslového vlastnictví, www.upv.cz. UV 22960. 21.11.2011.

SVOBODOVÁ, I. – JEBAVÝ, L. – GARDIÁNOVÁ, I. – BOLECHOVÁ, P. – PAPEŽOVÁ, M. – CHALOUPKOVÁ, H. – MATĚJŮ, P. – POŽIVIL, V. Krmná skříň pro lidoopy. Úřad průmyslového vlastnictví. 22960. 27.02.2013.

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace

JEBAVÝ, L. – SVOBODOVÁ, I. – BARTOŠ, L. – GARDIÁNOVÁ, I. – CHALOUPKOVÁ, H. – VLACHOVÁ, L. – HRADECKÁ, L. – BOLECHOVÁ, P. – LORINCOVÁ, V. Predikce pozdější pracovní využitelnosti štěňat služebních psů PČR v co nejranějším stadiu ontogeneze. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2014, 4s. ISBN: není,

Audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty

SVOBODOVÁ, I. – **BEZVODA, B. – **TRANKOVSKÁ, Z. – **MAKEŠ, V. – RŮŽIČKA, J. – CHALOUPKOVÁ, H. – CHMELÍKOVÁ, E. – BOLECHOVÁ, P. – NOVÁK, K. – ERETOVÁ, P. – POLÓNYIOVÁ, A. – MACHOVÁ, K. – **FILIPOVÁ, E. – HRADEC, M. – KOUBA, M. – BITTNER, V. – **SMEJKAL, P. – **HEPNAR, J. – BARTOŠOVÁ, J. – BARTOŠ, L. – **PÁDECKÁ, T. – CHALUPA, M. – HOFMANOVÁ, B. – SANTARIOVÁ, M. – **JUNKOVÁ, M. – **RŮŽIČKA, J. – **ZEMAN, O. – **DUNKA, Š. PÁTRAČ - souborové datové CD, PÁTRAČ - data file CD, SAR dogs; search and rescue; Pátrač, 2021, XX - Nepřiřazeno, ISBN: 978-80-213-3122-8, ČZU v Praze ,neuvedeno, neuvedeno, L - Lokální přístup, ISBN 978-80-213-3122-8,

Ostatní výsledky

KOCOURKOVÁ, A. – GARDIÁNOVÁ, I. – BOLECHOVÁ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Sociální enrichment velkých kočkovitých šelem a gepardů. 2013, Baghira, 9, str. 55-60.

GARDIÁNOVÁ, I. – SVOBODOVÁ, I. – JEBAVÝ, L. – BOLECHOVÁ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of keeper and toys on piglets activity after weaning. 2011. Procedings of the Joint East and West Central Europe ISAE Regional meeting, Kostelec nad Čenými lesy, 1.-4.6.2011, str. 33.

JEBAVÝ, L. – BARTOŠ, L. – BARTOŠOVÁ, J. – BOLECHOVÁ, P. – GARDIÁNOVÁ, I. – CHALOUPKOVÁ, H. – JANDA, K. – MAJZLÍK, I. – MASOPUSTOVÁ, R. – SVOBODOVÁ, I. – BURDA, Z. – KONČEL, R. – STĚHULOVÁ, I. – RÖDL, P. Podtyp: Skripta; Etika chovu a etologie zvířat. 2012, ČZU v Praze, FAPPZ, Powerprint Praha, 277 s. ISBN: 978-80-213-2282-0.

BOLECHOVÁ, P. – HEJCMANOVÁ, P. – **MYŠKOVÁ, I.OKUS, metodika využití okusových rostlin při výživě zvířat v lidské péči. 2017, Publikace zahrnuje všeobecné informace o dřevinách a obrazovou část pro praktickou identifikaci a využití v praxi pro krmení různým druhům zvířat. Odborná část zahrnuje informace o fyziologii trávení býložravců, informace o způsobu pěstování a zpracování okusových dřevin a kapitolu o toxicitě rostlin. ISBN: 978-80-213-2802-0.

GARDIÁNOVÁ, I. – BOLECHOVÁ, P. – VALLO, P. – SVOBODOVÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Stanovení poddruhů rysa ostrovida v evropských zoologických zahradách analýzou DNA . 2012, Mourek. Proceeding of the UCSZ small cat´s goup of 2011. s. 64.

GARDIÁNOVÁ, I. – BOLECHOVÁ, P. – VALLO, P. – TOMÁŠEK, V. – SVOBODOVÁ, I. – JEBAVÝ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Stanovení poddruhů rysa ostrovida v evropských zoologických zahradách pomocí analýzy DNA získané neinvazivními metodami. 2012, Bryja J., ALbrechtová a Kadlec E. (eds.): Zoologické dny Olomouc 2012. Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2012. Ústav biologie obratlovců AV ČR Brno. s. 61. ISBN: 978-80-87189-11-5.

GARDIÁNOVÁ, I. – BOLECHOVÁ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Tigers Stereotypic Pacing and Enrichment. 2014, Annual Research & Review in Biology, Vol. 4, No. 10. pp. 1544-1550. ISSN: 2231-4776.

HRADEC, M. – ILLMANN, G. – BARTOŠ, L. – BOLECHOVÁ, P.Vývoj samčího vokálního vzoru u gibonů zlatolících (Nomascus gabriellae). 2020, in: 47. konference ČSEtS 30.-31. 10. 2020; Program a abstrakta. s. 40..