×
Mgr. Barbora Černá Bolfíková, Ph.D.
banner

Publikace

Bolfíková B, Hulva P (2012) Microevolution of sympatry: landscape genetics of hedgehogs Erinaceus europaeus and E. roumanicus in Central Europe. Heredity, 108, 248-255.

Článek v odborném periodiku

BOLFÍKOVÁ, B. – KONEČNÝ, A. – PFAFFLE, M. – SKUBALLA, J. – HULVA, P. Population biology of establishment in New Zealand hedgehogs inferred from genetic and historical data: conflict or compromise?. Molecular Ecology, 2013, roč. 22, č. 14, s. 3709-3720. ISSN: 0962-1083.

RANDI, E. – HULVA, P. – FABBRI, E. – GALAVERNI, M. – GALOV, A. – KUSAK, J. – BIGI, D. – ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B. – SMETANOVÁ, M. – CANIGLIA, R.; idPublikace = 63238; Název: Multilocus Detection of Wolf xDog Hybridization in Italy, and Guidelines for Marker Selection-- Neexistuje podtyp publikace --

ČERNÝ, J. – ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B. – VALDÉS, J. – GRUBHOFFER, L. – RŮŽEK, D. Evolution of Tertiary Structure of Viral RNA Dependent Polymerases. PLoS One, 2014, roč. 9, č. 5, s. 1-14. ISSN: 1932-6203.

PFÄFFLE, M. – ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B. – HULVA, P. – PETNEY, T. Different Parasite Faunas in Sympatric Populations of Sister Hedgehog Species in a Secondary Contact Zone. PLoS One, 2014, roč. 9, č. 12, s. 1-14. ISSN: 1932-6203.

Pfäffle, M., Černá Bolfíková, B., Petney, T., Hulva, P. (2014) Different parasite faunas in sympatric populations of sister hedgehog species in secondary contact zone. PLoS ONE 9(12): e114030. doi:10.1371/journal.pone.0114030 Article

ZEMANOVÁ, H. – ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B. – BRANDLOVÁ, K. – HEJCMANOVÁ, P. – HULVA, P. Conservation genetics of the Western Derby eland (Taurotragus derbianus derbianus) in Senegal: Integration of pedigree and microsatellite data. Mammalian Biology, 2015, roč. 80, č. 2015, s. 328-332. ISSN: 1616-5047.

FORMANOVÁ, P. – ČERNÝ, J. – ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B. – VALDÉS, J. – KOZLOVA, I. – DZHIOEV, Y. – RŮŽEK, D. Full genome sequences and molecular characterization of tick-borne encephalitis virus strains isolated from human patients. Ticks and Tick-Borne Diseases, 2015, roč. 6, č. 1, s. 38-46. ISSN: 1877-959X.

ČERNÝ, J. – ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B. – ZANOTTO, P. – GRUBHOFFER, L. – RŮŽEK, D. A deep phylogeny of viral and cellular right-hand polymerases. INFECTION GENETICS AND EVOLUTION, 2015, roč. 36, č. , s. 275-286. ISSN: 1567-1348.

BOGDANOWICZ, W. – HULVA, P. – ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B. – BUŚ, M. – RYCHLICKA, E. – SZTENCEL-JABŁONKA, A. – CISTRONE, L. – RUSSO, D. Cryptic diversity of Italian bats and the role of the Apennine refugium in the phylogeography of the western Palaearctic. ZOOLOGICAL JOURNAL OF THE LINNEAN SOCIETY, 2015, roč. 174, č. 3, s. 635-648. ISSN: 0024-4082.

SMETANOVÁ, M. – ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B. – RANDI, E. – CANIGLIA, R. – FABBRI, E. – GALAVERNI, M. – KUTAL, M. – HULVA, P. From Wolves to Dogs, and Back: Genetic Composition of the Czechoslovakian Wolfdog . PLoS One, 2015, roč. 10, č. 12, s. 1-11. ISSN: 1932-6203.

Smetanová, M., Černá Bolfíková, B., Randi, E., Caniglia, R., Fabbri, E., Galaverni, M., Kutal, M., Hulva, P. (2015) From Wolves to Dogs, and Back: Genetic Composition of the Czechoslovakian Wolfdog. PLoS ONE 10(12): e0143807. doi:10.1371/journal.pone.0143807

STARCOVÁ, M. – VOHRALÍK, V. – KRYŠTUFEK, B. – ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B. – HULVA, P. Phylogeography of the Alpine shrew, Sorex alpinus (Soricidae, Mammalia). Folia Zoologica, 2016, roč. 65, č. 2, s. 107-116. ISSN: 0139-7893.

SCHNEIDEROVÁ, I. – ZOUHAR, J. – ŠTEFANSKÁ, L. – ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B. – LHOTA, S. – BRANDL, P. Vocal activity of lesser galagos (Galago spp.) at zoos. ZOO BIOLOGY, 2016, roč. 35, č. 2, s. 147-156. ISSN: 0733-3188.

ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B. – **ELIÁŠOVÁ, K. – **LOUDOVÁ, M. – **KRYŠTUFEK, B. – **LYMBERAKIS, P. – **SÁNDOR, A. – **HULVA, P. Glacial allopatry vs. postglacial parapatry and peripatry: the case of hedgehogs. PeerJ, 2017, roč. 5, č. , s. 1-21. ISSN: 2167-8359.

**MONTANA, L. – **CANIGLIA, R. – **GALAVERNI, M. – **FABBRI, E. – **ATIDJE, A. – ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B. – **SYLWIA D., C. – **GALOV, A. – **GODINHO, R. – **HINDRIKSON, M. – **HULVA, P. – **JĘDRZEJEWSKA, B. – **JELENČIČ, M. – **KUTAL, M. – **SAARMA, U. – **SKRBINŠEK, T. – **RANDI, E. Combining phylogenetic and demographic inferences to assess the origin of the genetic diversity in an isolated wolf population. PLoS One, 2017, roč. 12, č. 5, s. 1-19. ISSN: 1932-6203.

**CANIGLIA, R. – **FABBRI, E. – ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B. – **HULVA, P. – JINDŘICHOVÁ, M. – **STRONEN, A. – **DYKYY, I. – **CAMATTA, A. – **CARNIER, P. – **RANDI, E. – **GALAVERNI, M. Wolf outside, dog inside? The genomic make-up of the Czechoslovakian Wolfdog. BMC GENOMICS, 2018, roč. 19, č. , s. 1-17. ISSN: 1471-2164.

**HULVA, P. – ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B. – **WOZNICOVÁ, V. – JINDŘICHOVÁ, M. – **BENEŠOVÁ, M. – **MYSLAJEK, R. – **NOWAK, S. – **SZEWCZYK, M. – **NIEDZWIECKA, N. – **FIGURA, M. – **HÁJKOVÁ, A. – **SÁNDOR, A. – **ZYKA, V. – **ROMPORTL, D. – **KUTAL, M. – **FIND'O, S. – **ANTAL, V. Wolves at the crossroad: Fission–fusion range biogeography in the Western Carpathians and Central Europe. DIVERSITY AND DISTRIBUTIONS, 2018, roč. 24, č. 2, s. 179-192. ISSN: 1366-9516.

NERADILOVÁ, S. – **CONNELL, L. – **HULVA, P. – ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B. Tracing genetic resurrection of pointing dog breeds: Cesky Fousek as both survivor and rescuer. PLoS One, 2019, roč. 14, č. 8, s. 1-12. ISSN: 1932-6203.

**SZEWCZYK, M. – **NOWAK, S. – **NIEDZWIECKA, N. – **HULVA, P. – **RENATA, S. – **KLÁRA, D. – ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B. – **ANTAL, V. – **VIKTAR, F. – **MICHAL, F. – **PATRYCJA, T. – **PRZEMYSLAW, S. – **KINGA S., S. – **TOMASZ, Z. – **MYSLAJEK, R. Dynamic range expansion leads to establishment of a new, genetically distinct wolf population in Central Europe. Scientific Reports, 2019, roč. 9, č. , s. 1-16. ISSN: 2045-2322.

Odborná monografie

KUTAL, M. – SUCHOMEL, J. – ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B. – BARTOŠOVÁ, D. – BEDNA, P. – BOJDA, M. – DUHONSKÝ, D. – FLOUSEK, J. – HULVA, P. – KAFKA, P. – KLITSCH, M. – KOVAŘÍK, P. – KRAJMEROVÁ, D. – KUNA, P. – MACHALOVÁ, L. – PAVEL, V. – PUDIL, M. – ROMPORTL, D. – SMETANOVÁ, M. – TEJROVSKÝ, V. – VÁŇA, M. Velké šelmy na Moravě a ve Slezsku. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, 189s. ISBN 978-80-244-4072-9.

Ostatní výsledky

ZEMANOVÁ, H. – BOLFÍKOVÁ, B. – HEJCMANOVÁ, P. – KOLÁČKOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); GENETIC DIVERSITY AND PHYLOGENY OF THE WESTERN DERBY ELAND (TAUROTRAGUS DERBIANUS DERBIANUS). 2011. sborník: ECM 2011, VIth European Congress of Mammalogy: Abstract volume str. 108 konference: ECM 2011, VIth European Congress of Mammalogy, 19. - 23. 7. 2011, Paříž, Francie.

BOLFÍKOVÁ, B. – KONEČNÝ, A. – HULVA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Analysis of invasion scenarios of hedgehogs in New Zealand using ABC modeling. 2012, Abstract in: Ennos, R. (Ed.), Ecological Genetics Group 56th meeting, Edinburgh, Scotland, p.30..

HULVA, P. – BOLFÍKOVÁ, B. – ŘÍHOVÁ, J. – SMETANOVÁ, M. – KUTAL, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Krajinná genetika vlka obecného v Západních Karpatech. 2012, Vydalo: Hnutí DUHA Olomouc, Olomouc, 2012. Kutal M. (Ed.): Migrační koridory v Západních Karpatech: Malá Fatra – Moravskoslezské Beskydy). Olomouc, 2012, s. 6-8. ISBN: 978-80-904530-3-6.

ŠMÍD, J. – BOLFÍKOVÁ, B. – BRANDL, P. – HULVA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Genetická determinace komb v evropských zoologických zahradách. 2012, Abstract in: Bryja, J., Albrechtová, J., Tkadlec, E. (Eds.), Zoologické dny Olomouc 2012, p. 190..

ZEMANOVÁ, H. – BOLFÍKOVÁ, B. – HEJCMANOVÁ, P. – BRANDLOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Genetická diverzita a fylogeneze Západního poddruhu antilopy Derbyho (Taurotragus derbianus derbianus).. 2012, Abstract in: Bryja, J., Albrechtová, J., Tkadlec, E. (Eds.), Zoologické dny Olomouc 2012, p. 216..

BOLFÍKOVÁ, B. – HULVA, P. – KUTAL, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); DNA analýza: u Valašského Meziříčí byl skutečně sražen vlk. 2012, http://www.selmy.cz/clanky/dna-analyza-u-valasskeho-mezirici-byl-skutecne-srazen-vlk/ Copyright © Hnuti DUHA Olomouc vytvořil Michal Kandr.

HULVA, P. – BOLFÍKOVÁ, B. – SMETANOVÁ, M. – KUTAL, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Krajinná genetika vlka obecného v Západních Karpatech.. 2013, .

SMETANOVÁ, M. – HULVA, P. – BOLFÍKOVÁ, B. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Genetic composition of Czechoslovakian Wolfdog. 2013, .

SMETANOVÁ, M. – HULVA, P. – ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Genetická struktura plemene československý vlčák. 2014, .

HULVA, P. – ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B. – SMETANOVÁ, M. – FABBRI, E. – GALAVERNI, M. – CANIGLIA, R. – RANDI, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Evolutionary consequences of hybridization between ancestral and domesticated form: example of the wolf and dog. 2014, .

SMETANOVÁ, M. – ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B. – RANDI, E. – CANIGLIA, R. – FABBRI, E. – GALAVERNI, M. – HULVA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Genetic composition of Czechoslovakian Wolfdog. 2014, .

NERADILOVÁ, S. – ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B. – SMETANOVÁ, M. – CHURAVÁ, M. – HULVA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Genový tok v rámci plemene český fousek. 2014, .

ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B. – HEJCMANOVÁ, P. – BRANDLOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Conservation genetics of the Western Derby eland (Taurotragus derbianus derbianus ) in Senegal: integration of pedigree and microsatellite data. 2015, 11th International Conference on Behaviour, Physiology and Genetics of Wildlife in Berlin, Germany.

SMETANOVÁ, M. – ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B. – RANDI, E. – CANIGLIA, R. – HULVA, P.; idPublikace = 69526; Název: Genetic composition and origins of the Czechoslovakian Wolfdog-- Neexistuje podtyp publikace --

NERADILOVÁ, S. – ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B. – SMETANOVÁ, M. – CHURAVÁ, M. – HULVA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Genový tok v rámci plemene český fousek. 2015, Zoologické dny v Brně 2015.

NERADILOVÁ, S. – ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B. – SMETANOVÁ, M. – CHURAVÁ, M. – HULVA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Genový tok v rámci plemene český fousek. 2015, Studentská konference MASTER 2015.

ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B. – LOUDOVÁ, M. – ELIÁŠOVÁ, K. – HULVA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Hedgehog as an island invader: a genetic perspective. 2015, 27th International Congress for Conservation Biology and 4th European Congress for Conservation Biology in Montpellier, France.

HULVA, P. – ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B. – WOZNICOVÁ, V. – SMETANOVÁ, M. – KUTAL, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Landscape genetics of grey wolves at the range edges in Central Europe. 2015, 27th International Congress for Conservation Biology and 4th European Congress for Conservation Biology in Montpellier, France.

SCHNEIDEROVÁ, I. – ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B. – LHOTA, S. – BRANDL, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vocal activity of captive lesser bus h babies ( Galago spp.) in zoos. 2015, Zoologické dny Brno 2015.

SCHNEIDEROVÁ, I. – ŠMÍD, J. – SMETANOVÁ, M. – LHOTA, S. – BRANDL, P. – ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Species determination of lesser bush babies ( Galago spp.) at zoos integrating molecular - genetic and bioacoustic data . 2015, Zoologické dny Brno 2015.

SCHNEIDEROVÁ, I. – ŠMÍD, J. – SMETANOVÁ, M. – LHOTA, S. – BRANDL, P. – ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Species determination of lesser galagos (Galago spp.) at zoos integrating molecular-genetic and bioacoustic data. 2015, 7th European Congress of Mammalogy.

SCHNEIDEROVÁ, I. – ŠMÍD, J. – SMETANOVÁ, M. – LHOTA, S. – BRANDL, P. – ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Species determination of captive lesser galagos (Galago spp.) integrating moleculargenetic and bioacoustic data. 2015, XXV International Bioacoustics Congress Murnau | Bavaria, Germany.

SCHNEIDEROVÁ, I. – ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B. – BRANDL, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Hlasová aktivita komb ušatých (Galago senegalensis) chovaných v zoologické zahradě. 2015, Gazella 41: 55-71..

KUBÁTOVÁ, A. – ŠTOCHLOVÁ, K. – ŽÁČKOVÁ, M. – JŮNKOVÁ VYMYSLICKÁ, P. – GRÚŇOVÁ, M. – GLONEKOVÁ, M. – ŠVEJCAROVÁ, M. – BRANDLOVÁ, K. – ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B.Zasahovat či nezasahovat do reprodukce malých populací? Případová studie zaměřená na dva druhy antilop rodu Taurotragus v rezervaci Bandia v Senegalu. 2016, Zoologické dny 2016 - České Budějovice.

NERADILOVÁ, S. – SMETANOVÁ, M. – HULVA, P. – ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B.Genový tok v rámci plemene český fousek. 2016, .

ŠTOCHLOVÁ, K. – KUBÁTOVÁ, A. – BRANDLOVÁ, K. – ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B.Phylogeny and population characteristics of Derby eland (Taurotragus derbianus). 2016, .

WOZNICOVÁ, V. – ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B. – SMETANOVÁ, M. – KUTAL, M. – HULVA, P.Genetický status vlka obecného v České republice v kontextu středoevropských populací. 2016, konference Zoologické dny České Budějovice 2016.

KUBÁTOVÁ, A. – ŠTOCHLOVÁ, K. – BRANDLOVÁ, K. – ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B.Malá populace s velkými cíli: záchranný program pro západní antilopu Derbyho. 2017, Zoologické dny 2017 Brno.

KUBÁTOVÁ, A. – ŠTOCHLOVÁ, K. – BRANDLOVÁ, K. – ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B.Western Derby Eland – Small Population with Big Aims. 2017, Antelope, Giraffe, Hippo in?the?21st?Century: Conservation Action in Africa; February 19 - 25, 2017; Prague, Czech Republic.

ŠTOCHLOVÁ, K. – KUBÁTOVÁ, A. – BRANDLOVÁ, K. – ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B.Phylogeny and population characteristics of Derby eland (Taurotragus derbianus). 2017, Antelope, Giraffe, Hippo in?the?21st?Century: Conservation Action in Africa; February 19 - 25, 2017; Prague, Czech Republic.

ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B. – **ELIÁŠOVÁ, K. – **LOUDOVÁ, M. – **GRAU, J. – **LLEDO, I. – **HULVA, P.Glacial allopatry vs. postglacial parapatry and peripatry: The case of hedgehogs. 2017, 12th International Mammalogical Congress Perth, Western Australia, 9 – 14 July 2017.

ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B. – SMETANOVÁ, M. – NERADILOVÁ, S. – **HULVA, P.Genetic diversity of Czech local breeds regarding their complicated history. 2017, 12th International Mammalogical Congress Perth, Western Australia, 9 – 14 July 2017.

JINDŘICHOVÁ, M. – NERADILOVÁ, S. – **HULVA, P. – **CAMATA, A. – ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B.Czechoslovakian wolfdogs – do they differ across Europe?. 2018, Zoologické dny 2018, Praha.

ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B. – JINDŘICHOVÁ, M. – **HULVA, P. – **GALAVERNI, M. – **FABBRI, E. – **RANDI, E. – **CANIGLIA, R.Naoko vlk, duší pes. Československý vlčák a jeho genom. 2018, .

**HULVA, P. – ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B. – **WOZNICOVÁ, V. – JINDŘICHOVÁ, M. – **BENEŠOVÁ, M.Grey wolf in the Western Carpathians and Central Europe landscape genetics fissionfusion phylogeography and conservation prospects. 2018, Konference Zoologické dny 2018, Praha.

ŠTOCHLOVÁ, K. – BRANDLOVÁ, K. – **OGDEN, R. – KUBÁTOVÁ, A. – ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B.Spiral-Horned Antelope Conservation Genetics Project. 2018, 3rd Annual Meeting in Conservation Genetics at the Natural History Museum Vienna, February 26-28, 2018 Vienna, Austria.

BRANDLOVÁ, K. – KUBÁTOVÁ, A. – ŠTOCHLOVÁ, K. – HEJCMANOVÁ, P. – **OGDEN, R. – ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B.The Western Derby Eland Conservation Programme. 2018, 18th Annual Sahelo-Saharan Interest Group Meeting May 2 - 5, 2018 Paris, France.

JINDŘICHOVÁ, M. – NERADILOVÁ, S. – **HULVA, P. – ČERNÝ, J. – BERNÁTHOVÁ, I. – **MATĚJŮ, P. – ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B.Ovčácká plemena psů a jejich genetická rozmanitost. 2019, Licenční smlouva TAČR gama Konference Zoologické dny 2019, 7. - 8. 2. 2019, Brno.

NERADILOVÁ, S. – **BOYKO, A. – **HAYWARD, J. – **CONNELL, L. – **WELLE, M. – **LEEB, T. – ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B.Osvětlí genom českého fouska záhadu ztráty srsti?. 2019, Konference Zoologické dny 2019, Brno.

ŠTOCHLOVÁ, K. – BRANDLOVÁ, K. – **OGDEN, R. – ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B.Spiral-Horned Antelope Conservation Genetics project – update. 2019, The EAZA Antelope & Giraffid Taxonomic Advisory Group (AG TAG) consists of more than 40 experts from European zoos that get together to discuss keeping and managing antilopes and giraffes..

ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B. – **HULVA, P. – **WOZNICOVÁ, V. – JINDŘICHOVÁ, M. – **BENEŠOVÁ, M. – **MYSLAJEK, R. – **NOWAK, S. – **SZEWCZYK, M. – **NIEDŹWIECKA, N. – **FIGURA, M. – **SANDOR, A. – **SANDOR, A. – **ZYKA, V. – **ROMPORTL, D. – **KUTAL, M. – **FINĎO, S. – **ANTAL, V.Wolves at the crossroad: Fission–fusion range biogeography in the Western Carpathians and Central Europe. 2019, Abstract in 8th European Congress of Mammalogy.