×
doc. Ing. Karolína Brandlová, Ph.D.
banner

Vedoucí katedry - Katedra chovu zvířat a potravinářství v tropech
Člen kolegia děkana FTZ
Člen vědecké rady FTZ
Člen vědecké rady FŽP
Člen oborové rady TABM
Člen oborové rady ZTS
phone +420 22438 2507

 

 

https://scholar.google.cz/citations?user=9wuBU5kAAAAJ&hl=cs

 

https://www.researchgate.net/home