×
prof. RNDr. Helena Brožová, CSc.
banner

Pedagogická činnost

Garantované předměty

ACASYII Academic writing SYII/SYEI
DCOISE Contemporary Issues in Systems Engineering
DEAE09Y Měkké systémy, metodologie a aplikace
DEAEG1Y Matematické modelování
DEAEG1YA Mathematical modelling
EAE32E Rozhodovací modely - SYI5
EAE34E Teorie systémů a aplikovaná systémová věda - SYIN1, PRN2v
EAE39E Optimalizace v produkčních systémech - SYIN1
EAE52E Užitá matematika pro informatiky - INFO3
EAE56E Applied Mathematics for IT - INFOA3
EAEB8E Užitá matematika pro informatiky - INFO3 komb.
EAEE4E Úvod do teorie systémů
EAT02E Optimalizace v produkčních systémech IRT
EAT04E Teorie dopravy
EAT72E Optimalizace v produkčních systémech IRT
EAT74E Teorie dopravy
SDZSII Systémové inženýrství a informatika SYII
SDZSIIA Systems Engineering and Informatics SYII
SDZSNS Speciální nástroje systémového inženýrství a informatiky SYII
SDZSNSA S Applied Disciplines in Systems Engineering and Informatics SYII