×
prof. RNDr. Helena Brožová, CSc.
banner

Publikace

Ostatní výsledky

5 th Leonardo da Vinci FADERIC Project Meeting doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D.; doc. RNDr. Brožová Helena, CSc.; Ing. Jirovská Eliška; Ing. Vorlíčková Lenka; Ing. Platilová Vorlíčková Lenka, 2004

A Non linear Goal Programming Models quantifying the Bullwhip doc. RNDr. Brožová Helena, CSc., -1

AHP and ANP Methods in Analysis of Environmental Impact of Traffic and Transport Infrastructure doc. RNDr. Brožová Helena, CSc.; Ing. Růžička Miroslav, CSc.; Ing. Růžička Miroslav, CSc.; doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D., 2007

Analytic hierarchy process for decision tree with multiple criteria doc. RNDr. Brožová Helena, CSc., 2003

Analytic hierarchy process for decision tree with multiple criteria doc. RNDr. Brožová Helena, CSc., 2003

Analýza faktorů brzdících současný rozvoj využívání ekonomicko matematických metod v zemědělských podnicích doc. RNDr. Brožová Helena, CSc.; Dr. Ing. Hampl Otakar; Ing. Žebráková Naděžda, 1987

BROŽOVÁ, H. – RYDVAL, J. – PAVLÍČKOVÁ, P. – ŠUBRT, T. – FEJFAR, J.Analýza ohrožení činností v projektech. 2021, .

Analýza výsledků zkoušek předmětu Metody operačního výzkumu ve školním roce 2000/2001 doc. RNDr. Brožová Helena, CSc.; Ing. Houška Milan, Ph.D., 2002

ANP Methods in Modelling and Metamodelling of Competency Profiles doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D.; doc. RNDr. Brožová Helena, CSc., 2007

Application of ordinal information in decision models doc. RNDr. Brožová Helena, CSc., 2002

Aproximační řešení dopravního problému s intervalově zadanými požadavky spotřebitelů doc. RNDr. Brožová Helena, CSc., 1993

CIBERA - European Telecenter Network Ing. Novák Daniel, CSc.; doc. RNDr. Brožová Helena, CSc.; doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D., 2006

CIBERSTRATEGY - Possibility of e-Society Development in Rural Areas doc. RNDr. Brožová Helena, CSc.; doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D., 2005

CIBERSTRATEGY - workshop doc. RNDr. Brožová Helena, CSc.; doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D.; Ing. Novák Daniel, CSc., 2005

CIBERSTRATEGY:New model for the development of Telecenters for the strategic promotion of the Informatics Society in Europe doc. RNDr. Brožová Helena, CSc.; doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D., 2005

Commercial Spots Booking doc. RNDr. Brožová Helena, CSc., 2005

DATA, INFORMACE A ZNALOSTI V MATEMATICKÝCH MODELECH doc. RNDr. Brožová Helena, CSc.; prof. RNDr. Havlíček Jaroslav, CSc., 2005

Decision models with ordinal information doc. RNDr. Brožová Helena, CSc., 2002

Decision Theory Problems with Interval Payoffs doc. RNDr. Brožová Helena, CSc., 2001

Determinanty pracovního chování I. doc. PhDr. Kolman Luděk, CSc.; doc. RNDr. Brožová Helena, CSc.; Mgr. Ing. Michálek Pavel, Ph.D.; Mgr. Chýlová Hana, 2006

DSS and GIS in Knowledge Transformation Process doc. RNDr. Klimešová Dana, CSc.; doc. RNDr. Brožová Helena, CSc., 2009

DUMYS, program a prospekt doc. RNDr. Brožová Helena, CSc.; doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D., 1991

BROŽOVÁ, H. – BOHÁČKOVÁ, I.Efficiency of the Agricultural Sector in the Visegrad States – Comparisons using Malmquist index. 2017, Book of Abstracts of the 15th International Conference on Data Envelopment Analysis Prague University of Economics Prague 26.6.2017 p. 28.

FADERTIC - Support for Rural Development agents doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D.; doc. RNDr. Brožová Helena, CSc.; Ing. Jirovská Eliška, 2004

Formalization of knowledge using mathematical modelling doc. RNDr. Brožová Helena, CSc.; doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D., 2006

Generování a automatizované opravy příkladů pro kursy distančního vzdělávání (systém eLesson) doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D.; doc. RNDr. Brožová Helena, CSc., 2002

Grafická reprezentace znalostních map doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D.; doc. RNDr. Brožová Helena, CSc., 2007

Individual Learning Based on SECI Model in Project Management doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D.; doc. RNDr. Brožová Helena, CSc., 2008

Intervalové ohodnocení výplat v rozhodovacích modelech doc. RNDr. Brožová Helena, CSc., 2001

Intervalové ohodnocení výplat v rozhodovacích modelech doc. RNDr. Brožová Helena, CSc., 2002

KNOWLEDGE COMMUNICATION doc. RNDr. Klimešová Dana, CSc.; doc. RNDr. Brožová Helena, CSc., 2006

Knowledge Management and Communication doc. RNDr. Klimešová Dana, CSc.; doc. RNDr. Brožová Helena, CSc., 2006

Knowledge Mapping and Modelling in Group Decision-Making doc. RNDr. Brožová Helena, CSc.; doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D., 2009

Konstrukce statistických testů na rozpoznávání prostorových modelů náhodných množin v Rd doc. RNDr. Brožová Helena, CSc., -1

BROŽOVÁ, H. – PAVLÍČKOVÁ, P. – RYDVAL, J. – ŠUBRT, T. – FEJFAR, J.KZ 10 – Systém pro měření potenciálu kritičnosti a rizikovosti projektů - Průběžná zpráva o projektu za V. etapu v rámci 2. fáze. 2021, .

BROŽOVÁ, H. – PAVLÍČKOVÁ, P. – RYDVAL, J. – ŠUBRT, T. – FEJFAR, J.KZ 10 – Systém pro měření potenciálu kritičnosti a rizikovosti projektů - Průběžná zpráva o projektu za VI. etapu v rámci 2. fáze. 2021, .

Learning and SECI Model in Individual Competencies Development doc. RNDr. Brožová Helena, CSc.; doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D., 2008

Lineární model výrobní struktury zemědělského podniku na malém počítači doc. RNDr. Brožová Helena, CSc.; Ing. Žebráková Naděžda, 1988

Logistický systém skupiny TCHECOMALT GROUP doc. RNDr. Brožová Helena, CSc.; a kol. a kol., 1996

Matematické programování I - Nelineární optimalizační modely doc. RNDr. Brožová Helena, CSc., 2004

Metamodelling Using Analytic Network Process doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D.; doc. RNDr. Brožová Helena, CSc., 2007

Methodology of creation a Social Accounting Matrix in Slovakia doc. RNDr. Brožová Helena, CSc., -1

Metody hodnocení a multidisciplinární ocenění vlivů dopravy na trvale udržitelné životní prostředí doc. Ing. Kadleček Boleslav, CSc.; prof. Ing. Pejša Ladislav, DrSc.; Ing. Růžička Miroslav, CSc.; Ing. Růžička Miroslav, CSc.; doc. RNDr. Brožová Helena, CSc.; Ing. Pexa Martin, Ph.D., 2009

Model výrobní struktury zemědělského podniku doc. RNDr. Brožová Helena, CSc., 1989

Modelling and Metamodelling in MS Windows doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D.; doc. RNDr. Brožová Helena, CSc., 1995

Modelování technických a zemědělských systémů v tabulkových procesorech Ing. Růžička Miroslav, CSc.; Ing. Růžička Miroslav, CSc.; Ing. Růžička Miroslav, CSc.; Ing. Růžička Miroslav, CSc.; doc. RNDr. Brožová Helena, CSc., 1997

Modelování v prostředí MS EXCEL 5.0 doc. RNDr. Brožová Helena, CSc., 1995

Modelové systémy a mezimodelové komunikace v prostředí Windows 3.11 doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D.; doc. RNDr. Brožová Helena, CSc., 1994

Modelové techniky v tabulkových procesorech, metodická studie doc. RNDr. Brožová Helena, CSc.; doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D., 1994

Modely pro vícekriteriální rozhodování doc. RNDr. Brožová Helena, CSc.; Ing. Houška Milan, Ph.D.; doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D., 2003

Modification of the EOQ Model for the Annual Constant Demand Situation and the Possibility of its Usage in a Supply Chain doc. RNDr. Brožová Helena, CSc., -1

Možnosti využití obecných softwarových systémů ve výuce odborných předmětů doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D.; Ing. Růžička Miroslav, CSc.; Ing. Růžička Miroslav, CSc.; doc. RNDr. Brožová Helena, CSc.; Ing. Krechler Jaroslav, 2000

Multidimensional Hierarchical Approach to Multiple Criteria Evaluation of Project Proposals doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D.; doc. RNDr. Brožová Helena, CSc., 2008

Multiple relation of composite comodities doc. RNDr. Brožová Helena, CSc., -1

Návrh modelového systému pro řízení zemědělského podniku Ing. Žebráková Naděžda; doc. RNDr. Brožová Helena, CSc., 1988

Návrh modelového začlenění úsušků v systémovém modelu zemědělské výroby doc. RNDr. Brožová Helena, CSc.; Dr. Ing. Hampl Otakar; Ing. Těšitel Jan, CSc., 1986

On-line case study pro kvantitativní podporu rozhodování doc. RNDr. Brožová Helena, CSc.; doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D., 2006

Open On-line Support for Rural Development Agents doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D.; doc. RNDr. Brožová Helena, CSc.; Ing. Jirovská Eliška, 2004

Open On-line Support for Rural Development Agents doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D.; doc. RNDr. Brožová Helena, CSc.; Ing. Jirovská Eliška, 2004

Optimalizace rozvozu sena, řešení dopravních problémů zemědělského podniku doc. RNDr. Brožová Helena, CSc., 1989

Optimalizační model pro tvorbu receptur krmných směsí, program a metodika doc. RNDr. Brožová Helena, CSc., 1993

Optimalizační moduly pro prostředí Excel 5.0 (Linkosa.xla) doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D.; doc. RNDr. Brožová Helena, CSc., 1995

Ordinální a kardinální informace v rozhodovacích modelech doc. RNDr. Brožová Helena, CSc., 2002

Participation of OSA Department in European Rural Development Projects prof. RNDr. Havlíček Jaroslav, CSc.; doc. RNDr. Brožová Helena, CSc.; doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D., 2004

Počítačový systém pro podporu výuky lineárního programování doc. RNDr. Brožová Helena, CSc., -1

Porovnání možností rozhodovacích tabulek a rozhodovacích stromů doc. RNDr. Brožová Helena, CSc., 2001

Posouzení iteračních metod pro výpočet reálných kořenů polynomů doc. RNDr. Brožová Helena, CSc., 1976

Případové studie pro virtuální vzdělávání doc. RNDr. Brožová Helena, CSc.; doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D., 2004

Profil rizika a profil nejistoty v rozhodovacích modelech doc. RNDr. Brožová Helena, CSc., 2005

Projekt OPERA a scénář části Lineární programování doc. RNDr. Brožová Helena, CSc., -1

Projekt výukového programu strukturální analýzy Ing. Žebráková Naděžda; doc. RNDr. Brožová Helena, CSc., 1987

Prostor pro komunikaci znalostí doc. RNDr. Brožová Helena, CSc.; doc. RNDr. Klimešová Dana, CSc., 2006

Řešení distribučních problémů v systému Turbo-Pascal doc. RNDr. Brožová Helena, CSc., 1988

Risk Profile Analysis in Multiple Criteria Decision Tree doc. RNDr. Brožová Helena, CSc., 2004

Rozbor metod optimálního plánování ekonomiky podniku v zemědělství prof. Ing. Získal Jan, CSc.; doc. RNDr. Brožová Helena, CSc., 1989

Rozhodovací modely doc. RNDr. Brožová Helena, CSc., 2005

Simulační a dopravní moduly pro prostředí Excel doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D.; doc. RNDr. Brožová Helena, CSc.; Ing. Krechler Jaroslav; Ing. Růžička Miroslav, CSc.; Ing. Růžička Miroslav, CSc., 1997

Spatial-temporar point processes and their applications doc. RNDr. Brožová Helena, CSc., -1

Spreadshhetově orientované dynamické databáze modelových systémů doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D.; doc. RNDr. Brožová Helena, CSc.; Dr. Ing. Hampl Otakar, 1992

SUPPORT OF IST IN NON URBAN AREAS doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D.; doc. RNDr. Brožová Helena, CSc.; prof. RNDr. Havlíček Jaroslav, CSc., 2006

System Approach to Knowledge Creation, Sharing and Utilization in Managerial Competency Models doc. RNDr. Brožová Helena, CSc.; doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D.; Ing. Vorlíčková Lenka; Ing. Platilová Vorlíčková Lenka, 2006

System Approach to Knowledge Creation, Sharing and Utilization in Managerial Competency Models doc. RNDr. Brožová Helena, CSc.; doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D.; Ing. Vorlíčková Lenka; Ing. Platilová Vorlíčková Lenka, 2006

Systém na podporu rozhodování pro management zemědělského podniku prof. Ing. Získal Jan, CSc.; prof. RNDr. Havlíček Jaroslav, CSc.; doc. RNDr. Brožová Helena, CSc.; RNDr. Kučera Petr, Ph.D., 1993

System of Management Science Modules prof. RNDr. Havlíček Jaroslav, CSc.; doc. RNDr. Brožová Helena, CSc.; doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D., 2001

Systémová podpora rozhodování - využití katedrových internetových stránek ve výuce doc. RNDr. Brožová Helena, CSc.; doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D., 2004

Systémová podpora rozhodování v oblasti vrcholového managementu prof. RNDr. Havlíček Jaroslav, CSc.; prof. Ing. Získal Jan, CSc.; doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D.; doc. RNDr. Brožová Helena, CSc., 1999

Systémový model výrobní struktury zemědělského podniku doc. RNDr. Brožová Helena, CSc., 1987

Systémový pohled na modelování kompetencí doc. RNDr. Brožová Helena, CSc.; doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D., 2006

Systémy eLesson a eTest - generování a automatizované opravy výukových a zkušebních příkladů a testů pro kursy distančního vzdělávání doc. RNDr. Brožová Helena, CSc.; doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D., 2002

The Analytic Hierarchy Process for the Decision Tree with Multiple Criteria doc. RNDr. Brožová Helena, CSc., 2004

The Method of Cost Evaluated Distance Variables for Solving Piecewise Linear Programming Models Ing. Houška Milan, Ph.D.; doc. RNDr. Brožová Helena, CSc., 2002

Three Approaches to Choice of the Best Alternative in Multicriterial Decision Table doc. RNDr. Brožová Helena, CSc., 2004

Výukový systém pro metody vícekriteriálního rozhodování doc. RNDr. Brožová Helena, CSc.; doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D.; doc. Ing. Jablonský Josef, CSc.; doc. RNDr. Fiala Petr, CSc., 1999

Využití mikropočítačové laboratoře pro výuku dopravních úloh doc. RNDr. Brožová Helena, CSc.; Ing. Žebráková Naděžda, 1987

Využití systému STORM pro řízení samostatné práce studentů v předmětu Ekonomicko-matematické metody doc. RNDr. Brožová Helena, CSc., 1989

Využití vícekriteriální optimalizace ke stanovení výrobní strategie zemědělského podniku doc. RNDr. Brožová Helena, CSc.; a kol. a kol., 1999

Základní metody operační analýzy doc. RNDr. Brožová Helena, CSc.; Ing. Houška Milan, Ph.D., 2002

Základní metody operační analýzy doc. RNDr. Brožová Helena, CSc.; Ing. Houška Milan, Ph.D., 2003

Základy matematické analýzy a lineární algebry doc. RNDr. Brožová Helena, CSc.; Ing. Dvořáková Šárka, Ph.D., 2009

Zkušenosti s využíváním výpočetní techniky ve výuce na katedře operační a systémové analýzy PEF VŠZ v Praze doc. RNDr. Brožová Helena, CSc., 1992