×
prof. RNDr. Helena Brožová, CSc.
banner

Publikace

Ostatní výsledky

Znalostní mapy a matematické modelování doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D.; doc. RNDr. Brožová Helena, CSc., 2007

Znalostní mapy pro konstrukci modelu lineárního programování Bartoška Jan; Ing. Bartoška Jan, Ph.D.; doc. RNDr. Brožová Helena, CSc.; doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D., 2008

Zpracování dat a matematické modelování v zemědělství prof. RNDr. Havlíček Jaroslav, CSc.; prof. Ing. Získal Jan, CSc.; doc. RNDr. Brožová Helena, CSc.; doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D., 2004