×
Ing. Václav Bubeníček, Ph.D.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

KUBÁLEK, M. – BUBENÍČEK, V. Charakter lokální politiky v suburbánním politickém prostoru. Acta Politologica (on-line verze), 2012, roč. 4, č. 3, s. 284-305. ISSN: 1803-8220.

KUBÁLEK, M. – BUBENÍČEK, V. Konfliktní linie v malých obcích. Acta Politologica (on-line verze), 2010, roč. 2, č. 3, s. 30 - 45. ISSN: 1803-8220.

Odborná monografie

ČMEJREK, J. – BUBENÍČEK, V. – ČOPÍK, J. Demokracie v lokálním politickém prostoru. Specifika politického života v obcích ČR. Praha: Grada, 2010. 224s. ISBN 978-80-247-3061-5.

ČMEJREK, J. – ČOPÍK, J. – KOPŘIVA, R. – BUBENÍČEK, V. – KOCIÁNOVÁ, J. – WAGNEROVÁ, J. Participace občanů na veřejném životě venkovských obcí ČR. Praha: Kernberg Publishing, 2009. 133s. ISBN 978-80-87168-10-3.

Kapitoly v odborné knize

BUBENÍČEK, V. Participace občanů na veřejném životě venkovských obcí ČR. Praha: Kernberg Publishing , 2009. 1s. ISBN 978-80-87168-10-3. s. Doubice, s. 83 - 102.

Článek ve sborníku z akce

BUBENÍČEK, V. – KUBÁLEK, M. Interpretation of Local Political Conflicts. In Proceedings "New Dimensions in the Development of Society 2011" 06.10.2011, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2012. s. 9-16.

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace

**JÜPTNER, P. – BUBENÍČEK, V. – **HORNEK, J. – **CHARVÁTOVÁ, L. – **PRŮDKOVÁ, K. Přímá volba starostů. Podkladová analýza možností zavedení přímé volby, zahraničních modelů a zahraničních zkušeností s přímou volbou. Projekt TAČR TL02000540.. Praha: TA ČR, MV ČR, 2021, 244s. ISBN: ,