×
Ing. David Buchtela, Ph.D.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

VESELÝ, A. – PELEŠKA, J. – BUCHTELA, D. – TOMEČKOVÁ, M. – ZVÁROVÁ, J. Formalization of 2007 EHS/ESC hypertension guidelines (HGL). Journal of Hypertension, 2008, roč. 26, č. 1, s. 1 - 0. ISSN: 0263-6352.

BUCHTELA, D. – BROŽEK, J. KNOWLEDGE REPRESENTATION SYSTEM FOR DECISION SUPPORT. Scientia Agriculturae Bohemica, 2008, roč. 2008, č. 39, s. 97 - 101. ISSN: 1211-3174.

VESELÝ, A. – ZVÁROVÁ, J. – PELESKA, J. – BUCHTELA, D. – ANGER, Z. Medical guidelines presentation and comparing with Electronic Health Record. International Journal of Medical Informatics, 2006, roč. 75, č. 1, s. 240 - 245. ISSN: 1386-5056.

VESELÝ, A. – BUCHTELA, D. – PELESKA, J. – ZVÁROVÁ, J. Model reprezentace znalostí v doporučeních. Lékař a technika, 2009, roč. 39, č. 1, s. 39 - 50. ISSN: 0301-5491.

TYRYCHTR, J. – BUCHTELA, D. – HAVLÍČEK, Z. Návrh ROLAP databáze v zemědělském podniku: Transformace ekonometrického modelu do konceptuálního modelu dat. Systémová integrace, 2012, roč. 19, č. 2, s. 51-61. ISSN: 1210-9479.

Odborná monografie

VRANA, I. – BROŽEK, J. – BUCHTELA, D. – KLIMEŠOVÁ, D. – MERUNKA, V. – PAPÍK, M. – TOMAN, P. – VANÍČEK, J. – VESELÝ, A. – VOSTROVSKÝ, V. – VYNIKAROVÁ, D. Knowledge Management and Modern Information Technologies. Praha: Alfa nakladatelství, s. r. o., Praha, 2010. 170s. ISBN 978-80-87197-31-8.

Kapitoly v odborné knize

BUCHTELA, D. – VESELÝ, A. – PELEŠKA, J. – ZVÁROVÁ, J. Connecting Medical Informatics and Bio-Informatics. Amsterdam: ÏOS Press, 2005. 1s. ISBN 1-58603-549-5. s. Method of GLIF Model Construction and Implementation, s. 779 - 784.

BUCHTELA, D. – VESELÝ, A. – ANGER, Z. – PELEŠKA, J. – ZVÁROVÁ, J. Transformation of Healthcare with Information Technologies. Amsterdam: IOS Press, 2004. 1s. ISBN 1-58603-438-3. s. Presentation of Medical Guidelines on a Computer, s. 166 - 171.

Článek ve sborníku z akce

VESELÝ, A. – ZVÁROVÁ, J. – PELEŠKA, J. – ANGER, Z. – BUCHTELA, D. Computerized Presentation of Medical Guidelines. In Proceedings Medinfo 2004 13.92004, San Francisco. San Francisco: AMIA, 2004. s. 1 - 0.

BUCHTELA, D. Formalized 2003 European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. In European Heart Journal, Volume 25, Abstract Suplement 28.82004, Mnichov. Leuven: Frans Van de Werf, 2004. s. 1 - 0.

Software

BENDA, P. – MERUNKOVÁ, I. – BUCHTELA, D. – LOHR, V. – BENDA, T. – HEROLD, P. – HAVRÁNEK, M. DTMadminer, DTMadminer, Moodle, diploma theses, catalogue, document management, tool, module, 2012, JC - Počítačový hardware a software, DTMadminer, http://kitlab.pef.czu.cz/software/dtmadminer, viz. lokalizace; kontakt: Ing. Petr Benda, Katedra informačních technologií PEF ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6, 00420 224 382 045, bendap(at)pef.czu.cz, http://kitlab.pef.czu.cz/software/dtmadminer, Katedra informačních technologií PEF ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

BUCHTELA, D. – VYNIKAROVÁ, D. – LOHR, V. Modul UDIP pro e-learningový systém, UDIP Module for e-Learning System, e-Learning, System Integration, 2011, AE - Řízení, správa a administrativa, Moodle UDIP X1.2, Webové stránky PEF ČZU v Praze - Věda a výzkum - Výsledky výzkumu - http://www.pef.czu.cz, Autorizovaný software volně šiřitelný, Použití aplikace generuje přímé provozní úspory., Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

LOHR, V. – BUCHTELA, D. – BENDA, P. – HAVRÁNEK, M. Moodle Connect, Moodle Connect, moodle, module, database, data, interchange, 2011, AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi, KIT Moodle Connect, http://kitlab.pef.czu.cz/software/moodle-connect, http://kitlab.pef.czu.cz/software/moodle-connect, http://kitlab.pef.czu.cz/software/moodle-connect, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6, Česká republika, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

LOHR, V. – BUCHTELA, D. – BENDA, P. – HAVRÁNEK, M. Moodle Inspector, Moodle Inspector, Moodle, LMS, security, quiz, log, analysis, 2010, JC - Počítačový hardware a software, Moodle Inspector 1.0, Webové stránky PEF ČZU v Praze - Věda a výzkum - Výsledky výzkumu - http://www.pef.czu.cz/cs/?r=5174, Václav Lohr, KIT PEF ČZU, lohr@pef.czu.cz; povinná registrace před stažením na http://kitlab.pef.czu.cz/software , Samostatný modul rozsáhlého e-learningového systému Moodle, systém snižuje provozní náklady organizace, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6, Česká republika, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

VYNIKAROVÁ, D. – BUCHTELA, D. Samostatný modul MoodleKREM pro e-learningový systém, MoodleKREM Module for e-Learning System, knowledge, guidelines, e-learning, 2010, AE - Řízení, správa a administrativa, MoodleKREM, Webové stránky PEF ČZU v Praze - Věda a výzkum - Výsledky výzkumu - http://www.pef.czu.cz/cs/?r=5174, Autorizovaný software volně šiřitelný, Použití aplikace generuje přímé provozní úspory., Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze , 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

BUCHTELA, D. – VYNIKAROVÁ, D. – MACH, J. Samostatný modul MoodlePLAG pro e-learningový systém, MoodlePLAG Module for e-Learning System , e-learning; plagiarism, 2010, AE - Řízení, správa a administrativa, MoodlePLAG, Webové stránky PEF ČZU v Praze - Věda a výzkum - Výsledky výzkumu - http://www.pef.czu.cz/cs/?r=5174, Autorizovaný software volně šiřitelný, Použití aplikace generuje přímé provozní úspory, Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze , 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Ostatní výsledky

Analýza úspěšnosti výuky předmětu Výpočetní sytémy II Ing. Vynikarová Dana; Ing. Buchtela David, 2005

E-modelování znalostí pro podporu rozhodování Ing. Buchtela David, 2003

Elektronická lékařská doporučení Ing. Buchtela David; doc. Ing. Veselý Arnošt, CSc.; prof. RNDr. Zvárová Jana, DrSc.; Dr. Tomečková Marie; Mgr. Špidlen Josef; Dr. Peleška Jan, CSc.; Ing. Hanzlíček Petr, 2004

Formalizace evropských doporučení o prevenci kardiovaskulárních chorob Peleska Jan, CSc.; Ing. Anger Zdeněk; Ing. Buchtela David; Dr. Tomečková Marie; doc. Ing. Veselý Arnošt, CSc.; prof. RNDr. Zvárová Jana, DrSc., 2005

Formalization of Clinical Practice Guidelines doc. Ing. Veselý Arnošt, CSc.; Ing. Buchtela David; Dr. Peleška Jan, CSc.; prof. RNDr. Zvárová Jana, DrSc., 2008

Implementace GLIF modelu v XML Ing. Buchtela David, 2004

Inteligentní vyhledávač Webových služeb Ing. Pavlíček Josef, Ph.D.; Ing. Buchtela David; Ing. Vynikarová Dana, 2008

Konstrukce GLIF modelu a znalostní ontologie Ing. Buchtela David, 2005

Medical Guidelines Implementation in Decision Support Ing. Buchtela David; Ing. Kiml Jiří; Dr. Peleška Jan, CSc.; Dr. Tomečková Marie; doc. Ing. Veselý Arnošt, CSc.; Ing. Wünsch Pavel; prof. RNDr. Zvárová Jana, DrSc., 2004

Medical Guidelines Presentation and Comparing with Electronic Health Record doc. Ing. Veselý Arnošt, CSc.; prof. RNDr. Zvárová Jana, DrSc.; Dr. Peleška Jan, CSc.; Ing. Buchtela David; Ing. Anger Zdeněk, 2004

Medical Knowledge Representation System Ing. Buchtela David; Dr. Peleška Jan, CSc.; prof. RNDr. Zvárová Jana, DrSc., 2008

Návrh datového rozhraní mezi GLIF modelem a informačním systémem Ing. Buchtela David, 2006

Pokus o sondu studijních předpokladů pro informatiku Ing. Buchtela David; doc. Ing. Merunka Vojtěch, Ph.D.; Ing. Pavlíček Josef, Ph.D.; Ing. Pícka Marek; prof. RNDr. Vaníček Jiří, CSc.; Ing. Vynikarová Dana, 2004

Použití znalostních ontologií při modelování oborových doporučení GLIF modelem Ing. Buchtela David, 2005

Presentation of Medical Guidelines on a Computer Ing. Buchtela David; doc. Ing. Veselý Arnošt, CSc.; Dr. Peleška Jan, CSc.; prof. RNDr. Zvárová Jana, DrSc., 2004

Proces modelování oborových doporučení v GLIFu Ing. Buchtela David, 2005

Řešení problémových situací v GLIF modelu Ing. Buchtela David, 2004

Rozšíření specifikace GLIF modelu Ing. Buchtela David, 2004

Standardized Knowledge and Data Interface Model of Branch Guidelines Ing. Buchtela David; Ing. Vynikarová Dana, 2009

Systém reprezentace znalostí pro podporu rozhodování Ing. Buchtela David, 2007

Výpočetní systémy - cvičení Ing. Buchtela David; Ing. Vynikarová Dana, 2004

Zkušenosti z používáním elektronického výukového systému (ELVYS) Ing. Buchtela David; Ing. Vynikarová Dana, 2006

Znalostní model průchodu studenta výukou Ing. Buchtela David; Ing. Vynikarová Dana; Ing. Pavlíček Josef, Ph.D., 2008