×
Ing. Jindřich Černý, Ph.D.
Ing. Jindřich Černý, Ph.D.
banner

Granty

Využití systémů precizního zemědělství na ŠZP Lány

CIGA, 2004-2005

Využití leteckého snímkování pro hodnocení prostorové variability dusíku v systému precizního zemědělství

GA FAPPZ, 2006-2006

Hodnocení systému precizního zemědělství na ŠZP Lány

CIGA, 2006-2007

Časová variabilita lehce extrahovatelných forem dusíku v půdě

GA FAPPZ, 2007-2007

Motivační program pro zapojení studentů magisterského studia do vědecko-výzkumné činnosti katedry

GA FAPPZ, 2014-2014

Mimořádná stipendia studentům magisterského studia při vědecko-výzkumné činnosti na katedře

GA FAPPZ, 2015-2015

Podpora studentů magisterského studia při vědecko-výzkumné činnosti na katedře

GA FAPPZ, 2016-2016

Podpora výzkumné a publikační činnosti v oblasti výživy rostlin

GA FAPPZ, 2017-2018

Podpora vědecko-výzkumné a publikační činnosti pro studium vztahů mezi rostlinami a živinami při zohlednění půdně-klimatických podmínek

GA FAPPZ, 2019-2020

Podpora výzkumu, publikační činnosti a transferu vědeckých poznatků do praxe při studiu faktorů ovlivňujících půdní úrodnost

GA FAPPZ, 2021-2022