×
Ing. Jindřich Černý, Ph.D.
Ing. Jindřich Černý, Ph.D.
banner

Publikace

Ostatní výsledky

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – PEKLOVÁ, L. – KULHÁNEK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Bilance živin při pěstování ozimé řepky. 2014, 31. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, systém výroby slunečnice, 19.11.2014, Hluk. Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin Praha. s. 164-169. ISBN: 978-80-87065-56-3.

Bilance živin v dlouhodobých hnojařských pokusech Ing. Jindřich Černý, Ph.D., prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. Martin Kulhánek, Ph.D., Ing. Filip Vašák, 2010

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KOVÁŘÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Bór ve výživě (nejen) řepky ozimé. 2015, Úroda, roč. 2015, č. 8, s. 54-58. ISSN: 0139-6013.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O.Bude ještě nutné na podzim přihnojení řepky dusíkem (nebo jinými živinami)?. 2018, Květy olejnin, roč. 23, č. 8, s. 3-4. ISSN: 1213-1989.

Časová variabilita obsahu přijatelného fosforu, draslíku a hořčíku a hodnoty pH půdy Ing. Štípek Kamil, Ph.D.; Ing. Štípek Kamil; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; prof. Ing. Vaněk Václav, CSc.; Ing. Bazalová Marie, 2005

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – VAŠÁK, F. – SEDLÁŘ, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Changes in different sulfur fractions after long term fertilizing. 2011. In: Proceedings of International Conference Soil, Plant and Food Interactions 6.9.2011, Brno. MENDELU in Brno, 2011. s. 215-223. ISBN: 978-80-7375-534-8.

Changes of mineral sulfur content in soils after CaSO4 fertilizer application to oilseed rape Ing. Kulhánek Martin, Ph.D.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; Ing. Kozlovský Ondřej; Ing. Kos Milan; Nedvěd Václav; Nedvěd Václav; Ing. Nedvěd Václav, 2009

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – VAŠÁK, F. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Changes of mobile P, K, Ca and Mg contents in long-term field experiments. 2013, Long-term Field Experiments and Their Contribution to Environmentally Balanced Agriculture 11.12.2013, Praha. VÚRV, Praha. s. 18-18. ISBN: 978-80-7427-144-1.

Comparison of long-term sewage sludge and NPK fertilization effects on cadmium and copper accumulation by agricultural crops Ing. Čásová Kateřina; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc., 2006

Degree of phosphorus saturation and phosphorus sorption capacity at long-term fertilising Ing. Kulhánek Martin, Ph.D.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; Ing. Bazalová Marie; Ing. Kotková Barbora, 2006

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – MADARAS, M. – VAŠÁK, F. – BALÍK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Draslík - podceňovaný prvek ve výživě rostlin. 2014, Úroda, roč. 62, č. 3, s. 64-66. ISSN: 0139-6013.

ČERNÝ, J.Dusičnan vápenatý ve výživě rostlin. 2018, Zemědělec, roč. 26, č. 14, s. 1-1. ISSN: 1211-3816.

ČERNÝ, J.Důvody pro využití listových hnojiv. 2018, Zemědělec, roč. 26, č. 22, s. 1-1. ISSN: 1211-3816.

Dynamika obsahu minerálního dusíku v půdě při různé intenzitě hnojení silážní kukuřice Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Balíková Miluše; Ing. Kulhánek Martin, Ph.D.; Bubeník Jaroslav, 2007

KOVÁŘÍK, J. – ČERNÝ, J. – SHEJBALOVÁ, Š. – HOLEČKOVÁ, Z. – MITURA, K. – LIPIŃSKA, K. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Dynamika obsahu nitrátového a amonného dusíku v půdě při různých variantách hnojení dusíkem. 2014, Racionální použití hnojiv 27.11.2014, Praha. ČZU v Praze. s. 92-95. ISBN: 978-80-213-2511-1.

ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – SHEJBALOVÁ, Š. – PEKLOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Efektivita využití dusíku u ozimé řepky. 2013, Sborník vzdělávacích materiálů pro účastníky seminářů – Semináře pro pěstitele olejnin – rentabilní technologie při dodržení zásad Cross-compliance 12.2.2013, Kostelec nad Černými lesy. SPZO, Kostelec nad Černými lesy. s. 33-36..

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of fertilization on yield and nutrient accumulation of wheat and barley. 2011. In: Proceedings of International Conference Soil, Plant and Food Interactions 6.9.2011, Brno. MENDELU in Brno, 2011. s. 89-96. ISBN: 978-80-7375-534-8.

KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – VAŠÁK, F. – KOS, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effectivity of N-S fertilizing on the winter wheat yield and sulfur content in soil. 2011. In: Stickstoff in Pflanze, Boden und Umwelt 27.9.2011, Kiel. Kiel: DGP, GPW, 2011. s. 233-233. ISSN: 0934-5116.

Effectivity of nitrogen and calcium sulfate fertilizing on the yield and sulfur content in winter rape Ing. Martin Kulhánek, Ph.D., prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. Jindřich Černý, Ph.D., Ing. Ondřej Kozlovský, Ing. Ondřej Sedlář, 2010

Evaluation spatial and temporal variability of soil agrochemical properties Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Kulhánek Martin, Ph.D.; Ing. Kozlovský Ondřej; Nedvěd Václav; Nedvěd Václav; Ing. Nedvěd Václav, 2009

Evaluation spatial and temporal variability of soil agrochemical properties Ing. Jindřich Černý, Ph.D., prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. Martin Kulhánek, Ph.D., Ing. Ondřej Kozlovský, Ing. Václav Nedvěd, 2010

Extraction abilities of methods used for estimating of different phosphorus fractions Ing. Kulhánek Martin, Ph.D.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; Ing. Kozlovský Ondřej; Nedvěd Václav; Nedvěd Václav; Ing. Nedvěd Václav, 2009

Extrakce půdy horkou vodou a chloridem vápenatým Nedvěd Václav; Nedvěd Václav; Ing. Nedvěd Václav; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D., 2008

Foliární výživa rostlin prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; Ing. Kulhánek Martin, Ph.D., 2007

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M.Hnojení bórem podzim-jaro 2016/2017. 2016, Květy olejnin, roč. 21, č. 12, s. 4-4. ISSN: 1213-1989.

ČERNÝ, J. – VANĚK, V. – KOZLOVSKÝ, O. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Hnojení dusíkem: specifika a aplikace. 2011. Zemědělec, odborný a stavovský týdeník, 2011, roč. 19, č. 28, s. 14-16. ISSN: 1211-3816.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O.Hnojení jarního ječmene. 2018, Agromanuál, roč. 13, č. 2, s. 72-74. ISSN: 1801-7673.

ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Hnojení obilnin na podzim. 2015, Úroda, roč. 2015, č. 8, s. 59-61. ISSN: 0139-6013.

ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J.Hnojení ozimé pšenice dusíkem na jaře nemusí být složité. 2018, Úroda, roč. 66, č. 3, s. 61-66. ISSN: 0139-6013.

ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – KULHÁNEK, M. – BURÁŇOVÁ, Š. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Hnojení ozimé pšenice na jaře. 2015, Agromanuál, roč. 10, č. 2, s. 64-66. ISSN: 1801-7673.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KOVÁŘÍK, J. – KULHÁNEK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Hnojení ozimé řepky na jaře. 2016, Agromanuál, roč. 11, č. 3, s. 86-88. ISSN: 1801-7673.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – PEKLOVÁ, L. – SHEJBALOVÁ, Š. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Hnojení ozimé řepky na jaře. 2014, Kukuřičné listy, 2014, roč. 2014, č. 1, s. 7-7.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KOVÁŘÍK, J. – KULHÁNEK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Hnojení ozimé řepky na jaře 2016. 2016, Květy olejnin, roč. 21, č. 2, s. 5-7. ISSN: 1213-1989.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. – JAVOR, T.Hnojení ozimé řepky na jaře je důležité, ale také celkem složité. 2018, Agromanuál, roč. 13, č. 3, s. 86-90. ISSN: 1801-7673.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O.Hnojení ozimé řepky před setím a na podzim. 2018, Agromanuál, roč. 13, č. 7, s. 70-73. ISSN: 1801-7673.

Hnojení pšenice ozimé síranem vápenatým Ing. Kulhánek Martin, Ph.D.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; Ing. Kozlovský Ondřej, 2009

ČERNÝ, J. – KOVÁŘÍK, J. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Hnojení řepky na podzim. 2015, Agromanuál, roč. 10, č. 7, s. 56-58. ISSN: 1801-7673.

SHEJBALOVÁ, Š. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Hodnocení dynamiky minerálního dusíku v půdě při dlouhodobé aplikaci minerálních a organických hnojiv. 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 149-152. ISBN: 978-80-213-2416-9.

Hodnocení prostorové a časové variability agrochemických vlastností půd Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; Ing. Kulhánek Martin, Ph.D.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Bazalová Marie; Ing. Balíková Miluše, 2007

ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. – SHEJBALOVÁ, Š. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Hořčík – opomíjený prvek v rostlinné produkci. 2012, Zemědělec, 2012, roč. 20, č. 28, s. 10-12. ISSN: 1211-3816.

KULHÁNEK, M. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. – HOLEČKOVÁ, Z. – ČERNÝ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of bioeffectors application on maize growth and yield. 2015, Rhizosphere 4 21.6.2015, Maastricht, the Netherlands. Center for Soil Ecology, 2015. s. 298-298.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. – JAVOR, T.Inovace hnojení řepky - jak působí hnojení dusíkem na tvorbu výnosu řepky?. 2018, Jarní semináře pro pěstitele olejnin 2018, sborník vzdělávacích materiálů pro účastníky seminářů SPZO s.r.o. v rámci Programu rozvoje venkova ČR, 13.2.2018, Kostelec nad Černými lesy. SPZO Praha. s. 26-30. ISBN: 978-80-87065-78-5.

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – VAŠÁK, F. – SHEJBALOVÁ, Š. – KOVÁŘÍK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Jak dlouhodobě udržet půdní úrodnost. 2014, Zemědělec, roč. 22, č. 37, s. 18-19. ISSN: 1211-3816.

ČERNÝ, J. – SHEJBALOVÁ, Š. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. – KOVÁŘÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Jak hodnotit využití dusíku rostlinami. 2014, Zemědělec, roč. 22, č. 18, s. 13–19.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O. – KULHÁNEK, M. – JAVOR, T.Jak je potřebné hnojení bórem k řepce na jaře?. 2018, Květy olejnin, roč. 23, č. 2, s. 10-11. ISSN: 1213-1989.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – PEKLOVÁ, L. – SHEJBALOVÁ, Š. – KULHÁNEK, M. – PEKLOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Jarní hnojení dusíkem u ozimé řepky. 2014, Sborník vzdělávacích materiálů pro účastníky seminářů v rámci Programu rozvoje venkova České republiky, Jarní semináře pro pěstitele olejnin, 11.2.2014, Praha. Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin. s. 21-23. ISBN: 978-80-87065-51-8 .

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. – JAVOR, T.Kolik síry vyžaduje řepka na jaře, kdy, v jaké formě a proč?. 2018, Květy olejnin, roč. 23, č. 2, s. 6-8. ISSN: 1213-1989.

Metody pro stanovení různých forem fosforu v půdě Ing. Kulhánek Martin, Ph.D.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; Ing. Kozlovský Ondřej, 2008

Microbial biomass-C determined using CaCl2 and K2SO4 as extraction reagents. doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; Ing. Nováková Michaela; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; prof. Dr. Barabasz Wieslaw, 2005

KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – MADARAS, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Milled biotite as a source of available potassium for oat plants. 2013, XVII. International Plant Nutrition Colloquium & Boron Satelite Meeting 19.8.2013, Istanbul, Turkey. s. 897-898..

Mimokořenová výživa rostlin prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D., 2006

ČERNÝ, J.; idPublikace = 69751; Název: Možnosti uplatnění hnojiva DASA při jarním hnojení-- Neexistuje podtyp publikace --

KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. – SURAN, P. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J.Možnosti využití iontovýměnných membrán pro stanovení rostlinám přístupné síry v půdě. 2018, Racionální použití hnojiv 16.11.2018, Praha. ČZU v Praze. s. 97-100. ISBN: 978-80-213-2895-2.

ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – KULHÁNEK, M. – JAVOR, T. – BALÍK, J.Nevyzpytatelné hnojení sírou u jarního ječmene. 2018, Agromanuál, roč. 13, č. 3, s. 81-84. ISSN: 1801-7673.

Nitrátová směrnice a její uplatnění v podmínkách ČR Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; prof. Ing. Vaněk Václav, CSc., 2008

Nitrogen balance, mineral nitrogen content and microbial biomass nitrogen in long-term experiment with maize prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc.; Ing. Zitková Marie; Ing. Sýkora Karel; Wisniowska Kielian Barbara, 2004

SHEJBALOVÁ, Š. – ČERNÝ, J. – VAŠÁK, F. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Nitrogen efficiency of spring barley in long-term experiment in the Czech Republic. 2013, Long-term Field Experiments and Their Contribution to Environmentally Balanced Agriculture 11.12.2013, Praha. VÚRV, Praha. s. 45-45. ISBN: 978-80-7427-144-1.

Obsah dusíku a uhlíku v extraktech horkou vodou v závislosti na různých systémech hnojení Nedvěd Václav; Nedvěd Václav; Ing. Nedvěd Václav; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Kulhánek Martin, Ph.D.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; Ing. Balíková Miluše, 2007

Obsah dusíku a uhlíku v extraktu horkou vodou v závislosti na různých systémech hnojení Nedvěd Václav; Nedvěd Václav; Ing. Nedvěd Václav; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Kulhánek Martin, Ph.D.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; Ing. Balíková Miluše, 2007

Obsah minerálního dusíku v půdě při různém hnojení Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; Ing. Kulhánek Martin, Ph.D.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Balíková Miluše; Nedvěd Václav; Nedvěd Václav; Ing. Nedvěd Václav, 2008

Obsah různých forem síry v půdě po dlouhodobém hnojení na stanovišti Sedlec Ing. Martin Kulhánek, Ph.D., prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. Jindřich Černý, Ph.D., Ing. Lucie Peklová, 2010

Obsah síry v půdě a její vztah k obsahu uhlíku a dusíku prof. Ing. Vaněk Václav, CSc.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; Šilha Jiří, 2008

Obsah zinku v bramborách a kukuřici při různých systémech hnojení prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; Ing. Kulhánek Martin, Ph.D.; Ing. Kotková Barbora, 2004

SHEJBALOVÁ, Š. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. – KOVÁŘÍK, J. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Odběr dusíku silážní kukuřicí po aplikaci organických hnojiv. 2014, Racionální použití hnojiv 27.11.2014, Praha. ČZU v Praze. s. 108-111. ISBN: 978-80-213-2511-1.

Odběr dusíku zrnem jarního ječmene při využití systému CULTAN Ing. Kozlovský Ondřej; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Kos Milan; Ing. Černý Jindřich, Ph.D., 2009

Optimalizace dávek minerálních hnojiv s ohledem na existenci prostorové a časové variability agrochemických vlastností půdy Ing. Štípek Kamil, Ph.D.; Ing. Štípek Kamil; prof. Ing. Vaněk Václav, CSc.; Ing. Šilha Jiří; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; Ing. Kroulík Milan, Ph.D., 2005

VAŠÁK, F. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Phosphorus balance in long-term field experiments. 2011. In: Proceedings of International Conference Soil, Plant and Food Interactions 6.9.2011, Brno. MENDELU in Brno, 2011. s. 489-495. ISBN: 978-80-7375-534-8.

Podíl minerálního a organického fosforu v půdě po aplikaci organických hnojiv Ing. Kulhánek Martin, Ph.D.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; Ing. Čásová Kateřina; Ing. Kotková Barbora, 2006

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – JAVOR, T. – SEDLÁŘ, O.Podle čeho se rozhodovat pro jarní hnojení dusíkem?. 2018, Květy olejnin, roč. 23, č. 1, s. 2-5. ISSN: 1213-1989.

ČERNÝ, J. – VANĚK, V. – VAŠÁK, F. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Podmínky stanoviště a význam hnojení. 2011. Zemědělec, odborný a stavovský týdeník, 2011, roč. 19, č. 28, s. 12-14. ISSN: 1211-3816.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KOVÁŘÍK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Podzimní přihnojení bórem (B) – prevence, zbytečnost, nebo nutnost?. 2015, Květy olejnin, roč. 20, č. 13, s. 3-4. ISSN: 1213-1989.

VAŠÁK, F. – ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Porovnání množství a kvality organické hmoty v půdě dlouhodobých polních pokusů s různým způsobem hnojení. 2011. In: Racionální použití hnojiv 30.11.2011, Praha. ČZU v Praze, 2011. s. 145-150. ISBN: 978-80-213-2224-0.

VAŠÁK, F. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – SHEJBALOVÁ, Š. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Porovnání půdního pH na variantách s různou dávkou dusíku na dlouhodobém polním pokusu. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 182-185. ISBN: 978-80-213-2331-5.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. – KOVÁŘÍK, J. – KLASOVÁ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Potřeba hnojení hořčíkem při pěstování ozimé řepky. 2016, Agromanuál, roč. 11, č. 7, s. 58-60. ISSN: 1801-7673.

Použití metody CULTAN v systému pěstování řepky ozimé Ing. Lucie Peklová, prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. Jindřich Černý, Ph.D., Ing. Ondřej Kozlovský, Ing. Ondřej Sedlář, Ing. Milan Kos, 2010

ČERNÝ, J. – SHEJBALOVÁ, Š. – PEKLOVÁ, L. – KULHÁNEK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Použití organických hnojiv u ozimé řepky. 2013, Květy olejnin, 2013, roč. XVIII, č. 9, s. 6-8. ISSN: 1213-1989.

Použití slabých extraktantů pro stanovení okamžitě přijatelného fosforu v půdě Ing. Kulhánek Martin, Ph.D.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; Ing. Kotková Barbora, 2005

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. – KOVÁŘÍK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Pozdní hnojení obilnin dusíkem. 2016, Zemědělec, roč. 24, č. 18, s. 15-17. ISSN: 1211-3816.

Poznámky k výživě a hnojení kukuřice prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc., 2009

ČERNÝ, J. – SHEJBALOVÁ, Š. – KOVÁŘÍK, J. – KULHÁNEK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Předseťové a podzimní hnojení ozimé pšenice. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 8, s. 64–66. ISSN: 1801-7673.

Příjem kadmia a mědi zemědělskými plodinami při dlouhodobé aplikaci čistírenských kalů do půdy Ing. Čásová Kateřina; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc., 2005

Příjem těžkých kovů vybranými zemědělskými plodinami při dlouhodobé aplikaci čistírenských kalů do půdy Ing. Čásová Kateřina; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc., 2005

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – VAŠÁK, F. – SEDLÁŘ, O. – KOVÁŘÍK, J.Přísun hlavních živin a jejich bilance. 2016, Farmář, roč. 21, č. 3, s. 22-25. ISSN: 1210-9789.

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – VANĚK, V. – BALÍK, J. – BUDŇÁKOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Přísun živin v minerálních hnojivech a jejich bilance. 2015, Racionální použití hnojiv 26.11.2015, Praha. ČZU v Praze. s. 61-67. ISBN: 978-80-213-2594-4.

Prostorová a časová variabilita agrochemických vlastností půd Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; Ing. Kulhánek Martin, Ph.D.; Ing. Štípek Kamil, Ph.D.; Ing. Štípek Kamil; Ing. Kotková Barbora; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Kroulík Milan, Ph.D., 2006

Prostorová variabilita obsahu extrahovatelných forem dusíku ve výluhu CaCl2 Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; Ing. Štípek Kamil, Ph.D.; Ing. Štípek Kamil; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Kulhánek Martin, Ph.D.; Ing. Balíková Miluše, 2004

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KOVÁŘÍK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); První jarní hnojení dusíkem ozimé řepky („regenerační“). 2015, Květy olejnin, roč. 20, č. 2, s. 2-4. ISSN: 1213-1989.

ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. – SHEJBALOVÁ, Š. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Půdní reakce, faktor půdní úrodnosti. 2013, Zemědělec, 2013, roč. XXI, č. 17, s. 11-13. ISSN: 1211-3816.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – VANĚK, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Půdní úrodnost. 2015, Racionální použití hnojiv 26.11.2015, Praha. ČZU v Praze. s. 15-20. ISBN: 978-80-213-2594-4.

Risk of copper accumalation in soils after repeated sewage sludge application Ing. Čásová Kateřina; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc.; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc., 2006

ČERNÝ, J.Síran amonný pro letní a podzimní aplikace. 2018, Zemědělec, roč. 26, č. 34, s. 1-1. ISSN: 1211-3816.

Sledování obsahu minerálního dusíku v ornici v dlouhodobém pokusu se silážní kukuřicí. Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Balíková Miluše; Ing. Štípek Kamil, Ph.D.; Ing. Štípek Kamil; Ing. Kulhánek Martin, Ph.D., 2004

Sledování prostorové a časové variability agrochemických vlastností půd Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; Ing. Štípek Kamil, Ph.D.; Ing. Štípek Kamil; Ing. Kulhánek Martin, Ph.D.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Kroulík Milan, Ph.D., 2006

PACHTROG, V. – NEUGHSCHVANDTNER, R. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – KAUL, H. – LIEBHARD, P. – WAGENTRISTL, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Soil chemical characteristic after 15 years of different tillage and rotation. 2014, Mitteilungen der Gesellschaft für Pflanzenbauwissenschaften, Technik in der Pflanzenproduktion 16.9.2014, Wien, Austria. Institut für Angewandte Agrarforschung. roč. 26, s. 244-245. ISSN: 0934-5116.

VAŠÁK, F. – ČERNÝ, J. – SHEJBALOVÁ, Š. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Soil reaction changes in long-term field experiments with different fertilizing system. 2013, Long-term Field Experiments and Their Contribution to Environmentally Balanced Agriculture 11.12.2013, Praha. VÚRV, Praha. s. 50-50. ISBN: 978-80-7427-144-1.

Současná úroveň spotřeby fosforečných hnojiv a vývoj obsahu přijatelného fosforu v půdách ČR prof. Ing. Vaněk Václav, CSc.; Čermák P.; Kolář Ladislav; Ing. Černý Jindřich, Ph.D., 2008

PEKLOVÁ, L. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – SHEJBALOVÁ, Š. – PEKLOVÁ, Z. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Specifika příjmu živin ozimou řepkou. 2013, Zemědělec, 2013, roč. XXI, č. 17, s. 14-15. ISSN: 1211-3816.

VAŠÁK, F. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – SHEJBALOVÁ, Š. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Srovnání analytických měření obsahu přístupných živin z extraktu Mehlich 3. 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 157-160. ISBN: 978-80-213-2416-9.

Srovnání tří různých metod pro stanovení mobilních forem fosforu v půdě Ing. Kulhánek Martin, Ph.D.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; Ing. Bazalová Marie, 2005

Stanovení mineralizovatelného dusíku extrakcí horkou vodou a aerobní inkubací Nedvěd Václav; Nedvěd Václav; Ing. Nedvěd Václav; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; Ing. Balíková Miluše; Ing. Bazalová Marie, 2009