×
Ing. Jindřich Černý, Ph.D.
Ing. Jindřich Černý, Ph.D.
banner

Publikace

Ostatní výsledky

ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – SHEJBALOVÁ, Š. – VAŠÁK, F. – VANĚK, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Statková hnojiva a jejich využití u zahradních plodin. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 39-46. ISBN: 978-80-213-2331-5.

Temporal variability of available phosphorus, potassium and magnesium in arable soil Ing. Štípek Kamil, Ph.D.; Ing. Štípek Kamil; prof. Ing. Vaněk Václav, CSc.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; Ing. Šilha Jiří, 2004

Testování metod pro stanovení mobilních a mobilizovatelných forem fosforu Ing. Martin Kulhánek, Ph.D., prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. Jindřich Černý, Ph.D., Ing. Ondřej Kozlovský, Ing. Václav Nedvěd, 2010

The changes in microbial biomass C and N in a long-term field experiments Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Kulhánek Martin, Ph.D.; Nedvěd Václav; Nedvěd Václav; Ing. Nedvěd Václav, 2007

The changes in microbial biomass nitrogen in a long-term field experiment with crop rotation Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Kulhánek Martin, Ph.D.; Ing. Štípek Kamil, Ph.D.; Ing. Štípek Kamil; Ing. Balíková Miluše; Köhlerová Anna, 2006

The changes in microbial biomass nitrogen in a long-term filed experiment with crop rotation Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Kulhánek Martin, Ph.D.; Ing. Štípek Kamil, Ph.D.; Ing. Štípek Kamil; Ing. Balíková Miluše; Köhlerová Anna, 2005

The changes of mineral sulfur content in soils after CaSO4 fertilizer application to winter rape Ing. Martin Kulhánek, Ph.D., prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. Jindřich Černý, Ph.D., Ing. Ondřej Kozlovský, Ing. Milan Kos, Ing. Václav Nedvěd, 2010

The changes of mineral sulfur content in soils after CaSO4 fertilizer application to winter wheat Ing. Kulhánek Martin, Ph.D.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; Ing. Kozlovský Ondřej; Ing. Kos Milan, 2009

The content of microbial biomass nitrogen in soil from long-term experiments with maize Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Zitková Marie; Ing. Kulhánek Martin, Ph.D.; Ing. Štípek Kamil, Ph.D.; Ing. Štípek Kamil, 2004

The content of Mo, Mn, and Zn in oilseed rape plants after application of different forms of nitrogen and sulphur fertilizers prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Wisniowska Kielian Barbara; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D., 2006

The content of molybdenum in oilseed rape plants after the application of nitrogen and sulphur fertilizers prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; Ing. Kulhánek Martin, Ph.D., 2007

The content of risk elements in oilseed Rape plants after the application of sulphur fertilisers prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc.; Ing. Kulhánek Martin, Ph.D., 2009

The effect of ammonium fertilizer injection (CULTAN) on winter wheat growing under conditions of the Czech Republic Ing. Ondřej Kozlovský, prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. Ondřej Sedlář, Ing. Jindřich Černý, Ph.D., 2010

The effect of different fertilization on content of available and unstable P in soil Ing. Kulhánek Martin, Ph.D.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; Ing. Zitková Marie; Ing. Sýkora Karel, 2004

The effect of different P fertilization on the transformation of P in soil Ing. Kulhánek Martin, Ph.D.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Zitková Marie; Ing. Černý Jindřich, Ph.D., 2004

The effect of different P fertilization on the transformation of P in soil Ing. Kulhánek Martin, Ph.D.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Zitková Marie; Ing. Černý Jindřich, Ph.D., 2004

The effect of different rates and forms of N on microbial biomass nitrogen content in soil from long-term experiment Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; Ing. Zitková Marie; Ing. Kulhánek Martin, Ph.D.; Ing. Balíková Miluše, 2004

The effect of injection ammonium fertilization (CULTAN) on whinter wheat yield and quality of grain Ing. Ondřej Kozlovský, prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. Milan Kos, Ing. Martin Kulhánek, Ph.D., Ing. Jindřich Černý, Ph.D., 2010

The effect of injection amonium fertilization (CULTAN) on winter beat yield and quality of grain Ing. Kozlovský Ondřej; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Kos Milan; Ing. Kulhánek Martin, Ph.D.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D., 2009

The effect of manure and fertilizer applications on soil sulfur fractions prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Kulhánek Martin, Ph.D.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc., 2009

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of mineral N fertiliser dose on nitrogen and potassium uptake of silage maize. 2013, XVII. International Plant Nutrition Colloquium & Boron Satelite Meeting 19.8.2013, Istanbul, Turkey. s. 913-914.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. – PEKLOVÁ, L. – SEDLÁŘ, O. – SHEJBALOVÁ, Š. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of mineral N fertiliser dose on nitrogen efficiency of silage maize. 2012, 17th international nitrogen workshop, Innovations for sustainable use of nitrogen resources 26.-29.6.2012, Wexford, Ireland. New HorizoN. s. 242-243. ISBN: 978-1-84170-588-0.

The effect of N-S fertilizer application on the content of trace elements and quality of seed of oilseed rape prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; Ing. Jakl Michal; Ing. Sýkora Karel, 2006

ČERNÝ, J. – VAŠÁK, F. – KULHÁNEK, M. – SHEJBALOVÁ, Š. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of nitrogen fertilization on nutrients uptake of silage maize. 2013, Long-term Field Experiments and Their Contribution to Environmentally Balanced Agriculture 11.12.2013, Praha. VÚRV, Praha. s. 23-23. ISBN: 978-80-7427-144-1.

The effect of sewage sludge and mineral nitrogen fertilization on microbial biomass nitrogen and carbon content in soil Ing. Jindřich Černý, Ph.D., prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. Martin Kulhánek, Ph.D., Ing. Ondřej Sedlář, Ing. Lucie Peklová, 2010

The enhanced Cd and Pb maize uptake mediated by chelate addition Ing. Fuksová Zuzana, Ph.D.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc., 2004

KUBEŠOVÁ, K. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – PEKLOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The evaluation of nitrogen nutrition by CULTAN method on maize in Czech Republic. 2013, Food and Biomass Produstion – Basis for a Sustainable Rural Development 1.7.2013, Zagreb, Croatia. University of Zagreb, Zagreb. s. 38-38. ISBN: 978-953-7878-07-8.

The fluctuation of micronutriens content in oilseed rape plants (Brassica napus L.) after application of sulphur fertilizers prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; Ing. Kulhánek Martin, Ph.D.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc.; Nedvěd Václav; Nedvěd Václav; Ing. Nedvěd Václav, 2009

The impact of controlled uptake long term ammonium nutrition on winter rape Ing. Milan Kos, Ing. Ondřej Kozlovský, prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. Jindřich Černý, Ph.D., Ing. Martin Kulhánek, Ph.D., 2010

The impact of controlled uptake long term amonium nutrition on winter rape Ing. Kos Milan; Ing. Kozlovský Ondřej; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; Ing. Kulhánek Martin, Ph.D., 2009

The influence of ammonium nitrate sulphate fertilizer on copper uptake by oilseed rape plants prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; Ing. Kulhánek Martin, Ph.D.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc., 2009

SHEJBALOVÁ, Š. – ČERNÝ, J. – MITURA, K. – LIPIŃSKA, K. – KOVÁŘÍK, J. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The influence of nitrogen fertilization on quality of winter wheat grain. 2014, MendelNet 2014, 19.11.2014, Brno. Mendelova univerzita v Brně. s. 105-109..

The sulphur and copper content in oilseed rape (Brassica napus L.) plants after the application of amonium sulphate prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc.; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; Wisniowska Kielian Barbara; Ing. Černý Jindřich, Ph.D., 2008

The sulphur and copper content in oilseed rape plants after the application ammonium sulphate prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc.; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; Wisniowska Kielian Barbara; Ing. Černý Jindřich, Ph.D., 2009

NEUGHSCHVANDTNER, R. – VONDRÁČKOVÁ, S. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – ČERNÝ, J. – KAUL, H. – WAGENTRISTL, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The “eternal rye” experiment in Groß-Enzersdorf – Soil chemical characteristics after 105 years. 2014, Mitteilungen der Gesellschaft für Pflanzenbauwissenschaften, Technik in der Pflanzenproduktion 16.9.2014, Wien, Austria. Institut für Angewandte Agrarforschung. roč. 26, s. 244-245. ISSN: 0934-5116.

Tvorba výnosu zrna u ječmene jarního při použití metody CULTAN Ing. Sedlář Ondřej; Bc. Sedlář Ondřej; Ing. Kozlovský Ondřej; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; Ing. Kos Milan; prof. Ing. Balík Jiří, CSc., 2009

Úloha organické hmoty v půdě prof. Ing. Vaněk Václav, CSc.; Kolář Ladislav; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D., 2009

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O.Úloha železa, manganu, mědi a zinku ve výživě rostlin. 2018, Racionální použití hnojiv 16.11.2018, Praha. ČZU v Praze. s. 23-32. ISBN: 978-80-213-2895-2.

BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O.Uplatnění bóru a molybdenu ve výživě rostlin. 2018, Racionální použití hnojiv 16.11.2018, Praha. ČZU v Praze. s. 15-22. ISBN: 978-80-213-2895-2.

Uplatnění vápníku ve výživě rostlin prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; Ing. Kulhánek Martin, Ph.D., 2006

JAVOR, T. – ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – **BERANOVÁ, L.Upřesnění diagnostických metod pro optimalizaci hnojení ozimé pšenice sírou. 2018, Racionální použití hnojiv 16.11.2018, Praha. ČZU v Praze. s. 89-92. ISBN: 978-80-213-2895-2.

Usměrnění výživy rostlin amonným dusíkem (System CULTAN) prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Mgr. Lipavský Jan, CSc.; prof. Ing. Hlušek Jaroslav, CSc.; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D., 2007

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – VAŠÁK, F. – SHEJBALOVÁ, Š. – KOVÁŘÍK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vápnění účinně snižuje kyselost půdy. 2014, Zemědělec, roč. 22, č. 28, s. 14-16. ISSN: 1211-3816.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. – SHEJBALOVÁ, Š. – VANĚK, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vápník v půdě. 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 27-32. ISBN: 978-80-213-2416-9.

Vliv různých systémů hnojení brambor na obsah mobilního a labilního fosforu v půdě Ing. Kulhánek Martin, Ph.D.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Sýkora Karel; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; Ing. Bazalová Marie, 2004

Vliv aplikace listových hnojiv a stimulátorů růstu na výnos zrna kukuřice Ing. Štípek Kamil, Ph.D.; Ing. Štípek Kamil; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; prof. Ing. Vaněk Václav, CSc.; Shejbal Petr, 2006

Vliv aplikace organických hnojiv na aktivitu arylsulfatasy v rhizosféře pšenice a řepky Ing. Kotková Barbora; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Kulhánek Martin, Ph.D.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; Ing. Bazalová Marie, 2008

Vliv aplikace organických hnojiv na obsah mobilních forem dusíku a uhlíku v půdě Nedvěd Václav; Nedvěd Václav; Ing. Nedvěd Václav; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; Ing. Kulhánek Martin, Ph.D.; Ing. Balíková Miluše, 2008

Vliv CULTAN metody na výnos zrna a výnosové parametry pšenice ozimé Ing. Kozlovský Ondřej; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Kos Milan; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; Nedvěd Václav; Nedvěd Václav; Ing. Nedvěd Václav, 2008

Vliv dlouhodobé aplikace čistírenských kalů na příjem mědi plodinami a jejich výnosy Ing. Čásová Kateřina; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc., 2005

Vliv dlouhodobé aplikace organických hnojiv na obsah síry a aktivitu arylsulfatasy v rhizosféře řepky Ing. Kotková Barbora; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Nedvěd Václav; Nedvěd Václav; Ing. Nedvěd Václav; Ing. Černý Jindřich, Ph.D., 2007

VAŠÁK, F. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – SHEJBALOVÁ, Š. – ZÁMEČNÍKOVÁ, H. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv dlouhodobého hnojení na kationtovou výměnnou kapacitu půd. 2014, Racionální použití hnojiv 27.11.2014, Praha. ČZU v Praze. s. 112-115. ISBN: 978-80-213-2511-1.

Vliv dusíkaté výživy CULTAN technologií na výnos zrna pšenice ozimé Ing. Kozlovský Ondřej; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; Ing. Kos Milan, 2007

ŠVEHLA, P. – HANČ, A. – ČERNÝ, J. – VANĚK, V.Vliv hnojení a hospodaření na životní prostředí. 2016, Racionální použití hnojiv 30.11.2016, Praha. ČZU v Praze. s. 43-52. ISBN: 978-80-213-2691-0.

Vliv hnojení a rotace plodin na obsah uhlíku mikrobiální biomasy v ornici Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Štípek Kamil, Ph.D.; Ing. Štípek Kamil; Ing. Balíková Miluše; Ing. Kulhánek Martin, Ph.D., 2005

Vliv hnojení a stanoviště na kvalitu zrna sladovnického ječmene Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Kulhánek Martin, Ph.D.; Köhlerová Anna; Nedvěd Václav; Nedvěd Václav; Ing. Nedvěd Václav, 2006

Vliv hnojení dusíkem na jeho obsah v ornici a výnos silážní kukuřice Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Kulhánek Martin, Ph.D., 2007

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F.Vliv hnojení na kvalitu produkce. 2016, Racionální použití hnojiv 30.11.2016, Praha. ČZU v Praze. s. 29-36. ISBN: 978-80-213-2691-0.

SHEJBALOVÁ, Š. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv hnojení na obsah dusíku v zrnu a slámě jarního ječmene. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 170-175. ISBN: 978-80-213-2331-5.

KULHÁNEK, M. – VANĚK, V. – ČERNÝ, J. – VAŠÁK, F. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv hnojení na pH půd, potřeba vápnění, faktory ovlivňující potřebu vápnění. 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 33-42. ISBN: 978-80-213-2416-9.

Vliv hnojení na půdní vlastnosti a půdní úrodnost prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; prof. Ing. Vaněk Václav, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D., 2009

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. – KROULÍK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv hnojení na vyplavování dusíku z půdy. 2011. Název sborníku: Racionální použití hnojiv Str. od: 84 Str. do: 87 Název nakladatele: ČZU v Praze Datum zahájení: 30.11.2011 Místo vydání: ČZU v Praze Kód ISBN: 978-80-213-2224-0 Typ akce: celostátní.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – PEKLOVÁ, Z. – PEKLOVÁ, L. – SHEJBALOVÁ, Š. – KULHÁNEK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv hnojení na využití N ozimou řepkou. 2013, 30. Vyhodnocovací seminář - Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice 21.11.2013, Hluk. SPZO, Hluk. s. 140-145. ISBN: 978-80-87065-50-1.

Vliv hnojení sírou na výnos a obsah síry rostlině ozimé řepky Ing. Sýkora Karel; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; Ing. Kulhánek Martin, Ph.D.; Ing. Balíková Miluše; Ing. Jakl Michal, 2004

Vliv hnojiva DASA na odběr Zn a Mn rostlinami ozimé řepky prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Sýkora Karel; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; Ing. Kulhánek Martin, Ph.D., 2005

Vliv hustoty vzorkování a uspořádání odběrové sítě na průběh prostorové variability obsahu minerálního dusíku v ornici Ing. Štípek Kamil, Ph.D.; Ing. Štípek Kamil; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; prof. Ing. Vaněk Václav, CSc., 2004

PEKLOVÁ, Z. – ČERNÝ, J. – PEKLOVÁ, L. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv lokální aplikace amonného dusíku (CULTAN) na obsah minerálního dusíku v půdě. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 156-159. ISBN: 978-80-213-2331-5.

KUBEŠOVÁ, K. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – PEKLOVÁ, L. – SEDLÁŘ, O. – KOS, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv metody CULTAN na výnosové parametry a výnos kukuřice v roce 2011. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 131-135. ISBN: 978-80-213-2331-5.

Vliv minerálního a organického hnojení na výnos polních plodin a půdní úrodnost Ing. Jindřich Černý, Ph.D., prof. Ing. Václav Vaněk, CSc., Ing. Martin Kulhánek, Ph.D., 2010

ČERNÝ, J.; idPublikace = 78236; Název: Vliv mrazů na konci února na hnojení řepky dusíkem-- Neexistuje podtyp publikace --

ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J.Vliv pH půdy na obsah vápníku v rostlinách ozimé řepky. 2018, Prosperující olejniny 2018, 4.12.2018, Nové Strašecí. ČZS, KRV ČZU v Praze. s. 44-46. ISBN: 978-80-213-2907-2.

PEKLOVÁ, Z. – PEKLOVÁ, L. – ČERNÝ, J. – KOS, M. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv různého způsobu hnojení dusíkem na obsah N v rostlinách ozimé řepky během vegetace. 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 127-130. ISBN: 978-80-213-2416-9.

Vliv různých systémů hnojení na výnos plodin Ing. Čásová Kateřina; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; Ing. Niňaj Martin; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc., 2006

KOVÁŘÍK, J. – ČERNÝ, J. – HOLEČKOVÁ, Z. – TICHÁ, A. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv stanoviště a termínu odběru půdy na obsah uhlíku mikrobiální biomasy. 2015, Racionální použití hnojiv 26.11.2015, Praha. ČZU v Praze. s. 103-106. ISBN: 978-80-213-2594-4.

Výnos a kvalitativní parametry zrna ozimé pšenice po injektážní aplikaci dusíku metodou CULTAN Ing. Ondřej Kozlovský, prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. Jindřich Černý, Ph.D., Ing. Ondřej Sedlář, Ing. Martin Kulhánek, Ph.D., 2009

Využití aem membrán pro stanovení mobilních fosforečnanů v půdě Ing. Kulhánek Martin, Ph.D.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; Ing. Kotková Barbora, 2007

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. – VANĚK, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití kalů z čistíren odpadních vod. 2014, Racionální použití hnojiv 27.11.2014, Praha. ČZU v Praze. s. 19-26. ISBN: 978-80-213-2511-1.

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – KAPLAN, L. – HOLEČKOVÁ, Z. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití neseparovaného digestátu jako součásti substrátu pro pěstování bazalky (Ocimum basilicum L.). 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 136-141. ISBN: 978-80-213-2331-5.

HOLEČKOVÁ, Z. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – KAPLAN, L. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití neseparovaného digestátu jako zdroje živin pro pěstování gazánie (Gazania rigens). 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 89-92. ISBN: 978-80-213-2416-9.

Využití odpadů z ČOV jako zdroje organických látek a živin Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Švehla Pavel, Ph.D.; Ing. Kulhánek Martin, Ph.D., 2009

ČERNÝ, J. – HRABAL, P. – ŠVEHLA, P. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití struvitu pro hnojení N, P, a Mg. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 95-99. ISBN: 978-80-213-2331-5.

ČERNÝ, J. – SHEJBALOVÁ, Š. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Využití živin ze statkových hnojiv. 2013, Zemědělec, 2013, roč. XXI, č. 38, s. 10-13. ISSN: 1211-3816.

Výživa a hnojení ozimé pšenice určené (nejen) k potravinářskému využití (1. část) Ing. Štípek Kamil, Ph.D.; Ing. Štípek Kamil; Shejbal Petr; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; prof. Ing. Vaněk Václav, CSc.; Ing. Kulhánek Martin, Ph.D., 2007

Výživa a hnojení ozimé pšenice určené (nejen) k potravinářskému využití (2. část) Ing. Štípek Kamil, Ph.D.; Ing. Štípek Kamil; Shejbal Petr; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; prof. Ing. Vaněk Václav, CSc.; Ing. Kulhánek Martin, Ph.D., 2007

ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J.Výživa jarního ječmene dusíkem – ohlédnutí do minulosti, abychom v současnosti hnojili správně a v budoucnu sklízeli více. 2018, Úroda, roč. 66, č. 1, s. 50-54. ISSN: 0139-6013.

Výživa ozimé řepky dusíkem dle systému CULTAN prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Kozlovský Ondřej; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; Ing. Sedlář Ondřej; Bc. Sedlář Ondřej, 2007

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – KOVÁŘÍK, J. – SEDLÁŘ, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Význam bóru (B) ve výživě ozimé řepky. 2015, 32. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, systém výroby slunečnice, 25.11.2015, Hluk. Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin Praha. s. 143-147. ISBN: 978-80-87065-64-8.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. – KOVÁŘÍK, J. – KLASOVÁ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Význam bóru ve výživě rostlin. 2016, Agromanuál, roč. 11, č. 9-10, s. 56-59. ISSN: 1801-7673.

ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – KOVÁŘÍK, J. – SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Význam hnojení hořčíkem při pěstování ozimé řepky. 2015, Úroda, roč. 2015, č. 7, s. 28-32. ISSN: 0139-6013.

ČERNÝ, J. – KOVÁŘÍK, J. – BURÁŇOVÁ, Š. – SEDLÁŘ, O. – KULHÁNEK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Význam hnojení jarního ječmene. 2015, Zemědělec, roč. 23, č. 18, s. 20-24. ISSN: 1211-3816.

Význam hnojiv v systému výživy rostlin Ing. Jindřich Černý, Ph.D., prof. Ing. Václav Vaněk, CSc., Ing. Martin Kulhánek, Ph.D., 2010

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – KOVÁŘÍK, J. – SEDLÁŘ, O.Význam hořčíku (Mg) ve výživě ozimé řepky. 2016, 33. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, systém výroby slunečnice, 23.11.2016, Hluk. Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin Praha. s. 178-184. ISBN: 978-80-87065-69-3.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O.Význam vápníku a pH půdy pro pěstování (nejen) ozimé řepky. 2018, 35. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, systém výroby slunečnice, 21.11.2018, Hluk. SPZO Praha. s. 102-110. ISBN: 978-80-87065-82-2.

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – SHEJBALOVÁ, Š. – VAŠÁK, F. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Winter wheat and winter rape yield after N-S fertilizer application. 2012, Challenges for plant nutrition in changing environments 5.-8.9.2012, Bonn, Německo. Universität Bonn, 2012. s. 101-102.

ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. – SHEJBALOVÁ, Š. – KOVÁŘÍK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Základní hnojení fosforem a draslíkem. 2014, Zemědělec, roč. 22, č. 28, s. 19-20. ISSN: 1211-3816.

ČERNÝ, J. – PEKLOVÁ, L. – SHEJBALOVÁ, Š. – PEKLOVÁ, Z. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Základní hnojení ozimé řepky. 2013, Květy olejnin, 2013, roč. XVIII, č. 8, s. 3-4. ISSN: 1213-1989.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. – KOVÁŘÍK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Základní hnojení ozimé řepky (je základem pro výnos). 2016, Květy olejnin, roč. 21, č. 8, s. 2-4. ISSN: 1213-1989.

Základní sorpční charakteristiky půdy po dlouhodobé aplikaci organických hnojiv Ing. Kulhánek Martin, Ph.D.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; Ing. Kotková Barbora; Ing. Bazalová Marie, 2006

ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O.Zásady hnojení mikroelementy. 2018, Racionální použití hnojiv 16.11.2018, Praha. ČZU v Praze. s. 63-70. ISBN: 978-80-213-2895-2.

VANĚK, V. – TLUSTOŠ, P. – ČERNÝ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Zásady racionálního hnojení ovocných sadů. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 71-78. ISBN: 978-80-213-2331-5.