×
Ing. Jindřich Černý, Ph.D.
Ing. Jindřich Černý, Ph.D.
banner

Publikace

Ostatní výsledky

Zásady výživy rostlin ve zranitelných oblastech Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; prof. Ing. Vaněk Václav, CSc., 2008

Závislost mezi některými stanovištními charakteristikami a výnosem plodin prof. Ing. Vaněk Václav, CSc.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D., 2008

HOLEC, J. – POLÁKOVÁ, J. – ČERNÝ, J. – ČÍTEK, J. – **ČÍTKOVÁ, D. – DVOŘÁK, P. – FAMĚRA, O. – HAMOUZ, P. – HNILIČKA, F. – JANOŠÍKOVÁ, M. – **KOHOUT, P. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – MATULA, S. – PAZDERŮ, K. – PENÍŽEK, V. – PTÁČEK, M. – PULKRÁBEK, J. – RAJMON, R. – SABOLOVÁ, M. – SOUKUP, J. – TYŠER, L. – URBAN, J. – VANĚK, A. – ZÁDOROVÁ, T. – ZITA, L.Zemědělství a potraviny. 2019, Praha: Profi Press s.r.o., 223 s. ISBN: 978-80-86726-98-4.

HEJNÁK, V. – BEČKA, D. – BORŮVKA, L. – CAPOUCHOVÁ, I. – ČERNÝ, J. – FAMĚRA, O. – FUKSA, P. – HAKL, J. – HAMOUZ, K. – HAVLÍK, J. – HUČKO, B. – JEBAVÝ, L. – KAZDA, J. – KLOUČEK, P. – KOUDELA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – KUCHTOVÁ, P. – LEGAROVÁ, V. – MAROUNEK, M. – MATULA, S. – PLACHÝ, V. – PROKINOVÁ, E. – PROKŮPKOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. – RADA, V. – SOUKUP, J. – STÁDNÍK, L. – STUPKA, R. – SUS, J. – SVOBODOVÁ, M. – ŠPRYSL, M. – ŠTOLC, L. – ŠTRANC, P. – TLUSTOŠ, P. – TŮMOVÁ, E. – URBAN, J. – VANĚK, V. – VAŠÁK, J. – VLKOVÁ, E. Podtyp: Skripta; Zemědělství a zdravé potraviny - specializované skriptum pro Univerzitu třetího věku. 2013, Hejnák, V., Skalický, M., Voženílková, J. (Eds.) Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2013. 275 s. ISBN: 978-80-213-2356-8.

Změny hodnot pHH2O v rhizosféře rostlin pšenice, řepky a lupiny Ing. Kotková Barbora; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; Ing. Bazalová Marie; Ing. Richtrová Eva, 2005

KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Změny obsahu a forem síry v půdách. 2011. In: Racionální použití hnojiv 30.11.2011, Praha. ČZU v Praze, 2011. s. 27-31. ISBN: 978-80-213-2224-0.

Změny obsahu celkového a reziduálního fosforu v nekarbonátových půdách po dlouhodobé aplikaci čistírenských kalů Ing. Kulhánek Martin, Ph.D.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; Ing. Bazalová Marie, 2007

Změny obsahu dusíku a uhlíku v rhizosféře řepky při dlouhodobém hnojení slámou Nedvěd Václav; Nedvěd Václav; Ing. Nedvěd Václav; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; Ing. Kotková Barbora; Ing. Balíková Miluše, 2008

ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. – SHEJBALOVÁ, Š. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Změny obsahu síry v půdě na základě výsledků z dlouhodobých pokusů. 2012, Zemědělec, 2012, roč. 20, č. 17, s. 14-16. ISSN: 1211-3816.

VAŠÁK, F. – ČERNÝ, J. – SHEJBALOVÁ, Š. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Změny půdního pH v dlouhodobých polních pokusech s rotací plodin. 2013, Časové změny půdních vlastností a jejich predikce 4.9.2013, Milovy. Mendelova univerzita v Brně, Brno. s. 28-28. ISBN: 987-80-7375-796-0.

Zn fractionation in soils and its content in potato, maize, wheat and barley after sewage sludge application-multiple field experiment prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; Ing. Hanč Aleš, Ph.D., 2005

Zn speciation in soils and its uptake by potato, maize, wheat and barley after sewage sludge application – precise long term field experiment Ing. Fuksová Zuzana, Ph.D.; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc., 2004

Zn speciation in soils and its uptake by potato, maize, wheat and barley after sewage sludge application – precise long term field experiment prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; Ing. Hanč Aleš, Ph.D., 2004