×
Ing. Jana Česká, CSc.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

SKALICKÁ, J. – NOVÁK, J. – ČESKÁ, J. Managed and unmanaged permanent grasslands: species composition at selected localities of the Protected landscape area Šumava (Bohemian forest; the Czech republic) depending on the soil. Cereal Research Communications, 2008, roč. 36, č. 0, s. 831 - 834. ISSN: 0133-3720

NOVÁK, J. – SKALICKÁ, J. – ČESKÁ, J. OPEN-PIT COAL MINES: ANTHROPOGENIC STRESSORS AND VEGETATION SUCCESSION. Cereal Research Communications, 2009, roč. 37, č. 4, s. 485 - 488. ISSN: 0133-3720.

NOVÁK, J. – HAKL, J. – SKALICKÁ, J. – ČESKÁ, J. – DVOŘÁKOVÁ, E. Reclaimed spoil heap from an open-cast mine: analysis of meadow communities. Cereal Research Communications, 2008, roč. 36, č. 0, s. 779 - 782. ISSN: 0133-3720.

ŠAFRÁNKOVÁ, I. – HEJNÁK, V. – STUCHLÍKOVÁ, K. – ČESKÁ, J. The effect of abscisic acid on rate of photosynthesis and transpiration in six barley genotypes under water stress. Cereal Research Communications, 2007, roč. 35, č. 2, s. 1013 - 1016. ISSN: 0133-3720.

ČESKÁ, J. – HEJNÁK, V. – ERNESTOVÁ, Z. – KRIŽKOVÁ, J. The effect of soil drought on photosynthesis and transpiration rates of maize (Zea mays L.). Cereal Research Communications, 2008, roč. 36, č. 0, s. 823 - 826. ISSN: 0133-3720.

MACHOVÁ, I. – KUBÁT, K. – ČESKÁ, J. – SYNEK, V. Vyhodnocení výskytu cévnatých rostlin z agrárních valů a teras z úpatí vrchu Oblíku v Českém středohoří. Příroda, 2009, roč. 2009, č. 28, s. 185 - 202. ISSN: 1211-3603.

Kapitoly v odborné knize

ČESKÁ, J. – ZELENÝ, V. Zemědělský kalendář 2007. Praha: Jiřina Šírková, 2006. 1s. ISBN 80-239-6551-4. s. Barvy jarní louky, s. 54 - 55.

ČESKÁ, J. Zemědělský kalendář 2008. Praha: Jiřina Šírková, 2007. 1s. ISBN 978-80-239-8597-9. s. Půvab trav, s. 1 - 0.

Ostatní výsledky

Česká, J., Skalický, M. 2013. Praktická cvičení z Botaniky. Skriptum, ČZU, Praha, 1-97.

Steklová, J., Skalický, M., Novák, J., Česká, J. 2008. Druhová skladba obhospodařovaných a neobhospodařovaných trvalých travních porostů (CHKO Šumava). Proceedingsof the I. Prague Plant ScientificWorkshop, Praha,136-139.

Novák, J., Česká, J., Skalická, J. 2010. Spoil heaps after open-cast coal mining: resilience of plant communities. Növénytermelés, 59 (Suppl.2), 153-156.

Vašíčková, Š., Vejl, P., Zoufalá, J., Česká, J. 2009. Vnitrodruhová variaiblita botanických taxonů vybraných v závislosti na způsobu rozmnožování. Polnohospodárstvo, 2, 325-327.

Vašíčková, Š., Vejl, p., Zoufalá, J., Česká, J. 2008. Molekulární charakteristika vnitrodruhové variability vybraných botanických taxonů. Hodnotenie genetických zdrojov rastlín pre výživu a polnohospodárstvo, SCPV, Piešťany, s. 26.