×
doc. Ing. Darina Chodová, Ph.D.
banner

Pedagogická činnost

- zajišťování vybraných přednášek a cvičení prezenční a kombinované formy bakalářského i magisterského studia oborů s výukou předmětů zaměřených na chov drůbeže, králíků a drobných zvířat

- vedoucí diplomových a bakalářských prací úspěšně obhájených při státních závěrečných zkouškách

Garantované předměty

ADA10E Chov drobných hospodářských zvířat - Bc.