×
doc. Ing. Darina Chodová, Ph.D.
banner

Publikace

Ostatní výsledky

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effects of a one week intensive feed restriction in the growing rabbit: Part 3: Muscle fibre development. 2012, Proceedings of 10th World Rabbit Congress, Sharm El-Sheikh, Egypt, September 3-6, 2012, p. 625-628.ISSN 2308-1910.

TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. – CHODOVÁ, D. – ZITA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Rabbit genetic resources in the Czech Republic. 2012, Proceedings of 10th World Rabbit Congress, Sharm El-Sheikh, Egypt, September 3-6, 2012, p. 65-68.ISSN 2308-1910.

TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. – HÄRTLOVÁ, H. – MARTINEC, M. – CHODOVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Stravitelnost živin a biochemické ukazatele krve českých genových zdrojů králíků a brojlerového králíka. 2011. Sborník z konference s mezinárodní účastí o bezpečnosti a produkční účinnosti krmiv, IX. Kábrtovy dietetické dny, VFU Brno, 18.5.2011, s.92-96. ISBN: 978-80-7305-002-3.

TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – HÄRTLOVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv restrikce krmiva na biochemické parametry krve brojlerových králíků. 2011. Sborník z konference s mezinárodní účastí o bezpečnosti a produkční účinnosti krmiv, IX. Kábrtovy dietetické dny, VFU Brno, 18.5.2011, s.88-91. ISBN: 978-80-7305-002-3.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Restrikce krmiva u brojlerových králíků. 2011. Farmář, č.11, s.32-34. ISSN: 1210-9789.

TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv restrikce na fyzikální ukazatele masa králíků. 2011. Sborník XXXVII. Semináře o jakosti potravin a potravinových surovin "Ingrovy dny", 3.3.2011, Brno MZLU, s. 306-309.

VOLEK, Z. – TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – VOLKOVÁ, I. – KUDRNOVÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv hustoty osazení na kvalitu masa českého albína v podmínkách intenzivního chovu. 2011. Sborník referátů XI. Celostátního semináře „Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků“. Praha 16.11. 2011, s.102–106. ISBN: 978-80-7403-083-3.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. – MAKOVICKÝ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Význam restrikce krmiva u brojlerových králíků. 2011. Sborník referátů XI. Celostátního semináře „Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků“. Praha 16.11.2011, s.51–53. ISBN: 978-80-7403-083-3.

Vliv věku a pohlaví na biochemické parametry restringovaných a ad libitum krmených brojlerových kuřat prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., Ing. Darina Chodová, MVDr. Helena Härtlová, CSc., 2010

Vliv časné restrikce na změny vybraných biochemických parametrů brojlerových kuřat MVDr. Helena Härtlová, CSc., Ing. Darina Chodová, prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., doc. Ing. Alena Fučíková, CSc., MVDr. Miloslav Martinec, 2010