×
Ing. Daniela Čílová
banner

Publikační aktivity

Původní vědecké práce ve vědeckých časopisech s IF

Vejl, P. - Čílová, D. - Ježková, J. - Melounoá, M. (2011): Genetic analysis of the bearded collie breed: a causal mutation of coat color genes and the dopamine receptor gene DRD4. Journal of Veterinary Behavior: Clinical Applications and Research 6 (1), 67.

Čílová, D. - Vejl, P. - Šebková, N. - Částková, M. - Jurkovičová, P. - Kadlecová, V. (2011): Microsatellite analysis of X and Y gonosome variability in the czechoslovakian and saarloos wolfdog breeds.  Journal of Veterinary Behavior: Clinical Applications and Research 6 (1), 60-61.

Vašek, J., Vejl - P., Čílová, D. - Šebková, N. - Benešová, B. - Melounová, M. (2011): Polymorphism of selected genes controlling the growth of the skeleton in dachshunds. Journal of Veterinary Behavior: Clinical Applications and Research 6 (1), 66-67.

Kapitoly v knize

Sedlák, P. – Vejl, P. – Domkářová, J. – Zoufalá, J. – Satrapová, V. – Čílová, D.: Metodika postupu charakterizace  genetických zdrojů pro účely markery asistované selekce v procesu šlechtění bramboru. In: Metodické postupy využitelné ve šlechtění, Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod s.r.o., 2008, 39-59, ISBN 978-80-86940-13-7.

Původní vědecké práce ve vědeckých časopisech bez IF

Vašek, J. – Vejl, P. – Nesvadba, V. – Čílová, D. – Zoufalá, J.: Study of variability of hop gene resources by RAPD method. Agriculture, 2009, 55(2), 95-101.

Příspěvky na mezinárodních vědeckých konferencích uvedené ve sbornících

Vašek, J. – Vejl, P. – Nesvadba, V. Čílová, D. – Zoufalá, J.: Characterization of hop gene resources by DNA markers. Sborník mezinárodníkonference Hodnotenie  genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo, SCPV – Výzkumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany, květen 2008, 25.

Vašek, J. – Vejl, P. – Nesvadba, V. - Čílová, D. – Zoufalá, J.: Studium variability genových zdrojů chmele pomocí RAPD. Sborník mezinárodní konference Hodnotenie genetických zdrojov rastlín pre výživu a polnohospodárstvo, Slovenské centrum polnohospodárského výskumu - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany , sekcia genetiky a semenárstvo ORV, 6. 5. 2008, 25, ISBN 978-80-88872-74-0.

Vašek, J. – Vejl, P. – Nesvadba, V. - Čílová, D.: Variabilita mikrosatelitních markerů u populace planých forem chmele. Sborník mezinárodní konference Nové poznatky z genetiky a šlachtenia pol´nohospodárskych rastlín, SCPV - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany, 12.11.2008, 52-28, ISBN 978-80-88872-88-7.

Vašek, J. – Vejl, P. – Čílová, D. – Nesvadba, V.: Biodiversity of wild hops estimated by molecular markers. Book of Abstracts - 2nd European Congress of Conversation Biology Prague 2009, 1. 9. 2009, ČZU v Praze, 219.

Vejl, P. – Čílová,  D. – Šebková, N. – Vašek, J. – Sedlák, P.: Variability of gonosomal SSR markers in two dog breeds derived from wolf (Canis lupus): Czechoslovakian wolfdog and Saarloos wolfdog. Book of Abstracts - 2nd European Congress of Conversation Biology Prague 2009, 1. 9. 2009, ČZU v Praze, 219-220.

Šebková, N. -  Andrejsova, L. -  Vejl, P. -  Čílová, D. -  Vrabec, V. -  Klokočníková, M., -  Lebedova, L.: Morphological analysis of Dachshund in Czech Republic during half a century.  Book of Abstracts of the 60th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, Book of abstracts No. 15, 2009, Barcelona, Spain, 69.

Šebková, N. -  Andrejsová, L. -  Čílová, D. - Vejl, P. - Vrabec, V. - Čapková, Z. - Hartl, K. - Jedlička, J. - Novákova, K.: Evaluation of temperament characteristics of Czechoslovakian Wolfdogs in Czech Republic 1982 – 2004.  Book of Abstracts of the 60th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, Book of abstracts No. 15, 2009, Barcelona, Spain, 70.

Vejl, P. – Čílová, D. – Vašek, J. – Šebková, N. – Sedlák, P. – Melounová, M.: Characterization of wolfdog hybrids by molecular genetic methods.  AlpinAlpine-Carpathian International Colloquium “Large carnivores: management, research and public relation strategies of the protected areas” 2nd – 4th July 2009, Nizke Tatry National Park, Liptovský Ján, Slovenská republika, CD.

Čílová, D. – Vejl, P. – Melounová, M. – Vašek, J. - Sedlák, P. – Vašíčková, Š.: Mikrosatelitní analýza variability populací jitrocele kopinatého (Plantago lanceolata L.) a jitrocele většího (P. major L.). Nové poznatky z genetiky a šlachtěnia polnohospodárskych raslin. 21.10.2009. VURV Piešťany, 95-96.

Vašíčková, Š. – Vejl, P. – Vašek, J. – Čílová, D. – Melounová, M. – Sedlák, P.: Molekulární detekce somaklonální variability druhu Plantago lanceolata při in vitro množení. Nové poznatky z genetiky a šlachtěnia polnohospodárskych raslin. 21.10.2009. VURV Piešťany, 135-136.

Vašek, J. – Vejl, P. – Čílová, D. – Nesvadba, V.: Porovnání variability planých a kulturních chmelů mikrosatelitními markery. Nové poznatky z genetiky a šlachtěnia polnohospodárskych raslin. 21.10.2009. VURV Piešťany, 22-26.

Příspěvky na ostatních vědeckých konferencích uvedené ve sbornících

Vašek, J, - Vejl, P. – Čílová, D. – Nesvadba, V.: Analýza vybraných populací planých forem chmele (Humulus lupulus L.) Středočeského kraje mikrosatelitními markery. Sborník příspěvků Osivo a sadba IX. odborný a vědecký seminář, Česká zemědělská univerzita v Praze 10.2.2009, 2009, 126-131.