×
RNDr. Jan Dvořák, Ph.D.
Molekulární helmintologie
banner

Granty

Orthologní glutamát karboxypeptidázy 2 v modelových organizmech - hledání fyziologických rolí a terapeutického potenciálu enigmatického enzymu

Grantová agentura ČR, 2018-2021

Proteázy z rodiny M28 u nematodů: jejich fyziologické role a potenciál v nových terapeutických strategiích

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2020-2022

Sekretované proteiny vajec Schistosoma mansoni: komparativní přístup k identifikaci bioaktivních molekul lidského parazita

Grantová agentura ČR, 2023-2025