×
Ing. Ondřej Hradecký
banner

Publications

Software

LOHR, V. – HYNEK, P. – HAVLÍČEK, J. – DÖMEOVÁ, L. – JINDROVÁ, A. – KVASNIČKA, R. – HRADECKÝ, O. Moniqua, Moniqua, Moniqua, MAS, methodology, maps, quality, 2015, JC - Počítačový hardware a software, v.1.0, 2015, http://moniqua.net-mix.cz/, http://moniqua.net-mix.cz/moniqua-sw.zip, Monitorování kvality života v regionech, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6, Česká republika, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

Other results

E-learning - Support at CULS Prague doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc., Ing. Ondřej Hradecký, Ing. Václav Dvořák, 2007

SUPPORT OF ELECTRONIC EDUCATION AT THE CZECH UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES IN PRAGUE (CULS) doc. Ing. Havlíček Zdeněk, CSc.; Ing. Hradecký Ondřej; Ing. Dvořák Václav, 2007