×
prof. RNDr. Miroslav Barták, CSc.
banner

Publications

Article in a professional periodical

ANG, Y. – PUNIAMOORTHY, J. – PONT, A. – BARTÁK, M. – BLANCKENHORN, W. – EBERHARD, W. – PUNIAMOORTHY, N. – SILVA, V. – MUNARI, L. – MEIER, R. A plea for digital reference collections and other science-based digitization initiatives in taxonomy: Sepsidnet as exemplar. SYSTEMATIC ENTOMOLOGY, 2013, roč. 38, č. 3, s. 637-644. ISSN: 0307-6970. Stáhnout soubor

BARTÁK, M. – CIFTCI, M. – HASBENLI, A. A new species of Rhamphomyia (s. str.) Meigen (Diptera, Empididae) from southern Anatolia.. Entomological News, 2007, roč. 118, č. 2, s. 143 - 147. ISSN: 0013-872X. Stáhnout soubor

BARTÁK, M. – KUBÍK, Š. A new species of the genus Trichina (Diptera: Hybotidae) with a key to European species. Biologia, 2009, roč. 64, č. 5, s. 947 - 950. ISSN: 0006-3088. Stáhnout soubor

KUBÍK, Š. – BARTÁK, M. A new species of Trichieurina (Diptera, Chloropidae) with a key to the world species of the genus. ZooKeys, 2014, roč. 433, č. , s. 89-96. ISSN: 1313-2989.

BARTÁK, M. – KUBÍK, Š. A Redefinition of Micropselapha Becker, 1894 (Diptera, Scathophagidae) with Description of a New Species from Central Europe. Entomological News, 2013, roč. 123, č. 2, s. 101-109. ISSN: 0013-872X. Stáhnout soubor

BARTÁK, M. – KUBÍK, Š. A review of the Palaearctic species of Rhamphomyia subgenus Holoclera (Diptera: Empididae) with description of 5 new species. Revue Suisse de Zoologie, 2012, roč. 119, č. 3, s. 385-407. ISSN: 0035-418X. Stáhnout soubor

KUBÍK, Š. – BARTÁK, M. Anatrichus bimaculatus sp.n. (Diptera, Chloropidae) and differential characters between A. bimaculatus sp.n. and A. erinaceus.. Biologia, 2010, roč. 65, č. 2, s. 330 - 332. ISSN: 0006-3088.

HLAVA, J. – HLAVOVÁ, A. – BARTÁK, M. Arthropod diversity in agrosystems under different management. SYSTEMATIC ENTOMOLOGY, 2013, roč. 44, č. 2, s. 85-89. ISSN: 0307-6970.

FRYDRYCH, J. – CAGAŠ, B. – KOLAŘÍK, P. – ROTREKL, J. – BARTÁK, M. Biodiverzita hmyzu se zaměřením na škůdce v mulčovaném a nemulčovaném travním systému. ..., 2013, roč. 61, č. 12, s. 56-61. ISSN: N.

KOLAŘÍK, P. – ROTREKL, J. – BARTÁK, M. – HLAVOVÁ, A. – VOLKOVÁ, P. Biodiverzita hmyzu v porostech vojtěšky seté (Medicago sativaL.) při porovnání dvou pěstitelských technologií. Úroda, 2013, roč. 61, č. 12, s. 210-213. ISSN: 0139-6013.

ŠULÁKOVÁ, H. – BARTÁK, M. – VANĚK, J. Bzučivkovití (Diptera, Calliphoridae) české části Krkonoš. Opera Corcontica, 2014, roč. 51, č. 1, s. 145-156. ISSN: 0139-925X. Stáhnout soubor

BARTÁK, M. Catalogue of the Palaearctic species of the Rhamphomyia subgenus Lundstroemiella (Diptera: Empididae), with new distribution records. Acta Zoologica Universitatis Comenianae, 2007, roč. 2, č. 47, s. 101 - 104. ISSN: 1336-510X. Stáhnout soubor

SALABA, O. – VADLEJCH, J. – PETRTÝL, M. – VÁLEK, P. – KUDRNÁČOVÁ, M. – JANKOVSKÁ, I. – BARTÁK, M. – ŠULÁKOVÁ, H. – LANGROVÁ, I. Cephenemyia stimulator and Hypoderma diana infection of roe deer in the Czech Republic over an 8-year period. Parasitology Research, 2013, roč. 112, č. 4, s. 1661-1666. ISSN: 0932-0113.

KOMZÁKOVÁ, O. – BARTÁK, M. – BARTÁKOVÁ, D. – KUBÍK, Š. Community structure of Anthomyiidae (Diptera) of six peat-bogs in the Šumava Mts (Czech Republic). Biologia, 2011, roč. 66, č. 3, s. 518-527. ISSN: 0006-3088. Stáhnout soubor

ŠEVČÍK, J. – BARTÁK, M. – VANĚK, J. Dvoukřídlí (Diptera) čeledí Anisopodidae (stružilkovití), Mycetobiidae a Dixidae (komárcovití) vysokých poloh Krkonoš (Česká republika). Opera Corcontica, 2009, roč. 46, č. 0, s. 159 - 164. ISSN: 0139-925X.

ŠULÁKOVÁ, H. – HARAKALOVÁ, L. – BARTÁK, M. Effect of freezing on the initial colonization of the carcass with necrophagous organisms. ..., 2014, roč. 63, č. 1, s. 29-37. ISSN: N.

BARTÁK, M. Faunistic records from the Czech and Slovak Republics (Diptera, Sepsidae). Entomofauna Carpathica, 2006, roč. 18, č. 18, s. 1 - 0. ISSN: 1335-1214. Stáhnout soubor

BARTÁK, M. – PREISLER, J. Faunistic records from the Czech and Slovak Republics. Diptera, Canthyloscelidae.. Acta Universitatis Carolinae Biologica, 2006, roč. 0, č. 0, s. 1 - 0. ISSN: 0001-7124.

ROHÁČEK, J. – BARTÁK, M. Faunistic records from the Czech and Slovak Republics. Diptera, Cremifaniidae.. Acta Universitatis Carolinae Biologica, 2006, roč. 0, č. 0, s. 156 - 157. ISSN: 0001-7124.

BARTÁK, M. Faunistic records from the Czech and Slovak Republics. Diptera, Lonchopteridae.. Acta Universitatis Carolinae Biologica, 2006, roč. 0, č. 0, s. 1 - 0. ISSN: 0001-7124.

ROHÁČEK, J. – BARTÁK, M. Faunistic records from the Czech and Slovak Republics. Diptera, Scathophagidae.. Acta Universitatis Carolinae Biologica, 2006, roč. 0, č. 0, s. 1 - 0. ISSN: 0001-7124.

HAENNI, J. – BARTÁK, M. Faunistic records from the Czech Republic (Diptera, Scatopsidae). Entomofauna Carpathica, 2006, roč. 18, č. 18, s. 1 - 0. ISSN: 1335-1214.

KOMZÁKOVÁ, O. – BARTÁK, M. Faunistic records from the Czech Republic – 235. Diptera: Anthomyiidae.. Klapalekiana, 2007, roč. 43, č. 0, s. 207 - 208. ISSN: 1210-6100.

BARTÁK, M. Faunistic records, Diptera: Empididae. Acta Zoologica Universitatis Comenianae, 2007, roč. 2, č. 47, s. 1 - 0. ISSN: 1336-510X. Stáhnout soubor

PREISLER, J. – BARTÁK, M. Faunistic records, Diptera: Sepsidae. Acta Zoologica Universitatis Comenianae, 2007, roč. 2, č. 47, s. 1 - 0. ISSN: 1336-510X.

BARTÁK, M. Five new European species of the Rhamphomyia (s.str.) albosegmentata group (Diptera: Empididae). Revue Suisse de Zoologie, 2007, roč. 114, č. 2, s. 417 - 435. ISSN: 0035-418X. Stáhnout soubor

ŠULÁKOVÁ, H. – BARTÁK, M. Forensically important Calliphoridae (Diptera) associated with animal and human decomposition in the Czech Republic: preliminary results. Časopis Slezského zemského muzea Opava, 2013, roč. 62, č. 1, s. 255-266. ISSN: 0323-0627.

BARTÁK, M. – KUBÍK, Š. Four new West Palaerctic species of Rhamphomyia (s. str.) Meigen (Diptera: Empididae). Revue Suisse de Zoologie, 2008, roč. 1, č. 115, s. 25 - 36. ISSN: 0035-418X. Stáhnout soubor

WAGNER, R. – BARTÁK, M. – BORKENT, A. – COURTNEY, G. – GODDEERIS, B. – HAENNI, J. – KNUTSON, L. – PONT, A. – ROTHERAY, G. – ROZKOŠNÝ, R. – SINCLAIR, B. – WOODLEY, N. – ZATWARNICKI, T. – ZWICK, P. Global diversity of dipteran families (Insecta Diptera) in freshwater (excluding Simulidae, Culicidae, Chironomidae, Tipulidae and Tabanidae) . Hydrobiologia, 2008, roč. 0, č. 595, s. 489 - 519. ISSN: 0018-8158.

ROHÁČEK, J. – BARTÁK, M. Identification of Hyperoscelis eximia (Boheman) and H. veternosa Mamaev and Krivosheina (Diptera: Canthyloscelidae). Časopis Slezského zemského muzea Opava, 2007, roč. 56, č. 56, s. 37 - 41. ISSN: 0323-0627.

BARTÁK, M. – VANĚK, J. Kmitalkovití (Diptera, Sepsidae) vysokých poloh Krkonoš. Opera Corcontica, 2009, roč. 46, č. 0, s. 173 - 178. ISSN: 0139-925X. Stáhnout soubor

BARTÁK, M. – PREISLER, J. – VONIČKA, P. Kmitalkovití (Diptera: Sepsidae) Jizerských hor a Frýdlantska. Sborník Severočeského muzea - Přírodní vědy, 2009, roč. 27, č. 0, s. 97 - 103. ISSN: 0375-1686. Stáhnout soubor

JEŽEK, J. – BARTÁK, M. – VANĚK, J. Koutulovití (Diptera, Psychodidae) vysokých poloh Krkonoš. Opera Corcontica, 2010, roč. 2010, č 47, s. 265-274. ISSN: 0139-925X.

PREISLER, J. – VANĚK, J. – BARTÁK, M. – FLOUSEK, J. Lanýžkovití (Diptera, Heleomyzidae) české části Krkonoš. Opera Corcontica, 2013, roč. 50, č. , s. 185-198. ISSN: 0139-925X. Stáhnout soubor

BARTÁK, M. – VANĚK, J. – HLAVOVÁ, A. – HLAVA, J.; idPublikace = 62837; Název: Mouchovití (Diptera, Muscidae) české části Krkonoš-- Neexistuje podtyp publikace --

PREISLER, J. – BARTÁK, M. Mušenkovití (Diptera: Lonchopteridae) Jizerských hor a Frýdlantska. Sborník Severočeského muzea - Přírodní vědy, 2008, roč. 26, č. 0, s. 283 - 287. ISSN: 0375-1686.

BARTÁK, M. – KUBÍK, Š. New Peculiar East Palaearctic Rhamphomyia (Diptera: Empididae) . Entomological News, 2008, roč. 4, č. 119, s. 338 - 344. ISSN: 0013-872X. Stáhnout soubor

TKOČ, M. – MOCEK, B. – BARTÁK, M. New records of the flat-footed flies (Diptera: Platypezidae) from the Czech Republic and Slovakia. Klapalekiana, 2012, roč. 48, č. 1, s. 269-274. ISSN: 1210-6100.

BARTÁK, M. – KUBÍK, Š. – CIVELEK, H. – DURSUN, O. New species of Rhamphomyia (Diptera: Empididae) from Turkey with a key to species of the Middle East and adjacent territories. Zootaxa, 2014, roč. 3815, č. 1, s. 68-78. ISSN: 1175-5326. Stáhnout soubor

BARTÁK, M. – KUBÍK, Š. NEW SPECIES OF RHAMPHOMYIA (PARARHAMPHOMYIA) (DIPTERA: EMPIDIDAE) FROM THAILAND. Oriental Insects, 2008, roč. 0, č. 42, s. 285 - 289. ISSN: 0030-5316. Stáhnout soubor

MÁCA, J. – VANĚK, J. – BARTÁK, M. Octomilkoviti (Diptera, Drosophilidae), Camillidae (Dipt.), Campichoetidae (Dipt.), lužankoviti (Dipt., Diastatidae)a nektarovkoviti (Dipt., Odiniidae) česke časti Krkonoš. Opera Corcontica, 2013, roč. 50, č. , s. 171-184. ISSN: 0139-925X.

JEŽEK, J. – BARTÁK, M. – VANĚK, J. – KUBÍK, Š. Ovádovití (Diptera, Tabanidae) české části Krkonoš. Opera Corcontica, 2012, roč. 49, č. 1, s. 173-180. ISSN: 0139-925X. Stáhnout soubor

BARTÁK, M. – KUBÍK, Š. Palaearctic species of Rhamphomyia (Pararhamphomyia) anfractuosa group (Diptera, Empididae). ZooKeys, 2015, roč. 514, č. , s. 111-127. ISSN: 1313-2989.

KUBÍK, Š. – BARTÁK, M. Platycephala isinensis sp. n. (Diptera: Chloropidae) from Iran. Biologia, 2008, roč. 5, č. 63, s. 696 - 698. ISSN: 0006-3088.

BARTÁK, M. – ROHÁČEK, J. Records of interesting flies (Diptera) attracted to meat baited pyramidal trap on sapping stump of European walnut (Juglans regia) in Central Bohemia (Czech Republic). Časopis slezského zemského muzea - vědy přírodní - série A, 2011, roč. 60, č. 3, s. 223-233. ISSN: 1211-3026. Stáhnout soubor

BARTÁK, M. – DANIELSON, R. Revision of Rhamphomyia species (Diptera, empididae) described by J. W: Zetterstedt. Acta Zoologica Universitatis Comenianae, 2007, roč. 2, č. 47, s. 105 - 114. ISSN: 1336-510X. Stáhnout soubor

BARTÁK, M. – KUBÍK, Š. Rhamphomyia (Diptera: Empididae) From Israel. Annals of the Entomological Society of Amerika, 2009, roč. 102, č. 3, s. 396 - 405. ISSN: 0013-8746. Stáhnout soubor

MARTINKOVÁ, Z. – SKUHROVEC, J. – BARTÁK, M. – BEZDĚK, J. – BOGUSCH, P. – HADRAVA, J. – HÁJEK, J. – JANŠTA, P. – JELÍNEK, J. – KUBÁŇ, V. – ŠTYS, P. Role of host plant in determining the insect community associated with the flowers of dicotyledoneous herbaceous plants. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae, 2015, roč. 79, č. 1-2, s. 95-104. ISSN: 1211-376X.

BARTÁK, M. – PLANT, A. – KUBÍK, Š. Species of Bicellaria (Diptera: Hybotidae) from Asia. Zootaxa, 2013, roč. 3710, č. 3, s. 233-256. ISSN: 1175-5326. Stáhnout soubor

BARTÁK, M. – KUBÍK, Š. Species of Bicellaria Macquart (Diptera: Hybotidae) of Europe, with descriptions of four new species. Zootaxa, 2013, roč. 3647, č. 2, s. 251-278. ISSN: 1175-5326. Stáhnout soubor

BARTÁK, M. – VONIČKA, P. – PREISLER, J. Štíhlonožkovití (Diptera: Micropezidae) Jizerských hor a Frýdlantska. Sborník Severočeského muzea - Přírodní vědy, 2009, roč. 27, č. 0, s. 47 - 49. ISSN: 0375-1686. Stáhnout soubor

BARTÁK, M. – MERZ, B. – VANĚK, J. Stínomilkovití (Diptera, Lauxaniidae) a Pallopteridae (Diptera) vysokých poloh Krkonoš. Opera Corcontica, 2009, roč. 46, č. 0, s. 179 - 184. ISSN: 0139-925X. Stáhnout soubor

BARTÁK, M. – PREISLER, J. – VONIČKA, P. Sýrohlodkovití (Diptera: Piophilidae) Jizerských hor a Frýdlantska. Sborník Severočeského muzea - Přírodní vědy, 2009, roč. 27, č. 0, s. 55 - 58. ISSN: 0375-1686. Stáhnout soubor

BARTÁK, M. Three new European species of Rhamphomyia subgenus Lundstroemiella (Diptera, Empididae). . Biologia, 2006, roč. 0, č. 5, s. 1 - 6. ISSN: 0006-3088. Stáhnout soubor

BARTÁK, M. – KUBÍK, Š. Three new European species of the Rhamphomyia (s. str.) melania group (Diptera: Empididae). Revue Suisse de Zoologie, 2010, roč. 117, č. 1, s. 89 - 100. ISSN: 0035-418X. Stáhnout soubor

BARTÁK, M. – KUBÍK, Š. Two New East Palaerctic Rhamphomyia (Pararhamphomyia) (Diptera: Empididae). Entomological News, 2009, roč. 120, č. 0, s. 76 - 86. ISSN: 0013-872X. Stáhnout soubor

BARTÁK, M. Two new European species of Rhamphomyia subgenus Amydroneura (Diptera: Empididae). . Entomologica Fennica, 2006, roč. 0, č. 0, s. 359 - 365. ISSN: 0785-8760. Stáhnout soubor

ČERNÝ, M. – BARTÁK, M. – VANĚK, J. Vrtalkovití (Diptera, Agromyzidae) vysokých poloh Krkonoš. Opera Corcontica, 2009, roč. 46, č. 0, s. 185 - 198. ISSN: 0139-925X.

HEŘMAN, P. – BARTÁK, M. – VANĚK, J. Vrtulovití (Diptera, Tephritidae) vysokých poloh Krkonoš. Opera Corcontica, 2009, roč. 46, č. 0, s. 185 - 198. ISSN: 0139-925X.

FRYDRYCH, J. – LOŠÁK, M. – CAGAŠ, B. – VOLKOVÁ, P. – MARTÍNKOVÁ, K. – BARTÁK, M. – KRUPAUEROVÁ, A. Výsledky výzkumu biodiverzity hmyzu se zaměřením na mulčovaný a nemulčovaný travní systém. ..., 2011, roč. 59, č. 12, s. 347-350.

KUBÍK, Š. – BARTÁK, M. – VANĚK, J. Zelenuškovití (Diptera, Chloropidae) vysokých poloh Krkonoš. Opera Corcontica, 2009, roč. 46, č. 0, s. 165 - 171. ISSN: 0139-925X.

Chapters in technical book

BARTÁK, M. – PAPP, L. Checklist of the Diptera of the Czech Republic and Slovakia . Bratislava: Comenius University Bratislava, Faunima Bratislava, 2009. 220s. ISBN 978-80-969629-4-5. Chamaemyiidae Hendel, 1910 (1823), s. 68-72.

ROHÁČEK, J. – BARTÁK, M. Checklist of the Diptera of the Czech Republic and Slovakia . Bratislava: Comenius University Bratislava, Faunima Bratislava, 2009. 220s. ISBN 978-80-969629-4-5. Cremifaniidae McAlpine, 1963, s. 1-1.

BARTÁK, M. Checklist of the Diptera of the Czech Republic and Slovakia . Bratislava : Comenius University Bratislava, Faunima Bratislava, 2009. 220s. ISBN 978-80-969629-4-5. Lonchopteridae Curtis, 1839, s. 41-43.

BARTÁK, M. Checklist of the Diptera of the Czech Republic and Slovakia . Bratislava : Comenius University Bratislava, Faunima Bratislava, 2009. 220s. ISBN 978-80-969629-4-5. Piophilidae Macquart, 1835, s. 96-99.

BARTÁK, M. – TOLRÁ, M. Checklist of the Diptera of the Czech Republic and Slovakia . Bratislava : Comenius University Bratislava, Faunima Bratislava, 2009. 220s. ISBN 978-80-969629-4-5. Psilidae Loew, 1861, s. 32-36.

BARTÁK, M. Checklist of the Diptera of the Czech Republic and Slovakia . Bratislava : Comenius University Bratislava, Faunima Bratislava, 2009. 220s. ISBN 978-80-969629-4-5. Rhinophoridae Robineau-Desvoidy, 1863, s. 49-52.

ROHÁČEK, J. – KUBÍK, Š. – BARTÁK, M. Diptera of Podyjí National Park and its Environs. Česká zemědělská univerzita v Praze: PowerPrint, Praha 6 - Suchdol, 2006. 1s. ISBN 80-213-1434-6. s. Acartophthalmidae, s. 282 - 283.

BARTÁK, M. – SPITZER, K. – KUBÍK, Š. Diptera of Podyjí National Park and its Environs. Česká zemědělská univerzita v Praze: PowerPrint, Praha 6 - Suchdol, 2006. 1s. ISBN 80-213-1434-6. s. Acroceridae, s. 135 - 136.

ČERNÝ, M. – BARTÁK, M. – KUBÍK, Š. Diptera of Podyjí National Park and its Environs. Česká zemědělská univerzita v Praze: PowerPrint, Praha 6 - Suchdol, 2006. 1s. ISBN 80-213-1434-6. s. Agromyzidae, s. 285 - 300.

ŠEVČÍK, J. – BARTÁK, M. – KUBÍK, Š. Diptera of Podyjí National Park and its Environs. Česká zemědělská univerzita v Praze: PowerPrint, Praha 6 - Suchdol, 2006. 1s. ISBN 80-213-1434-6. s. Anisopodidae, s. 88 - 89.

KOMZÁKOVÁ, O. – BARTÁK, M. – KUBÍK, Š. Diptera of Podyjí National Park and its Environs. Česká zemědělská univerzita v Praze: PowerPrint, Praha 6 - Suchdol, 2006. 1s. ISBN 80-213-1434-6. s. Anthomyiidae, s. 365 - 372.

ROHÁČEK, J. – KUBÍK, Š. – BARTÁK, M. Diptera of Podyjí National Park and its Environs. Česká zemědělská univerzita v Praze: PowerPrint, Praha 6 - Suchdol, 2006. 1s. ISBN 80-213-1434-6. s. Anthomyzidae, s. 302 - 305.

BOSÁK, J. – BOSÁK, J. – GREGOR, T. – BARTÁK, M. – KUBÍK, Š. Diptera of Podyjí National Park and its Environs. Česká zemědělská univerzita v Praze: PowerPrint, Praha 6 - Suchdol, 2006. 1s. ISBN 80-213-1434-6. s. Asilidae, s. 144 - 150.

ROHÁČEK, J. – KUBÍK, Š. – BARTÁK, M. Diptera of Podyjí National Park and its Environs. Česká zemědělská univerzita v Praze: PowerPrint, Praha 6 - Suchdol, 2006. 1s. ISBN 80-213-1434-6. s. Asteiidae, s. 309 - 311.

BARTÁK, M. – ROHÁČEK, J. Diptera of the Poľana Protected Landscape Area – Biosphere Reserve (Central Slovakia). Krupina: State Nature Conservancy of the Slovak Republic Administration of the Protected Landscape Area – Biosphere Reserve Poľana, 2009. 340s. ISBN 978-80-89310-55-5. s. Atelestidae, s. 126 - 126.

BARTÁK, M. – KUBÍK, Š. Diptera of Podyjí National Park and its Environs. Česká zemědělská univerzita v Praze: PowerPrint, Praha 6 - Suchdol, 2006. 1s. ISBN 80-213-1434-6. s. Atelestidae, s. 182 - 183.

BARTÁK, M. – ROZKOŠNÝ, R. – ROZKOŠNÝ, R. – KUBÍK, Š. Diptera of Podyjí National Park and its Environs. Česká zemědělská univerzita v Praze: PowerPrint, Praha 6 - Suchdol, 2006. 1s. ISBN 80-213-1434-6. s. Athericidae, s. 117 - 118.

ROHÁČEK, J. – BARTÁK, M. – KUBÍK, Š. Diptera of Podyjí National Park and its Environs. Česká zemědělská univerzita v Praze: PowerPrint, Praha 6 - Suchdol, 2006. 1s. ISBN 80-213-1434-6. s. Aulacigastridae, s. 305 - 306.

HAENNI, J. – BARTÁK, M. – KUBÍK, Š. Diptera of Podyjí National Park and its Environs. Česká zemědělská univerzita v Praze: PowerPrint, Praha 6 - Suchdol, 2006. 1s. ISBN 80-213-1434-6. s. Bibionidae, s. 41 - 43.

ŠEVČÍK, J. – KUBÍK, Š. – BARTÁK, M. Diptera of Podyjí National Park and its Environs. Česká zemědělská univerzita v Praze: PowerPrint, Praha 6 - Suchdol, 2006. 1s. ISBN 80-213-1434-6. s. Bolitophilidae, s. 44 - 45.

GREATHEAD, D. – GREGOR, T. – BARTÁK, M. – KUBÍK, Š. – BOSÁK, J. Diptera of Podyjí National Park and its Environs. Česká zemědělská univerzita v Praze: PowerPrint, Praha 6 - Suchdol, 2006. 1s. ISBN 80-213-1434-6. s. Bombyliidae, s. 137 - 140.

KUBÍK, Š. – BARTÁK, M. Diptera of Podyjí National Park and its Environs. Česká zemědělská univerzita v Praze: PowerPrint, Praha 6 - Suchdol, 2006. 1s. ISBN 80-213-1434-6. s. Calliphoridae, s. 389 - 392.

ŠULÁKOVÁ, H. – KUBÍK, Š. – BARTÁK, M. – ROHÁČEK, J. Diptera of the Poľana Protected Landscape Area – Biosphere Reserve (Central Slovakia). Zvolen: State Nature Conservancy of the Slovak Republic Administration of the Protected Landscape Area – Biosphere Reserve Poľana, 2009. 1s. ISBN 978-80-89310-55-5. s. Calliphoridae, s. 299 - 300.

MÁCA, J. – KUBÍK, Š. – BARTÁK, M. Diptera of Podyjí National Park and its Environs. Česká zemědělská univerzita v Praze: PowerPrint, Praha 6 - Suchdol, 2006. 1s. ISBN 80-213-1434-6. s. Camillidae, s. 348 - 349.

MÁCA, J. – KUBÍK, Š. – BARTÁK, M. Diptera of Podyjí National Park and its Environs. Česká zemědělská univerzita v Praze: PowerPrint, Praha 6 - Suchdol, 2006. 1s. ISBN 80-213-1434-6. s. Campichoetidae, s. 1 - 0.

ROHÁČEK, J. – BARTÁK, M. – KUBÍK, Š. Diptera of Podyjí National Park and its Environs. Česká zemědělská univerzita v Praze: PowerPrint, Praha 6 - Suchdol, 2006. 1s. ISBN 80-213-1434-6. s. Carnidae, s. 311 - 315.

TÓTHOVÁ, A. – KNOZ, J. – BARTÁK, M. – KUBÍK, Š. Diptera of Podyjí National Park and its Environs. Česká zemědělská univerzita v Praze: PowerPrint, Praha 6 - Suchdol, 2006. 1s. ISBN 80-213-1434-6. s. Ceratopogonidae, s. 106 - 112.

PAPP, L. – BARTÁK, M. – KUBÍK, Š. Diptera of Podyjí National Park and its Environs. Česká zemědělská univerzita v Praze: PowerPrint, Praha 6 - Suchdol, 2006. 1s. ISBN 80-213-1434-6. s. Chamaemyiidae, s. 266 - 269.

BARTÁK, M. – PAPP, L. Checklist of the Diptera of the Czech Republic and Slovakia. Bratislava: Comenius University Bratislava, Faunima Bratislava, http://zoology.fns.uniba.sk/diptera , 2006. 1s. ISBN 80-969629-0-6 . s. Chamaemyiidae Hendel, 1910 (1823), s. 260 - 261.

KUBÍK, Š. – BARTÁK, M. Diptera of Podyjí National Park and its Environs. Česká zemědělská univerzita v Praze: PowerPrint, Praha 6 - Suchdol, 2006. 1s. ISBN 80-213-1434-6. s. Chloropidae, s. 318 - 325.

ROHÁČEK, J. – KUBÍK, Š. – BARTÁK, M. Diptera of Podyjí National Park and its Environs. Česká zemědělská univerzita v Praze: PowerPrint, Praha 6 - Suchdol, 2006. 1s. ISBN 80-213-1434-6. s. Chyromyidae, s. 334 - 335.

ROHÁČEK, J. – KUBÍK, Š. – BARTÁK, M. Diptera of Podyjí National Park and its Environs. Česká zemědělská univerzita v Praze: PowerPrint, Praha 6 - Suchdol, 2006. 1s. ISBN 80-213-1434-6. s. Clusiidae, s. 279 - 281.

BARTÁK, M. – KUBÍK, Š. Diptera of Podyjí National Park and its Environs. Česká zemědělská univerzita v Praze: PowerPrint, Praha 6 - Suchdol, 2006. 1s. ISBN 80-213-1434-6. s. Coenomyiidae, s. 118 - 119.

STUKE, J. – BARTÁK, M. – GREGOR, T. – KUBÍK, Š. Diptera of Podyjí National Park and its Environs. Česká zemědělská univerzita v Praze: PowerPrint, Praha 6 - Suchdol, 2006. 1s. ISBN 80-213-1434-6. s. Conopidae, s. 242 - 245.

ROHÁČEK, J. – BARTÁK, M. Checklist of the Diptera of the Czech Republic and Slovakia. Bratislava: Comenius University Bratislava, Faunima, Bratislava, http://zoology.fns.uniba.sk/diptera , 2006. 1s. ISBN 80-969629-0-6. s. Cremifaniidae McAlpine, 1963, s. 1 - 0.

MINÁŘ, J. – BARTÁK, M. – KUBÍK, Š. Diptera of Podyjí National Park and its Environs. Česká zemědělská univerzita v Praze: PowerPrint, Praha 6 - Suchdol, 2006. 1s. ISBN 80-213-1434-6. s. Culicidae, s. 98 - 100.

STARÝ, J. – KUBÍK, Š. – BARTÁK, M. Diptera of Podyjí National Park and its Environs. Česká zemědělská univerzita v Praze: PowerPrint, Praha 6 - Suchdol, 2006. 1s. ISBN 80-213-1434-6. s. Cylindrotomidae, s. 24 - 34.

ŠEVČÍK, J. – KUBÍK, Š. – BARTÁK, M. Diptera of Podyjí National Park and its Environs. Česká zemědělská univerzita v Praze: PowerPrint, Praha 6 - Suchdol, 2006. 1s. ISBN 80-213-1434-6. s. Diadocidiidae, s. 45 - 46.

MÁCA, J. – KUBÍK, Š. – BARTÁK, M. Diptera of Podyjí National Park and its Environs. Česká zemědělská univerzita v Praze: PowerPrint, Praha 6 - Suchdol, 2006. 1s. ISBN 80-213-1434-6. s. Diastatidae, s. 354 - 355.