×
Ing. Daniela Čílová
banner

Publications

Article in a professional periodical

VAŠEK, J. – VEJL, P. – ČÍLOVÁ, D. – ZEKA, D. – NESVADBA, V. – KROFTA, K. – HENYCHOVÁ, A. – POLONČÍKOVÁ, Z. Comparative Analysis of Wild Hop Based on Genetic, Chemical and Morphological Data. Acta Horticulturae, 2013, roč. 2013, č. 1010, s. 67-76. ISSN: 0567-7572.

ŠTIKAROVÁ, R. – VAŠEK, J. – **KUBINYI, E. – ČÍLOVÁ, D. – VEJL, P. Comparison of minidogfiler and “ASCH” STR multiplex systems for preliminary estimation of variability within wolf´s like dog breeds. Forensic Science International: Genetics Supplement Series, 2019, roč. 7, č. 1, s. 862-863. ISSN: 1875-1768.

ŠTIKAROVÁ, R. – VAŠEK, J. – ČÍLOVÁ, D. – VEJL, P. Estimation of genotyping errors of STR markers in dogs and wolves. Forensic Science International: Genetics Supplement Series, 2019, roč. 7, č. 1, s. 901-902. ISSN: 1875-1768.

NECHYBOVÁ, S. – VEJL, P. – HART, V. – MELOUNOVÁ, M. – ČÍLOVÁ, D. – VAŠEK, J. – JANKOVSKÁ, I. – VADLEJCH, J. – LANGROVÁ, I. Long-term occurrence of Trichuris species in wild ruminants in the Czech Republic. Parasitology Research, 2018, roč. 6, č. 117, s. 1699-1708. ISSN: 0932-0113.

VEJL, P. – NECHYBOVÁ, S. – PEŘINKOVÁ, P. – MELOUNOVÁ, M. – SEDLÁKOVÁ, V. – VAŠEK, J. – ČÍLOVÁ, D. – RYLKOVÁ, K. – JANKOVSKÁ, I. – VADLEJCH, J. – LANGROVÁ, I. Reliable molecular differentiation of Trichuris ovis and Trichuris discolor from sheep (Ovis orientalis aries) and roe deer (Capreolus capreolus) and morphological characterisation of their females: morphology does not work sufficiently. Parasitology Research, 2017, roč. 116, č. 8, s. 2199-2210. ISSN: 0932-0113.

Chapters in technical book

SEDLÁK, P. – VEJL, P. – DOMKÁŘOVÁ, J. – SEDLÁKOVÁ, V. – ČÍLOVÁ, D. Metodické postupy využitelné ve šlechtění. Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod s.r.o., 2008. 1s. ISBN 978-80-86940-13-7. s. Metodika postupu charakterizace genetických zdrojů pro účely markery asistované selekce v procesu šlechtění bramboru, s. 39 - 59.

Certified methodologies

**ŽĎÁRSKÁ, I. – **VÁVRA, R. – **NEKVINDOVÁ, V. – **ČMEJLA, R. – VEJL, P. – MELOUNOVÁ, M. – ČÍLOVÁ, D. – VAŠEK, J. – SEDLÁK, P. – ZUNOVÁ, T. – **TÁBORSKÁ, A. Metodika hodnocení genové exprese isoforem alergenu Mal d1 v jablkách, Methodology for evaluating the gene expression of Mal d 1 isoallergens in apples, Mal d 1;apple fruit;allergy;gene expresion, 2019, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), 978-80-87030-67-7, Ministerstvo zemědělství ČR schválilo publikaci jako certifikovanou metodiku a doporučilo ji pro využití v zemědělské praxi. Publikaci bylo uděleno Osvědčení číslo 4070/2019-MZE-17222 v souladu s podmínkami „Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje“., Jablka jsou velmi důležitou součástí zdravé výživy. Podle vývoje trhu s jablky a situace v okolních zemích lze očekávat, že podíl produkce jablek mírně vzroste. Celková výměra plodných produkčních výsadeb jabloní činí v ČR necelých 7 000 ha, s průměrných výnosem 13,78–20,41 t/ha v pětiletém období (Buchtová, MZe ČR, 2017). To vytváří ročně produkci 110 - 140 tisíc tun jablek při realizační ceně kolem 10 Kč/kg v hodnotě 1,1–1,4 mld. Kč ročně. Spotřeba jablek činí v ČR přibližně 24 Kg na osobu ročně. Předpokladem je, že u dvou procent obyvatel se zvýší spotřeba hypoalergenních odrůd jabloní a zvýší se prodej jablek s nízkou expresí genů pro alergeny. Realizační cena hypoalergenních odrůd se předpokládá o cca 3 Kč / kg vyšší, což představuje přibližně ekonomický přínos pro pěstitele ve výši 14,4 mil. Kč ročně. Nepřímým ekonomickým přínosem je zlepšení zdraví současné populace konzumací hypoalergenních odrůd a produkce jablek uchovaná v podmínkách a nízkou expresí genů pro alergen Mal d 1., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, 11000 Praha 1, 29.01.2019,

Other results

Analysis of chosen populations wild hops (Humulus lupulus L.) Central Czech region by microsatellite markers Ing. Vašek Jakub; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Ing. Čílová Daniela, 2009

Biodiverzity of wild hops estimated by molecular markers Ing. Vašek Jakub; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Ing. Čílová Daniela; Nesvadba Vladimír, 2009

Characterization of wolfdog hybrids by molecular genetic methods doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Ing. Čílová Daniela; Ing. Vašek Jakub; Dr. Ing. Šebková Naděžda; Ing. Sedlák Petr, Ph.D.; Mgr. Melounová Martina, Ph.D., 2009

Evaluation of temperament characteristics of Czechoslovakian Wolfdogs in Czech Republic 1982-2004 Dr. Ing. Šebková Naděžda; Ing. Andrejsová Lea; Ing. Čílová Daniela; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Mgr. Vrabec Vladimír, Ph.D.; Ing. Čapková Zuzana; Hartl Karel; Jedlička Jiří; Nováková K., 2009

VEJL, P. – ČÍLOVÁ, D. – JEŽKOVÁ, J. – MELOUNOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Genetic analysis of the bearded collie breed: a causal mutation of coat color genes and the dopamine receptor gene DRD4. 2011. Journal of Veterinary Behavior: Clinical Applications and Research, roč. 6, č. 1, s. 67-67. ISSN: 1558-7878.

Genetic analysis of the Bearded Collie breed: A causal mutation of coat colour genes and the dopamine receptor gene DRD4 doc. Dr. Ing. Pavel Vejl, Ing. Daniela Čílová, Mgr. Martina Melounová, Ph.D., 2010

Microsatellite analysis of X and Y gonosome variability in breeds Czechoslovakian and Saarloos Wolfdog Ing. Daniela Čílová, doc. Dr. Ing. Pavel Vejl, Dr. Ing. Naděžda Šebková, Ing. Veronika Kadlecová, 2010

ČÍLOVÁ, D. – VEJL, P. – ŠEBKOVÁ, N. – ČÁSTKOVÁ, M. – JURKOVIČOVÁ, P. – KADLECOVÁ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Microsatellite analysis of X and Y gonosome variability in the czechoslovakian and saarloos wolfdog breeds. 2011. ISSN: 1558-7878; Název časopisu: Journal of Veterinary Behavior: Clinical Applications and Research; Svazek periodika: 6; Číslo periodika: 1; Počet stran: 1; Strana od: 60; Strana do: 61..

MICROSATELLITE VARIABILITY ANALYSIS OF RIBWORT PLANTAIN (PLANTAGO LANCEOLATA L.) AND COMMON PLANTAIN (P. MAJOR L.) POPULATIONS Ing. Čílová Daniela; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Mgr. Melounová Martina, Ph.D.; Ing. Vašek Jakub; Ing. Sedlák Petr, Ph.D.; Ing. Vašíčková Šárka, 2009

Molecular detection of somaclonal variability by Plantago lanceolata in vitro propagation Ing. Vašíčková Šárka; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Ing. Vašek Jakub; Ing. Čílová Daniela; Mgr. Melounová Martina, Ph.D.; Ing. Sedlák Petr, Ph.D., 2009

Morphological analysis of Dachshund in Czech Republic during half a century Dr. Ing. Šebková Naděžda; Ing. Andrejsová Lea; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Ing. Čílová Daniela; Mgr. Vrabec Vladimír, Ph.D.; Klokočníková M.; Lebedová L., 2009

VAŠEK, J. – VEJL, P. – ČÍLOVÁ, D. – ŠEBKOVÁ, N. – BENEŠOVÁ, B. – MELOUNOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Polymorphism of selected genes controlling the growth of the skeleton in Dachshunds. 2011. Journal of Veterinary Behavior: Clinical Applications and Research, roč. 6, č. 1, s. 66-67, ISSN: 1558-7878.

Polymorphisms of selected genes controlling the growth of the skeleton in Dachshunds Ing. Jakub Vašek, doc. Dr. Ing. Pavel Vejl, Ing. Daniela Čílová, Dr. Ing. Naděžda Šebková, Ing. Barbora Benešová, Mgr. Martina Melounová, Ph.D., 2010

Comparison of variability among wild and cultivated hops by microsatellite markers Ing. Vašek Jakub; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Ing. Čílová Daniela; Nesvadba Vladimír, 2009

Segregation analysis and comparison of hop (Humulus lupulus L.) microsatellite markers variability Ing. Jakub Vašek, doc. Dr. Ing. Pavel Vejl, Vladimír Nesvadba (externí), Ing. Daniela Čílová, Jana Zoufalá (externí), Ing. Petr Sedlák, Ph.D., Ing. Vladimíra Sedláková, 2010

STUDY OF VARIABILITY HOP GENE RESOURCES BY RAPD METHOD Ing. Vašek Jakub; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Nesvadba Vladimír; Ing. Čílová Daniela; Ing. Zoufalá Jana, 2008

STUDY OF VARIABILITY HOP GENE RESOURCES BY RAPD METHOD Ing. Vašek Jakub; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Nesvadba Vladimír; Ing. Čílová Daniela; Zoufalá J., 2009

MICROSATELLITE MARKERS VARIABILITY IN POPULATION OF WILD HOPS Ing. Vašek Jakub; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Nesvadba Vladimír; Ing. Čílová Daniela; Ing. Zoufalá Jana, 2008

Variability of gonosomal SSR markers in two dog breeds derived from wolf (Canis lupus lupus): Czechoslovak wolfdog and Saarloos wolfdog doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Ing. Čílová Daniela; Dr. Ing. Šebková Naděžda; Ing. Vašek Jakub; Ing. Sedlák Petr, Ph.D., 2009

Variablility of microsatelitte markers in genus Thymus Ing. Vašíčková Šárka; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Ing. Zoufalá Jana; Ing. Čílová Daniela; Ing. Vašek Jakub, 2008