×
Ing. David Moravec, Ph.D.
Osobní stránky
banner

Moravec David

Education

DZGX09Y Remote Sensing
DZGX10Y Active Remote Sensing Methods
ZGZ107E Remote Sensing II

Oblasti zájmu: Analýzy multispektrálních a termálních družicových dat, prostorové analýzy, klimatické aspekty, Znalost programů: ArcGIS, ENVI, R, Agisoft

Téma disertační práce: Dálkový průzkum Země a pozemní monitoring jako nástroje pro hodnocení lokálních změn prostředí

Více informací: https://www.researchgate.net/profile/David_Moravec

 

Fields of interest: Multispectral and Thermal Satellite image analysis, spatial analysis, climate aspects.

Software knowledge: ArcGIS, ENVI, R, Agisoft

Dissertation topic: Remote sensing and ground survey as tools for assessment of local changes in the environment

More info: https://www.researchgate.net/profile/David_Moravec