×
Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
banner

Publications

Article in a professional periodical

DVOŘÁK, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – KRÁL, M. – **KONVALINA, P. – **JANOVSKÁ, D. Využití intercroppingu leguminóz a pšenice ke zvýšení výnosu a kvality zrna. Úroda, 2022, roč. 70, č. 12, s. 241-248. ISSN: 0139-6013.

KRÁL, M. – DVOŘÁK, P. Aspekty použití kompostu jako mulče při pěstování brambor. Úroda, 2022, roč. 70, č. 12, s. 309-314. ISSN: 0139-6013.

DVOŘÁK, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – KRÁL, M. – **KONVALINA, P. – **JANOVSKÁ, D. – SATRANSKÝ, M. Grain yield and quality of wheat in wheat-legumes intercropping under organic and conventional growing systems. Plant, Soil and Environment, 2022, roč. 68, č. 12, s. 553-559. ISSN: 1214-1178.

PULKRÁBEK, J. – BRINAR, J. – **JAVOR, T. – DVOŘÁK, P. – BEČKOVÁ, L. – KUCHTOVÁ, P. – **HUBÁČKOVÁ, J. Zkušenosti s variabilním přihnojením cukrové řepy. Listy cukrovarnické a řepařské, 2021, roč. 137, č. 5-6, s. 184-193. ISSN: 1210-3306.

CAPOUCHOVÁ, I. – KOUŘIMSKÁ, L. – PAZDERŮ, K. – ŠKVOROVÁ, P. – BOŽIK, M. – **KONVALINA, P. – DVOŘÁK, P. – **DVOŘÁČEK, V. Fatty acid profile of new oat cultivars grown via organic and conventional farming. JOURNAL OF CEREAL SCIENCE, 2021, roč. 98, č. March 2021, s. 0-0. ISSN: 0733-5210.

KRÁL, M. – DVOŘÁK, P. Jarní aplikace kompostu a zlepšení vláhových podmínek u brambor. Úroda, 2021, roč. , č. 8, s. 82-84. ISSN: 0139-6013.

HROUDOVÁ, M. – PULKRÁBEK, J. – DVOŘÁK, P. – BEČKOVÁ, L. Cukrová řepa na rodinných farmách. Listy cukrovarnické a řepařské, 2020, roč. 136, č. 1, s. 13-20. ISSN: 1210-3306.

SILOVSKÝ, K. – PULKRÁBEK, J. – DVOŘÁK, P. – BEČKOVÁ, L. Kolejové řádky v technologii pěstování cukrové řepy. Listy cukrovarnické a řepařské, 2020, roč. 136, č. 2, s. 54-58. ISSN: 1210-3306.

KRÁL, M. – DVOŘÁK, P. – CAPOUCHOVÁ, I. The effect of straw mulch and compost application on the soil losses in potatoes cultivation. Plant, Soil and Environment, 2020, roč. 66, č. 9, s. 446-452. ISSN: 1214-1178.

ZRCKOVÁ, M. – CAPOUCHOVÁ, I. – PAZNOCHT, L. – ELIÁŠOVÁ, M. – DVOŘÁK, P. – **KONVALINA, P. – **JANOVSKÁ, D. – ORSÁK, M. – BEČKOVÁ, L. Variation of the total content of polyphenols and phenolic acids in einkorn, emmer, spelt and common wheat grain as a function of genotype, wheat species and crop year. Plant, Soil and Environment, 2019, roč. 65, č. 5, s. 260-266. ISSN: 1214-1178.

DVOŘÁK, P. – KRÁL, M. Effects of Organic Mulching on Soil Water Potential and SPAD Values as Factors on Yield of Potatoes (Solanum tuberosum L.). Tarim Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Sciences, 2019, roč. 25, č. 2, s. 147-154. ISSN: 1300-7580.

KRÁL, M. – DVOŘÁK, P. – CAPOUCHOVÁ, I. The straw as mulch and compost as a tool for mitigation of drought impacts in the potatoes cultivation. Plant, Soil and Environment, 2019, roč. 65, č. 11, s. 530-535. ISSN: 1214-1178.

PULKRÁBEK, J. – URBAN, J. – DVOŘÁK, P. – BEČKOVÁ, L. Vliv kypření půdy za vegetace na erozi půdy a produkci cukrové řepy. Listy cukrovarnické a řepařské, 2019, roč. 135, č. 5-6, s. 188-195. ISSN: 1210-3306.

ZRCKOVÁ, M. – CAPOUCHOVÁ, I. – ELIÁŠOVÁ, M. – PAZNOCHT, L. – PAZDERŮ, K. – DVOŘÁK, P. – **KONVALINA, P. – ORSÁK, M. – **ŠTĚRBA, Z. The effect of genotype, weather conditions and cropping system on antioxidant activity and content of selected antioxidant compounds in wheat with coloured grain. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 11, s. 530-538. ISSN: 1214-1178.

PULKRÁBEK, J. – URBAN, J. – JEDLIČKOVÁ, M. – DVOŘÁK, P. Vliv hloubky uložení hnojiva při hlubokém kypření půdy na produkci cukrové řepy. Listy cukrovarnické a řepařské, 2016, roč. 132, č. 9-10, s. 294-299. ISSN: 1210-3306.

ADAMČÍK, J. – TOMÁŠEK, J. – PULKRÁBEK, J. – PAZDERŮ, K. – DVOŘÁK, P. Stimulation sorghum seed leading to enlargement of optimum conditions during germination and emergence. Plant, Soil and Environment, 2016, roč. 62, č. 12, s. 547-551. ISSN: 1214-1178.

DVOŘÁK, P. – TOMÁŠEK, J. – HAMOUZ, K. – KUCHTOVÁ, P. Reply of mulch systems on weeds and yield components in potatoes. Plant, Soil and Environment, 2015, roč. 61, č. 7, s. 322-327. ISSN: 1214-1178.

DVOŘÁK, P. – KUCHTOVÁ, P. – TOMÁŠEK, J. Response of Surface Mulching of Potato (Solanum tuberosum) on SPAD Value, Colorado Potato Beetle and Tuber Yield. International Journal of Agriculture and Biology, 2013, roč. 15, č. 4, s. 798-800. ISSN: 1560-8530.

LACHMAN, J. – HAMOUZ, K. – ORSÁK, M. – PIVEC, V. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – PAZDERŮ, K. – DVOŘÁK, P. – ČEPL, J. Impact of selected factors - cultivar, storage, cooking and baking on the content of anthocyanins in coloured-flesh potatoes. Food Chemistry, 2012, roč. 133, č. 4, s. 1107-1116. ISSN: 0308-8146.

DVOŘÁK, P. – TOMÁŠEK, J. – KUCHTOVÁ, P. – HAMOUZ, K. – HAJŠLOVÁ, J. – SCHULZOVÁ, V. Effect of mulching materials on potato production in different soil-climatic conditions. Romanian Agricultural Research, 2012, roč. 29, č. 29, s. 201-209. ISSN: 1222-4227.

TOMÁŠEK, J. – DVOŘÁK, P. Regulace mandelinky bramborové v ekologickém zemědělství. Úroda, 2012, roč. 2012, č. 11, s. 36-38. ISSN: 0139-6013.

KUCHTOVÁ, P. – HÁJKOVÁ, M. – KAZDA, J. – DVOŘÁK, P. – PLACHKÁ, E. – DOLEŽÁLKOVÁ, V. Je možné pěstovat mák ekologicky?. Úroda, 2011, roč. 59, č. 5, s. 56-61. ISSN: 0139-6013.

TOMÁŠEK, J. – DVOŘÁK, P. Vliv ošetření sadby na výnos a skladovací ztráty brambor v systému ekologického zemědělství. Úroda, 2011, roč. 59, č 12, s. 443-446. ISSN: 0139-6013.

DVOŘÁK, P. – TOMÁŠEK, J. – HAJŠLOVÁ, J. – SCHULZOVÁ, V. – KRTKOVÁ, V. Vliv povrchového mulčování brambor na kvalitu hlíz . Úroda, 2011, roč. 59, č 12, s. 339-342. ISSN: 0139-6013.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – DVOŘÁK, P. – ČEPL, J. Effect of location, variety, colour of flesh and way of cultivation on the content of ascorbic acid in potato tubers. Scientia Agriculturae Bohemica, 2010, roč. 41, č. 2, s. 73 - 76. ISSN: 1211-3174.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – PAZDERŮ, K. – ČÍŽEK, M. – DVOŘÁK, P. Effect of natural and growing conditions on the content of phenolics in potatoes with different flesh colour. Plant, Soil and Environment, 2010, roč. 56, č. 8, s. 368 - 374. ISSN: 1214-1178.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – PAZDERŮ, K. – ČÍŽEK, M. – DVOŘÁK, P. Effect of natural and growing conditions on the content of phenolics in potatoes with different flesh colour. Plant, Soil and Environment, 2010, roč. 56, č. 8, s. 368 - 374. ISSN: 1214-1178.

DVOŘÁK, P. – TOMÁŠEK, J. – KUCHTOVÁ, P. – HRBKOVÁ, J. – BLAHOUTOVÁ, H. Mulčování brambor v různých půdně-klimatických podmínkách . Úroda, 2010, roč. 58, č. 12, s. 453 - 456. ISSN: 0139-6013.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – DVOŘÁK, P. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – VACEK, J. Differences in the content of major antioxidants contained in potatoes with various coloured tuber flesh. Zeszyty problemove postempow nauk Rolniczych, 2010, roč. 2010, č. 557, s. 253-260. ISSN: 0084-5477.

DVOŘÁK, P. – TOMÁŠEK, J. Pěstování biobrambor s podporou mulče. Úroda, 2010, roč. 58, č. 8, s. 55 - 56. ISSN: 0139-6013.

DVOŘÁK, P. – TOMÁŠEK, J. – HAMOUZ, K. Cultivation of organic potatoes with the use of mulching materials. Zeszyty problemove postempow nauk Rolniczych, 2010, roč. 2010, č. 557, s. 95-102. ISSN: 0084-5477.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – DVOŘÁK, P. – ORSÁK, M. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – ČÍŽEK, M. Effect of selected factors on the content of ascorbic acid in potatoes with different tuber flesh colour. Plant, Soil and Environment, 2009, roč. 55, č. 7, s. 281 - 287. ISSN: 1214-1178.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – DVOŘÁK, P. – ORSÁK, M. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – VACEK, J. Vliv odrůdy, stanoviště a hnojení na obsah kyseliny askorbové v bramborách s barevnou dužninou. Úroda, 2009, roč. 57, č. 12, s. 537 - 541. ISSN: 0139-6013.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – ČEPL, J. – DVOŘÁK, P. – ORSÁK, M. – ČÍŽEK, M. Obsah askorbové kyseliny v bramborách v závislosti na genotypu, stanovištních podmínkách a minerální výživě. Vědecké práce , 2009, roč. 17, č. 11, s. 103 - 109. ISSN: 1802-940X.

LACHMAN, J. – HAMOUZ, K. – ŠULC, M. – ORSÁK, M. – PIVEC, V. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – DVOŘÁK, P. – ČEPL, J. Cultivar differences of total anthocyanins and anthocyanidins in red and purple-fleshed potatoes and their relation to antioxidant activity. Food Chemistry, 2009, roč. 114, č. 3, s. 836 - 843. ISSN: 0308-8146.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – DVOŘÁK, P. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – PAZDERŮ, K. – VACEK, J. Vliv odrůdy a stanoviště na antioxidační aktivitu hlíz brambor se žlutou a s barevnou dužninou. Úroda, 2009, roč. 57, č. 12, s. 146 - 150. ISSN: 0139-6013.

DVOŘÁK, P. – HAMOUZ, K. – HAJŠLOVÁ, J. – SCHULZOVÁ, V. – TOMÁŠEK, J. – KUCHTOVÁ, P. Mulč v pěstitelské technologii ekologicky pěstovaných brambor. Úroda, 2009, roč. 57, č. 12, s. 151 - 158. ISSN: 0139-6013.

DVOŘÁK, P. – HAMOUZ, K. – KUCHTOVÁ, P. – TOMÁŠEK, J. Povrchové mulčování brambor v různých půdně-klimatických podmínkách. Úroda, 2009, roč. 57, č. 12, s. 169 - 174. ISSN: 0139-6013.

DVOŘÁK, P. – HAMOUZ, K. – TOMÁŠEK, J. – KUCHTOVÁ, P. Vliv povrchového mulčování na velikost a výnos brambor v ekologickém zemědělství. Úroda, 2009, roč. 57, č. 12, s. 315 - 318. ISSN: 0139-6013.

DVOŘÁK, P. – HAMOUZ, K. – KUCHTOVÁ, P. – TOMÁŠEK, J. Černá netkaná textilie při pěstování brambor. Úroda, 2009, roč. 57, č. 12, s. 311 - 314. ISSN: 0139-6013.

DVOŘÁK, P. – HAJŠLOVÁ, J. – HAMOUZ, K. – SCHULZOVÁ, V. – KUCHTOVÁ, P. – TOMÁŠEK, J. Black Polypropylene Mulch Textile in Organic Agriculture. Lucrari Stiintifice, Scientific papers,series A Agronomy, 2009, roč. 52, č. 1, s. 116 - 120. ISSN: 1222-5339.

DVOŘÁK, P. – HAJŠLOVÁ, J. – HAMOUZ, K. – SCHULZOVÁ, V. – KUCHTOVÁ, P. – TOMÁŠEK, J. Influence of Grass Mulch Application on Tubers Size and Yield of Ware Potatoes . Lucrari Stiintifice, Scientific papers,series A Agronomy, 2009, roč. 52, č. 1, s. 121 - 125. ISSN: 1222-5339.

TOMÁŠEK, J. – DVOŘÁK, P. Alternativní ochrana brambor v systému ekologického zemědělství. Úroda, 2009, roč. 57, č. 12, s. 164 - 168. ISSN: 0139-6013.

HAMOUZ, K. – PAZDERŮ, K. – DVOŘÁK, P. – TOMÁŠEK, J. VÝNOSY RANÝCH BRAMBOR POD NETKANOU TEXTILIÍ V LETECH S POZDNÍMI MRAZÍKY. Úroda, 2009, roč. 2009, č. 12, s. 138 - 141. ISSN: 0139-6013.

TOMÁŠEK, J. – DVOŘÁK, P. Alternative protection of biopotatoes in organic farming. Lucrari Stiintifice, Scientific papers,series A Agronomy, 2009, roč. 52, č. 1, s. 133 - 135. ISSN: 1222-5339.

LACHMAN, J. – HAMOUZ, K. – ŠULC, M. – ORSÁK, M. – DVOŘÁK, P. Differences in phenolic content and antioxidant activity in yellow and purple-fleshed potatoes grown in the Czech Republic. Plant, Soil and Environment, 2008, roč. 54, č. 1, s. 1 - 6. ISSN: 1214-1178.

LACHMAN, J. – HAMOUZ, K. – ORSÁK, M. – PIVEC, V. – DVOŘÁK, P. The influence of flesh colour and growing locality on polyphenolic content and antioxidant activity in potatoes. Scientia Horticulturae, 2008, roč. 117, č. 2, s. 109 - 114. ISSN: 0304-4238.

ŠULC, M. – LACHMAN, J. – HAMOUZ, K. – DVOŘÁK, P. Impact of Phenolic Content on Antioxidant Activity in Yellow and Purple-fleshed Potatoes Grown in the Czech Republic. Biological Agriculture & Horticulture, 2008, roč. 26, č. 1, s. 45 - 54. ISSN: 0144-8765.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – DVOŘÁK, P. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – ČEPL, J. Antioxidant activity in yellow and purple-fleshed potatoes cultivated in different climatic conditions . Zeszyty problemove postempow nauk Rolniczych, 2008, roč. 530, č. 7, s. 241 - 247. ISSN: 0084-5477.

DVOŘÁK, P. – HAMOUZ, K. Yield of early potatoes in dependence on the term of nonwoven textile removement. Zeszyty problemove postempow nauk Rolniczych, 2008, roč. 0, č. 530, s. 235 - 240. ISSN: 0084-5477.

HAMOUZ, K. – DVOŘÁK, P. Zakládání porostů raných konzumních brambor. Úroda, 2008, roč. 56, č. 2, s. 60 - 62. ISSN: 0139-6013.

DVOŘÁK, P. – HAMOUZ, K. – PRÁŠILOVÁ, M. – JURSÍK, M. Effect of the date of polypropylene textile removal and sites on yield-forming components of early potatoes. Scientia Agriculturae Bohemica, 2007, roč. 38, č. 4, s. 162 - 167. ISSN: 1211-3174.

ŠULC, M. – LACHMAN, J. – HAMOUZ, K. – ORSÁK, M. – DVOŘÁK, P. – HORÁČKOVÁ, V. Výběr a zhodnocení vhodných metod pro stanovení antioxidační aktivity fialových a červených odrůd brambor. Chemicke listy, 2007, roč. 101, č. 7, s. 584 - 591. ISSN: 0009-2770.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – ČEPL, J. – DVOŘÁK, P. – PIVEC, V. – PRÁŠILOVÁ, M. Site conditions and genotype influence polyphenol content in potatoes. Horticultural Science, 2007, roč. 34, č. 4, s. 132 - 137. ISSN: 0862-867X.

KOTÍKOVÁ, Z. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – LACHMAN, J. – HAMOUZ, K. – TRNKOVÁ, E. – DVOŘÁK, P. Effect of selected factors on total carotenoid content in potato tubers (Solanum tuberosum L.). Plant, Soil and Environment, 2007, roč. 53, č. 8, s. 355 - 360. ISSN: 1214-1178.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – DVOŘÁK, P. – DUŠKOVÁ, O. Effect of conditions of locality, variety and fertilization on the content of ascorbic acid in potato tubers. Plant, Soil and Environment, 2007, roč. 53, č. 6, s. 252 - 257. ISSN: 1214-1178.

HAMOUZ, K. – DVOŘÁK, P. – PAZDERŮ, K. Influence of different soil-climatic conditions on the quality of table potatoes . Scientia Agriculturae Bohemica, 2007, roč. 38, č. 1, s. 6 - 12. ISSN: 1211-3174.

HAMOUZ, K. – DVOŘÁK, P. – PAZDERŮ, K. VLIV NETKANÉ TEXTILIE NA VÝNOS RANÝCH ZAVLAŽOVANÝCH BRAMBOR. Universitas Bohemiae Meridionalis Budovicensis, 2007, roč. 23, č. 2, s. 69 - 74. ISSN: 1212-0731.

HAMOUZ, K. – DVOŘÁK, P. – ERHARTOVÁ, D. Effect of polypropylene covering on the yield formation dynamics of early potatoes. Acta Fytotechnica et Zootechnica, 2007, roč. 10, č. 3, s. 57 - 60. ISSN: 1335-258X.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – DVOŘÁK, P. – TRNKOVÁ, E. Influence of non-woven fleece on the yield formation of early potatoes. Plant, Soil and Environment, 2006, roč. 52, č. 7, s. 289 - 294. ISSN: 1214-1178.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – DVOŘÁK, P. – JŮZL, M. – PIVEC, V. The effect of site conditions, variety and fertilization on the content of polyphenols in potato tubers. Plant, Soil and Environment, 2006, roč. 52, č. 9, s. 407 - 412. ISSN: 1214-1178.

ŠAŘEC, P. – HAMOUZ, K. – ŠAŘEC, O. – DVOŘÁK, P. SUSCEPTIBILITY TO MECHANICAL DAMAGE OF POTATOES CULTIVATED IN DIFFERENT ENVIRONMENTAL CONDITIONS. International Agrophysics, 2006, roč. 20, č. 1, s. 47 - 53. ISSN: 0236-8722.

LACHMAN, J. – HAMOUZ, K. – ČEPL, J. – PIVEC, V. – ŠULC, M. – DVOŘÁK, P. Vliv vybraných faktorů na obsah polyfenolů a antioxidační aktivitu hlíz brambor. Chemicke listy, 2006, roč. 100, č. 7, s. 522 - 527. ISSN: 0009-2770.

DVOŘÁK, P. – HAMOUZ, K. Influence of early potatoes growing under floating row cover on structure of yield components. Scientia Agriculturae Bohemica, 2006, roč. 37, č. 4, s. 140 - 145. ISSN: 1211-3174.

DVOŘÁK, P. – HAMOUZ, K. – ERHARTOVÁ, D. Influence of row covering with non-woven textile on tubers quality in early potatoes. Zeszyty problemove postempow nauk Rolniczych, 2006, roč. 511, č. 1, s. 225 - 231. ISSN: 0084-5477.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – DVOŘÁK, P. – ČEPL, J. – ŠAŘEC, P. Influence of site conditions and cultivars on antioxidant content in potato tubers. Zeszyty problemove postempow nauk Rolniczych, 2006, roč. 511, č. 1, s. 245 - 254. ISSN: 0084-5477.

Professional monograph

HAMOUZ, K. – ČEPL, J. – DVOŘÁK, P. – HAUSVATER, E. – KASAL, P. – VOKÁL, B. Brambory Inovace a trendy v pěstování, nové pohledy na kvalitu. Praha: ÚZPI, 2008. 21s. ISBN 978-80-7271-194-9.

HAMOUZ, K. – ČEPL, J. – DOMKÁŘOVÁ, J. – DVOŘÁK, P. – HAUSVATER, E. – MOTTL, V. – VOKÁL, B. – ZAVADIL, J. Rané brambory - pěstitelský rádce. České Budějovice: Kurent, s.r.o., České Budějovice, 2007. 48s. ISBN 978-80-903522-9-2.

Chapters in technical book

DVOŘÁK, P. – KRÁL, M. – TOMÁŠEK, J. – HAMOUZ, K. In: Konvalina P. (Ed.). Plant Growing in Organic Farming. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017, 222s. ISBN 978-80-7394-670-8. Potatoes – applied technologies in organic potato growing, s. 89-116.

KUCHTOVÁ, P. – DVOŘÁK, P. – TOMÁŠEK, J. – **HÁJKOVÁ, M. In: Konvalina P. (Ed.). Plant Growing in Organic Farming. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017, 222s. ISBN 978-80-7394-670-8. Poppy seed (Papaver somniferum L.), s. 165-196.

DVOŘÁK, P. – TOMÁŠEK, J. – HAMOUZ, K. – JEDLIČKOVÁ, M. Organic Farming - A Promising Way of Food Production. Rijeka: InTech, 2016, 372s. ISBN 978-953-51-2256-2. Potatoes (Solanum tuberosum L.), s. 147-166.

DVOŘÁK, P. – TOMÁŠEK, J. – HAMOUZ, K. In: Konvalina, P. (Ed.), Pěstování vybraných plodin v ekologickém zemědělství. České Budějovice: Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014, 284s. ISBN 978-80-87510-32-2. Brambory (Solanum tuberosum L.), s. 123-166.

KUCHTOVÁ, P. – DVOŘÁK, P. – TOMÁŠEK, J. – HÁJKOVÁ, M. In: Konvalina, P. (Ed.), Pěstování vybraných plodin v ekologickém zemědělství. České Budějovice: Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014, 284s. ISBN 978-80-87510-32-2. Mák setý (Papaver somniferum L.), s. 229-266.

Certified methodologies

PULKRÁBEK, J. – URBAN, J. – KADLEC, V. – RŮŽEK, P. – ŠEDEK, A. – KOBZOVÁ, D. – SRBEK, J. – BEČKOVÁ, L. – DVOŘÁK, P. – KINCL, D. Začlenění podzimního hlubokého kypření půdy a kypření za vegetace do půdoochranné technologie pěstování cukrové řepy, Inclusion of autumn deep loosening of soil and loosening during vegetation into soil conservation technology of sugar beet growing, water erosion, sugar beet, yield, sugar content, soil conservation technologies, soil loosening, 2015, GD - Hnojení, závlahy, zpracování půdy, A - Uplatněná certifikovaná metodika, ISBN: 978-80-213-2614-9, 66194/2015-MZE, Zvýšení produkce ve vazbě na ročník a půdní podmínky. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65, Praha 1, 21.12.2015, 130/2002 Sb.

DVOŘÁK, P. – TOMÁŠEK, J. – HAMOUZ, K. – MIČÁK, L. Začlenění systému povrchového mulčování do technologie pěstování brambor, Integration of surface mulching in potato cultivation technology, mulch, potato, soil, Colorado potato beetle, Late Blight, 2013, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Povrchové mulčování u brambor, 1/2013-17250, Řeší problematiku stabilizace a zvýšení produkce brambor v podmínkách ekologického zemědělství, která současně zachovává či snižuje potřebu přímé ochrany porostů (tj. snižuje spotřebu přípravků na ochranu rostlin)., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MZe ČR, 18.07.2013, ISBN: 978-80-213-2389-6, 32 s.

KUCHTOVÁ, P. – HÁJKOVÁ, M. – HAVEL, J. – KAZDA, J. – PLACHKÁ, E. – DVOŘÁK, P. Pěstitelská technologie máku pro ekologické zemědělství, Growing technology of poppy for ecological agriculture, Poppy seed, Growing, Technology, Yield, Quality, Economy, 2013, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Ekologické pěstování máku, 4/2013-17252 MZe ČR, zvýšení výnosů, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, 02.12.2013, ISBN: 978-80-213-2429-9, 42 s.

Article in collection of an event

KUCHTOVÁ, P. – DVOŘÁK, P. – ŠTĚTINOVÁ, I. Vliv odrůdy a ošetření osiva na výnos máku setého (Papaver somniferum L.). In Osivo a sadba (Seed and Seedlings XIII) 02.02.2017, Praha, ČZU. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra rostlinné výroby, 2017. s. 154-158.

DVOŘÁK, P. – KRÁL, M. Působení sucha při produkci sadbových hlíz a jejich adaptivní výnosová odpověď v následujícím vegetačním období. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings XIII) 02.02.2017, Praha, ČZU. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra rostlinné výroby, 2017. s. 243-247.

KRÁL, M. – DVOŘÁK, P. Reakce rostlin bramboru na vybrané stresové scénáře sucha a jejich dopad na tvorbu sadbových hlíz. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings XIII) 02.02.2017, Praha, ČZU. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra rostlinné výroby, 2017. s. 248-252.

KUCHTOVÁ, P. – MÍČA, L. – DVOŘÁK, P. – ŠTĚTINOVÁ, I. Vliv odrůdy a ošetření osiva na klíčivost a HTS semen máku setého (Papaver somniferum, L.). In Prosperující olejniny 2016 06.12.2016, Praha, Větrný Jeníkov, Skalka. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra rostlinné výroby, 2016. s. 116-119.

KUCHTOVÁ, P. – ŠERÁ, B. – HÁJKOVÁ, M. – KAZDA, J. – DVOŘÁK, P. – GAVRIL, B. – ŠERÝ, M. – MÍČA, L. – HNATIUC, E. – ŠPATENKA, P. Reakce osiva máku setého na ošetření netermálním plazmatem. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings) XI. odborný a vědecký seminář 07.02.2013, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013. s. 53-58.

DVOŘÁK, P. – MIČÁK, L. Možnosti produkce sadby brambor v podmínkách ekologického zemědělství. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings) XI. odborný a vědecký seminář 07.02.2013, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013. s. 196-200.

TOMÁŠEK, J. – DVOŘÁK, P. – CIMR, J. Zlepšení pěstování sadby brambor v ekologickém zemědělství. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings) XI. odborný a vědecký seminář 07.03.2013, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013. s. 63-67.

TOMÁŠEK, J. – DVOŘÁK, P. – JUANOLA FREIXAS, A. Vliv ošetření na produkci sadby v ekologickém zemědělství. In Seed and Seedlings X. Scientific and Technical Seminar 10.02.2011, Praha. Praha: ČZU Praha, 2011. s. 139-143.

Technically realized results

MIHÁLIKOVÁ, M. – KARA, R. – KRÁL, M. – ŠLAPÁKOVÁ, B. – DVOŘÁK, P. – **KÝBUSOVÁ, H. Aktivní biouhel - fermentovaný substrát s biouhlem, Active biochar - fermented substrate with biochar, biochar; bokashi; soil microorganisms; soil fertility; carbon sequestration, 2019, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, Aktivní biouhel, TJ0100071-V1, Bokashi je způsob fermentace odpadní biomasy, který výrazně urychluje proces kompostování pomocí tzv. efektivních mikroorganismů. Funkční vzorek využívá bokashi proces k aktivaci biouhlu pro vytvoření substrátu vhodného k přímé aplikaci do půdy. Smlouva o využití výsledků dosažených v projektu výzkumu a vývoje č. TJ01000071 byla uzavřena dne 30.1.2020 se spolupříjemcem Bemagro a.s. se sídlem Malonty č.p. 101, 382 91 Malonty, IČO: 60071222, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 621, zastoupená Václavem Hesem, generálním ředitelem., Průměrné náklady na fermentovaný substrát se pohybují okolo 1200 Kč/100 m2. Substrát s bokashi aktivovaným biouhlem doporučujeme aplikovat na pozemek zhruba jednou za tři roky. , Česká zemědělská univerzita v Praze (88%) a Bemagro a.s. (12%), 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, P/Z - Povinné v některých případech, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

Research report containing classified information

DVOŘÁK, P. – PROCHÁZKA, P. – TOMÁŠEK, J. – SATRANSKÝ, M. – MIČÁKOVÁ, A. – MIČÁK, L. Ověření účinnosti listových stimulačních přípravků firmy Galleko s.r.o na výnosové a kvalitativní ukazatele. Výzkumná zpráva pro Galleko s.r.o. za rok 2022. Praha: Galleko s.r.o., 2022, 51s. ISBN: ,

DVOŘÁK, P. – PULKRÁBEK, J. – TOMÁŠEK, J. – PROCHÁZKA, P. – KRÁL, M. – **KROPÁČEK, M. – **NETRVAL, P. Inovativní technologie precizního zemědělství omezující erozi a zvyšující výnos širokořádkových plodin. Závěrečná zpráva o řešení projektu pro Pošumaví, a.s. v roce 2022. ČZU v Praze: Pošumaví a.s., 2022, 46s. ISBN: neuveden,

**BADALÍKOVÁ, B. – **LANG, J. – **HEJÁTKOVÁ, K. – DVOŘÁK, P. – KRÁL, M. – MIHÁLIKOVÁ, M. – **BURG, P. – **MAŠÁN, V. – **ZÁHORA, J. – **SOUČEK, J. – **PLÍVA, P. Analýza a úpravy aplikačních schémat kompostů směřujících k posílení systému ochrany půdy v rámci stabilizace produkční schopnosti. Průběžná zpráva za rok 2022 o postupu prací a dosažených výsledcích z projektu QK22020032 (2022-2024). Troubsko: NAZV (MZe), 2022, 17s. ISBN: neuveden,

DVOŘÁK, P. – PULKRÁBEK, J. – BEČKOVÁ, L. – TOMÁŠEK, J. – PROCHÁZKA, P. Inovativní technologie precizního zemědělství omezující erozi a zvyšující výnos širokořádkových plodin. Výzkumná zpráva pro Pošumaví, a.s. za rok 2021. Praha: Pošumaví, a. s., 2021, 10s. ISBN: neuveden,

PULKRÁBEK, J. – **URBAN, J. – KUCHTOVÁ, P. – KŘOVÁČEK, J. – BEČKOVÁ, L. – DVOŘÁK, P. – TOMÁŠEK, J. – **JAVOR, T. – **BERANOVÁ, L. – **JELÍNEK, K. – **MARTINCOVÁ, J. – **SUCHODOL, J. – **HUBÁČKOVÁ, J. – **MĚSÍCOVÁ, M. Vývoj technologie redukovaného zpracování a hnojení půdy pro plodiny s nízkou ochrannou funkcí. Výzkumná zpráva pro Zemědělské družstvo Unčovice za rok 2021. Praha: Zemědělské družstvo Unčovice, 2021, 81s. ISBN: neuveden,

DVOŘÁK, P. – TOMÁŠEK, J. – PROCHÁZKA, P. – MIČÁK, L. – MIČÁKOVÁ, A. Ověření přípravků Galleko v polních pokusech - pšenice jarní, ječmen jarní, brambory, sója, kukuřice, cukrová řepa. Výzkumná zpráva pro Galleko s.r.o. za rok 2021. Praha: Galleko, s.r.o., 2021, 43s. ISBN: neuveden,

PULKRÁBEK, J. – KUCHTOVÁ, P. – **URBAN, J. – KŘOVÁČEK, J. – BEČKOVÁ, L. – DVOŘÁK, P. – **HAVLÍČEK, V. – **MAKSANT, J. – **OBŠELOVÁ, P. Vývoj a aplikace progresivní technologie zakládání porostů cukrové řepy v aridní oblasti. Výzkumná zpráva pro Zemědělské družstvo Haná za rok 2021. Praha: Zemědělské družstvo Haná, 2021, 50s. ISBN: neuveden,

DVOŘÁK, P. – **KASAL, P. – **OPPELTOVÁ, P. – **HAJŠLOVÁ, J. – **PAVELA, R. – **RŮŽEK, P. Inovace systémů pěstování brambor v ochranných pásmech vodních zdrojů s omezenými vstupy pesticidů a hnojiv vedoucí ke snížení znečištění vody a zachování konkurenceschopnosti pěstitelů brambor. Závěrečná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích z projektu QK1920214 (2019-2021). Havlíčkův Brod: Národní agentura pro zemědělský výzkum Ministerstva zemědělství ČR, 2021, 130s. ISBN: neuveden,

DVOŘÁK, P. – PROCHÁZKA, P. – TOMÁŠEK, J. – KRÁL, M. – BRINAR, J. Ověření přípravků Galleko v polních pokusech. Výzkumná zpráva pro Galleko s.r.o. v roce 2020. Praha: Galleko, s.r.o. , 2020, 34s. ISBN: neuveden,

DVOŘÁK, P. – PROCHÁZKA, P. – TOMÁŠEK, J. – KRÁL, M. – BRINAR, J. Ověření přípravku Invisible helpers FLORA v polních pokusech v bramborách, chmelu a kukuřici. Výzkumná zpráva pro Manetech a.s. za rok 2020. Praha: MANETECH a.s. Domažlická 1256/1 130 00 Praha 3 - Žižkov, 2020, 21s. ISBN: neuveden,

DVOŘÁK, P. – PULKRÁBEK, J. – BEČKOVÁ, L. – TOMÁŠEK, J. – PROCHÁZKA, P. Inovativní technologie precizního zemědělství omezující erozi a zvyšující výnos širokořádkových plodin. Výzkumná zpráva pro Pošumaví, a.s. za rok 2020. Praha: Pošumaví, a. s., 2020, 10s. ISBN: neuveden,

PULKRÁBEK, J. – URBAN, J. – KŘOVÁČEK, J. – BEČKOVÁ, L. – DVOŘÁK, P. – **BAČINA, O. – **TRŽICKÝ, J. Implementace inovované půdoochranné pěstební technologie cukrové řepy. Výzkumná zpráva pro Ondřej Bačina, Klíčany za rok 2020. Praha: Bc. Ondřej Bačina, Klíčany, 2020, 36s. ISBN: neuveden,

PULKRÁBEK, J. – URBAN, J. – KŘOVÁČEK, J. – BEČKOVÁ, L. – DVOŘÁK, P. – **SOBOTA, O. Vývoj a zavedení progresivní pěstební technologie eliminující zhutňování a pesticidní zátěž půdy. Výzkumná zpráva pro Zemědělská společnost Sloveč, a.s. za rok 2020. Praha: Zemědělská společnost Sloveč a.s., 2020, 40s. ISBN: neuveden,

PULKRÁBEK, J. – URBAN, J. – KŘOVÁČEK, J. – BEČKOVÁ, L. – KUCHTOVÁ, P. – DVOŘÁK, P. Vývoj a aplikace progresivní technologie zakládání porostů cukrové řepy v aridní oblasti. Výzkumná zpráva pro Zemědělské družstvo Haná za rok 2020. Praha: Zemědělské družstvo Haná, 2020, 10s. ISBN: neuveden,

**KASAL, P. – DVOŘÁK, P. – **OPPELTOVÁ, P. – **HAJŠLOVÁ, J. – **PAVELA, R. Inovace systémů pěstování brambor v ochranných pásmech vodních zdrojů s omezenými vstupy pesticidů a hnojiv vedoucí ke snížení znečištění vody a zachování konkurenceschopnosti pěstitelů brambor. Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích z projektu QK1920214 za rok 2020. Havlíčkův Brod: Ministerstvo zemědělství ČR (NAZV), 2020, 16s. ISBN: neuveden,