×
Ing. Lenka Grimová, Ph.D.
banner

Publications

Článek v odborném periodiku

Grimová L., Winkowska L., Ryšánek P., Svoboda P., Petrzik K. (2013): Reflects the coat protein variability of Apple mosaic virus host preference? Virus genes, 47, 1: 119-125.

Winkowska L., Grimová L., Ryšánek P. (2013): Virus mozaiky jabloně. Horticulturae Scinece, 12, 11: 14-17.

Kazda J., Řičařová V., Prokinová E., Grimová L., Baranyk P. (2013): Nádorovitost kořenů brukvovitých ohrožuje ozimou řepku. Úroda, 61, 6: 28-32.

Ryšánek P., Grimová L., Zouhar M., Špuláková B. (2013): Polymyxa graminis – vektor významných virů obilnin. Úroda, 61, 12: 9-10.

Grimová L., Ryšánek P. (2012): Apricot latent virus – Review. Horticulturae Scinece, 39 (3): 144–148.

Grimová L., Ryšánek P., Zouhar M. (2011): First report of European mountain ash ringspot-associated virus in the Czech Republic. Journal of Plant Pathology, 93 (4, Supplement), S4.86.

Grimová L., Bazzoni A., Ryšánek P., Palmisano P., Zouhar M., Minafra A., Savino V. (2010): Biological characterization and variability in the coat protein gene of an isolate of Apricot latent virus. Journal of Plant Pathology, 92, 1: 111-116.

Grimová L., Zouhar M., Ryšánek P. (2008): Studies of Apricot latent virus in the Czech Republic. Acta Horticulturae, 781: 75-77.

 

            Článek v recenzovaném časopise

Grimová L., Ryšánek P., Zouhar M. (2010): Vývoj a optimalizace laboratorních technik pro detekci ApLV. In: Badalíková B., Bartlová J. (eds.), vědecká příloha časopisu Úroda, 58, 12: 255-258.

Ryšánek P.,  Pouvová D., Grimová L., Zouhar M. (2010): Vliv infekce virem mozaiky vodnice na výnos ozimého máku. In: Badalíková B., Bartlová J. (eds.), vědecká příloha časopisu Úroda, 58, 12: 339-342.

 

            Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV)

Prokinová E., Kazda J., Grimová L.,  Řičařová V. (2013): Nádorovitost kořenů brukvovitých na ozimé řepce. Agromanuál, 7: 30-32.

Kazda J., Prokinová E., Grimová L.,  Řičařová V. (2013): Využití odrůd rezistentních k nádorovitosti kořenů brukvovitých (původce Plasmodiophora brassicae) při pěstování řepky na zamořených pozemcích. Rostlinolékař, 24, 1: 26-30.

Prokinová E.,  Grimová L., Kazda J.,  Ryšánek P. (2012). První potvrzený nález fytoplazmy žloutnutí aster (Candidatus Phytoplasma asteris) na topolech (Populus nigra) v ČR. Rostlinolékař, 7, 3: 11-12.

Grimová L. (2011): Biologická studie latentního viru meruňky a jeho monitoring v ČR. Rostlinolékař, 22, 6: 25-27.

Certified methodologies

GRIMOVÁ, L. – WINKOWSKA, L. – RYŠÁNEK, P. Detekce vybraných virů infikujících stromy jabloní, Detection of selected apple viruses, ApMV; ASGV; ASPV; ACLSV; virus detection, 2016, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Certif. metodika MSM60460709, VÚRV Prah Ruzyně, v.v.i., IČO 00027006, Dr. Ing. Pavel Čermák, nelze přesně vyčíslit, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, UKZÚZ Brno, 29.12.2016,

RYŠÁNEK, P. – GRIMOVÁ, L. – CHRPOVÁ, J. – SUMÍKOVÁ, T. Management obilných virů přenosných Polymyxa graminis s důrazem na viry mozaikového komplexu ječmene, Management of cereal viruses transmitted by Polymyxa graminis, Polymyxa graminis; cereal viruses, 2016, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, A - Uplatněná certifikovaná metodika, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ÚKZÚZ Brno, 11.01.2017,

RYŠÁNEK, P. – GRIMOVÁ, L. – ZOUHAR, M. – KONRADY, M. Výskyt Polymyxa graminis f. sp. temperata a f. sp. tepida jako potenciálních vektorů některých virů obilnin na území České republiky, Occurrence of Polymyxa graminis f. sp. temperata and f. sp. tepida as potential vectors of some cereal viruses on the territory of Czech Republic, Polymyxa graminis; forma specialis; cereals; viruses, 2016, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, specializovaná mapa QJ1230159, číslo ovědčení UKZUZ 052731/2016, nelze vyčíslit, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 09.05.2016, UKZUZ 052731/2016

Research report containing classified information

RYŠÁNEK, P. – GRIMOVÁ, L. – KAZDA, J. – ŘIČAŘOVÁ, V. Testování ozimé řepky na obsah viru žloutenky vodnice. Praha: Limagrain Central Europe S.E., Vizovice, 2016, 10s. ISBN: není,