×
Ing. Jana Halamová, Ph.D.
banner

Publications

Článek v odborném periodiku

MAREČEK, J. - HALAMOVÁ, J. Landscaping potential of valleys. Scientia Agriculturae Bohemica, 2010, roč. 41. s. 29-43.

Certified methodologies

MIOVSKÁ, L. – HALAMOVÁ, J. – HLADÍKOVÁ, L. – VČELÁKOVÁ, R. Aktualizace generelu zahrádkových osad v Praze 2018: Současný stav zahrádkových osad v Praze, Update of the allotment gardens generel in Prague in 2018 - The Current state of the allotment gardens in Prague, allotment garden; Prague, 2018, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), Zahrádkové osady 2018, Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1, zastoupené RNDr. Štepánem Kyjovským, ředitelem odboru ochrany prostředí MHMP; IČO 00064581, 16.02.2018, zjištění aktuálního stavu , B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, ,

Research report containing classified information

MIOVSKÁ, L. – HALAMOVÁ, J. – HLADÍKOVÁ, L. – VČELÁKOVÁ, R. Aktualizace generelu zahrádkových osad v Praze: Zhodnocení současného stavu a možnosti dalšího vývoje. Praha: Hlavní město Praha, 2018, 73s. ISBN: ,

Other results

Floodplain Forests and Alluvial Plain in Landscape Planning Ing. Halamová Jana, 2007

Frost-hardiness assessment of Hydranges species (for climate conditions of the Czech Republic) Ing. Halamová Jana, 2008

Heritage of garden architect FR. Thomayer Ing. Modrá Barbora, DiS.; Ing. Prokopová Dana; Ing. Tomcová Lucie; Ing. Kunt Miroslav, Ph.D.; Ing. arch. Merunková Iveta; Ing. Hamata Marek; Ing. Halamová Jana; Ing. Jebavý Matouš, Ph.D., 2009

Regeneration of public greenery of community Buštěhrad Ing. Miroslav Kunt, Ph.D., Ing. arch. Iveta Merunková, Ing. Irena Zamrzlová, Ing. Zuzana Paučová, Ing. Jana Halamová, RNDr. Oldřich Vacek, CSc., Ing. Dana Prokopová, Ing. Barbora Modrá, DiS., 2010

FIŘTOVÁ, B. – SLIACKA, M. – ŠULCOVÁ, J. – HALAMOVÁ, J. – VONEŠOVÁ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Krajinářská studie rozvoje lázeňské zóny v Lednici . 2014, Sborník Meziuniverzitní konference DPS studentů, 2.10.2014, s. 46-50. ISBN: 978-80-7305-740-4.

VANĚK, J. – JEBAVÝ, M. – VAVŘÍK, I. – DANDA, V. – ZAMRZLOVÁ, I. – HALAMOVÁ, J. – MIOVSKÁ, L. – HENDRYCH, J. – SLÁNSKÝ, K. – SLÁNSKÝ, K.; idPublikace = 72515; Název: Výstava ateliérů vyučovaných na katedře zahradní a krajinné architektury v letním semestru 2015/16-- Neexistuje podtyp publikace --

VANĚK, J. – VACEK, O. – JEBAVÝ, M. – ZAMRZLOVÁ, I. – HALAMOVÁ, J. – MIOVSKÁ, L. – TURBA, M.; idPublikace = 72520; Název: Výstava ateliérů vyučovaných na katedře zahradní a krajinné architektury v zimním semestru 2015/16-- Neexistuje podtyp publikace --

HLADÍKOVÁ, L. – HALAMOVÁ, J.Reportáž z exkurze nejen po Berlíně. 2018, .