×
Ing. Jiří Hejkrlík, Ph.D.
Osobní stránky
banner

CV

Formální vzdělání:

 • 9/2004 - 9/2008     Doktorské studium na Katedře inženýrství, ekonomiky a rozvoje venkova tropů a subtropů Institutu tropů a subtropů při České zemědělské univerzitě v Praze, Ph.D.
  • Specializace: Dopady liberalizace mezinárodního obchodu na rozvojové země
 • 2000 - 2001          Dvou trimestrový M.Sc. course na University of Reading, United Kingdom. Department of Agriculture Extension and Rural Development
 • 1998 - 2003          Inženýrské studium na Institutu tropů a subtropů při České zemědělské univerzitě v Praze

Pracovní působení:

 • 9/2007 – současnost        Zástupce ředitele pro pedagogickou činnost, Zástupce vedoucího katedry ekonomického rozvoje a vědecký pracovník na Katedře ekonomického rozvoje se zaměřením na rozvojovou spolupráci a mezinárodní obchod na Institutu tropů a subtropů České zemědělské univerzity v Praze
 • 9/2007 – 12/2008              Výzkumný pracovník projektu 6. rámcového programu EU „SEAMLESS“ na Výzkumném ústavu zemědělské ekonomiky v Praze

Projektová činnost:

 • 6/2011 – současnost        Vedoucí řešitel a garant projektu české Zahraniční rozvojové spolupráce ČRA „Podpora učňovského zemědělského vzdělávání v Centru odborného vzdělávání v Darkhanu, Mongolsko“
 • 7/2011 – současnost        Realizátor odborných aktivit projektu rozvojové spolupráce v Etiopii. Specializace: finanční řízení projektu, management faremních cyklů, ekonomika lokálních zemědělských systémů
 • 3/2011 – 6/2011                Realizátor výzkumného projektu MZV ČR „Vyhodnocení programu vládních stipendií pro studenty z rozvojových zemí“
 • 9/2010 – současnost        Vedoucí řešitel a garant projektu české Zahraniční rozvojové spolupráce ČRA „Evidence hospodářských zvířat v Mongolsku“
 • 5/2010 – současnost        Realizátor odborných aktivit projektu rozvojové spolupráce na Haiti. Specializace: ochrana půd, boj proti erozi, management faremních cyklů, ekonomika lokálních zemědělských systémů
 • 3/2010 – 12/2010              Hlavní řešitel výzkumného projektu „Srovnání a analýza tvorby maloobchodních cen u fair trade, BIO a konvenčních produktů v České republice“, Interní grantová agentura ITS/ČZU.
 • 9/2010 – 11/2010              Garant výzkumného projektu CRA – Variantní řešeni rostlinné výroby v pouštních oblastech Mongolska
 • 1/2009 – současnost        Finanční management a realizace odborných aktivit v místě realizace projektu české Zahraniční rozvojové spolupráce ČRA „Odborná zemědělská škola v Catabole (Angola). Zástupce garanta. Včetně formulace projektu
 • 7/2007 – 12/2009              Administrace a finanční management projektu české Zahraniční rozvojové spolupráce MZe „Označování zvířat v Centrálním regionu (Mongolsko)“
 • 1/2005 – 12/2006              2-letá implementace projektu v místě realizace a přímá výuka na střední zemědělské škole, Angola. Realizace projektu „Centrum zemědělského vzdělávání v provincii Bié, Angola“. Specializace: řízení výuky na střední škole, pedologie, ochrana půd, management faremních cyklů, ekonomika lokálních zemědělských systémů
 • 1/2004 – 12/2009              Administrace a finanční management projektu české Zahraniční rozvojové spolupráce MŠMT „Centrum zemědělského vzdělávání v provincii Bié, Angola“. Včetně formulace projektu

Neformální vzdělání a další zkušenosti:

 • 25. – 29.10.2010 – Týdenní školení na evaluace rozvojových projektů, SlovakDET 2010, International Development Evaluation Association, IPDET
 • 16. – 22.11.2008 – Týdenní seminář na téma: Integrated Assessment of Agriculture and Sustainable Development, Wageningen University, Netherlands
 • 13. – 14.11.2008 – Školení na téma formulace a vedení výzkumných projektů 7. Rámcového programu Evropské komise, RTD Services, Praha
 • 15.11.2007 – Příprava nabídek projektů zahraniční rozvojové spolupráce v gesci MZe, Development Worldwide, o.s., Praha
 • 15. – 16.11.2004 – Management projektů České rozvojové spolupráce, Development Worldwide, o.s., Praha
 • 29.8. – 3.9.2004 – Letní škola rozvojové pomoci a spolupráce, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc
 • 3. – 9.7.2004 – Letní škola alternativ v ekonomii, Horní mlýn, o.s, Brno
 • 21.10.2003 – Seminář: Psaní projektů a žádostí, Informační centrum neziskových organizací, o.p.s., Praha
 • 12.- 14.9.2002 – Seminář: Ekologické výukové programy pro učitele, Lipka – dům ekologické výchovy, Brno

Další projektová praxe a zkušenosti:

 • 1/2008 – dosud – Hlavní řešitel projektu MZV „Podpora kapacit Asociace pro fair trade pro zapojení do mezinárodního systému FAIRTRADE®“.
 • 12/2008 – 12/2010 – Hlavní řešitel projektu Evropské komise „Zvyšování odbornosti pracovníků v sektoru fair trade – koncept „Qualifair“
 • 9-12/2007 – Vedoucí projektu na podporu aktivit informující o prioritních zemích zahraniční rozvojové spolupráce České republiky v roce 2007 MZV. Realizace fotografické výstavy. Autor fotografií z Angoly.
 • 4/2005  - dosud – Aktivní člen občanského sdružení Ekumenická akademie Praha.

  Podpora prodeje a propagace fair trade produktů. Komunikace s producenty v rozvojových zemích.

 • 10/2002 – 6/2004 – Aktivní člen občanského sdružení Area Viva.

  Příprava a realizace výukového programu pro žáky základních škol s názvem „Víme co jíme“. Program zaměřený na osvětu a vzdělávání v ekologickém zemědělství financovaný EVVO

 • 6 – 9/2003 – Pracovní stáž v Egyptě. Účast na společném projektu certifikačních organizací ECOA a COAE na podporu a poradenství v oblasti rozvoje ekologického zemědělství a rozvoji alternativních zdrojů energie.
 • 10/2002 – Měsíční pracovní pobyt na permakulturní farmě ve východním Thajsku.
 • 9 – 10/2001 – Dvouměsíční stáž na ekologických farmách ve státě Gudžarát, Indie. Jako dobrovolník zde pracoval v nevládní organizaci Jatan se zaměřením na podporu rozvoje ekologického zemědělství v Indii.

Členství v profesních organizacích:

 • 5/2010 – dosud – člen kontrolní rady FORS
 • 5/2007– 4/2011 –  předseda Asociace pro Fair Trade
 • 4/2008 – 3/2011 – člen revizní komise Ekumenické akademie Praha
 • 7/2008 – 12/2010 – člen panelu expertů udržitelného rozvoje – projekt FORS pro Předsednictví ČR v EU

Další schopnosti a dovednosti:

 • Certifikovaný evaluátor rozvojových projektů
 • Certifikovaný projektový formulátor a manager výzkumných projektů 7. rámcového programu Evropské komise
 • Správce webových stránek několika organizací

Znalost jazyků:

 • Angličtina – výborná slovem i písmem
 • Portugalština – výborná slovem i písmem
 • Francouzština – základní komunikační i písemná znalost
 • Arabština – základní komunikační i písemná znalost
 • Španělština – pasivní