×
doc. Ing. Petr Heřmánek, Ph.D.
banner

Publications

Publikace v databázi SCOPUS 14

Výsledky evidované Patentovým úřadem ČR 15

Knihy, VŠ skriptum 8

Ověřené technologie 3

Články ve vědeckých časopisech 23

Příspěvky na konferencích 60

Article in a professional periodical

HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. – **VENT, L. Experiments with different materials for hanging hop bines . Acta Horticulturae, 2019, roč. 1236, č. 2019, s. 37-43. ISSN: 0567-7572.

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. Effect of rotors on the parameters of hop drying in belt dryers. Agronomy Research, 2019, roč. 17, č. 3, s. 806-815. ISSN: 1406-894X.

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. Analysis of Hop Drying in Chamber Dryer. Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. 1, s. 221-229. ISSN: 1406-894X.

HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. Determination of moisture ratio in parts of the hop cone during the drying process in belt dryer. Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. 3, s. 723-727. ISSN: 1406-894X.

RYBKA, A. – **KROFTA, K. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – **POKORNÝ, J. Effect of drying temperature on the content and composition of hop oils. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 10, s. 512-516. ISSN: 1214-1178.

JŮZA, M. – HEŘMÁNEK, P. COMPARISON OF THE ENERGY CONSUMPTION OF THE HYDRAULIC CONTROL SYSTEM OF THE UDS 114. MM Science Journal, 2018, roč. 2018, č. october, s. 2473-2476. ISSN: 1805-0476.

BENEŠ, L. – HEŘMÁNEK, P. TENSILE RESISTANCE OF THE COMBINE HARVESTER WITH TRACKED CONCEPT OF CHASSIS. MM Science Journal. , 2018, roč. 2018, č. October, s. 2481-2483. ISSN: 1803-1269 .

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. Theoretical analysis of the technological process of hop drying. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. 3, s. 859-865. ISSN: 1406-894X.

HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. Experimental chamber dryer for drying hops at low temperatures. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. 3, s. 713-719. ISSN: 1406-894X.

RYBKA, A. – **MELČ, J. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. Effect of storage duration and atmosphere on the content and price of hop alpha bitter acids. Scientia Agriculturae Bohemica, 2017, roč. 48, č. 4, s. 245-251. ISSN: 1211-3174.

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – **KROFTA, K. Parameters of the drying medium and dried hops in belt dryer.. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2017, roč. 63, č. , s. 24-32. ISSN: 1212-9151.

BENEŠ, L. – HEŘMÁNEK, P. – NOVÁK, P. Determination of power loss of combine harvester travel gear. Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 1, s. 25-32. ISSN: 1406-894X.

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. – PODSEDNÍK, J. – VENT, L. The effect of work of inclined belt conveyors on the quality of hop separation in hop picking line. Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 4, s. 184-190. ISSN: 1214-1178.

HOFFMANN, D. – HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. DESIGN FOR A DRIVE OF THE INTERAXLE MECHANICAL PRUNER USED IN LOW TRELLISES. Scientia Agriculturae Bohemica, 2014, roč. 45, č. 1, s. 50-54. ISSN: 1211-3174.

HOFFMANN, D. – HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. Design a drive of interaxle mechanical cutter used in low trellises. Agronomy Research, 2013, roč. 11, č. 1, s. 39-46. ISSN: 1406-894X.

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. Rozbor odpadu ve zpracovatelské lince chmele. Komunální technika, 2013, roč. 7, č. 5, s. 192-195. ISSN: 1802-2391.

HONZÍK, I. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – JOŠT, B. NÁVRH ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ TAHOVÉ SÍLY V CHMELOVODIČI. Komunální technika, 2013, roč. 7, č. 5, s. 104-107. ISSN: 1802-2391.

HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – RYBKA, A. – JOŠT, B. – VENT, L. – MAŠEK, J. Zavěšování chmelovodičů. ..., 2013, roč. 7, č. 5, s. 89-93.

HOFFMANN, D. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. NÁVRH A ANALÝZA HYDRAULICKÉHO OBVODU PRO POHON MECHANICKÉHO OŘEZÁVAČE CHMELE . Komunální technika, 2013, roč. 7, č. 5, s. 99-103. ISSN: 1802-2391.

HOFFMANN, D. – HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. NÁVRH SESTAVY MECHANICKÉHO OŘEZÁVAČE A JEHO UMÍSTĚNÍ NA TRAKTORU. Komunální technika, 2012, roč. 6, č. 5, s. 99-103. ISSN: 1802-2391.

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. Rozbor odpadu ve zpracovatelské lince. Komunální technika, 2012, roč. 6, č. 5, s. 147-151. ISSN: 1802-2391.

HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. – VENT, L. – JOŠT, B. – MAŠEK, J. Analysis of Strength Ratio of Different Hop Strings . Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2012, roč. 58, č. 4, s. 148-154. ISSN: 1212-9151.

HOFFMANN, D. – HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. EVALUATION OF INTERAXLE CARRIER AND DESIGN OF MECHANICAL PRUNER FOR LOW TRELLIS SYSTEM. Scientia Agriculturae Bohemica, 2012, roč. 43, č. 1, s. 8-13. ISSN: 1211-3174.

HOFFMANN, D. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. Využití metody FEM/MKP při návrhu mechanického ořezávače chmele pro nízkou konstrukci. Mechanizace zemědělství, 2011, roč. 61, č Zvláštní vydání, s. 267-274. ISSN: 0373-6776.

VENT, L. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. Zhodnocení analýzy pevnosti chmelovodičů a jejich úchytů v tahu při sklizni chmele. Mechanizace zemědělství, 2011, roč. 61, č Zvláštní vydání, s. 167-173. ISSN: 0373-6776.

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. Rozbor eliminace příměsí při sklizni a zpracování chmele. Mechanizace zemědělství, 2011, roč. 61, č Zvláštní vydání, s. 9-15. ISSN: 0373-6776.

PODSEDNÍK, J. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. ZHODNOCENÍ KVALITY SEPARACE PŘÍMESÍ Z CHMELE PĚSTOVANÉHO NA VYSOKÝCH A NÍZKÝCH KONSTRUKCÍCH. Mechanizace zemědělství, 2011, roč. 61, č zvláštní vydání, s. 193-200. ISSN: 0373-6776.

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – MAŠEK, J. – VENT, L. Analysis of various implementations of hop strings during hop production. Plant, Soil and Environment, 2011, roč. 57, č 9, s. 441-446. ISSN: 1214-1178.

HEŘMÁNEK, P. – MAŠEK, J. Hydraulické kapaliny v letectví a jejich diagnostika . Strojírenská technologie, 2010, roč. 14, č. 0, s. 70 - 73. ISSN: 1211-4162.

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – MAŠEK, J. Analýza mechanicko-fyzikálních vlastností chmele využívaných při separaci od příměsí.. Mechanizace zemědělství, 2010, roč. 60, č. 12, s. 69 - 71. ISSN: 0373-6776.

HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – RYBKA, A. – JOŠT, B. Návrh konstrukčního řešení aplikačního rámu rosiče. Strojírenská technologie, 2010, roč. 14, č. 0, s. 74 - 77. ISSN: 1211-4162.

MAŠEK, J. – HEŘMÁNEK, P. – PROCHÁZKA, P. Troughtput evaluation according to hydraulics circuit parameters measurement. Acta Hydraulica et Pneumatica, 2009, roč. 3, č 2, s. 37-41. ISSN: 1336-7536.

HEŘMÁNEK, P. – MAŠEK, J. Diagnostika hydraulických kapalin používaných v letectví. Acta Hydraulica et Pneumatica, 2008, roč. 5, č. 1, s. 34 - 38. ISSN: 1336-7536.

MAŠEK, J. – HEŘMÁNEK, P. – PROCHÁZKA, P. Sklízeče cukrové řepy a možnosti mapování výnosu při sklizni. Listy cukrovarnické a řepařské, 2008, roč. 124, č. 9, s. 252 - 255. ISSN: 1210-3306.

HEŘMÁNEK, P. – PROCHÁZKA, P. ENERGETICKÁ NÁROČNOST HYDRAULICKÝCH SOUSTAV SMYKEM ŘÍZENÝCH NAKLADAČŮ. Hydraulika a pneumatika, 2007, roč. 8, č. 3, s. 4 - 7. ISSN: 1335-5171.

HEŘMÁNEK, P. – MAŠEK, J. – PROCHÁZKA, P. Sledování průchodnosti brambor při sklizni v laboratorních podmínkách. Hydraulika a pneumatika, 2007, roč. 8, č. 4, s. 50 - 52. ISSN: 1335-5171.

HEŘMÁNEK, P. – KUMHÁLA, F. – MAŠEK, J. Hydropneumatické tlumení čelního traktorového nakladače. Hydraulika a pneumatika, 2007, roč. 8, č. 3, s. 7 - 9. ISSN: 1335-5171.

MAŠEK, J. – HEŘMÁNEK, P. – PROCHÁZKA, P. Použití snímačů tlaku v hydraulickém obvodu pro sledování průchodnosti materiálu. Jemná mechanika a optika, 2007, roč. 52, č. 11, s. 314 - 315. ISSN: 0447-6441.

Professional monograph

KUMHÁLA, F. – HEŘMÁNEK, P. – MAŠEK, J. – KVÍZ, Z. – HONZÍK, I. Zemědělská technika-stroje a technologie pro rostlinnou výrobu. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, nakladatelství Powerprint, 2007. 439s. ISBN 978-80-213-1701-7.

MAŠEK, J. – HEŘMÁNEK, P. Aplikační technika. České Budějovice: Orin s.r.o., 2006. 44s. ISBN 80-903717-0-1.

KUMHÁLA, F. – HEŘMÁNEK, P. – BROŽEK, M. – MAŠEK, J. – KROULÍK, M. – POŠTA, J. Příručka pro opravy a údržbu zemědělské techniky.. Profi Press, s.r.o. Praha: Profi Press, s.r.o. Praha, 2004. 188s. ISBN 80-86726-07-X.

Chapters in technical book

KUMHÁLA, F. – HEŘMÁNEK, P. – KRUPIČKA, J.Poškození obilek sladovnického ječmene během technologického procesu sklizně.

HEŘMÁNEK, P. Příručka pro opravy a údržbu zemědělské techniky. Praha: Profi Press s.r.o., 2004. 1s. ISBN 80-86726-07-X. s. Opravy a údržba hydraulických soustav, s. 115 - 146.

HEŘMÁNEK, P. Příručka pro opravy a údržbu zemědělské techniky. Praha: Profi Press s.r.o., 2004. 1s. ISBN 80-86726-07-X. s. Oleje, maziva a chladicí kapaliny, s. 173 - 184.

Article in collection of an event

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. Hop drying in belt dryer using cooling chambers. In Proceeding of the 7th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2019 (TAE 2019) 17.09.2019, CULS Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague - Faculty of Engineering, 2019. s. 464-469.

HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. QUALITY OF HOPS AT DIFFERENT DRYING TEMPERATURES IN CHAMBER DRYER. In PROCEEDING OF 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 2019 17.09.2019, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Praha 160 21, CZECH REPUBLIC, 2019. s. 159-164.

KRUPIČKA, M. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. Monitoring of dependency of hop material fall through on the size of gaps at the new design of separation rollers. In ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT 25.05.2016, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, Faculty of Engineering, 2016. s. 977-983.

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – HOFFMANN, D. – KROFTA, K. Analysis of the technological process of hop drying in belt dryers. In 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2016, TAE 2016 07.09.2016, CULS Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague - Faculty of Engineering, 2016. s. 557-563.

HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. – HOFFMANN, D. – JOŠT, B. – PODSEDNÍK, J. CONSTRUCTION AND VERIFICATION OF AN EXPERIMENTAL CHAMBER DRYER FOR DRYING HOPS. In 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 07.09.2016, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2016. s. 179-185.

KRUPIČKA, M. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. ANALYSIS OF HOP MATTER SEPARATION WITH INCREASED ROLLER CONVEYOR THROUGHPUT. In 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2016, TAE 2016 07.09.2016, CULS Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague - Faculty of Engineering, 2016. s. 345-351.

HOFFMANN, D. – HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. 3D RECONSTRUCTION OF MINING HARVESTER HEAD USING MULTI-VIEW PHOTO. In Engineering for Rural Development 20.05.2015, Jelgava. Jelgava, Latvia: Jelgava, 2015. s. 11-15.

BENEŠ, L. – HEŘMÁNEK, P. – NOVÁK, P. TENSILE RESISTANCE OF WHEELED COMBINE HARVESTER . In 14th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2015 20.05.2015, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2015. s. 46-50.

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. – PODSEDNÍK, J. Analysis of Activity of Inclined Belt Conveyors with Different Belt Structure when Separating Impurities from Hops. In Proceedings of the Third International Humulus Symposium 09.09.2012, Žatec. Drukkerij Van Damme Beke, B-8310 Brugge, Belgium: International Society for Horticultural Science, 2013. s. 205-212.

VENT, L. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. – MAŠEK, J. Tensile strength of hop training wires and their attachments. In 12th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2013 23.05.2013, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2013. s. 39-42.

HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – RYBKA, A. – JOŠT, B. – VENT, L. – MAŠEK, J. COMPARISON OF VARIANT SOLUTIONS OF HOP STRINGS AND ATTACHMENTS. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 203-207.

HOFFMANN, D. – HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. DESIGN A DRIVE OF INTERAXLE MECHANICAL CUTTER USED IN LOW TRELLIS SYSTEMS. In Engineering for rural development 23.05.2013, Jelgava. Jelgava 2013: , 2013. s. 34-38.

HOFFMANN, D. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. DESIGN OF MECHANICAL PRUNER SET USED FOR LOW TRELLIS. In Engineering for rural development 24.05.2012, Jelgava. Jelgava 2012: Latvia University of Agriculture, Faculty of Engineering, 2012. s. 27-31.

HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. – MAŠEK, J. – VENT, L. ENGINEERING PROBLEMS DURING PULLING-DOWN OF HOP STRINGS AND THEIR ATTACHMENTS. In ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT 26.05.2011, JALGAVA, LATVIA. Jelgava, Latvia: LATVIA UNIVERSITY OF AGRICULTURE, FACULTY OF ENGINEERING, 2011. s. 26-31.

HOFFMANN, D. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. Technical project for hop cutting equipment in low trellis system. In ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT 26.05.2011, Jelgava. Jelgava: , 2011. s. 32-36.

RYBKA, A. – HONZÍK, I. – HEŘMÁNEK, P. – JOŠT, B. Application boom for chemical protection of hops grown on low trellis systems.. In Engineering for rural development 27.52010, LUA Jelgava, Latvia. Jelgava, Latvia: Latvia University of Agriculture, 2010. s. 53 - 57.

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. Analysis of tensile strength of hop strings and their attachments to hopfield supporting structure. In Trends in Agricultural Engineering 2010 7.92010, Praha. Praha: Technická fakulta, ČZU v Praze, 2010. s. 535 - 539.

HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. ANALYSIS OF CUTTING MECHANISM ON THE CUTTER USED FOR HOPS GROWN ON LOW TRELLIS. In Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Praha. Praha: Technická fakulta, ČZU v Praze, 2010. s. 211-215.

HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. HOP PROCESSING SYSTEM INNOVATION WITH FINAL PRODUCT QUALITY INCREASING . In Engineering for Rural Development 28.52009, Jelgava, Latvia. Jelgava, Latvia: LATVIA UNIV AGRICULTURE, FACULTY ENGINEERING, INST MECHANICS, 5 J CAKSTES BLVD, JELGAVA, LV-3001, LATVIA , 2009. s. 65 - 69.

FLOW MASS MONITORING IN THE HARVEST OF SUGAR BEET doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Ing. Procházka Pavel; Ing. Procházka Pavel, Ph.D., 2008

Patent

**PODSEDNÍK, J. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. Způsob úpravy vlhkosti chmele po sušení s využitím uklidňovacích komor a zařízení k provádění tohoto způsobu.. -- Neuvedený název vydavatele --. 307835. 02.05.2019.

HOVANEC, I. – HAVERA, I. – SKOUPÝ, d. – MACKŮ, J. – HOFMANN, I. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – RYBKA, A. Teleskopické hydraulické vedení. -- Neuvedený název vydavatele --. 306692. 29.03.2017.

PODSEDNÍK, J. – MARŠÍČEK, M. – POKORNÝ, J. – JEŽEK, I. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. Dopravní vůz chmelového produktu. Úřad průmyslového vlastnictví. 306086. 15.06.2016.

HONZÍK, I. – HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. – JOŠT, B. – KOŘEN, PH.D., I. – JEŽEK, I. – CINIBURK, I. – KŘIVÁNEK, PH.D., I. Zařízení pro ořezávání chmele pěstovaného v nízké konstrukci. Úřad průmyslového vlastnictví. 303 084. 13.02.2012.

Results with legal protection

HOFFMANN, D. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JEŽEK, ING., PH.D., J. – POKORNÝ, J. – PODSEDNÍK, J. Hydraulicky ovládaný přípojný bod traktoru. -- Neuvedený název vydavatele --. 30232. 10.01.2017.

HOFFMANN, D. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JEŽEK, J. – POKORNÝ, ING., PH.D., J. Mechanický ořezávač chmele pro nízké konstrukce. Úřad průmyslového vlastnictví. 29 797. 20.09.2016.

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. – KŘIVÁNEK, J. – KOŘEN, PH.D., I. – PODSEDNÍK, J. – POKORNÝ, J. – JEŽEK, I. Zařízení pro plynulou regulaci vzdálenosti válečků válečkové trati pro separační nebo česací linku chmele.. Úřad průmyslového vlastnictví; http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0026/uv026933.pdf. . 23.03.2015.

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – VENT, L. – PODSEDNÍK, J. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. Zařízení pro oddělení hlávek chmele od hlavního toku materiálu za česacím zařízením česací linky chmele. Úřad průmyslového vlastnictví; http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0026/uv026933.pdf. 26933. 12.05.2014.

HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – RYBKA, A. – JOŠT, B. – PODSEDNÍK, J. – VENT, L. Pevný úchyt pro zavěšení chmelovodiče. Úřad průmyslového vlastnictví; http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0024/uv024784.pdf. 24784. 07.01.2013.

HONZÍK, I. – HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. – JOŠT, B. – PODSEDNÍK, J. – VENT, L. Sponkový závěs pro zavěšení chmelovodiče. Úřad průmyslového vlastnictví; http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0024/uv024783.pdf. 24783. 07.01.2013.

VESELÝ, CSC., I. – CINIBURK, I. – KOŘEN, PH.D., I. – KŘIVÁNEK, PH.D., I. – JEŽEK, I. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. Aplikační zařízení rosiče chmele pro nízké konstrukce. Úřad průmyslového vlastnictví. 35291. 28.03.2012.

Application mechanism of mistblower for chemical protection of hops grown on low trellis systems Ing. František Veselý, CSc. (externí), V. Ciniburk (externí), Ing. Jiří Kořen (externí), Jindřich Křivánek (externí), Ing. Josef Ježek (externí), doc. Ing. Adolf Rybka, CSc., doc. Ing. Petr Heřmánek, Ph.D., Ing. Ivo Honzík, Bohuslav Jošt, 2011

PODSEDNÍK, J. – NĚMEC, J. – PODSEDNÍK, J. – HONZÍK, I. – HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. Hrabičkový dopravník pod dočesávačem sloužící k separaci chmele a vkládání materiálu k dalším separacím. Úřad průmyslového vlastnictví, www.upv.cz. 23096. 19.12.2011.

Mechanism for hammock unreeling doc. Ing. Rybka Adolf, CSc.; doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; Ing. Honzík Ivo; Jošt Bohuslav, 2010

Mechanism for chemical protection of hops grown on low trellis systems doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; Ing. Honzík Ivo; doc. Ing. Rybka Adolf, CSc.; Jošt Bohuslav; Ing. Kořen Jiří; Ciniburk V.; Křivánek Jindřich, 2009

Sensors connection for determination of throughput rate in round balers with variable chamber. Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Kumhála František, 2009

Sensors connection for determination of throughput rate in cubic--balle press. Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Kumhála František; doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D., 2009

Mobile weighing cart for weighing, transoprtation and reloading of materials Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; Ing. Honzík Ivo; doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Kumhála František, 2009

Conection of sensors for flow rate measurement of potatoes on the harvestor doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Ing. Procházka Pavel; Ing. Procházka Pavel, Ph.D., 2008