×
Ing. Josef Holec, Ph.D.
banner

Publications

Article in a professional periodical

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – SOUKUP, J. Biologie a regulace dalších významných plevelů České Republiky: Bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria L.). Listy cukrovarnické a řepařské, 2007, roč. 123, č. 5, s. 170 - 174. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – ANDR, J. Biologie a regulace dalších významných plevelů České Republiky: Chrpa modrá (Centaurea cyanus L.). Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, roč. 125, č. 3, s. 90 - 93. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – NÁMĚSTEK, J. Biologie a regulace dalších významných plevelů České Republiky: Chundelka metlice (Apera spica-venti (L.) P.B.). Listy cukrovarnické a řepařské, 2007, roč. 123, č. 9, s. 276 - 280. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – SOUKUP, J. – TYŠER, L. Biologie a regulace dalších významných plevelů České Republiky: Jitrocele – druhy rodu Plantago L.. Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, roč. 125, č. 5, s. 157 - 159. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – SOUKUP, J. Biologie a regulace dalších významných plevelů České Republiky: Kakost maličký (Geranium pusillum BURM. fil.). Listy cukrovarnické a řepařské, 2007, roč. 123, č. 11, s. 344 - 347. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – SOUKUP, J. – TYŠER, L. Biologie a regulace dalších významných plevelů České Republiky: Konopice polní (Galeopsis tetrahit L.) . Listy cukrovarnické a řepařské, 2007, roč. 123, č. 12, s. 375 - 379. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – ANDR, J. Biologie a regulace dalších významných plevelů České Republiky: Kopřiva dvoudomá – Urtica dioica L.. Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, roč. 125, č. 4, s. 126 - 129. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – SOUKUP, J. Biologie a regulace dalších významných plevelů České Republiky: Lipnice roční (Poa annua L.) . Listy cukrovarnické a řepařské, 2008, roč. 124, č. 1, s. 16 - 19. ISSN: 1210-3306.

HOLEC, J. – JURSÍK, M. Biologie a regulace dalších významných plevelů České Republiky: Ostrožka stračka – Consolida regalis S.F.GRAY. Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, roč. 125, č. 7, s. 221 - 223. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – BRANT, V. – NECKÁŘ, K. Biologie a regulace dalších významných plevelů České Republiky: Pampelišky sekce Ruderalia (Taraxacum sect. Ruderalia) . Listy cukrovarnické a řepařské, 2008, roč. 124, č. 5, s. 165 - 169. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – BRANT, V. – HOLEC, J. – HAMOUZ, P. Biologie a regulace dalších významných plevelů České Republiky: Pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris L.) . Listy cukrovarnické a řepařské, 2008, roč. 124, č. 2, s. 48 - 53. ISSN: 1210-3306.

HOLEC, J. – JURSÍK, M. – TYŠER, L. Biologie a regulace dalších významných plevelů České Republiky: Plevelné vikve (Vicia spp.). Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, roč. 125, č. 2, s. 58 - 61. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – ANDR, J. Biologie a regulace dalších významných plevelů České Republiky: Pomněnka rolní – Myosotis arvensis (L.) HILL. Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, roč. 125, č. 11, s. 314 - 316. ISSN: 1210-3306.

HOLEC, J. – JURSÍK, M. Biologie a regulace dalších významných plevelů České Republiky: Přeslička rolní (Equisetum arvense L.). Listy cukrovarnické a řepařské, 2008, roč. 124, č. 3, s. 84 - 87. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. Biologie a regulace dalších významných plevelů České Republiky: Pryšec kolovratec –Euphorbia helioscopia L.. Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, roč. 125, č. 12, s. 342 - 346. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. Biologie a regulace dalších významných plevelů České Republiky: Rdesno ptačí (Polygonum aviculare L.) . Listy cukrovarnické a řepařské, 2008, roč. 124, č. 9, s. 256 - 259. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – ANDR, J. Biologie a regulace dalších významných plevelů České Republiky: Rukev obecná – Rorippa sylvestris (L.) BESSER. Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, roč. 125, č. 9, s. 267 - 269. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – ZATORIOVÁ, B. Biologie a regulace dalších významných plevelů České Republiky: Širokolisté šťovíky - šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius) a šťovík kadeřavý (Rumex crispus) . Listy cukrovarnické a řepařské, 2008, roč. 124, č. 7, s. 215 - 219. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. Biologie a regulace dalších významných plevelů České Republiky: Starček obecný (Senecio vulgaris L.) . Listy cukrovarnické a řepařské, 2008, roč. 124, č. 4, s. 122 - 124. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – SOUKUP, J. Biologie a regulace dalších významných plevelů České Republiky: Turanka kanadská (Conyza canadensis (L.) CRONQUIST) . Listy cukrovarnické a řepařské, 2008, roč. 124, č. 11, s. 313 - 315. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – SOUKUP, J. – TYŠER, L. Biologie a regulace dalších významných plevelů České Republiky: Úhorník mnohodílný (Descurainia sophia (L.) PRANTL) . Listy cukrovarnické a řepařské, 2008, roč. 124, č. 12, s. 344 - 346. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – SOUKUP, J. Biologie a regulace dalších významných plevelů České Republiky: Vesnovka obecná - Cardaria draba (L.) DESV.. Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, roč. 125, č. 1, s. 16 - 18. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. Biologie a regulace významných plevelů cukrové řepy – Hořčice rolní – Sinapis arvensis L. Listy cukrovarnické a řepařské, 2006, roč. 122, č. 9, s. 262 - 265. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. Biologie a regulace významných plevelů cukrové řepy – Opletka obecná - Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve. Listy cukrovarnické a řepařské, 2006, roč. 122, č. 5, s. 162 - 165. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – TYŠER, L. Biologie a regulace významných plevelů cukrové řepy – Oves hluchý – Avena fatua L. Listy cukrovarnické a řepařské, 2006, roč. 122, č. 4, s. 126 - 129. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – BRANT, V. Biologie a regulace významných plevelů cukrové řepy – Pcháč rolní - Cirsium arvense (L.) SCOP. Listy cukrovarnické a řepařské, 2006, roč. 122, č. 12, s. 335 - 339. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. Biologie a regulace významných plevelů cukrové řepy – Penízek rolní – Thlaspi arvense L. Listy cukrovarnické a řepařské, 2006, roč. 122, č. 2, s. 54 - 57. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. Biologie a regulace významných plevelů cukrové řepy – Ptačinec prostřední – Stellaria media (L.) Vill. Listy cukrovarnické a řepařské, 2006, roč. 122, č. 3, s. 88 - 91. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – BRANT, V. Biologie a regulace významných plevelů cukrové řepy – Pýr plazivý - Elytrigia repens (L.) NEVSKY. Listy cukrovarnické a řepařské, 2006, roč. 122, č. 11, s. 304 - 308. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – TYŠER, L. Biologie a regulace významných plevelů cukrové řepy – Violka rolní – Viola arvensis Murray. Listy cukrovarnické a řepařské, 2006, roč. 122, č. 1, s. 20 - 23. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – SOUKUP, J. Biologie a regulace významných plevelů cukrové řepy: Čistec bahenní (Stachys palustris L.). Listy cukrovarnické a řepařské, 2007, roč. 123, č. 2, s. 50 - 53. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. Biologie a regulace významných plevelů cukrové řepy: Mléč rolní (Sonchus arvensis L.). Listy cukrovarnické a řepařské, 2007, roč. 123, č. 3, s. 86 - 90. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. Biologie a regulace významných plevelů cukrové řepy: Svlačec rolní (Convolvulus arvensis L.). Listy cukrovarnické a řepařské, 2007, roč. 123, č. 1, s. 18 - 21. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – TYŠER, L. Biologie a regulace významných plevelů cukrové řepy: Tetlucha kozí pysk (Aethusa cynapium L.). Listy cukrovarnické a řepařské, 2007, roč. 123, č. 4, s. 130 - 133. ISSN: 1210-3306.

BRANT, V. – ČEPL, J. – HOLEC, J. – KASAL, P. Biomass production and plant cover of catch crops in potato growing area . Vědecké práce , 2007, roč. 1, č. 15, s. 119 - 128. ISSN: 1802-940X.

POLÁKOVÁ, J. – HOLEC, J. – SOUKUP, J. Biomass production in farms in Less Favoured Areas: is it feasible to reconcile energy objectives with production and soil protection?. BIOMASS & BIOENERGY, 2021, roč. 148, č. May, s. 0-0. ISSN: 0961-9534.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ČECH, O. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – ZÁBRANSKÝ, P. – TYŠER, L. Bolehlav plamatý - plevel zemědělské a ostatní půdy. Úroda, 2015, roč. 63, č. 12, s. 69-72. ISSN: 0139-6013.

ŽĎÁRKOVÁ, V. – JURSÍK, M. – HOLEC, J. – HAMOUZOVÁ, K. – SOUKUP, J. Botanická charakteristika a rozšíření významných sveřepů v ČR. Úroda, 2014, roč. 62, č. 5, s. 56-58. ISSN: 0139-6013.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. Budoucnost regulace plevelů v porostech cukrové řepy. Listy cukrovarnické a řepařské, 2019, roč. 135, č. 5-6, s. 180-186. ISSN: 1210-3306.

TYŠER, L. – HAMOUZ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – KOLÁŘOVÁ, M. – HOLEC, J. CHANGES IN WEED COMMUNITIES ON SELECTED AREAS WITH 30 YEARS´ INTERVAL . Scientia Agriculturae Bohemica, 2009, roč. 40, č. 1, s. 18 - 25. ISSN: 1211-3174.

BRANT, V. – NECKÁŘ, K. – PIVEC, J. – DUCHOSLAV, M. – HOLEC, J. – FUKSA, P. – VENCLOVÁ, V. Competition of some summer catch crops and volunteer cereals in the areas with limited precipitation. Plant, Soil and Environment, 2009, roč. 55, č. 1, s. 17 - 24. ISSN: 1214-1178.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – SOUKUP, J. – VENCLOVÁ, V. Competitive relationships between sugar beet and weeds in dependence on time of weed control. Plant, Soil and Environment, 2008, roč. 54, č. 3, s. 108 - 116. ISSN: 1214-1178.

**BÜCKMANN, H. – **CAPELLADES, G. – HAMOUZOVÁ, K. – HOLEC, J. – SOUKUP, J. – **MESSEGUER, J. – **MELÉ, E. – **NADAL, A. – **GUILLEN, X. – **PLA, M. – **SERRA, J. – **THIELE, K. – **SCHIEMANN, J. Cytoplasmic male sterility as a biological confinement tool for maize coexistence: optimization of pollinator spatial arrangement. Plant, Soil and Environment, 2017, roč. 63, č. 4, s. 145-151. ISSN: 1214-1178.

HAMOUZ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. Detection of Cirsium arvense L. in winter wheat using a multispectral imaging system. Journal of Plant Diseases and Protection, 2008, roč. 21, č. 0, s. 167 - 170. ISSN: 1861-3829.

JURSÍK, M. – HAMOUZOVÁ, K. – SOUKUP, J. – ANDR, J. – HOLEC, J. Differences in sensitivity of F1 and F2 generations of herbicide tolerant sunflower volunteers to selected acetolactate synthase inhibiting herbicides. Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 10, s. 446-451. ISSN: 1214-1178.

SOUKUP, J. – JURSÍK, M. – HAMOUZOVÁ, K. – LAKSAROVÁ, M. – HOLEC, J. Differences in sensitivity to glyphosate among weed species – implication for weed control in HT maize. Journal of Plant Diseases and Protection, 2008, roč. 21, č. 0, s. 47 - 52. ISSN: 1861-3829.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – JANKŮ, J. – HOLEC, J. Důležité aspekty herbicidní ochrany – Adjuvanty. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 12, s. 384-388. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – KOČÁREK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – HAMOUZ, P. Důležité aspekty herbicidní ochrany – Chování herbicidů v prostředí. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 7-8, s. 223-230. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – HAMOUZOVÁ, K. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. Důležité aspekty herbicidní ochrany – Rezistence plevelů vůči herbicidům a problémy s rezistentními populacemi v ČR. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 4, s. 123-129. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – ANDR, J. Důležité aspekty herbicidní ochrany – Vnější faktory ovlivňující účinnost herbicidů. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 11, s. 348-351. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. Důležité aspekty herbicidní ochrany – Využití HT technologií při regulaci plevelů. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 9-10, s. 286-291. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – ANDR, J. Důležité aspekty herbicidní ochrany – Způsoby založení selektivity herbicidů vůči plodině. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 5-6, s. 178-183. ISSN: 1210-3306.

HAMOUZ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – TYŠER, L. – HOLEC, J. Effect of site-specific weed management in winter crops on yield and weed populations. Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 1, s. 27-35. ISSN: 1214-1178.

POLÁKOVÁ, J. – HOLEC, J. – JANKŮ, J. – MAITAH, M. – SOUKUP, J. Effects of Agri-Environment Schemes in Terms of the Results for Soil, Water and Soil Organic Matter in Central and Eastern Europe. Agronomy, 2022, roč. 12, č. 7, s. 0-0. ISSN: 2073-4395.

JURSÍK, M. – ANDR, J. – HOLEC, J. – SOUKUP, J. Efficacy and selectivity of post-emergent application of flumioxazin and oxyfluorfen in sunflower. Plant, Soil and Environment, 2011, roč. 57, č. 11, s. 532-539. ISSN: 1214-1178.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – ANDR, J. – HAMOUZOVÁ, K. Efficacy and selectivity of pre-emergent sunflower herbicides under different soil moisture conditions. Plant Protection Science (Ochrana rostlin), 2015, roč. 51, č. 4, s. 214-222. ISSN: 1212-2580.

JURSÍK, M. – JANKŮ, J. – HOLEC, J. – SOUKUP, J. Efficiency and selectivity of herbicide Merlin 750 WG (isoxaflutole) in relation to dose and precipitation after application. Journal of Plant Diseases and Protection, 2008, roč. 21, č. 0, s. 551 - 556. ISSN: 1861-3829.

SOUKUP, J. – HOLEC, J. – JURSÍK, M. – HAMOUZOVÁ, K. Environmental and agronomic monitoring of adverse effects due to cultivation of genetically modified herbicide tolerant crops. Journal fur Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit-Journal of Consumer Protection and Food Safety, 2011, roč. 6, č. S1, s. 125-130. ISSN: 1661-5751.

HAMOUZOVÁ, K. – HAMOUZ, P. – HOLEC, J. – SOUKUP, J. Genetic diversity of Beta-complex assessed by RAPD-markers. Journal of Plant Diseases and Protection, 2008, roč. 21, č. 0, s. 437 - 440. ISSN: 1861-3829.

**MRÁZKOVÁ-ŠTÝBNAROVÁ, M. – HOLEC, J. – **ŠTENCL, R. – KOLÁŘOVÁ, M. – TYŠER, L. – **LÁTAL, O. Impact of renewed cattle grazing on floristic composition in the Hrubý Jeseník mountains. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2020, roč. 68, č. 2, s. 335-342. ISSN: 1211-8516.

HAMOUZ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – HOLEC, J. – TYŠER, L. Impact of site-specific weed management in winter crops on weed populations. Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 11, s. 518-524. ISSN: 1214-1178.

HAMOUZ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – HOLEC, J. – TYŠER, L. Impact of site-specific weed management on herbicide savings and winter wheat yield. Plant, Soil and Environment, 2013, roč. 59, č. 3, s. 101-107. ISSN: 1214-1178.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny - Úvod do problematiky mechanizmu působení herbicidů . Listy cukrovarnické a řepařské, 2010, roč. 126, č. 1, s. 14 - 16. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – ANDR, J. Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny – Inhibitory biosyntézy dlouhých řetězců mastných kyselin. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 1, s. 15-19. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – ANDR, J. Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny – Inhibitory buněčného dělení – inhibitory stavby mikrotubulů. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 2, s. 52-55. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – ANDR, J. Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny – Růstové herbicidy (syntetické auxiny). Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 3, s. 88-92. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – ANDR, J. Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny: Inhibitory acetolaktát syntázy (ALS inhibitory). Listy cukrovarnické a řepařské, 2010, roč. 126, č. 11, s. 376 - 379. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – VENCLOVÁ, V. Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny: Inhibitory biosyntézy aminokyselin. Listy cukrovarnické a řepařské, 2010, roč. 126, č. 7-8, s. 250 - 253. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – VENCLOVÁ, V. Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny: Inhibitory biosyntézy karotenoidů. Listy cukrovarnické a řepařské, 2010, roč. 126, č. 4, s. 134 - 138. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – VENCLOVÁ, V. Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny: Inhibitory biosyntézy lipidů – Inhibitory ACCasy (listové graminicidy). Listy cukrovarnické a řepařské, 2010, roč. 126, č. 12, s. 445 - 448. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – VENCLOVÁ, V. – HOLEC, J. Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny: Inhibitory biosyntézy rostlinných pigmentů – PPO inhibitory. Listy cukrovarnické a řepařské, 2010, roč. 126, č. 3, s. 100 - 102. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – VENCLOVÁ, V. – HOLEC, J. – ANDR, J. Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny: Inhibitory fotosyntézy . Listy cukrovarnické a řepařské, 2010, roč. 126, č. 2, s. 48 - 54. ISSN: 1210-3306.

HOLEC, J. – SOUKUP, J. – JURSÍK, M. – HAMOUZ, P. Occurrence and spread of Solanum physalifolium – new adventive weed in the Czech Republic. Zeitschrift fur Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz-journal of Plant Diseases and Protection, 2006, roč. 20, č. 1, s. 493 - 496. ISSN: 0340-8159.

JURSÍK, M. – ANDR, J. – HOLEC, J. – KOLÁŘOVÁ, M. Optimalizace používání ClearField a ExpressSun technologie ve slunečnici. Úroda, 2013, roč. 61, č. 1, s. 50-53. ISSN: 0139-6013.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – SOUKUP, J. Polní vzcházivost plevelů v průběhu vegetace cukrovky. Listy cukrovarnické a řepařské, 2014, roč. 130, č. 5-6, s. 166-172. ISSN: 1210-3306.

LANDOVÁ, M. – HAMOUZOVÁ, K. – SOUKUP, J. – JURSÍK, M. – HOLEC, J. – SQUIRE, G. Population density and soil seed bank of weed beet as influenced by crop sequence and soil tillage. Plant, Soil and Environment, 2010, roč. 56, č. 11, s. 541 - 549. ISSN: 1214-1178.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – VENCLOVÁ, V. – HOLEC, J. POST Herbicide Combinations for Velvetleaf (Abutilon theophrasti) Control in Sugarbeet. Weed Technology, 2011, roč. 25, č. 1, s. 14-18. ISSN: 0890-037X.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. Regulace plevelů v cukrovce. Listy cukrovarnické a řepařské, 2008, roč. 124, č. 7, s. 207 - 210. ISSN: 1210-3306.

HOLEC, J. – KOLÁŘOVÁ, M. – NOVOTNÁ, K. Rychlá a přehlížená invaze lebedy různoplodé (Atriplex micrantha). Rostlinolékař, 2016, roč. 27, č. 1, s. 17-18. ISSN: 1211-3565.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – SOUKUP, J. – VENCLOVÁ, V. Seasonal emergence of selected summer annual weed species in dependence on soil temperature. Plant, Soil and Environment, 2010, roč. 56, č. 9, s. 444 - 450. ISSN: 1214-1178.

VENCLOVÁ, V. – BRANT, V. – NECKÁŘ, K. – HOLEC, J. Set-aside land and its trends in biomass production of Cirsium arvense and Elytrigia repens. Herbologia, 2006, roč. 7, č. 2, s. 85 - 91. ISSN: 1512-6714.

JURSÍK, M. – ANDR, J. – HOLEC, J. – SOUKUP, J. Současné možnosti regulace plevelů v cukrovce a trendy do budoucna. Listy cukrovarnické a řepařské, 2013, roč. 129, č. 4, s. 124-132. ISSN: 1210-3306.

KOLÁŘOVÁ, M. – TYŠER, L. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. Současné spektrum plevelů jarních obilnin na vybraných plochách ČR. Úroda, 2009, roč. 57, č. 8, s. 12 - 15. ISSN: 0139-6013.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – PIVEC, J. – ZÁBRANSKÝ, P. – HAKL, J. – HOLEC, J. – KVÍZ, Z. – PROCHÁZKA, L. Splash erosion in maize crops under conservation management in combination with shallow strip-tillage before sowing. Soil and Water Research, 2017, roč. 12, č. 2, s. 106-116. ISSN: 1801-5395.

**SVOBODOVÁ, Z. – **SKOKOVÁ HABUŠTOVÁ, O. – HOLEC, J. – **HOLEC, M. – **BOHÁČ, J. – JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – **SEHNAL, F. Split application of glyphosate in herbicide-tolerant maize provides efficient weed control and favors beneficial epigeic arthropods. Agriculture Ecosystems & Environment, 2018, roč. 251, č. 2018, s. 171-179. ISSN: 0167-8809.

BRANT, V. – PIVEC, J. – VENCLOVÁ, V. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. The influence of different soil vegetation covers onto the volumetric water content in upper soil layers. Plant, Soil and Environment, 2006, roč. 52, č. 6, s. 275 - 281. ISSN: 1214-1178.

KOHOUT, V. – KOHOUTOVÁ HRADECKÁ, D. – HOLEC, J. Ústup širokolistých šťovíků z polí a luk. Úroda, 2010, roč. 58, č. 4, s. 76 - 78. ISSN: 0139-6013.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – HAMOUZ, P. Violky - nejrozšířenější plevele současnosti v České republice. Úroda, 2014, roč. 62, č. 8, s. 85-87. ISSN: 0139-6013.

HAMOUZ, P. – HOLEC, J. – JURSÍK, M. Výskyt a diagnostika plevelů v ozimých plodinách - 1. část. Úroda, 2009, roč. 57, č. 2, s. 78 - 80. ISSN: 0139-6013.

HAMOUZ, P. – HOLEC, J. – JURSÍK, M. Výskyt a diagnostika plevelů v ozimých plodinách - dokončení. Úroda, 2009, roč. 57, č. 5, s. 81 - 83. ISSN: 0139-6013.

LANDOVÁ, M. – SOUKUP, J. – HAMOUZOVÁ, K. – HOLEC, J. – KOLÁŘOVÁ, M. Výskyt plevelné řepy v České republice a faktory ovlivňující její šíření. Listy cukrovarnické a řepařské, 2010, roč. 126, č. 12, s. 436 - 441. ISSN: 1210-3306.

**KRAEHMER, H. – **ANDREASEN, C. – **ECONOMOU-ANTONAKA, G. – HOLEC, J. – **KALIVAS, D. – KOLÁŘOVÁ, M. – **NOVÁK, R. – **PANOZZO, S. – **PINKE, G. – **SALONEN, J. – **SATTIN, M. – **STEFANIC, E. – **VANAGA, I. – **FRIED, G. Weed surveys and weed mapping in Europe: State of the art and future tasks. Crop Protection, 2020, roč. 129, č. MAR 2020, s. 0-0. ISSN: 0261-2194.

KYSILKOVÁ, K. – HOLEC, J. – HOOVÁ, T. – SOUKUP, J. Zaplevelení okrajů porostů ozimých obilnin. Úroda, 2019, roč. 67, č. 9, s. 24-29. ISSN: 0139-6013.

Professional monograph

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – HAMOUZ, P. – SOUKUP, J. Biologie a regulace plevelů. České Budějovice: Kurent, s.r.o., 2018, 353s. ISBN 978-80-87111-71-0.

BRANT, V. – **RYCHLÁ, A. – HOLEC, J. – HAMOUZ, P. – JURSÍK, M. – FUKSA, P. – KAZDA, J. – PROCHÁZKA, P. – TYŠER, L. – ZÁBRANSKÝ, P. – KROULÍK, M. – **VRBOVSKÝ, V. – **KUNTE, J. Brukvovité meziplodiny. Praha: Agrární komora České republiky, 2022, 176s. ISBN 978-80-88351-23-8.

KOCOUREK, F. – **DOUDA, O. – **HARAŠTA, P. – HAMOUZ, P. – HOLEC, J. – **HORSKÁ, T. – HOVORKA, T. – JURSÍK, M. – KAZDA, J. – KOLÁŘOVÁ, M. – KOUDELA, M. – **KREJZAR, V. – **KUMAR, J. – MAZÁKOVÁ, J. – **NOVOTNÝ, D. – **PÁNKOVÁ, I. – **PLUHAŘ, I. – **PRÁŠIL, J. – **PSOTA, V. – **PULTAR, R. – **ROD, J. – **RŮŽIČKA, T. – RYŠÁNEK, P. – **SEIDENGLANZ, M. – **SLAVÍKOVÁ, L. – **STARÁ, J. – **VÍCHOVÁ, J. Integrovaná ochrana zeleniny. Praha: Profi Press s. r. o., 2022, 416s. ISBN 978-80-88306-24-5.

BRANT, V. – BALÍK, J. – FUKSA, P. – HAKL, J. – HOLEC, J. – KASAL, P. – NECKÁŘ, K. – PIVEC, J. – PROKINOVÁ, E. Meziplodiny. České Budějovice: Kurent s.r.o., 2008. 86s. ISBN 978-80-87111-10-9.

POLÁKOVÁ, J. – POTOPOVÁ, V. – HOLEC, J. Ochrana přírodních zdrojů v politice rozvoje venkova. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2020, 250s. ISBN 9788021330177.

BRANT, V. – BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – FUKSA, P. – HAKL, J. – HOLEC, J. – CHYBA, J. – JURSÍK, M. – KOBZOVÁ, D. – KRČEK, V. – KROULÍK, M. – KUSÁ, H. – NOVOTNÝ, I. – PIVEC, J. – PROKINOVÁ, E. – RŮŽEK, P. – SMUTNÝ, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. Pásové zpracování půdy (strip tillage) : klasické, intenzivní a modifikované. Praha: Profi Press s.r.o., 2016, 135s. ISBN 978-80-86726-76-2.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – HAMOUZ, P. – SOUKUP, J. PLEVELE Biologie a regulace. České Budějovice: Kurent, s.r.o., 2011. 232s. ISBN 978-80-87111-27-7.