×
Ing. Ivo Honzík
banner

Publications

Article in a professional periodical

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. Analysis of Hop Drying in Chamber Dryer. Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. 1, s. 221-229. ISSN: 1406-894X.

HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. – VENT, L. – JOŠT, B. – MAŠEK, J. Analysis of Strength Ratio of Different Hop Strings . Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2012, roč. 58, č. 4, s. 148-154. ISSN: 1212-9151.

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – MAŠEK, J. – VENT, L. Analysis of various implementations of hop strings during hop production. Plant, Soil and Environment, 2011, roč. 57, č 9, s. 441-446. ISSN: 1214-1178.

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – MAŠEK, J. Analýza mechanicko-fyzikálních vlastností chmele využívaných při separaci od příměsí.. Mechanizace zemědělství, 2010, roč. 60, č. 12, s. 69 - 71. ISSN: 0373-6776.

HŮLA, J. – KROULÍK, M. – HONZÍK, I. Critical velocity of solid mineral fertilizers in a vertical upward airstream and repose angle. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. 4, s. 1613-1620. ISSN: 1406-894X.

HOFFMANN, D. – HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. Design a drive of interaxle mechanical cutter used in low trellises. Agronomy Research, 2013, roč. 11, č. 1, s. 39-46. ISSN: 1406-894X.

HOFFMANN, D. – HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. DESIGN FOR A DRIVE OF THE INTERAXLE MECHANICAL PRUNER USED IN LOW TRELLISES. Scientia Agriculturae Bohemica, 2014, roč. 45, č. 1, s. 50-54. ISSN: 1211-3174.

HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. Determination of moisture ratio in parts of the hop cone during the drying process in belt dryer. Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. 3, s. 723-727. ISSN: 1406-894X.

RYBKA, A. – **KROFTA, K. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – **POKORNÝ, J. Effect of drying temperature on the content and composition of hop oils. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 10, s. 512-516. ISSN: 1214-1178.

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. Effect of rotors on the parameters of hop drying in belt dryers. Agronomy Research, 2019, roč. 17, č. 3, s. 806-815. ISSN: 1406-894X.

RYBKA, A. – **MELČ, J. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. Effect of storage duration and atmosphere on the content and price of hop alpha bitter acids. Scientia Agriculturae Bohemica, 2017, roč. 48, č. 4, s. 245-251. ISSN: 1211-3174.

HOFFMANN, D. – HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. EVALUATION OF INTERAXLE CARRIER AND DESIGN OF MECHANICAL PRUNER FOR LOW TRELLIS SYSTEM. Scientia Agriculturae Bohemica, 2012, roč. 43, č. 1, s. 8-13. ISSN: 1211-3174.

HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. Experimental chamber dryer for drying hops at low temperatures. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. 3, s. 713-719. ISSN: 1406-894X.

HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. – **VENT, L. Experiments with different materials for hanging hop bines . Acta Horticulturae, 2019, roč. 1236, č. 2019, s. 37-43. ISSN: 0567-7572.

KOVAŘÍČEK, P. – ŠINDELÁŘ, R. – HONZÍK, I. – JOSEF, H. Measurement of water infiltration in soil using the rain simulation method. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2008, roč. 54, č. 3, s. 123-129. ISSN: 1212-9151.

HOFFMANN, D. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. NÁVRH A ANALÝZA HYDRAULICKÉHO OBVODU PRO POHON MECHANICKÉHO OŘEZÁVAČE CHMELE . Komunální technika, 2013, roč. 7, č. 5, s. 99-103. ISSN: 1802-2391.

HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – RYBKA, A. – JOŠT, B. Návrh konstrukčního řešení aplikačního rámu rosiče. Strojírenská technologie, 2010, roč. 14, č. 0, s. 74 - 77. ISSN: 1211-4162.

HOFFMANN, D. – HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. NÁVRH SESTAVY MECHANICKÉHO OŘEZÁVAČE A JEHO UMÍSTĚNÍ NA TRAKTORU. Komunální technika, 2012, roč. 6, č. 5, s. 99-103. ISSN: 1802-2391.

HONZÍK, I. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – JOŠT, B. NÁVRH ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ TAHOVÉ SÍLY V CHMELOVODIČI. Komunální technika, 2013, roč. 7, č. 5, s. 104-107. ISSN: 1802-2391.

KROULÍK, M. – HŮLA, J. – KUMHÁLA, F. – MAŠEK, J. – HONZÍK, I. Omezení četnosti přejezdů mechanizačních prostředků po pozemcích . Mechanizace zemědělství, 2010, roč. 60, č. 5, s. 54 - 57. ISSN: 0373-6776.

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – **KROFTA, K. Parameters of the drying medium and dried hops in belt dryer.. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2017, roč. 63, č. , s. 24-32. ISSN: 1212-9151.

VÍTEK, P. – HŮLA, J. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. Parametry proudění vzduchu v hadicových semenovodech. ..., 2013, roč. 7, č. 5, s. 249-252.

KROULÍK, M. – HŮLA, J. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. Pneumatic conveying characteristics of seeds. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2016, roč. 62, č. 2, s. 56-63. ISSN: 1212-9151.

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. Rozbor eliminace příměsí při sklizni a zpracování chmele. Mechanizace zemědělství, 2011, roč. 61, č Zvláštní vydání, s. 9-15. ISSN: 0373-6776.

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. Rozbor odpadu ve zpracovatelské lince. Komunální technika, 2012, roč. 6, č. 5, s. 147-151. ISSN: 1802-2391.

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. Rozbor odpadu ve zpracovatelské lince chmele. Komunální technika, 2013, roč. 7, č. 5, s. 192-195. ISSN: 1802-2391.

KROULÍK, M. – HŮLA, J. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. Seed passage speed through short vertical delivery tubes at precise seeding. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. 2, s. 442-449. ISSN: 1406-894X.

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. – PODSEDNÍK, J. – VENT, L. The effect of work of inclined belt conveyors on the quality of hop separation in hop picking line. Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 4, s. 184-190. ISSN: 1214-1178.

KROULÍK, M. – KUMHÁLA, F. – HŮLA, J. – HONZÍK, I. The evaluation of agricultural machines field trafficking intensity for different soil tillage technologies. Soil & Tillage Research, 2009, roč. 105, č. 1, s. 171 - 175. ISSN: 0167-1987.

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. Theoretical analysis of the technological process of hop drying. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. 3, s. 859-865. ISSN: 1406-894X.

HŮLA, J. – KROULÍK, M. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. Vlastnosti osiv významné pro funkci secích strojů. Komunální technika, 2012, roč. 6, č. 5, s. 223-227. ISSN: 1802-2391.

RYBKA, A. – HŮLA, J. – KROULÍK, M. – HONZÍK, I. Vliv sklonu dna zásobní skříně na sypný úhel osiv. Komunální technika, 2013, roč. 7, č. 5, s. 196-199. ISSN: 1802-2391.

HOFFMANN, D. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. Využití metody FEM/MKP při návrhu mechanického ořezávače chmele pro nízkou konstrukci. Mechanizace zemědělství, 2011, roč. 61, č Zvláštní vydání, s. 267-274. ISSN: 0373-6776.

HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – RYBKA, A. – JOŠT, B. – VENT, L. – MAŠEK, J. Zavěšování chmelovodičů. ..., 2013, roč. 7, č. 5, s. 89-93.

VENT, L. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. Zhodnocení analýzy pevnosti chmelovodičů a jejich úchytů v tahu při sklizni chmele. Mechanizace zemědělství, 2011, roč. 61, č Zvláštní vydání, s. 167-173. ISSN: 0373-6776.

PODSEDNÍK, J. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. ZHODNOCENÍ KVALITY SEPARACE PŘÍMESÍ Z CHMELE PĚSTOVANÉHO NA VYSOKÝCH A NÍZKÝCH KONSTRUKCÍCH. Mechanizace zemědělství, 2011, roč. 61, č zvláštní vydání, s. 193-200. ISSN: 0373-6776.

Professional monograph

ARTIM, J. – ANGELOVIČ, M. – ANGELOVIČOVÁ, M. – BERNÁŠEK, K. – HONZÍK, I. – JECH, J. – KRČÁLOVÁ, E. – KVÍZ, Z. – MAREČEK, J. – POLÁK, P. – PONIČAN, J. – RUŽBARSKÝ, J. – RYBKA, A. – SLOBODA, A. – SOSNOWSKI, S. – SYPULA, M. – ŽITŇÁK, M. Stroje pre rastlinnú výrobu 3 - Stroje a zariadenia na pozberovú úpravu rastlinných materiálov a na ich skladovanie. Praha: Profi Press s.r.o. Praha, 2011. 368s. ISBN 978-80-86726-41-0.

KUMHÁLA, F. – HEŘMÁNEK, P. – MAŠEK, J. – KVÍZ, Z. – HONZÍK, I. Zemědělská technika-stroje a technologie pro rostlinnou výrobu. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, nakladatelství Powerprint, 2007. 439s. ISBN 978-80-213-1701-7.

Article in collection of an event

HOFFMANN, D. – HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. 3D RECONSTRUCTION OF MINING HARVESTER HEAD USING MULTI-VIEW PHOTO. In Engineering for Rural Development 20.05.2015, Jelgava. Jelgava, Latvia: Jelgava, 2015. s. 11-15.

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. – PODSEDNÍK, J. Analysis of Activity of Inclined Belt Conveyors with Different Belt Structure when Separating Impurities from Hops. In Proceedings of the Third International Humulus Symposium 09.09.2012, Žatec. Drukkerij Van Damme Beke, B-8310 Brugge, Belgium: International Society for Horticultural Science, 2013. s. 205-212.

HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. ANALYSIS OF CUTTING MECHANISM ON THE CUTTER USED FOR HOPS GROWN ON LOW TRELLIS. In Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Praha. Praha: Technická fakulta, ČZU v Praze, 2010. s. 211-215.

KRUPIČKA, M. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. ANALYSIS OF HOP MATTER SEPARATION WITH INCREASED ROLLER CONVEYOR THROUGHPUT. In 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2016, TAE 2016 07.09.2016, CULS Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague - Faculty of Engineering, 2016. s. 345-351.

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. Analysis of tensile strength of hop strings and their attachments to hopfield supporting structure. In Trends in Agricultural Engineering 2010 7.92010, Praha. Praha: Technická fakulta, ČZU v Praze, 2010. s. 535 - 539.

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – HOFFMANN, D. – KROFTA, K. Analysis of the technological process of hop drying in belt dryers. In 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2016, TAE 2016 07.09.2016, CULS Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague - Faculty of Engineering, 2016. s. 557-563.

RYBKA, A. – HONZÍK, I. – HEŘMÁNEK, P. – JOŠT, B. Application boom for chemical protection of hops grown on low trellis systems.. In Engineering for rural development 27.52010, LUA Jelgava, Latvia. Jelgava, Latvia: Latvia University of Agriculture, 2010. s. 53 - 57.

HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – RYBKA, A. – JOŠT, B. – VENT, L. – MAŠEK, J. COMPARISON OF VARIANT SOLUTIONS OF HOP STRINGS AND ATTACHMENTS. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 203-207.

HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. – HOFFMANN, D. – JOŠT, B. – PODSEDNÍK, J. CONSTRUCTION AND VERIFICATION OF AN EXPERIMENTAL CHAMBER DRYER FOR DRYING HOPS. In 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 07.09.2016, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2016. s. 179-185.

HOFFMANN, D. – HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. DESIGN A DRIVE OF INTERAXLE MECHANICAL CUTTER USED IN LOW TRELLIS SYSTEMS. In Engineering for rural development 23.05.2013, Jelgava. Jelgava 2013: , 2013. s. 34-38.

HOFFMANN, D. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. DESIGN OF HYDRAULIC CIRCUIT OF MECHANICAL PRUNER DRIVE USED IN LOW TRELLIS SYSTEM. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 214-218.

HOFFMANN, D. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. DESIGN OF MECHANICAL PRUNER SET USED FOR LOW TRELLIS. In Engineering for rural development 24.05.2012, Jelgava. Jelgava 2012: Latvia University of Agriculture, Faculty of Engineering, 2012. s. 27-31.

HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. – MAŠEK, J. – VENT, L. ENGINEERING PROBLEMS DURING PULLING-DOWN OF HOP STRINGS AND THEIR ATTACHMENTS. In ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT 26.05.2011, JALGAVA, LATVIA. Jelgava, Latvia: LATVIA UNIVERSITY OF AGRICULTURE, FACULTY OF ENGINEERING, 2011. s. 26-31.

HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. HOP PROCESSING SYSTEM INNOVATION WITH FINAL PRODUCT QUALITY INCREASING . In Engineering for Rural Development 28.52009, Jelgava, Latvia. Jelgava, Latvia: LATVIA UNIV AGRICULTURE, FACULTY ENGINEERING, INST MECHANICS, 5 J CAKSTES BLVD, JELGAVA, LV-3001, LATVIA , 2009. s. 65 - 69.

KRUPIČKA, M. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. Monitoring of dependency of hop material fall through on the size of gaps at the new design of separation rollers. In ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT 25.05.2016, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, Faculty of Engineering, 2016. s. 977-983.

HOFFMANN, D. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. Technical project for hop cutting equipment in low trellis system. In ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT 26.05.2011, Jelgava. Jelgava: , 2011. s. 32-36.

VENT, L. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. – MAŠEK, J. Tensile strength of hop training wires and their attachments. In 12th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2013 23.05.2013, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2013. s. 39-42.

Patent

PODSEDNÍK, J. – MARŠÍČEK, M. – POKORNÝ, J. – JEŽEK, I. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. Dopravní vůz chmelového produktu. Úřad průmyslového vlastnictví. 306086. 15.06.2016.

HOVANEC, I. – HAVERA, I. – SKOUPÝ, d. – MACKŮ, J. – HOFMANN, I. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – RYBKA, A. Teleskopické hydraulické vedení. -- Neuvedený název vydavatele --. 306692. 29.03.2017.

HONZÍK, I. – HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. – JOŠT, B. – KOŘEN, PH.D., I. – JEŽEK, I. – CINIBURK, I. – KŘIVÁNEK, PH.D., I. Zařízení pro ořezávání chmele pěstovaného v nízké konstrukci. Úřad průmyslového vlastnictví. 303 084. 13.02.2012.

**PODSEDNÍK, J. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. Způsob úpravy vlhkosti chmele po sušení s využitím uklidňovacích komor a zařízení k provádění tohoto způsobu.. -- Neuvedený název vydavatele --. 307835. 02.05.2019.

Pilot plant, certified technology

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. – PODSEDNÍK, J. – VENT, L. Ověřená technologie oddělení hlávek chmele za česacími stěnami česací linky, Time-tested technology deviation of hop cones behind picking wall hops of the picking and separating line, hop, picking and separating line, losses, admixtures, 2013, GB - Zemědělské stroje a stavby, B - Ověřená technologie, Pásové překulovače PP2, CHMEL-Vent spol. s r.o. Kněžice, Smlouva o uplatnění výsledku s firmou CHMEL-Vent spol. s r.o. Kněžice, IČ: 47308141, datum uzavření smlouvy: 17.11.2013, Návratnost vložené investice činí 4,17 roku při současném snížení ztrát, zlepšení kvality hlávek a zvýšení průchodnosti linky, ČZU v Praze, Technická fakulta, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. – PODSEDNÍK, J. – VENT, L. Ověřená technologie separace příměsí ve stacionární česací lince chmele s využitím nově navržených překulovačů, Time-tested technology of separating impurities on the picking and separating line with the new belt conveyors using, hop, belt conveyor, impurities, 2012, GB - Zemědělské stroje a stavby, B - Ověřená technologie, Pásové překulovače PP1, CHMEL-Vent spol. s r.o. Kněžice, Smlouva o uplatnění výsledku s firmou CHMEL-Vent spol. s r.o. Kněžice, IČ: 47308141, datum uzavření smlouvy: 13.11.2012, Návratnost nákladů na výměnu šesti překulovačů u česací linky činí pouze 3,13 roku při srovnatelné příp. lepší kvalitě práce, ČZU v Praze, Technická fakulta, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

**PODSEDNÍK, J. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – **JEŽEK, I. Ověřená technologie sušení chmele se zvýšenou efektivitou sušení, Verified hop drying technology with increased drying efficiency, hop; drying air; drying speed; heat recovery, 2017, GB - Zemědělské stroje a stavby, B - Ověřená technologie, Smlouva č. QJ1510004/1, Smlouva o uplatnění ověřené technologie č. QJ1510004/1 je k dispozici na ČZU v Praze., Smlouva č. QJ151000/4 mezi ČZU v Praze a firmou Agrospol Velká Bystřice s.r.o., IČO: 49607812, uzavřená dne 6. 12. 2017. Ověřená technologie řeší snazší prostupnost sušicího vzduchu a vyšší rychlost sušení a jímání odpadního tepla a jeho využití pro proces sušení chmele., Při vyšší rychlosti sušení je úspora paliva ve výši 12,7%. Úspora energie vlivem přisávání předehřátého vstupního vzduchu činí 10,6%., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, P/Z - Povinné v některých případech, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

POKORNÝ, J. – JEŽEK, ING., PH.D., J. – DONNER ING., P. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. Pěstování chmele na nízké konstrukci, Hop growing in low trellis, hop; hop growing; low trellis; dwarfish varieties, 2016, GB - Zemědělské stroje a stavby, A - Poloprovoz, Nízká konstrukce NK1, CHI s.r.o. Žatec; 14864347, Komplexní technologie včetně techniky pro pěstování chmele v nízké konstrukci., Odstranění lidské práce při jarních pracích ve chmelnici., Chmelařský institut s.r.o., Kadaňská 2525, 438 01 Žatec, 14864347, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, C - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je větší, než 10 mil. Kč a menší nebo rovna 50 mil. Kč

Results with legal protection

VESELÝ, CSC., I. – CINIBURK, I. – KOŘEN, PH.D., I. – KŘIVÁNEK, PH.D., I. – JEŽEK, I. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. Aplikační zařízení rosiče chmele pro nízké konstrukce. Úřad průmyslového vlastnictví. 35291. 28.03.2012.

Application mechanism of mistblower for chemical protection of hops grown on low trellis systems Ing. František Veselý, CSc. (externí), V. Ciniburk (externí), Ing. Jiří Kořen (externí), Jindřich Křivánek (externí), Ing. Josef Ježek (externí), doc. Ing. Adolf Rybka, CSc., doc. Ing. Petr Heřmánek, Ph.D., Ing. Ivo Honzík, Bohuslav Jošt, 2011

MACKŮ, J. – HOLUŠA, J. – LUKÁŠOVÁ, K. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. Dávkovací zařízení, zejména hydrogelu, pro výsadbu lesního porostu, uspořádané jako nástavba na rýhovacím sázecím stroji. -- Neuvedený název vydavatele --. 31844. 06.06.2018.

PODSEDNÍK, J. – NĚMEC, J. – PODSEDNÍK, J. – HONZÍK, I. – HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. Hrabičkový dopravník pod dočesávačem sloužící k separaci chmele a vkládání materiálu k dalším separacím. Úřad průmyslového vlastnictví, www.upv.cz. 23096. 19.12.2011.

HOFFMANN, D. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JEŽEK, ING., PH.D., J. – POKORNÝ, J. – PODSEDNÍK, J. Hydraulicky ovládaný přípojný bod traktoru. -- Neuvedený název vydavatele --. 30232. 10.01.2017.

HOFFMANN, D. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JEŽEK, J. – POKORNÝ, ING., PH.D., J. Mechanický ořezávač chmele pro nízké konstrukce. Úřad průmyslového vlastnictví. 29 797. 20.09.2016.

Mobile weighing cart for weighing, transoprtation and reloading of materials Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; Ing. Honzík Ivo; doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Kumhála František, 2009

HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – RYBKA, A. – JOŠT, B. – PODSEDNÍK, J. – VENT, L. Pevný úchyt pro zavěšení chmelovodiče. Úřad průmyslového vlastnictví; http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0024/uv024784.pdf. 24784. 07.01.2013.

HONZÍK, I. – HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. – JOŠT, B. – PODSEDNÍK, J. – VENT, L. Sponkový závěs pro zavěšení chmelovodiče. Úřad průmyslového vlastnictví; http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0024/uv024783.pdf. 24783. 07.01.2013.

Mechanism for chemical protection of hops grown on low trellis systems doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; Ing. Honzík Ivo; doc. Ing. Rybka Adolf, CSc.; Jošt Bohuslav; Ing. Kořen Jiří; Ciniburk V.; Křivánek Jindřich, 2009

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – VENT, L. – PODSEDNÍK, J. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. Zařízení pro oddělení hlávek chmele od hlavního toku materiálu za česacím zařízením česací linky chmele. Úřad průmyslového vlastnictví; http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0026/uv026933.pdf. 26933. 12.05.2014.

Mechanism for hammock unreeling doc. Ing. Rybka Adolf, CSc.; doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; Ing. Honzík Ivo; Jošt Bohuslav, 2010

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. – KŘIVÁNEK, J. – KOŘEN, PH.D., I. – PODSEDNÍK, J. – POKORNÝ, J. – JEŽEK, I. Zařízení pro plynulou regulaci vzdálenosti válečků válečkové trati pro separační nebo česací linku chmele.. Úřad průmyslového vlastnictví; http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0026/uv026933.pdf. . 23.03.2015.

Technically realized results

VESELÝ, CSC., I. – CINIBURK, I. – KOŘEN, PH.D., I. – KŘIVÁNEK, PH.D., I. – JEŽEK, I. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. Aplikační zařízení rosiče pro chemickou ochranu chmele pěstovaného v nízké konstrukci, Device of spraying machine for hop protection in low trellis , Hops, low trellis, protection, spraying machine, 2011, GB - Zemědělské stroje a stavby, B - Funkční vzorek, Rosič NK1, Chmelařský institut s. r. o., Rosič chmele ošetřující 2 řádky do výšky cca 3500 mm. Poskytovatel schválil výstupy projektu na závěrečném oponentním řízení. , Navržená a zkonstruovaná mechanizace je předpokladem pro rozšiřování ploch v systému pěstování chmele na tzv. nízkých konstrukcích., Chmelařský institut s. r. o., 14864347, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

KŘIVÁNEK, PH.D., I. – JEŽEK, I. – CINIBURK, I. – KOŘEN, PH.D., I. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. Dávkovací zařízení pro přihnojování chmele v nízkých konstrukcích, Metering device for fertilizing hops in low trellis, Hops, low trellis, fertilizing, 2011, GB - Zemědělské stroje a stavby, B - Funkční vzorek, Dávkovač NK1, Chmelařský institut s. r. o., Dávkovací zařízení hnojiva s objem zásobníku cca 750 litru. Poskytovatel schválil výstupy projektu na závěrečném oponentním řízení., Navržená a zkonstruovaná mechanizace je předpokladem pro rozšiřování ploch v systému pěstování chmele na tzv. nízkých konstrukcích., Chmelařský institut s. r. o., 14864347, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

MACKŮ, J. – HOLUŠA, J. – LUKÁŠOVÁ, K. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. Dávkovací zařízení, zejména hydrogelu, pro výsadbu lesního porostu, uspořádané jako nástavba na rýhovacím sázecím stroji, A dosing device, in particular a hydrogel, for planting a forest stand, arranged as a superstructure on a planting machine, dosing device; hydrogel; planting machine, 2018, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, HS-1, 31844, dosud nezobchodováno, dosud nezobchodováno, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

PODSEDNÍK, J. – MARŠÍČEK, M. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – POKORNÝ, J. – JEŽEK, ING., PH.D., J. Dopravní vůz chmelového produktu, Transportation car of hop product, hop; hop cones; low trellis; transportation car; mobile hop picking machine; harvest, 2016, GB - Zemědělské stroje a stavby, B - Funkční vzorek, DVCHP-16, VCH 01/13, Dvounápravový podvozek, děrované výklopné čelo, lamely a stěrka posuvného dna z polyvinylchloridu., Šetrný násyp a vyprazdňování chmelové hmoty z nízké chmelnicové konstrukce. Zamezení poškození chmelových hlávek., CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec, 00212229, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, B - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je větší, než 5 mil. Kč a menší nebo rovna 10 mil. Kč

PODSEDNÍK, J. – MARŠÍČEK, M. – CHARVÁT, J. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. – HOFFMANN, D. – KROFTA, K. – JEŽEK, J. – POKORNÝ, J. – KLAPAL, I. – KOZLOVSKÝ, P. Experimentální komorová sušárna chmele, Experimental hop chamber kiln, Hop kiln, chamber kiln, drying hops, 2015, GB - Zemědělské stroje a stavby, B - Funkční vzorek, EKS - 15, CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec, Tři lísky o rozměrech 900 x 900 x 300 mm. Hmotnost zeleného chmele 20 kg. Ohřev vzduchu v rozmezí 40 – 45 oC. , Snížení ztrát DMX o 30 % v porovnání se stávajícími sušárnami chmele. , CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec, 00212229, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

KŘIVÁNEK, PH.D., I. – JEŽEK ING., J. – CINIBURK, I. – KOŘEN, PH.D., I. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. Hloubkový kypřič chmele pro zpracování půdy v nízkých chmelnicích, Subsoiler for tillage in low trellis hops, Hops, low trellis, tillage, subsoiler, 2011, GB - Zemědělské stroje a stavby, B - Funkční vzorek, Kypřič NK2, Chmelařský institut s. r. o., Kypřič s pracovní hloubkou do cca 600 mm. Poskytovatel schválil výstupy projektu na závěrečném oponentním řízení. , Navržená a zkonstruovaná mechanizace je předpokladem pro rozšiřování ploch v systému pěstování chmele na tzv. nízkých konstrukcích., Chmelařský institut s. r. o., 14864347, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

KŘIVÁNEK, PH.D., I. – JEŽEK, I. – CINIBURK, I. – KOŘEN, PH.D., I. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. Kypřič chmele pro mělké zpracování půdy v nízkých konstrukcích, Hop cultivator for shallow tillage in low trellises, Hops, low trellis, cultivator, tillage, 2011, GB - Zemědělské stroje a stavby, B - Funkční vzorek, Kypřič NK1, Chmelařský institut s. r. o., Kypřič s úchyty pro 9 slupic. Poskytovatel schválil výstupy projektu na závěrečném oponentním řízení. , Navržená a zkonstruovaná mechanizace je předpokladem pro rozšiřování ploch v systému pěstování chmele na tzv. nízkých konstrukcích., Chmelařský institut s. r. o., 14864347, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

JEŽEK ING., J. – KŘIVÁNEK, PH.D., I. – CINIBURK, I. – KOŘEN, PH.D., I. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. Nízká chmelnicová konstrukce, Low trellis hops, Hops, low trellis, pole, rope elements, mesh, drip irrigation, 2011, GB - Zemědělské stroje a stavby, B - Funkční vzorek, Nízká konstrukce NK1, Chmelařský institut s. r. o., Nízká konstrukce o sponu 3000 mm x 750 mm a délce sloupu 4000 mm. Poskytovatel schválil výstupy projektu na závěrečném oponentním řízení., Navržená a zkonstruovaná mechanizace je předpokladem pro rozšiřování ploch v systému pěstování chmele na tzv. nízkých konstrukcích., Chmelařský institut s. r. o., 14864347, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

KŘIVÁNEK, PH.D., I. – JEŽEK ING., J. – CINIBURK, I. – KOŘEN, PH.D., I. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. Pásová půdní fréza pro zpracování půdy v nízkých konstrukcích, Rotary cultivator for tillage in low trellis hops, Hops, low trellis, rotary cultivator, tillage, 2011, GB - Zemědělské stroje a stavby, B - Funkční vzorek, Fréza NK1, Chmelařský institut s. r. o., Nosník s 2 frézami o pracovním záběru cca 400 mm. Poskytovatel schválil výstupy projektu na závěrečném oponentním řízení. , Navržená a zkonstruovaná mechanizace je předpokladem pro rozšiřování ploch v systému pěstování chmele na tzv. nízkých konstrukcích., Chmelařský institut s. r. o., 14864347, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – RYBKA, A. – JOŠT, B. – PODSEDNÍK, J. – VENT, L. Pevný úchyt pro zavěšení chmelovodiče, Hop string attachment with fixed hitch, hop string, fixed hitch, hop, 2012, GB - Zemědělské stroje a stavby, B - Funkční vzorek, PU - 1, CHMEL-Vent spol. s r. o., Kněžice 18, 438 01 Žatec; chmelnice u obce Neprobylice, Pevný úchyt je umístěn na nosném drátu chmelnicové konstrukce omotáním několika smyčkami. Spodní část pevného úchytu je navržena tak, aby se chmelovodič lehce zavěsil a přitom nemohl vypadnout při chvění chmelnicové konstrukce vlivem poryvů větru nebo při strhávání chmele při sklizni. Spodní část pevného úchytu tvoří oko, které svírá se svislou částí úchytu ostrý úhel. Ostrý úhel svírá i volná část pevného úchytu se svislou částí úchytu. Poskytovatel schválil výstup projektu v dílčí roční zprávě., Navržený a zkonstruovaný úchyt je předpokladem pro odstranění a nepoužívání nežádoucího polypropylenového motouzu, který může kontaminovat sklízený produkt. Další výhoda uvedeného principu zavěšení je v tom, že je možné jej umístit na konstrukci při stavbě chmelnice nebo kdykoli v průběhu životnosti chmelnice. Navíc vlivem omotání úchytu na nosném drátu nedochází k jeho skluzu a popojíždění., ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

KŘIVÁNEK, PH.D., I. – JEŽEK, I. – CINIBURK, I. – KOŘEN, PH.D., I. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. Postřikovač chmelových výhonů do nízkých konstrukcí s čelní aplikací chemických látek, Sprayer of hop shoots to low trellis with chemical applications in front of tractor, Hops, low trellis, sprayer, chemical application, 2011, GB - Zemědělské stroje a stavby, B - Funkční vzorek, Postřikovač NK1, Chmelařský institut s. r. o., Postřikovač chmele s provozním tlakem do cca 0,3 kPa. Poskytovatel schválil výstupy projektu na závěrečném oponentním řízení., Navržená a zkonstruovaná mechanizace je předpokladem pro rozšiřování ploch v systému pěstování chmele na tzv. nízkých konstrukcích., Chmelařský institut s. r. o., 14864347, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

KŘIVÁNEK, PH.D., I. – JEŽEK ING., J. – CINIBURK, I. – KOŘEN, PH.D., I. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. Postřikovač chmelových výhonů do nízkých konstrukcí se zadní aplikací chemických látek, Sprayer of hop shoots to low trellis with chemical applications behind the tractor, Hops, low trellis, sprayer, chemical application, 2011, GB - Zemědělské stroje a stavby, B - Funkční vzorek, Postřikovač NK2, Chmelařský institut s. r. o., Postřikovač chmele s provozním tlakem do cca 0,3 kPa. Poskytovatel schválil výstupy projektu na závěrečném oponentním řízení., Navržená a zkonstruovaná mechanizace je předpokladem pro rozšiřování ploch v systému pěstování chmele na tzv. nízkých konstrukcích., Chmelařský institut s. r. o., 14864347, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

Software for periodic weighing Ing. Šindelář Rudolf; Ing. Honzík Ivo; Ing. Kroulík Milan, Ph.D., 2008

Sowtfare for control sensor of pressure doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; Ing. Honzík Ivo; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; doc. Ing. Rybka Adolf, CSc., 2008

Software for control sensor of oil pressure, temperature and rotational frequency doc. Ing. Rybka Adolf, CSc.; doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; Ing. Honzík Ivo, 2009

KŘIVÁNEK, PH.D., I. – JEŽEK, I. – CINIBURK, I. – KOŘEN, PH.D., I. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. Secí stroj do nízkých chmelnicových konstrukcí, Sowing machine to low trellis hops, Hops, low trellis, sowing machine, green manure, grass equipment, 2011, GB - Zemědělské stroje a stavby, B - Funkční vzorek, Secí stroj NK1, Chmelařský institut s. r. o., Secí stroj s šířkou pracovního záběru cca 1800 mm. Poskytovatel schválil výstupy projektu na závěrečném oponentním řízení., Navržená a zkonstruovaná mechanizace je předpokladem pro rozšiřování ploch v systému pěstování chmele na tzv. nízkých konstrukcích., Chmelařský institut s. r. o., 14864347, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

HONZÍK, I. – HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. – JOŠT, B. – PODSEDNÍK, J. – VENT, L. Sponkový závěs pro zavěšení chmelovodiče, Hop string attachment with clip hanger, hop string, clip hanger, hop, 2012, GB - Zemědělské stroje a stavby, B - Funkční vzorek, SZ - 1, CHMEL-Vent spol. s r. o., Kněžice 18, 438 01 Žatec; chmelnice u obce Neprobylice, Chmelovodič z černého žíhaného drátu je zavěšen na sponkový závěs z pozinkované spony. Sponkový závěs je umístěn na nosném drátu chmelnicové konstrukce. Umístění na tuto konstrukci se provádí společně s chmelovodičem při zavěšování. Na připevnění sponkového závěsu je možné použít sponkovací kleště typ FL 222/LIG 122. Pro uchycení chmelovodiče na nosný drát chmelnice pomocí sponky je nutné na konci chmelovodiče vytvořit oko, přes které je sponou připevněno k nosnému drátu chmelnicové konstrukce. Poskytovatel schválil výstup projektu v dílčí roční zprávě projektu., Navržený a zkonstruovaný závěs je předpokladem pro odstranění a nepoužívání nežádoucího polypropylenového motouzu, který může kontaminovat sklízený produkt. Další výhoda uvedeného principu zavěšení je v tom, že je možné jej umístit na konstrukci při stavbě chmelnice nebo kdykoli v průběhu životnosti chmelnice. , ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – RYBKA, A. – JOŠT, B. – KOŘEN, PH.D., I. – JEŽEK ING., J. – CINIBURK, I. – KŘIVÁNEK, PH.D., I. Zařízení pro chemickou ochranu chmele pěstovaného v nízké konstrukci, Equipment for chemical protection of hops grown in low trellis, Hops, low trellis, protection, spraying machine, 2011, GB - Zemědělské stroje a stavby, B - Funkční vzorek, Rosič portálový NK1, Chmelařský institut s. r. o., Portálový rosič chmele ošetřující 2 řádky do výšky cca 3500 mm. Poskytovatel schválil výstupy projektu na závěrečném oponentním řízení. , Navržená a zkonstruovaná mechanizace je předpokladem pro rozšiřování ploch v systému pěstování chmele na tzv. nízkých konstrukcích., ČZU v Praze, Technická fakulta, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

KŘIVÁNEK, PH.D., I. – JEŽEK ING., J. – CINIBURK, I. – KOŘEN, PH.D., I. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. Zařízení pro odvíjení sítí v nízkých chmelnicových konstrukcích, Device for unrolling mesh in low trellis hop, Hops, low trellis, plastic mesh, construction, 2011, GB - Zemědělské stroje a stavby, B - Funkční vzorek, Odvíječ NK1, Chmelařský institut s. r. o., Odvíječ sítí do délky cca 3000 mm. Poskytovatel schválil výstupy projektu na závěrečném oponentním řízení., Navržená a zkonstruovaná mechanizace je předpokladem pro rozšiřování ploch v systému pěstování chmele na tzv. nízkých konstrukcích., Chmelařský institut s. r. o., 14864347, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. – KŘIVÁNEK, PH.D., I. – JEŽEK, I. – CINIBURK, I. – KOŘEN, PH.D., I. Zařízení pro ořezávání chmele v nízké konstrukci, Device for cutting hops in low trellis, Hops, low trellis, hop cutting, 2011, GB - Zemědělské stroje a stavby, B - Funkční vzorek, Ořezávač NK1, Chmelařský institut s. r. o., Ořezávač chmele s průměrem kotouče cca 600 mm. Poskytovatel schválil výstupy projektu na závěrečném oponentním řízení., Navržená a zkonstruovaná mechanizace je předpokladem pro rozšiřování ploch v systému pěstování chmele na tzv. nízkých konstrukcích., ČZU v Praze, Technická fakulta, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

KŘIVÁNEK, PH.D., I. – JEŽEK, I. – CINIBURK, I. – KOŘEN, PH.D., I. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. Zařízení pro tvarování chmelových stěn, Device for trimming hop walls, Hops, low trellis, trimmer, 2011, GB - Zemědělské stroje a stavby, B - Funkční vzorek, Trimmer NK1, Chmelařský institut s. r. o., Zařízení pro tvarování chmelové stěny od výšky cca 600 mm do cca 1200 mm. Poskytovatel schválil výstupy projektu na závěrečném oponentním řízení., Navržená a zkonstruovaná mechanizace je předpokladem pro rozšiřování ploch v systému pěstování chmele na tzv. nízkých konstrukcích., Chmelařský institut s. r. o., 14864347, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

**PODSEDNÍK, J. – **MARŠÍČEK, M. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – **JEŽEK, I. – **KROFTA, K. – **KLAPAL, I. – **POKORNÝ, J. Zařízení umožňující snazší prostupnost sušicího vzduchu a vyšší rychlost sušení chmele v pásových sušárnách., Device for facilitating the permeability of the drying air and a higher speed of drying of the hop in the belt dryers., hop; drying air; belt dryer, 2017, GB - Zemědělské stroje a stavby, A - Prototyp, SUSCECHPAS-17, CPSCH-17, Dvouramenný rotor, vodorovný hřídel, ložiska, elektromotor, výztuha., Narušování slehlé vrstvy chmele a zintenzivnění sušicího procesu-., CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec, 00212229, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, C - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je větší, než 10 mil. Kč a menší nebo rovna 50 mil. Kč

KŘIVÁNEK, PH.D., I. – JEŽEK, I. – CINIBURK, I. – KOŘEN, PH.D., I. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. Zatlačovač sloupů pro výstavbu nízkých chmelnicových konstrukcí, Device for pressing hop poles in building low trellis, Hops, low trellis, pole, building, 2011, GB - Zemědělské stroje a stavby, B - Funkční vzorek, Zatlačovač NK1, Chmelařský institut s. r. o., Zatlačovač sloupů do délky cca 4000 mm. Poskytovatel schválil výstupy projektu na závěrečném oponentním řízení., Navržená a zkonstruovaná mechanizace je předpokladem pro rozšiřování ploch v systému pěstování chmele na tzv. nízkých konstrukcích., Chmelařský institut s. r. o., 14864347, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

Certified methodologies

**KROFTA, K. – **POKORNÝ, J. – **JEŽEK, ING., PH.D., J. – **KLAPAL, I. – **MORAVCOVÁ, L. – **VONDRÁČKOVÁ, P. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – **PODSEDNÍK, J. – **MELČ, J. – **ŠRÁMEK, K. – **KOLMAN, Z. – **NÁDVORNÍK, J. Hodnocení kvalitativních parametrů chmele při sušení a stárnutí, Evaluation of hops qualitative parameters during drying and aging, hop; drying; processing; storage; moisture; analytics of hops, 2017, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Kvalitativní parametry chmele , Výzkumný projekt NAZV č. QJ1510004: Šetrný způsob konzervace pivovarských a dalších cenných látek chmele., Zisk energetickými úsporami cca 2500 Kč/t chmele, zvýšení exportu o 10%, prostor pro zvýšení zaměstnanosti v regionu, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, 27.12.2017,