×
Ing. Barbora Böserle Hudcová, Ph.D.
banner

Publikace

Article in a professional periodical

HUDCOVÁ, B. – **ERBEN, M. – VÍTKOVÁ, M. – KOMÁREK, M. Antimonate adsorption onto Mg-Fe layered double hydroxides in aqueous solutions at different pH values: Coupling surface complexation modeling with solid-state analyses. Chemosphere, 2019, roč. 2019, č. 229, s. 236-246. ISSN: 0045-6535.

HUDCOVÁ, B. – VESELSKÁ, V. – **FILIP, J. – ČÍHALOVÁ, S. – KOMÁREK, M. Highly effective Zn(II) and Pb(II) removal from aqueous solutions using Mg-Fe layered double hydroxides: Comprehensive adsorption modeling coupled with solid state analyses. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 2018, roč. 2018, č. 171, s. 944-953. ISSN: 0959-6526.

VESELSKÁ, V. – ŠILLEROVÁ, H. – HUDCOVÁ, B. – RATIÉ, G. – **LACINA, P. – **LALINSKÁ-VOLEKOVÁ, B. – TRAKAL, L. – **ŠOTTNÍK, P. – **JURKOVIČ, L. – **POHOŘELÝ, M. – **VANTELON, D. – **ŠAFAŘÍK, I. – KOMÁREK, M. Innovative in situ remediation of mine waters using a layered double hydroxide-biochar composite. Journal of Hazardous Materials, 2022, roč. 424, č. 127136, s. 1-11. ISSN: 0304-3894.

HUDCOVÁ, B. – **OSACKÝ, M. – VÍTKOVÁ, M. – MITZIA, A. – KOMÁREK, M. Investigation of zinc binding properties onto natural and synthetic zeolites: Implications for soil remediation. MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS, 2021, roč. 2021, č. 317, s. 1-10. ISSN: 1387-1811.

HUDCOVÁ, B. – **FEIN, J. – **TSANG, D. – KOMÁREK, M. Mg-Fe LDH-coated biochars for metal(loid) removal: Surface complexation modeling and structural change investigations. CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 2022, roč. 432, č. 134360, s. 1-10. ISSN: 1385-8947.

HUDCOVÁ, B. – VESELSKÁ, V. – **FILIP, J. – ČÍHALOVÁ, S. – KOMÁREK, M. Sorption mechanisms of arsenate on Mg-Fe layered double hydroxides: A combination of adsorption modeling and solid state analysis. Chemosphere, 2017, roč. 168, č. 2017, s. 539-548. ISSN: 0045-6535.

HUDCOVÁ, B. – VÍTKOVÁ, M. – OUŘEDNÍČEK, P. – KOMÁREK, M. Stability and stabilizing efficiency of Mg-Fe layered double hydroxides and mixed oxides in aqueous solutions and soils with elevated As(V), Pb(II) and Zn(II) contents. Science of the Total Environment, 2019, roč. 2019, č. 648, s. 1511-1519. ISSN: 0048-9697.

OUŘEDNÍČEK, P. – HUDCOVÁ, B. – TRAKAL, L. – **POHOŘELÝ, M. – KOMÁREK, M. Synthesis of modified amorphous manganese oxide using low-cost sugars and biochars: Material characterization and metal(loid) sorption properties. Science of the Total Environment, 2019, roč. 2019, č. 670, s. 1159-1169. ISSN: 0048-9697.

Chapters in technical book

TRAKAL, L. – VÍTKOVÁ, M. – HUDCOVÁ, B. – **BEESLEY, L. – KOMÁREK, M. Biochar from Biomass and Waste. neuvedeno: Elsevier, 2019, 462s. ISBN 978-0-12-811729-3. Biochar and its Composites for Metal(loid) Removal From Aqueous Solutions, s. 113-141.

Results with legal protection

VESELSKÁ, V. – **LACINA, P. – ŠILLEROVÁ, H. – HUDCOVÁ, B. – TRAKAL, L. Zařízení pro dočišťování důlních vod. -- Neuvedený název vydavatele --. 33225. 17.09.2019.

Certified methodologies

VESELSKÁ, V. – ŠILLEROVÁ, H. – HUDCOVÁ, B. – TRAKAL, L. – **LACINA, P. Metodika postupu pro přípravu podvojných vrstevnatých hydroxidů z odpadních materiálů a jejich využití v modifikaci biocharu pro účely odstraňování kovů a metaloidů z důlních vod, Methodology for synthesis of layered double hydroxides derived from Fe rich sludge and their application in biochar modification in order to remediate mine waters, layered double hydroxides; biochar; mine water remediation; metalloids, 2019, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), certifikát , ČZU, GEOtest, a.s., odstraňování kovů a metaloidů z důlních vod, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST, z.s., 05.02.2019,

Other results

HUDCOVÁ, B. – KOMÁREK, M. – MICHÁLKOVÁ, Z. – VÍTKOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Sorption of metals and metalloids on synthesized Mg-Fe layered double hydroxides and mixed oxides. 2015, Goldschmidt 2015, 16. - 21. August 2015, Prague, CZ..

HUDCOVÁ, B. – KOMÁREK, M. – MICHÁLKOVÁ, Z. – VÍTKOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Stabilizace kovů a metaloidů pomocí Mg-Fe podvojných vrstevnatých hydroxidů. 2015, Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VIII, 14. - 15. 10. 2015, Hustopeče, Česká republika .

OUŘEDNÍČEK, P. – HUDCOVÁ, B. – TRAKAL, L. – KOMÁREK, M.Stabilization of metal(loid)s using amorphous manganese oxide -biochar composites. 2018, .

HUDCOVÁ, B. – VÍTKOVÁ, M. – OUŘEDNÍČEK, P. – KOMÁREK, M.The potential of Mg-Fe layered double hydroxides and mixed oxides as perspective stabilizing amendments in soils. 2018, Geophysical Research Abstracts Vol. 20, EGU2018-893, 2018 EGU General Assembly 2018 © Author(s) 2017. CC Attribution 4.0 license..