×
Ing. Jan Kašpar, Ph.D.
Optimalizace
banner

CV

vzdělání

doktorské studium

od 2012 : Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská

  • obor Hospodářská úprava lesa
  • hlavní náplň studia: Prostorová optimalizace těžebního plánu a vývoj optimalizačního software

magisterské studium

2010 – 2012 : Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská

− obor Lesní inženýrství

− titul Ing., téma diplomové práce: Optimalizace mýtní těžby (oceněna v roce 2012 Cenou Josefa Hlávky)

− Erasmus: 2011 (letní semestr), Technische Universität München, Forstwissenschaft

Ressourcenmanagement Fakultät, Německo

bakalářské studium

2007 – 2010: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská

− obor Lesnictví

− titul: Bc., téma bakalářské práce: Výpočet výše mýtní těžby pomocí lineárního programování

střední škola

1999 – 2007: Gymnázium Benešov, Husova 470, 256 01 Benešov

 

pracovní zkušenosti

od listopad 2012: IFER-Monitoring and mapping solution - tester/documentator

2009 - srpen 2012: pomocná vědecká síla na katedře Hospodářské úpravy lesa FLD ČZU Praha

− náplň práce: sběr (elektronické průměrky a výškoměry, počítačem podporovaný sběr dat) a zpracování dat (Excell)

srpen 2011: SilviNOVA a.s., Praha

− odborná praxe v prvním ročníku magisterského studia

− náplň práce: taxace, sběr dat

srpen 2012: Lesprojekt východní Čechy s.r.o., Hradec Králové

  •  náplň práce: taxace, tvorba LHP

 

počítačová gramotnost

                MS Office (Word, Excell, PowerPoint, Access)

                Geografické informační systémy (ArcGis, QGis)

                Operační systémy (Windows, základní zkušenosti s Linux)

Programování (Java)

Optimalizační software (Lingo)

Statistické nástroje (Statsoft, Datafit – základní zkušenosti)

Nástroje pro modelování a prognózování vývoje stavu lesa (Sibyla, Silva, GroImp)

jazyky

český jazyk – mateřský

anglický jazyk – středně pokročilý

německý jazyk – pokročilý

absolvované kurzy a školení

International Summer School - Modelling and Simulation with GroIMP, Göttingen, 2010

Forest Growth Modelling and Prognosis  - Application Scope, Zvolen, 2011

Fundamentals of Java Programming Course – Prague, 2012

další zkušenosti

  • od 2010 doposud – člen Akademického senátu FLD ČZU Praha
  • od 2011 doposud – člen Akademického senátu ČZU Praha