×
doc. Ing. Igor Krejčí, Ph.D.
banner

Krejčí Igor

Education

DMAMSY Matematické modelování a simulace SYII