×
Ing. Jiří Kudrna
Ing. Jiří Kudrna
banner

Publikace

Article in a professional periodical

HNILIČKA, F. – HNILIČKOVÁ, H. – KUDRNA, J. – KRAUS, K. – **KUKLA, J. – **KUKLOVÁ, M. Combustion calorimetry and its application in the assessment of ecosystems. JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY, 2020, roč. 142, č. 2, s. 771-781. ISSN: 1388-6150.

KUDRNA, J. – HNILIČKA, F. – KUBEŠ, J. – VACHOVÁ, P. – HNILIČKOVÁ, H. – **KUKLOVÁ, M. Effect of Acetaminophen (APAP) on Physiological Indicators in Lactuca sativa. Life-Basel, 2020, roč. 10, č. 11, s. 1-14. ISSN: 2075-1729.

Other results

HNILIČKA, F. – **KUKLOVÁ, M. – KUDRNA, J. – **PIVKOVÁ, I. – HNILIČKOVÁ, H. – **KUKLA, J. – **SLÁDEKOVÁ, K.Vliv nízkých teplot na výměnu plynů juvenilních rostlin máku setého (Papaver somniferum L.). 2018, Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2018 (sborník recenzovaných vědeckých prací), Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2018 5. - 6. 9. 2018, s. 51-54. ISBN: 978-80-213-2863-1 (ČZU v Praze), ISBN: 978-80-89408-31-3 (Ústav ekologie lesa SAV).